PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بانك انصار
بانك انصار ( وانصار ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 17:01:11
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 2,576 قیمت دیروز 2,488 تعداد معاملات 202 EPS 543
88     (%3.54) بیشترین قیمت 2,587 ارزش 6,041,936,204 P/E 4.7
قیمت آخرین معامله 2,587 کمترین قیمت 2,456 حجم 2,343,561 حداکثر قیمت مجاز 2,587
99     (%3.98) اولین قیمت 2,457 حجم مبنا 2,400,000 حداقل قیمت مجاز 2,389
تاریخ آخرین معامله 1393/8/7 - 12:27:13   ارزش بازار (م ر) 15,456,000 تعداد سهام 6,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
38 2,541,164 2,587 2,599 632 1
1 1,890 2,586 2,600 12,500 1
1 1,500 2,550 2,610 1,354 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1393/8/7 2,576 2,456 2,587 202
2.344M
6.042B
1393/8/6 2,488 2,457 2,518 255
2.308M
5.740B
1393/8/5 2,510 2,471 2,549 285
2.778M
6.973B
1393/8/4 2,539 2,500 2,548 310
1.801M
4.536B
1393/8/3 2,600 2,555 2,630 543
5.381M
13.992B
1393/7/30 2,589 2,525 2,597 1,144
21.127M
54.696B
1393/7/29 2,498 2,498 2,498 85
2.654M
6.629B
1393/7/28 2,402 2,402 2,402 88
2.458M
5.904B
1393/7/27 2,310 2,253 2,359 261
2.154M
4.987B
1393/7/26 2,269 2,251 2,315 135
725,476
1.645B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1393/8/3 12 1393 543

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك صادرات ايران (وبصادر) 879 (3.90%) 3394
80.713M
70.691B
بانك دي (دي) 1,904 (4.96%) 1726
20.768M
39.285B
بانك تجارت (وتجارت) 1,006 (0.40%) 918
12.399M
12.476B
بانك سينا (وسينا) 1,896 (3.95%) 613
14.149M
26.774B
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 2,593 (3.97%) 341
7.713M
19.995B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 1,677 (2.26%) 313
4.456M
7.413B
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,045 (1.36%) 268
3.599M
3.754B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 2,790 (1.90%) 246
5.933M
16.320B
بانك انصار (وانصار) 2,587 (3.98%) 202
2.344M
6.042B
پست بانك ايران (وپست) 1,430 (0.85%) 189
943,895
1.348B
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 2,393 (4.00%) 150
3.945M
9.413B
بانك ايران زمين (وزمين) 1,678 (4.55%) 70
2.895M
4.738B
اعتباري توسعه (توسعه) 889 (10.71%) 4
61,335
53.815M
شركت اعتباري عسكريه(سهامي عام) (وعسكر) 1,800 (2.60%) 4
88,831
167.231M
اختيار ف. بانك صادرات ايران (هصادر310) 76 (49.02%) 3
3,128
237,728
بانك سامان (سامان) 1,900 (0.78%) 2
37,182
70.646M
بانك تات (تات) 2,768 (0%) 0
0
0
ح.بانك تات (تاتح) 1,260 (0%) 0
0
0
اختيار ف. تبعي بانك تجارت (هتجار310) 108 (0%) 0
0
0
ح.شركت اعتباري عسكريه(سهامي‌عا (وعسكرح) 1,100 (0%) 0
0
0
اختيار فروش تبعي بانك ملت (هبملت203) 46 (0%) 0
0
0
بانك گردشگري (وگردش) 1,670 (0%) 0
0
0
اختيار ف. تبعي بانك پاسارگاد (هپاسا310) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 1,000 (0%) 0
0
0
موسسه اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك ملت (وبملت) 2,060 (0%) 0
0
0
اختيار ف. بانك‌اقتصادنوين‌ (هنوين310) 231 (0%) 0
0
0
ح.بانك حكمت ايرانيان (حكمتح) 1 (0%) 0
0
0
اختيار ف. تبعي بانك ملت (هبملت310) 12 (0%) 0
0
0
اختيار فروش تبعي بانك پاسارگاد (هپاسا202) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك سرمايه (سمايه) 2,234 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
اختيار ف. تبعي بانك‌پارسيان‌ (هپارس310) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف. فروش تبعي بانك ملت (هبملت303) 10 (0%) 0
0
0


چکیده

تلفن شرکت: 22815280-5
تلفن امور سهام: 88897189-88897136
آدرس شرکت: تهران خیابان پاسدارن شمالی نرسیده به صاحب قرانیه پلاک 539
پست الکترونیک شرکت: info@ansarbank
وب سایت شرکت: http://www.ansarbank.com
مدیر عامل: آقای آیت الله ابراهیمی
آدرس امور سهام: تهران -میدان فاطمی-ایتدای خیابان جویبار -نبش میر هادی شرقی پلاک39 - طبقه اول
مدیر مالی: آقای غلامرضا فتحعلی