PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
تجارت الكترونيك پارسيان كيش
تجارت الكترونيك پارسيان كيش ( تاپكيش ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 21:28:03
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 48,576 قیمت دیروز 49,684 تعداد معاملات 121 EPS 1007
1,108     (%2.23) بیشترین قیمت 47,200 ارزش 21,194,216,000 P/E 48.2
قیمت آخرین معامله 47,200 کمترین قیمت 47,200 حجم 449,030 حداکثر قیمت مجاز 52,168
2,484     (%5.00) اولین قیمت 47,200 حجم مبنا 1,006,361 حداقل قیمت مجاز 47,200
تاریخ آخرین معامله 1399/5/25 - 12:29:49   ارزش بازار (م ر) 19,430,400 تعداد سهام 400,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
7 3,235 47,200 47,200 2,437,217 525
0 0 0 47,202 100 1
0 0 0 47,205 1 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/5/25 48,576 47,200 47,200 121
449,030
21.194B
1399/5/22 49,684 49,560 50,980 1,241
1.987M
98.728B
1399/5/21 52,168 50,985 50,985 190
478,392
24.391B
1399/5/20 53,668 53,466 53,466 623
794,089
42.457B
1399/5/19 56,279 55,518 59,430 1,662
2.133M
120.015B
1399/5/15 58,440 57,971 62,400 1,519
1.710M
99.948B
1399/5/14 61,022 58,200 61,115 3,975
4.829M
294.679B
1399/5/13 58,205 57,500 58,220 1,640
2.716M
158.073B
1399/5/12 55,448 52,000 55,950 2,429
3.771M
209.083B
1399/5/11 53,286 47,787 53,326 2,812
3.512M
187.162B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
رايان هم افزا (رافزا) 27,763 (5.00%) 6132
35,425
983.504M
خدمات‌انفورماتيك‌ (رانفور) 39,990 (4.99%) 3214
9.132M
368.064B
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي (مفاخر) 52,736 (5.00%) 3048
12.593M
652.494B
تجارت الكترونيك پارسيان (رتاپ) 15,630 (3.93%) 2566
7.778M
120.527B
ايران‌ارقام‌ (مرقام) 38,580 (5.00%) 2338
2.815M
109.357B
پرداخت الكترونيك سامان كيش (سپ) 32,790 (4.98%) 1983
3.264M
107.614B
آسان پرداخت پرشين (آپ) 33,550 (4.98%) 1828
5.872M
198.157B
كارت اعتباري ايران كيش (ركيش) 26,000 (2.03%) 872
6.371M
161.259B
به پرداخت ملت (پرداخت) 50,850 (0%) 787
1.451M
71.658B
همكاران سيستم (سيستم) 29,740 (3.97%) 603
1.502M
45.857B
افرانت (افرا) 83,595 (5.00%) 316
1.913M
159.939B
تجارت الكترونيك پارسيان كيش (تاپكيش) 47,200 (5.00%) 121
449,030
21.194B
گروه فن آوا (فن آوا) 15,295 (1.97%) 121
744,135
11.578B
داده‌پردازي‌ايران‌ (مداران) 42,990 (4.99%) 49
24,365
1.047B
ح.گروه فن آوا (فن آواح) 907 (0%) 0
0
0
فن آوا كارت (فناوا كارت) 1,000 (0%) 0
0
0
گسترش انفورماتيك ايران (انفورماتيك) 1,000 (0%) 0
0
0
فن آوا كارت (فن آوا كارت) 1,000 (0%) 0
0
0
داده پردازي فن آوا (داده فن آوا) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده