PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
تجارت الكترونيك پارسيان كيش
تجارت الكترونيك پارسيان كيش ( تاپكيش ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 18:22:40
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 13,700 قیمت دیروز 14,450 تعداد معاملات 1074 EPS 529
750     (%5.19) بیشترین قیمت 14,490 ارزش 68,811,125,000 P/E 25.9
قیمت آخرین معامله 13,590 کمترین قیمت 13,590 حجم 5,023,969 حداکثر قیمت مجاز 15,310
860     (%5.95) اولین قیمت 14,050 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 13,590
تاریخ آخرین معامله 1401/3/2 - 12:33:34   ارزش بازار (م ر) 16,440,000 تعداد سهام 1,200,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 500 13,450 13,590 156,295 9
1 500 12,840 13,700 15,635 2
1 432 11,590 13,740 19,500 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1401/3/2 13,700 13,590 14,490 1,074
5.024M
68.811B
1401/3/1 14,450 14,210 15,100 709
2.313M
33.430B
1401/2/31 14,540 14,100 15,190 678
2.276M
33.080B
1401/2/28 14,630 14,360 15,080 747
2.636M
38.576B
1401/2/27 15,090 14,660 15,930 1,187
3.573M
53.897B
1401/2/26 15,490 14,550 15,760 1,632
7.098M
109.970B
1401/2/25 14,880 14,730 15,860 1,684
6.894M
102.583B
1401/2/24 15,660 15,210 16,350 1,707
7.232M
113.251B
1401/2/21 15,490 15,150 15,850 1,623
6.278M
97.241B
1401/2/20 14,970 14,010 15,150 1,995
11.401M
170.730B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
توسعه سامانه ي نرم افزاري نگين (توسن) 21,300 (4.70%) 2286
4.213M
89.124B
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي (مفاخر) 51,200 (4.03%) 1192
1.966M
100.013B
تجارت الكترونيك پارسيان كيش (تاپكيش) 13,590 (5.95%) 1074
5.024M
68.811B
خدمات‌انفورماتيك‌ (رانفور) 4,330 (1.07%) 983
22.364M
96.092B
آسان پرداخت پرشين (آپ) 7,030 (4.87%) 918
6.582M
46.995B
كارت اعتباري ايران كيش (ركيش) 5,200 (4.76%) 871
9.136M
47.740B
رايان هم افزا (رافزا) 54,300 (4.99%) 778
409,295
22.342B
داده‌پردازي‌ايران‌ (مداران) 19,900 (1.32%) 593
1.556M
30.080B
تجارت الكترونيك پارسيان (رتاپ) 4,950 (3.51%) 530
3.978M
20.001B
افرانت (افرا) 36,950 (4.89%) 506
1.343M
49.611B
گروه فن آوا (فن آوا) 8,610 (2.93%) 372
1.783M
15.509B
پرداخت الكترونيك سامان كيش (سپ) 22,840 (2.74%) 361
1.020M
22.816B
به پرداخت ملت (پرداخت) 22,000 (4.10%) 216
528,928
11.857B
همكاران سيستم (سيستم) 6,170 (0.64%) 153
513,948
3.192B
اختيارف.ت. توسن-8726-010623 (هتوسن0106) 1,000 (0%) 0
0
0
داده پردازي فن آوا (داده فن آوا) 1,000 (0%) 0
0
0
گسترش انفورماتيك ايران (انفورماتيك) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-35000-14011117 (ضتوسن1105) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-30000-14011117 (طتوسن1104) 2,950 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-15000-14011117 (طتوسن1100) 1 (0%) 0
0
0
سپيدار سيستم آسيا (سپيدار) 24,000 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-40000-14011117 (طتوسن1106) 1 (0%) 0
0
0
فن آوا كارت (فن آوا كارت) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-20000-14011117 (ضتوسن1102) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-17500-14011117 (طتوسن1101) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-40000-14011117 (ضتوسن1106) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-25000-14011117 (طتوسن1103) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-30000-14011117 (ضتوسن1104) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-20000-14011117 (طتوسن1102) 1 (0%) 0
0
0
ايران‌ارقام‌ (مرقام) 11,620 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-15000-14011117 (ضتوسن1100) 1 (0%) 0
0
0
فن آوا كارت (فناوا كارت) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.گروه فن آوا (فن آواح) 4,600 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-35000-14011117 (طتوسن1105) 1 (0%) 0
0
0
پيشگامان فن آوري و دانش آراميس (تپسي) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-17500-14011117 (ضتوسن1101) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-25000-14011117 (ضتوسن1103) 7,000 (0%) 0
0
0


چکیده