PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بانك انصار
بانك انصار ( وانصار ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 18:11:12
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 2,210 قیمت دیروز 2,213 تعداد معاملات 114 EPS 488
3     (%0.14) بیشترین قیمت 2,207 ارزش 1,428,117,232 P/E 4.5
قیمت آخرین معامله 2,192 کمترین قیمت 2,190 حجم 649,658 حداکثر قیمت مجاز 2,323
21     (%0.95) اولین قیمت 2,207 حجم مبنا 3,200,000 حداقل قیمت مجاز 2,103
تاریخ آخرین معامله 1394/9/10 - 12:28:18   ارزش بازار (م ر) 17,680,000 تعداد سهام 8,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 30,000 2,196 2,213 30,000 1
1 14,945 2,192 2,250 1,000 1
2 28,390 2,191 2,270 81,700 4


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1394/9/10 2,210 2,190 2,207 114
649,658
1.428B
1394/9/9 2,213 2,190 2,250 127
864,873
1.912B
1394/9/8 2,214 2,184 2,249 103
439,583
971.814M
1394/9/7 2,215 2,182 2,222 258
1.706M
3.755B
1394/9/4 2,231 2,211 2,239 109
664,090
1.476B
1394/9/3 2,234 2,202 2,228 108
682,811
1.512B
1394/9/2 2,239 2,209 2,245 183
1.001M
2.225B
1394/9/1 2,247 2,222 2,255 186
1.785M
3.992B
1394/8/30 2,260 2,239 2,300 201
1.852M
4.163B
1394/8/27 2,276 2,249 2,290 366
5.487M
12.491B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1394/8/19 6 1394 488 248 406 139
1394/4/31 3 1394 488 235 406 64
1394/3/5 12 1394 488 406 406 650
1394/3/5 12 1393 407

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك صادرات ايران (وبصادر) 859 (0.23%) 1211
21.515M
18.444B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 1,139 (3.23%) 848
12.175M
13.746B
بانك ملت (وبملت) 1,925 (0.72%) 394
35.643M
69.112B
بانك تجارت (وتجارت) 850 (1.05%) 293
4.738M
4.029B
بانك گردشگري (وگردش) 1,180 (0.51%) 266
1.680M
1.992B
بانك دي (دي) 1,531 (1.48%) 258
2.950M
4.535B
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,106 (0.18%) 210
2.903M
3.210B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 1,149 (0.43%) 167
1.551M
1.750B
پست بانك ايران (وپست) 1,039 (0.48%) 126
633,350
655.509M
بانك انصار (وانصار) 2,192 (0.95%) 114
649,658
1.428B
بانك سينا (وسينا) 1,389 (0.93%) 78
1.185M
1.645B
بانك قوامين (وقوام) 860 (3.24%) 60
834,741
705.827M
بانك سرمايه (سمايه) 1,044 (0.57%) 57
393,992
411.609M
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 1,630 (4.96%) 49
615,257
1.003B
بانك خاورميانه (وخاور) 2,900 (0.31%) 30
425,990
1.213B
بانك شهر (وشهر) 801 (1.11%) 30
1.401M
1.130B
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 1,150 (0%) 25
578,197
664.927M
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 1,200 (0%) 19
207,826
249.601M
بانك آينده (وآيند) 1,200 (0%) 15
748,600
898.320M
شركت اعتباري عسكريه(سهامي عام) (وعسكر) 2,550 (0.35%) 12
166,230
422.387M
اختيار ف. بانك‌اقتصادنوين‌ (هنوين310) 231 (0%) 0
0
0
اختيار ف. تبعي بانك ملت (هبملت310) 82 (0%) 0
0
0
بانك ايران زمين (وزمين) 2,110 (0%) 0
0
0
اختيار فروش تبعي بانك پاسارگاد (هپاسا202) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 1,100 (0%) 0
0
0
اختيارف. فروش تبعي بانك ملت (هبملت303) 10 (0%) 0
0
0
اختيار ف. بانك صادرات ايران (هصادر310) 146 (0%) 0
0
0
موسسه اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
اعتباري توسعه (توسعه) 500 (0%) 0
0
0
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 2,773 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري آرمان ايرانيان (وآرمان) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 260 (0%) 0
0
0
ح.شركت اعتباري عسكريه(سهامي‌عا (وعسكرح) 1,100 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيار فروش تبعي بانك ملت (هبملت203) 46 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيار ف. تبعي بانك تجارت (هتجار310) 159 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
اختيار ف. تبعي بانك‌پارسيان‌ (هپارس310) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك سامان (سامان) 1,200 (0%) 0
0
0
بانك تات (تات) 2,768 (0%) 0
0
0
ح.بانك تات (تاتح) 1,260 (0%) 0
0
0
اختيار ف. تبعي بانك پاسارگاد (هپاسا310) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0


چکیده

تلفن شرکت: 22815280-5
تلفن امور سهام: 88897189-88897136
آدرس شرکت: تهران خیابان پاسدارن شمالی نرسیده به صاحب قرانیه پلاک 539
پست الکترونیک شرکت: info@ansarbank
وب سایت شرکت: http://www.ansarbank.com
مدیر عامل: آقای آیت الله ابراهیمی
آدرس امور سهام: تهران -میدان فاطمی-ایتدای خیابان جویبار -نبش میر هادی شرقی پلاک39 - طبقه اول
مدیر مالی: آقای غلامرضا فتحعلی