PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بانك انصار
بانك انصار ( وانصار ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 17:36:15
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 2,592 قیمت دیروز 2,652 تعداد معاملات 291 EPS 543
60     (%2.26) بیشترین قیمت 2,602 ارزش 4,478,970,974 P/E 4.8
قیمت آخرین معامله 2,598 کمترین قیمت 2,551 حجم 1,742,794 حداکثر قیمت مجاز 2,758
54     (%2.04) اولین قیمت 2,602 حجم مبنا 2,400,000 حداقل قیمت مجاز 2,546
تاریخ آخرین معامله 1393/12/6 - 12:29:53   ارزش بازار (م ر) 15,552,000 تعداد سهام 6,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 5,000 2,580 2,590 100 1
1 8,750 2,572 2,600 10,000 1
1 2,500 2,561 2,640 10,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1393/12/6 2,592 2,551 2,602 291
1.743M
4.479B
1393/12/5 2,652 2,600 2,720 340
2.436M
6.461B
1393/12/4 2,680 2,580 2,740 825
6.604M
17.700B
1393/12/3 2,653 2,630 2,654 1,184
25.552M
67.803B
1393/12/2 2,552 2,552 2,552 88
2.410M
6.150B
1393/11/29 2,454 2,400 2,530 246
1.486M
3.666B
1393/11/28 2,433 2,401 2,457 207
1.821M
4.438B
1393/11/27 2,418 2,400 2,452 162
1.256M
3.054B
1393/11/26 2,403 2,361 2,430 176
960,897
2.303B
1393/11/25 2,407 2,390 2,482 168
1.145M
2.766B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1393/8/3 12 1393 543

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك صادرات ايران (وبصادر) 719 (1.51%) 2053
42.587M
30.778B
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,140 (2.15%) 519
5.297M
6.030B
بانك تجارت (وتجارت) 823 (0.60%) 424
6.744M
5.536B
بانك ملت (وبملت) 1,965 (1.95%) 422
3.654M
7.141B
بانك دي (دي) 1,616 (2.30%) 291
2.702M
4.352B
بانك انصار (وانصار) 2,598 (2.04%) 291
1.743M
4.479B
بانك گردشگري (وگردش) 1,570 (1.88%) 253
2.087M
3.289B
پست بانك ايران (وپست) 1,429 (1.45%) 166
1.535M
2.180B
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 1,903 (0.85%) 60
67,369
128.441M
بانك سينا (وسينا) 1,235 (2.83%) 30
232,934
289.761M
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 2,072 (0.34%) 12
47,467
98.228M
بانك ايران زمين (وزمين) 2,313 (3.22%) 12
143,750
335.398M
بانك سامان (سامان) 1,400 (6.67%) 5
580,000
812.020M
بانك خاورميانه (وخاور) 1,697 (1.22%) 5
135,700
230.639M
شركت اعتباري عسكريه(سهامي عام) (وعسكر) 1,800 (5.16%) 3
41,900
75.534M
اختيار ف. بانك‌اقتصادنوين‌ (هنوين310) 231 (0%) 0
0
0
اختيار ف. تبعي بانك ملت (هبملت310) 82 (0%) 0
0
0
بانك پاسارگاد (وپاسار) 1,579 (0%) 0
0
0
بانك سرمايه (سمايه) 2,234 (0%) 0
0
0
اختيار ف. بانك صادرات ايران (هصادر310) 146 (0%) 0
0
0
موسسه اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
اعتباري توسعه (توسعه) 637 (0%) 0
0
0
بانك تات (تات) 2,768 (0%) 0
0
0
ح.بانك تات (تاتح) 1,260 (0%) 0
0
0
اختيار فروش تبعي بانك پاسارگاد (هپاسا202) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف. فروش تبعي بانك ملت (هبملت303) 10 (0%) 0
0
0
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 2,258 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
اختيار ف. تبعي بانك‌پارسيان‌ (هپارس310) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيار فروش تبعي بانك ملت (هبملت203) 46 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري آرمان ايرانيان (وآرمان) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.شركت اعتباري عسكريه(سهامي‌عا (وعسكرح) 1,100 (0%) 0
0
0
اختيار ف. تبعي بانك تجارت (هتجار310) 159 (0%) 0
0
0
اختيار ف. تبعي بانك پاسارگاد (هپاسا310) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 580 (0%) 0
0
0


چکیده

تلفن شرکت: 22815280-5
تلفن امور سهام: 88897189-88897136
آدرس شرکت: تهران خیابان پاسدارن شمالی نرسیده به صاحب قرانیه پلاک 539
پست الکترونیک شرکت: info@ansarbank
وب سایت شرکت: http://www.ansarbank.com
مدیر عامل: آقای آیت الله ابراهیمی
آدرس امور سهام: تهران -میدان فاطمی-ایتدای خیابان جویبار -نبش میر هادی شرقی پلاک39 - طبقه اول
مدیر مالی: آقای غلامرضا فتحعلی