PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ح . گسترش‌صنايع‌انرژي‌آذرآب‌
ح . گسترش‌صنايع‌انرژي‌آذرآب‌ ( فنرژيح ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  معاملات پیوسته  -  بازار بورس 11:46:39
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت دیروز تعداد معاملات EPS
     بیشترین قیمت ارزش P/E
کمترین قیمت حجم حداکثر قیمت مجاز 1,060
     اولین قیمت حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 940
تاریخ آخرین معامله -   ارزش بازار (م ر) تعداد سهام 0
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
ماشين‌ سازي‌ اراك‌ (فاراك) 15,680 (4.97%) 15890
66.807M
1,060.348B
صنايع‌ آذرآب‌ (فاذر) 38,700 (4.98%) 2298
3.871M
149.827B
بسته‌ بندي‌ ايران‌ (فبيرا) 5,690 (2.98%) 1802
11.364M
65.046B
صنعتي‌ آما (فاما) 35,490 (4.98%) 1618
4.444M
157.928B
لاميران‌ (فلامي) 124,930 (4.99%) 796
400,428
49.310B
توليدي چدن سازان (چدن) 34,090 (1.47%) 658
1.288M
44.841B
گسترش صنايع انرژي آذرآب (فنرژي) 11,605 (1.99%) 299
1.176M
13.664B
جام‌دارو (فجام) 66,590 (5.00%) 123
110,751
7.375B
ح.بسته‌ بندي‌ ايران‌ (فبيراح) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.سوليران‌ (فسليرح) 50 (0%) 0
0
0
كيا الكترود شرق (كيا) 1,000 (0%) 0
0
0
صنايع ‌بسته‌بندي‌ مشهد (فبستم) 2,174 (0%) 0
0
0
ماشين سازي پارس (ماشين پارس) 1,000 (0%) 0
0
0
ماشين سازي تبريز (تبريز) 1,000 (0%) 0
0
0
جوش‌ و اكسيژن‌ ايران‌ (فجوش) 1,607 (0%) 0
0
0
سوليران‌ (فسلير) 27,150 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده