PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بانك انصار
بانك انصار ( وانصار ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 20:23:17
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,969 قیمت دیروز 1,969 تعداد معاملات 73 EPS 300
0     (%0) بیشترین قیمت 1,973 ارزش 1,169,889,248 P/E 6.6
قیمت آخرین معامله 1,973 کمترین قیمت 1,971 حجم 593,317 حداکثر قیمت مجاز 2,067
4     (%0.20) اولین قیمت 1,971 حجم مبنا 4,000,000 حداقل قیمت مجاز 1,871
تاریخ آخرین معامله 1396/7/26 - 12:25:32   ارزش بازار (م ر) 19,690,000 تعداد سهام 10,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 98,000 1,973 1,974 18,993 3
1 100,000 1,972 1,975 11,250 2
1 2,917 1,971 1,979 15,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1396/7/26 1,969 1,971 1,973 73
593,317
1.170B
1396/7/25 1,969 1,971 1,975 49
370,200
730.035M
1396/7/24 1,969 1,971 1,972 52
606,986
1.197B
1396/7/23 1,969 1,971 1,973 48
559,758
1.104B
1396/7/22 1,969 1,970 1,973 53
610,899
1.204B
1396/7/19 1,968 1,968 1,975 71
845,467
1.667B
1396/7/18 1,967 1,869 1,972 660
23.669M
46.546B
1396/7/17 1,967 1,876 1,976 254
1.023M
1.990B
1396/7/16 1,974 1,930 1,977 147
2.100M
4.144B
1396/7/15 1,975 1,975 1,978 78
1.032M
2.041B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/4/31 3 1396 300 390 42 265 72
1395/12/21 12 1396 300 488 265 265 336
1395/12/21 12 1395 350 336
1395/10/29 9 1395 350 438 155 336 320
1395/9/9 6 1395 390 488 135 336 248

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك ملت (وبملت) 950 (0.63%) 321
5.303M
5.032B
بانك انصار (وانصار) 1,973 (0.20%) 73
593,317
1.170B
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 973 (1.92%) 70
543,355
527.704M
بانك خاورميانه (وخاور) 2,150 (1.33%) 21
125,141
269.088M
اعتباري توسعه (توسعه) 500 (0.60%) 13
97,077
48.815M
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 2,640 (0%) 0
0
0
بانك قوامين (وقوام) 630 (0%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اختيار خ حكمت-1380-960310 (حكمتخ3) 20 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك تجارت (وتجارت) 593 (0%) 0
0
0
اختيار خ حكمت-1180-960310 (حكمتخ1) 160 (0%) 0
0
0
بانك گردشگري (وگردش) 1,233 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 709 (0%) 0
0
0
بانك پاسارگاد (وپاسار) 999 (0%) 0
0
0
بانك سرمايه (سمايه) 1,229 (0%) 0
0
0
بانك ايران زمين (وزمين) 2,110 (0%) 0
0
0
اختيار فروش تبعي بانك پاسارگاد (هپاسا202) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
پست بانك ايران (وپست) 1,838 (0%) 0
0
0
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 1,000 (0%) 0
0
0
اعتباري ملل (وملل) 1,200 (0%) 0
0
0
بانك صادرات ايران (وبصادر) 979 (0%) 0
0
0
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 1,120 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
بانك سامان (سامان) 825 (0%) 0
0
0
بانك تات (تات) 2,768 (0%) 0
0
0
ح.بانك تات (تاتح) 1,260 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 980 (0%) 0
0
0
بانك شهر (وشهر) 960 (0%) 0
0
0
اختيار خ حكمت-1280-960310 (حكمتخ2) 35 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (0%) 0
0
0
بانك دي (دي) 1,390 (0%) 0
0
0
بانك سينا (وسينا) 982 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,180 (0%) 0
0
0
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 1,474 (0%) 0
0
0


چکیده

تلفن شرکت: 22815280-5
آدرس شرکت: تهران خیابان پاسدارن شمالی نرسیده به صاحب قرانیه پلاک 539
پست الکترونیک شرکت: info@ansarbank
وب سایت شرکت: http://www.ansarbank.com
مدیر عامل: آقای آیت الله ابراهیمی
مدیر مالی: آقای غلامرضا فتحعلی
تلفن امور سهام: 021 88823828 - 88823730
آدرس امور سهام: تهران- خیابان طالقانی- خیابان ایرانشهر جنوبی - نرسیده به خیابان سمیه - بن بست ظهیرالاسلام - پلاک 6 -
نمابر امور سهام: 021-88823626