PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
كشاورزي‌ ودامپروي‌ مگسال‌
كشاورزي‌ ودامپروي‌ مگسال‌ ( زمگسا ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 20:33:26
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 17,890 قیمت دیروز 18,010 تعداد معاملات 111 EPS 2178
120     (%0.67) بیشترین قیمت 18,190 ارزش 5,357,159,100 P/E 8.2
قیمت آخرین معامله 17,600 کمترین قیمت 17,580 حجم 303,001 حداکثر قیمت مجاز 18,910
410     (%2.28) اولین قیمت 18,000 حجم مبنا 838,457 حداقل قیمت مجاز 17,110
تاریخ آخرین معامله 1401/5/19 - 12:26:40   ارزش بازار (م ر) 5,367,000 تعداد سهام 300,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 1,000 17,610 17,890 7,500 2
1 5,660 17,600 17,900 3,000 2
1 1,000 17,580 17,970 2,500 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1401/5/19 17,890 17,580 18,190 111
303,001
5.357B
1401/5/18 18,010 17,900 18,590 140
388,074
7.085B
1401/5/15 17,810 17,740 18,390 172
343,846
6.247B
1401/5/12 17,570 17,580 18,160 138
404,250
7.162B
1401/5/11 17,400 17,180 18,080 175
417,050
7.305B
1401/5/10 17,260 17,110 17,960 425
1.227M
21.191B
1401/5/9 18,010 17,990 18,700 228
1.104M
19.890B
1401/5/8 18,930 18,590 20,510 330
1.054M
19.959B
1401/5/5 19,560 19,110 20,040 232
558,888
10.933B
1401/5/4 19,560 19,120 20,090 199
484,677
9.357B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/9/4 6 1396 951 881 305 1775
1396/5/1 3 1396 728 1047 135 467
1395/10/29 9 1395 763 2961 2453 2406
1395/9/3 6 1395 881 3566 1775 1884
1395/5/6 3 1395 1047 3899 467 407

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
كشت و صنعت آبشيرين (آبين) 7,520 (2.87%) 1800
23.059M
172.867B
دامداري تليسه نمونه (تليسه) 2,940 (5.47%) 1656
26.922M
79.276B
سپيد ماكيان (سپيد) 18,780 (2.14%) 1076
2.023M
37.830B
كشاورزي و دامپروري ملارد شير (زملارد) 9,710 (1.57%) 951
1.074M
10.525B
كشت و دام قيام اصفهان (زقيام) 1,885 (1.31%) 741
10.949M
20.355B
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت) 8,980 (5.90%) 486
2.132M
19.059B
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر (زكوثر) 12,390 (1.82%) 484
1.838M
22.477B
سيمرغ (سيمرغ) 21,190 (2.03%) 415
960,804
20.470B
مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان (زماهان) 6,370 (5.07%) 407
3.292M
20.990B
كشت و صنعت دشت خرم دره (زدشت) 19,040 (5.51%) 351
742,356
14.453B
كشاورزي مكانيزه اصفهان كشت (زكشت) 21,700 (2.12%) 293
813,377
17.344B
كشاورزي و دامپروري بينالود (زبينا) 2,430 (3.38%) 280
3.126M
7.606B
كشت و دامداري فكا (زفكا) 7,800 (1.27%) 238
3.108M
24.437B
ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس (زپارس) 38,690 (0.05%) 225
747,684
28.944B
كشت وصنعت شريف آباد (زشريف) 3,453 (1.54%) 213
1.811M
6.234B
شير و گوشت زاگرس شهركرد (زشگزا) 4,918 (0.38%) 166
1.320M
6.435B
كشاورزي‌ ودامپروي‌ مگسال‌ (زمگسا) 17,600 (2.28%) 111
303,001
5.357B
كشت و صنعت جوين (جوين) 4,752 (2.99%) 62
1.699M
8.072B
كشاورزي و دامپروري فجر اصفهان (زفجر) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري كشاورزي ايران (كورزي) 1,000 (0%) 0
0
0
مرغ مادر ديزباد (ديزباد) 1,000 (0%) 0
0
0
بازرگاني آينده سازان بهشت پارس (آينده) 11,910 (0%) 0
0
0
گوشت يزد (گوشت يزد) 10,000 (0%) 0
0
0
خدمات حمايتي كشاورزي (خدمات كشاورزي) 1,000 (0%) 0
0
0
پرورش كرم ابريشم ايران (ابريشم) 1,000,000 (0%) 0
0
0
*كشاورزي و دامپروري ملارد شير (ملارد شير) 1,000 (0%) 0
0
0
كشت و صنعت امداد سپاهان گلدشت (زسپاها) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت كشت و صنعت شهيد بهشتي (بهشتي) 1,000 (0%) 0
0
0
پذيره- آينده سازان بهشت پارس (پذيره-بهشت) 1,400 (0%) 0
0
0
مرغ اجداد زربال (اجداد) 1,000 (0%) 0
0
0
هواپيمايي خدمات ويژه (خدمات هوايي) 10,000 (0%) 0
0
0


چکیده
فعاليت اصلي شركت عبارت است از انجام كليه امور كشاورزي، زراعت، دامداري، باغذاري، پرورش طيور، زنبورعسل، ماهي و هرگونه حيوان ديگر به منظور استفاده از پشم، كرك، گوشت، پوست، شير و ساير فرآورده هاي پروتئيني. شركت قادر به تامين مواد و تجهيزات و انجام ساير امور ف

آدرس شرکت: ایران - قزوين، كيلومتر 15 جاده قزوين تهران ، كيلومتر 6 جاده خاكعلي
پست الکترونیک شرکت: magsal@parslivestock.cm
مدیر عامل: آقای سید محمد رضا حسینی
فعاليت اصلي شركت عبارت است از انجام كليه امور كشاورزي، زراعت، دامداري، باغذاري، پرورش طيور، زنبورعسل، ماهي و هرگونه حيوان ديگر به منظور استفاده از پشم، كرك، گوشت، پوست، شير و ساير فرآورده هاي پروتئيني. شركت قادر به تامين مواد و تجهيزات و انجام ساير امور ف
مدیر مالی: آقای حسین پناهیها
مدیر روابط عمومی: خانم برزگر
نمابر شرکت: 028-32983103
نمابر امور سهام: mali.magsal@gmail.com
تلفن امور سهام: 028-32982402 داخلي 3
تلفن کارخانه: 028-32983102
تلفن شرکت: 028-32982402 / 028-32983102 / 02832983106 / 02832983105
مدیر سهام: خانم بختياري