PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
كارگزاران بورس كالاي ايران
كارگزاران بورس كالاي ايران ( اكالا ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 00:00:03
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 26,010 قیمت دیروز 26,010 تعداد معاملات 0 EPS 0
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 26,010 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 27,570
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 2,000,000 حداقل قیمت مجاز 24,450
تاریخ آخرین معامله 1401/2/27 - 11:58:23   ارزش بازار (م ر) 130,050,000 تعداد سهام 5,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1401/2/27 27,400 27,400 27,400 50
5.000M
137.000B
1401/1/6 20,280 20,000 20,000 9
845,000
16.900B
1400/3/4 30,870 29,480 29,480 1
100,000
2.948B
1400/3/2 30,930 29,540 29,540 1
100,000
2.954B
1400/2/26 30,810 29,800 29,800 7
350,000
10.430B
1400/2/11 32,050 31,470 31,470 7
617,823
19.443B
1400/1/30 32,520 31,920 31,920 3
120,000
3.830B
1400/1/29 32,410 31,970 32,620 10
1,000,000
32.295B
1399/11/4 40,210 40,210 40,210 1
19
763,990
1399/5/21 72,410 70,080 70,080 1
65,000
4.555B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
تامين سرمايه خليج فارس (تفارس) 3,200 (220.00%) 6481
32.286M
103.316B
سايراشخاص بورس انرژي (انرژي3) 59,190 (2.25%) 4183
4.348M
259.707B
بورس كالاي ايران (كالا) 25,920 (0.35%) 3540
9.657M
252.264B
فرابورس ايران (فرابورس) 14,030 (1.41%) 3286
15.973M
224.984B
بورس اوراق بهادار تهران (بورس) 8,730 (0.34%) 1979
16.670M
145.293B
تامين سرمايه امين (امين) 10,770 (0%) 1357
698,781
7.526B
تامين سرمايه بانك ملت (تملت) 3,778 (1.40%) 1062
10.741M
40.576B
تامين سرمايه اميد (اميد) 5,840 (0.34%) 570
1.436M
8.291B
تامين سرمايه دماوند (تماوند) 5,210 (4.58%) 447
5.865M
30.896B
تامين سرمايه نوين (تنوين) 4,501 (0.13%) 267
2.750M
12.289B
تامين سرمايه لوتوس پارسيان (لوتوس) 7,080 (0.98%) 250
1.621M
11.393B
اختيارخ فرابورس-14000-14011014 (ضفرابورس1002) 1 (0%) 0
0
0
نهادهاي مالي بورس اوراق بهادار (نبورس) 8,760 (0%) 0
0
0
كارگزاران بورس كالاي ايران (اكالا) 26,010 (0%) 0
0
0
تامين سرمايه خليج فارس-پذيره (تفارس-پذيره) 1,000 (0%) 0
0
0
تامين سرمايه دماوند-پذيره (تماوند-پذيره) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ فرابورس-12000-14011014 (ضفرابورس1001) 850 (0%) 0
0
0
اختيارف فرابورس-18000-14011014 (طفرابورس1004) 1 (0%) 0
0
0
نهادهاي مالي بورس انرژي (انرژي1) 60,550 (0%) 0
0
0
سپرده گذاري مركزي و تسويه وجوه (سپرده) 1 (0%) 0
0
0
تامين سرمايه تمدن (تمدن) 10 (0%) 0
0
0
توليدكنندگان بورس كالاي ايران (تكالا) 26,010 (0%) 0
0
0
تامين سرمايه سپهر (تامين سپهر) 1,000 (0%) 0
0
0
سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار (سپرده گذاري) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ فرابورس-18000-14011014 (ضفرابورس1004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فرابورس-16000-14011014 (طفرابورس1003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فرابورس-14000-14011014 (طفرابورس1002) 1 (0%) 0
0
0
كارگزاران بورس اوراق بهادار (كبورس) 8,760 (0%) 0
0
0
اختيارف فرابورس-20000-14011014 (طفرابورس1005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فرابورس-16000-14011014 (ضفرابورس1003) 5,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ فرابورس-10000-14011014 (ضفرابورس1000) 6,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ فرابورس-20000-14011014 (ضفرابورس1005) 3,500 (0%) 0
0
0
اختيارف فرابورس-12000-14011014 (طفرابورس1001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فرابورس-10000-14011014 (طفرابورس1000) 1 (0%) 0
0
0
فعالان بورس انرژي (انرژي2) 60,550 (0%) 0
0
0
گواهي صادراتي دلار (گواهي2) 1,000 (0%) 0
0
0
نهادهاي مالي بورس كالاي ايران (نكالا) 26,010 (0%) 0
0
0


چکیده