PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بانك انصار
بانك انصار ( وانصار ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 19:31:16
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 2,210 قیمت دیروز 2,189 تعداد معاملات 273 EPS 543
21     (%0.96) بیشترین قیمت 2,250 ارزش 2,975,920,871 P/E 4.1
قیمت آخرین معامله 2,203 کمترین قیمت 2,150 حجم 1,336,682 حداکثر قیمت مجاز 2,276
14     (%0.64) اولین قیمت 2,160 حجم مبنا 2,400,000 حداقل قیمت مجاز 2,102
تاریخ آخرین معامله 1393/6/26 - 12:29:28   ارزش بازار (م ر) 13,260,000 تعداد سهام 6,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 6,750 2,203 2,219 419 1
1 2,000 2,202 2,224 25,000 1
2 33,114 2,201 2,230 7,000 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1393/6/26 2,210 2,150 2,250 273
1.337M
2.976B
1393/6/25 2,189 2,160 2,218 151
720,346
1.581B
1393/6/24 2,187 2,161 2,222 114
923,051
2.023B
1393/6/23 2,184 2,123 2,178 171
915,703
1.975B
1393/6/22 2,200 2,144 2,229 197
808,483
1.744B
1393/6/19 2,221 2,185 2,251 569
4.058M
9.012B
1393/6/18 2,219 2,150 2,224 734
8.721M
19.348B
1393/6/17 2,139 2,071 2,147 428
7.541M
16.132B
1393/6/16 2,065 2,032 2,090 239
1.882M
3.890B
1393/6/15 2,056 2,045 2,138 372
2.876M
5.912B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1393/4/31 12 1393 543 85

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك صادرات ايران (وبصادر) 796 (0.51%) 656
7.845M
6.215B
بانك تجارت (وتجارت) 1,005 (0%) 427
8.332M
8.372B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 1,546 (2.89%) 373
3.969M
6.267B
بانك ملت (وبملت) 1,896 (0.89%) 274
2.242M
4.241B
بانك انصار (وانصار) 2,203 (0.64%) 273
1.337M
2.976B
پست بانك ايران (وپست) 1,598 (3.97%) 141
1.629M
2.606B
بانك سينا (وسينا) 1,742 (3.97%) 110
685,980
1.197B
بانك گردشگري (وگردش) 1,369 (0.07%) 94
1.312M
1.790B
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 930 (1.86%) 82
983,882
900.368M
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 2,237 (1.71%) 24
39,190
87.436M
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 2,125 (3.76%) 18
128,990
273.670M
اختيار ف. بانك صادرات ايران (هصادر310) 113 (36.14%) 7
70,000
7.910M
شركت اعتباري عسكريه(سهامي عام) (وعسكر) 1,900 (0.96%) 1
7,500
14.250M
بانك سامان (سامان) 2,500 (8.70%) 1
40,000
100.000M
اعتباري توسعه (توسعه) 666 (15.70%) 1
470
313,020
اختيار ف. تبعي بانك پاسارگاد (هپاسا310) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 1,000 (0%) 0
0
0
901028آتي بانك‌ كارآفرين (جوكار10) 2,702 (0%) 0
0
0
ح.شركت اعتباري عسكريه(سهامي‌عا (وعسكرح) 1,100 (0%) 0
0
0
آتي بانك‌ كارآفرين901223 (جوكار12) 2,403 (0%) 0
0
0
آتي بانك‌ كارآفرين900829 (جوكار08) 2,699 (0%) 0
0
0
اختيار فروش تبعي بانك ملت (هبملت203) 46 (0%) 0
0
0
آتي بانك ملت‌ 930230 (جوبملت02) 2,385 (0%) 0
0
0
بانك تات (تات) 2,768 (0%) 0
0
0
ح.بانك تات (تاتح) 1,260 (0%) 0
0
0
آتي بانك ملت‌ 921225 (جوبملت12) 2,490 (0%) 0
0
0
آتي بانك ‌پارسيان‌ 901223 (جوپارس12) 2,303 (0%) 0
0
0
بانك دي (دي) 1,775 (11.42%) 0
0
0
اختيار ف. تبعي بانك تجارت (هتجار310) 108 (0%) 0
0
0
آتي بانك ملت‌ 921024 (جوبملت10) 2,855 (0%) 0
0
0
اختيارف. فروش تبعي بانك ملت (هبملت303) 10 (0%) 0
0
0
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 2,700 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (39.35%) 0
0
0
آتي بانك ‌پارسيان‌ 910230 (جوپارس02) 2,753 (0%) 0
0
0
اختيار ف. تبعي بانك‌پارسيان‌ (هپارس310) 1,000 (0%) 0
0
0
آتي بانك‌ كارآفرين910230 (جوكار02) 2,613 (0%) 0
0
0
اختيار ف. بانك‌اقتصادنوين‌ (هنوين310) 231 (0%) 0
0
0
ح.بانك حكمت ايرانيان (حكمتح) 1 (0%) 0
0
0
آتي بانك ملت930630 (جوبملت06) 1,913 (0.21%) 0
0
0
اختيار ف. تبعي بانك ملت (هبملت310) 134 (0%) 0
0
0
بانك ايران زمين (وزمين) 1,436 (0.21%) 0
0
0
آتي بانك ‌پارسيان‌ 900829 (جوپارس08) 3,152 (0%) 0
0
0
اختيار فروش تبعي بانك پاسارگاد (هپاسا202) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
موسسه اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
آتي بانك ‌پارسيان‌ 901028 (جوپارس10) 2,653 (0%) 0
0
0
آتي بانك ملت‌ 930430 (جوبملت04) 2,462 (0%) 0
0
0
بانك سرمايه (سمايه) 2,234 (1.04%) 0
0
0


چکیده

تلفن شرکت: 22815280-5
تلفن امور سهام: 88897189-88897136
آدرس شرکت: تهران خیابان پاسدارن شمالی نرسیده به صاحب قرانیه پلاک 539
پست الکترونیک شرکت: info@ansarbank
وب سایت شرکت: http://www.ansarbank.com
مدیر عامل: آقای آیت الله ابراهیمی
آدرس امور سهام: تهران -میدان فاطمی-ایتدای خیابان جویبار -نبش میر هادی شرقی پلاک39 - طبقه اول
مدیر مالی: آقای غلامرضا فتحعلی
نمابر شرکت: 88908688
تلفن امور سهام: 021-88909308 88897189