PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
كشاورزي‌ ودامپروي‌ مگسال‌
كشاورزي‌ ودامپروي‌ مگسال‌ ( زمگسا ) -  وضعیت : مجاز -  مداخله ناظر  -  بازار بورس 16:44:11
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 22,201 قیمت دیروز 21,144 تعداد معاملات 1025 EPS 876
1,057     (%5.00) بیشترین قیمت 22,201 ارزش 44,848,934,936 P/E 25.2
قیمت پایانی 22,045 کمترین قیمت 22,000 حجم 2,020,406 حداکثر قیمت مجاز 22,201
901     (%4.26) اولین قیمت 22,201 حجم مبنا 2,364,737 حداقل قیمت مجاز 20,087
تاریخ آخرین معامله 1399/1/9 - 12:27:22   ارزش بازار (م ر) 6,613,500 تعداد سهام 300,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
41 114,257 22,201 0 0 0
1 200 22,200 0 0 0
1 1,346 22,183 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/1/6 21,144 21,216 21,661 610
1.360M
29.324B
1399/1/5 20,630 21,215 21,216 428
1.039M
22.049B
1398/12/28 20,206 19,010 20,443 771
2.098M
42.698B
1398/12/27 19,470 19,002 19,900 574
1.267M
24.426B
1398/12/26 19,673 19,010 20,405 702
1.150M
22.904B
1398/12/25 19,464 18,706 20,000 534
718,137
13.572B
1398/12/24 19,690 18,880 20,710 517
632,388
12.107B
1398/12/21 19,873 18,674 20,460 1,023
1.255M
25.191B
1398/12/20 19,655 19,223 19,869 874
1.392M
26.797B
1398/12/19 20,234 19,405 20,080 429
483,394
9.421B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/29 9 1395 763 2961 670 2406
1395/9/3 6 1395 881 3566 485 1884
1395/5/6 3 1395 1047 3899 467 407
1394/11/29 9 1394 2961 4255 2406 3335
1394/9/9 6 1394 3566 4098 1884 2144

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر (زكوثر) 18,892 (5.00%) 5692
9.993M
188.789B
كشت و دامداري فكا (زفكا) 41,111 (5.00%) 2513
2.804M
114.288B
كشت و دام قيام اصفهان (زقيام) 24,409 (5.00%) 2188
2.156M
52.217B
شير و گوشت زاگرس شهركرد (زشگزا) 56,760 (5.00%) 1615
845,525
47.202B
كشت وصنعت شريف آباد (زشريف) 18,315 (5.00%) 1514
2.225M
40.656B
سيمرغ (سيمرغ) 20,372 (5.00%) 1234
2.841M
57.737B
مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان (زماهان) 22,569 (5.00%) 1087
2.340M
52.771B
كشاورزي‌ ودامپروي‌ مگسال‌ (زمگسا) 22,201 (5.00%) 1025
2.020M
44.849B
كشاورزي مكانيزه اصفهان كشت (زكشت) 33,295 (5.00%) 1020
763,304
25.356B
دامداري تليسه نمونه (تليسه) 30,298 (5.00%) 838
1.123M
34.024B
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت) 42,863 (5.00%) 704
1.146M
49.092B
كشت و صنعت آبشيرين (آبين) 36,431 (3.00%) 530
1.326M
48.112B
ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس (زپارس) 53,195 (5.00%) 470
398,086
21.176B
كشت و صنعت دشت خرم دره (زدشت) 15,034 (4.99%) 449
2.536M
38.122B
سرمايه گذاري كشاورزي ايران (كورزي) 1,000 (0%) 0
0
0
بازرگاني آينده سازان بهشت پارس (آينده) 18,225 (0%) 0
0
0
كشت و صنعت جوين (جوين) 1 (0%) 0
0
0
شركت كشت و صنعت شهيد بهشتي (بهشتي) 1,000 (0%) 0
0
0
پذيره- آينده سازان بهشت پارس (پذيره-بهشت) 1,400 (0%) 0
0
0
اوراق سلف مرغ منجمد بهپرور (عمرغ2) 2,481,096 (0%) 0
0
0
هواپيمايي خدمات ويژه (خدمات هوايي) 10,000 (0%) 0
0
0
كشاورزي و دامپروري بينالود (زبينا) 33,794 (0%) 0
0
0
خدمات حمايتي كشاورزي (خدمات كشاورزي) 1,000 (0%) 0
0
0
پرورش كرم ابريشم ايران (ابريشم) 1,000,000 (0%) 0
0
0
نماد تستي (تست) 1 (0%) 0
0
0
كشاورزي و دامپروري ملارد شير (ملارد شير) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده
فعاليت اصلي شركت عبارت است از انجام كليه امور كشاورزي، زراعت، دامداري، باغذاري، پرورش طيور، زنبورعسل، ماهي و هرگونه حيوان ديگر به منظور استفاده از پشم، كرك، گوشت، پوست، شير و ساير فرآورده هاي پروتئيني. شركت قادر به تامين مواد و تجهيزات و انجام ساير امور ف

تلفن شرکت: 2555575-0281-داخلی سهام 118
نمابر شرکت: 0281-2552055
آدرس شرکت: ایران - قزوين، كيلومتر 15 جاده قزوين تهران ، كيلومتر 6 جاده خاكعلي
پست الکترونیک شرکت: magsal@parslivestock.cm
مدیر عامل: آقای سید محمد رضا حسینی
فعاليت اصلي شركت عبارت است از انجام كليه امور كشاورزي، زراعت، دامداري، باغذاري، پرورش طيور، زنبورعسل، ماهي و هرگونه حيوان ديگر به منظور استفاده از پشم، كرك، گوشت، پوست، شير و ساير فرآورده هاي پروتئيني. شركت قادر به تامين مواد و تجهيزات و انجام ساير امور ف
مدیر مالی: آقای مرتضی نادری
مدیر سهام: آقای مرتضی نادری
مدیر روابط عمومی: خانم برزگر