PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
تهران‌ شيمي‌
تهران‌ شيمي‌ ( شتهران ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 22:54:04
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت دیروز تعداد معاملات EPS 2432
     بیشترین قیمت ارزش P/E
کمترین قیمت حجم حداکثر قیمت مجاز 36,668
     اولین قیمت حجم مبنا 59,400 حداقل قیمت مجاز 33,176
تاریخ آخرین معامله 1395/3/1 - 12:57:41   ارزش بازار (م ر) تعداد سهام 148,500,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1395/3/1 34,922 34,710 34,710 2
502
17.424M
1395/2/29 34,924 34,710 35,000 8
39,746
1.389B
1395/2/28 34,857 34,710 35,000 2
5,961
208.345M
1395/2/27 34,847 34,710 35,000 3
2,420
84.523M
1395/2/26 34,844 34,710 34,710 1
8,604
298.645M
1395/2/25 34,867 34,980 35,000 6
11,861
415.091M
1395/2/22 34,835 34,710 35,000 9
15,361
537.634M
1395/2/21 34,777 35,000 35,000 4
5,876
205.660M
1395/2/20 34,752 34,740 35,000 3
601
20.981M
1395/2/19 34,750 34,710 35,000 6
9,373
326.895M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/1/30 3 1395 2373 1910 303 2860 300
1395/1/16 12 1395 2373 1910 2860 2860 1828
1395/1/16 12 1394 2861 1828
1394/11/7 9 1394 2482 1868 1814 1828 333
1394/9/24 6 1394 1910 1868 2043 1828 862

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
گروه دارويي بركت (بركت) 24,910 (5.00%) 40312
104.374M
2,637.528B
سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌ (والبر) 27,460 (4.32%) 9329
35.998M
987.947B
داروسازي توليد دارو (دتوليد) 71,907 (5.00%) 7169
9.115M
663.323B
داروسازي‌زهراوي‌ (دزهراوي) 28,620 (4.99%) 6034
14.363M
410.908B
داروسازي آوه سينا (داوه) 32,445 (3.72%) 3966
5.153M
165.579B
داروسازي زاگرس فارمد پارس (ددام) 23,460 (4.97%) 3748
7.558M
170.207B
داروسازي‌ امين‌ (دامين) 22,600 (1.44%) 3583
7.199M
161.100B
مواد اوليه دارويي البرز بالك (دبالك) 26,627 (5.00%) 3499
6.879M
184.346B
ايران‌دارو (ديران) 37,400 (4.98%) 3452
5.104M
191.239B
داروسازي‌ فارابي‌ (دفارا) 94,450 (3.89%) 3332
2.239M
205.828B
توليدمواداوليه‌داروپخش‌ (دتماد) 58,480 (4.99%) 3037
2.263M
131.174B
داروسازي‌ كوثر (دكوثر) 35,720 (5.00%) 2927
5.720M
203.094B
سرمايه گذاري دارويي تامين (تيپيكو) 64,980 (1.63%) 2282
3.244M
205.430B
سبحان دارو (دسبحان) 31,100 (3.39%) 2127
2.603M
82.426B
گروه دارويي سبحان (دسبحا) 32,050 (0.82%) 2044
3.101M
96.526B
توليد و صادرات ريشمك (ريشمك) 65,785 (5.00%) 2026
2.304M
151.799B
البرزدارو (دالبر) 32,090 (4.97%) 1986
3.006M
96.816B
توليد ژلاتين كپسول ايران (دكپسول) 50,160 (5.00%) 1843
2.348M
112.720B
داروسازي‌ سينا (دسينا) 44,420 (4.99%) 1839
1.917M
81.440B
داروسازي‌ اسوه‌ (داسوه) 47,350 (5.00%) 1628
3.532M
167.780B
دارويي‌ رازك‌ (درازك) 58,700 (4.99%) 1608
1.832M
104.679B
داروسازي‌ ابوريحان‌ (دابور) 47,580 (2.39%) 1508
1.115M
51.663B
شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌ (دشيمي) 50,500 (4.99%) 1154
1.349M
67.553B
كيميدارو (دكيمي) 35,300 (0.94%) 1151
1.838M
65.291B
داروسازي كاسپين تامين (كاسپين) 55,550 (4.91%) 1101
1.053M
59.786B
شركت كي بي سي (كي بي سي) 35,617 (5.00%) 1081
1.009M
36.188B
داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌ (دجابر) 43,680 (5.00%) 1043
2.626M
114.212B
كارخانجات‌داروپخش‌ (دارو) 64,420 (2.10%) 995
879,715
56.813B
داروپخش‌ (هلدينگ‌ (وپخش) 150,910 (5.00%) 962
635,177
95.736B
داروسازي سبحان انكولوژي (دسانكو) 27,794 (5.00%) 957
2.512M
69.810B
الحاوي (دحاوي) 38,000 (2.67%) 849
1.942M
73.301B
پخش البرز (پخش) 52,503 (5.00%) 780
1.450M
76.134B
داروسازي‌ اكسير (دلر) 123,000 (1.71%) 768
440,617
54.443B
لابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌ (دعبيد) 49,680 (4.99%) 696
434,009
21.562B
توزيع دارو پخش (دتوزيع) 83,903 (5.00%) 670
365,240
30.645B
پخش هجرت (هجرت) 94,702 (5.00%) 638
357,657
33.884B
پارس‌ دارو (دپارس) 120,040 (2.80%) 628
368,842
44.275B
دارويي ره آورد تامين (درهآور) 56,517 (5.00%) 490
2.405M
135.915B
فرآورده‌هاي‌ تزريقي‌ ايران‌ (دفرا) 33,790 (4.98%) 211
272,652
9.213B
داروسازي شهيد قاضي (دقاضي) 109,925 (3.00%) 209
295,670
32.502B
داروسازي‌ روزدارو (دروز) 26,790 (4.98%) 202
415,785
11.139B
دارويي‌ لقمان‌ (دلقما) 28,110 (4.97%) 193
847,568
23.825B
شيرين دارو (دشيري) 146,798 (3.00%) 25
5,058
742.504M
داروسازي تهران شيمي (شتهران) 8,347 (1.99%) 2
5,700
47.578M
صكوك منفعت سينا دارو-3ماهه 19% (صينا205) 1,049,000 (2.88%) 2
507
531.500M
ح . داروسازي شهيد قاضي (دقاضيح) 57,000 (0.01%) 0
0
0
داروسازي‌ تهران‌ دارو (دتهران‌) 19,583 (0%) 0
0
0
ح . شيرين دارو (دشيريح) 11,966 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري شفادارو (شفا) 84,000 (1.54%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده
مواد و محصولات دارويي

آدرس شرکت: تهران میرداماد خیابان میر هادی خیابان تبریزیان شمالی پلاک 12
تلفن شرکت: 22909016-18
نمابر شرکت: 22914053
آدرس کارخانه: تهران -کیلومتر 5 بزرگراه فتح (جاده قدیم تهران - کرج)- خیابان صنایع فلزی- خیابان 17 شهریور- خیابان نورد
تلفن کارخانه: 64049-66800255
تلفن امور سهام: 64049داخلی 2214
وب سایت شرکت: http://www.tehranchemie.com
پست الکترونیک شرکت: info@.tehranchemie.com
مدیر عامل: آقای علی مهر آمیزی
مواد و محصولات دارويي
مدیر مالی: آقای فیوزاد
مدیر روابط عمومی: آقای سبزه پرور