PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
كشاورزي‌ ودامپروي‌ مگسال‌
كشاورزي‌ ودامپروي‌ مگسال‌ ( زمگسا ) -  وضعیت : مجاز -  پیش از گشایش  -  بازار بورس 13:44:23
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 23,630 قیمت دیروز 24,810 تعداد معاملات 392 EPS 1201
1,180     (%4.76) بیشترین قیمت 25,170 ارزش 11,541,141,150 P/E 20.1
قیمت پایانی 24,140 کمترین قیمت 23,570 حجم 481,774 حداکثر قیمت مجاز 26,050
670     (%2.70) اولین قیمت 25,170 حجم مبنا 613,246 حداقل قیمت مجاز 23,570
تاریخ آخرین معامله 1400/7/4 - 12:29:57   ارزش بازار (م ر) 7,242,000 تعداد سهام 300,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 1,719 23,630 23,950 6,000 2
1 490 23,620 23,960 3,948 1
1 500 23,600 23,990 9,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/7/3 24,810 24,380 25,600 448
763,055
18.932B
1400/6/31 24,460 23,990 25,460 508
653,907
15.994B
1400/6/30 25,250 25,070 27,070 373
776,026
19.598B
1400/6/29 26,380 25,570 27,000 414
650,094
17.149B
1400/6/28 25,820 25,470 27,070 467
1.050M
27.111B
1400/6/27 26,810 26,580 28,830 377
872,054
23.379B
1400/6/24 27,970 27,610 28,700 631
773,167
21.629B
1400/6/23 29,060 28,200 29,800 480
658,220
19.129B
1400/6/22 28,890 28,510 30,510 579
1.140M
32.922B
1400/6/21 30,010 29,950 31,960 581
1.465M
43.956B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/9/4 6 1396 951 881 305 1775
1396/5/1 3 1396 728 1047 135 467
1395/10/29 9 1395 763 2961 2453 2406
1395/9/3 6 1395 881 3566 1775 1884
1395/5/6 3 1395 1047 3899 467 407

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سپيد ماكيان (سپيد) 58,600 (0.09%) 12639
5.241M
300.589B
كشاورزي و دامپروري ملارد شير (زملارد) 26,354 (2.58%) 4826
669,900
17.890B
سيمرغ (سيمرغ) 20,680 (3.66%) 1592
4.624M
95.739B
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر (زكوثر) 18,510 (0.11%) 1428
2.461M
45.469B
مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان (زماهان) 10,100 (2.67%) 1216
4.018M
41.308B
كشت و صنعت آبشيرين (آبين) 2,670 (1.71%) 899
13.155M
34.838B
دامداري تليسه نمونه (تليسه) 3,120 (2.35%) 897
5.867M
18.437B
كشت وصنعت شريف آباد (زشريف) 5,150 (1.28%) 704
7.466M
37.751B
كشت و صنعت دشت خرم دره (زدشت) 18,517 (0%) 619
1.062M
19.543B
شير و گوشت زاگرس شهركرد (زشگزا) 5,912 (1.11%) 543
2.842M
16.789B
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت) 10,737 (4.73%) 538
1.481M
15.977B
ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس (زپارس) 102,500 (5.00%) 517
910,897
93.485B
كشت و صنعت جوين (جوين) 3,411 (1.91%) 501
4.308M
14.571B
كشت و دام قيام اصفهان (زقيام) 18,430 (2.36%) 442
839,233
15.746B
كشاورزي‌ ودامپروي‌ مگسال‌ (زمگسا) 23,630 (4.76%) 392
481,774
11.541B
كشاورزي و دامپروري بينالود (زبينا) 2,730 (1.30%) 354
3.255M
9.060B
كشاورزي مكانيزه اصفهان كشت (زكشت) 25,450 (0.88%) 311
657,099
16.765B
كشت و دامداري فكا (زفكا) 8,800 (4.12%) 55
701,786
6.176B
بازرگاني آينده سازان بهشت پارس (آينده) 10,866 (3.00%) 3
2,810
30.533M
گوشت يزد (گوشت يزد) 10,000 (0%) 0
0
0
مرغ مادر ديزباد (ديزباد) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري كشاورزي ايران (كورزي) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ت سپيد22620-01/04/22 (هسپيد104) 1,000 (0%) 0
0
0
كشاورزي و دامپروري فجر اصفهان (زفجر) 1,000 (0%) 0
0
0
خدمات حمايتي كشاورزي (خدمات كشاورزي) 1,000 (0%) 0
0
0
پرورش كرم ابريشم ايران (ابريشم) 1,000,000 (0%) 0
0
0
نماد تستي (تست) 1 (0%) 0
0
0
*كشاورزي و دامپروري ملارد شير (ملارد شير) 1,000 (0%) 0
0
0
كشت و صنعت امداد سپاهان گلدشت (زسپاها) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت كشت و صنعت شهيد بهشتي (بهشتي) 1,000 (0%) 0
0
0
پذيره- آينده سازان بهشت پارس (پذيره-بهشت) 1,400 (0%) 0
0
0
مرغ اجداد زربال (اجداد) 1,000 (0%) 0
0
0
هواپيمايي خدمات ويژه (خدمات هوايي) 10,000 (0%) 0
0
0


چکیده
فعاليت اصلي شركت عبارت است از انجام كليه امور كشاورزي، زراعت، دامداري، باغذاري، پرورش طيور، زنبورعسل، ماهي و هرگونه حيوان ديگر به منظور استفاده از پشم، كرك، گوشت، پوست، شير و ساير فرآورده هاي پروتئيني. شركت قادر به تامين مواد و تجهيزات و انجام ساير امور ف

آدرس شرکت: ایران - قزوين، كيلومتر 15 جاده قزوين تهران ، كيلومتر 6 جاده خاكعلي
پست الکترونیک شرکت: magsal@parslivestock.cm
مدیر عامل: آقای سید محمد رضا حسینی
فعاليت اصلي شركت عبارت است از انجام كليه امور كشاورزي، زراعت، دامداري، باغذاري، پرورش طيور، زنبورعسل، ماهي و هرگونه حيوان ديگر به منظور استفاده از پشم، كرك، گوشت، پوست، شير و ساير فرآورده هاي پروتئيني. شركت قادر به تامين مواد و تجهيزات و انجام ساير امور ف
مدیر مالی: آقای حسین پناهیها
مدیر روابط عمومی: خانم برزگر
نمابر شرکت: 028-32983103
نمابر امور سهام: mali.magsal@gmail.com
تلفن امور سهام: 028-32982402 داخلي 3
تلفن کارخانه: 028-32983102
تلفن شرکت: 028-32982402 / 028-32983102 / 02832983106 / 02832983105
مدیر سهام: خانم بختياري