PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
كشاورزي‌ ودامپروي‌ مگسال‌
كشاورزي‌ ودامپروي‌ مگسال‌ ( زمگسا ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 21:04:03
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 28,060 قیمت دیروز 28,310 تعداد معاملات 443 EPS 654
250     (%0.88) بیشترین قیمت 29,690 ارزش 13,683,188,410 P/E 42.9
قیمت آخرین معامله 26,900 کمترین قیمت 26,900 حجم 498,457 حداکثر قیمت مجاز 29,720
1,410     (%4.98) اولین قیمت 29,690 حجم مبنا 1,781,896 حداقل قیمت مجاز 26,900
تاریخ آخرین معامله 1399/7/2 - 12:29:52   ارزش بازار (م ر) 8,418,000 تعداد سهام 300,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 300 27,140 27,140 1,774 2
1 451 26,900 27,160 1,378 7
1 300 23,200 27,170 6,540 3


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/7/2 28,060 26,900 29,690 443
498,457
13.683B
1399/7/1 28,310 27,590 28,600 413
908,887
25.164B
1399/6/31 29,040 27,950 30,890 222
652,195
18.552B
1399/6/30 29,420 27,970 27,970 22
19,670
550.170M
1399/6/29 29,440 28,060 28,070 108
103,964
2.917B
1399/6/26 29,530 28,630 31,000 525
903,035
26.281B
1399/6/25 30,130 28,520 31,200 566
559,251
17.025B
1399/6/24 29,950 29,690 30,010 383
1.296M
38.479B
1399/6/23 31,250 30,160 30,160 142
478,407
14.429B
1399/6/22 31,740 30,730 32,000 342
593,834
18.275B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/9/4 6 1396 951 881 305 1775
1396/5/1 3 1396 728 1047 135 467
1395/10/29 9 1395 763 2961 2453 2406
1395/9/3 6 1395 881 3566 1775 1884
1395/5/6 3 1395 1047 3899 467 407

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
كشاورزي و دامپروري ملارد شير (زملارد) 46,994 (5.00%) 37151
487,094
22.890B
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر (زكوثر) 24,020 (4.98%) 5387
13.353M
319.183B
دامداري تليسه نمونه (تليسه) 59,704 (5.00%) 2082
1.399M
85.469B
كشت و دامداري فكا (زفكا) 42,503 (5.00%) 926
1.017M
44.267B
شير و گوشت زاگرس شهركرد (زشگزا) 91,375 (5.00%) 591
649,870
59.091B
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت) 37,620 (5.00%) 585
610,803
23.177B
كشاورزي‌ ودامپروي‌ مگسال‌ (زمگسا) 26,900 (4.98%) 443
498,457
13.683B
ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس (زپارس) 75,750 (4.99%) 442
654,072
49.501B
سيمرغ (سيمرغ) 21,160 (4.96%) 381
1.676M
35.456B
كشت و دام قيام اصفهان (زقيام) 27,814 (5.00%) 136
441,214
12.272B
كشت و صنعت آبشيرين (آبين) 4,332 (2.98%) 128
2.663M
11.536B
مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان (زماهان) 25,374 (5.00%) 85
75,928
1.927B
كشاورزي و دامپروري بينالود (زبينا) 48,396 (5.00%) 68
55,587
2.690B
كشت و صنعت دشت خرم دره (زدشت) 46,890 (5.00%) 51
252,655
11.847B
كشت وصنعت شريف آباد (زشريف) 26,571 (5.00%) 46
35,360
939.551M
كشاورزي مكانيزه اصفهان كشت (زكشت) 31,626 (5.00%) 40
46,165
1.460B
بازرگاني آينده سازان بهشت پارس (آينده) 22,591 (3.00%) 9
3,594
81.192M
كشت و صنعت جوين (جوين) 1 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري كشاورزي ايران (كورزي) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت كشت و صنعت شهيد بهشتي (بهشتي) 1,000 (0%) 0
0
0
پذيره- آينده سازان بهشت پارس (پذيره-بهشت) 1,400 (0%) 0
0
0
هواپيمايي خدمات ويژه (خدمات هوايي) 10,000 (0%) 0
0
0
خدمات حمايتي كشاورزي (خدمات كشاورزي) 1,000 (0%) 0
0
0
پرورش كرم ابريشم ايران (ابريشم) 1,000,000 (0%) 0
0
0
نماد تستي (تست) 1 (0%) 0
0
0
*كشاورزي و دامپروري ملارد شير (ملارد شير) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده
فعاليت اصلي شركت عبارت است از انجام كليه امور كشاورزي، زراعت، دامداري، باغذاري، پرورش طيور، زنبورعسل، ماهي و هرگونه حيوان ديگر به منظور استفاده از پشم، كرك، گوشت، پوست، شير و ساير فرآورده هاي پروتئيني. شركت قادر به تامين مواد و تجهيزات و انجام ساير امور ف

آدرس شرکت: ایران - قزوين، كيلومتر 15 جاده قزوين تهران ، كيلومتر 6 جاده خاكعلي
پست الکترونیک شرکت: magsal@parslivestock.cm
مدیر عامل: آقای سید محمد رضا حسینی
فعاليت اصلي شركت عبارت است از انجام كليه امور كشاورزي، زراعت، دامداري، باغذاري، پرورش طيور، زنبورعسل، ماهي و هرگونه حيوان ديگر به منظور استفاده از پشم، كرك، گوشت، پوست، شير و ساير فرآورده هاي پروتئيني. شركت قادر به تامين مواد و تجهيزات و انجام ساير امور ف
مدیر مالی: آقای حسین پناهیها
مدیر روابط عمومی: خانم برزگر
نمابر شرکت: 028-32983103
نمابر امور سهام: mali.magsal@gmail.com
تلفن امور سهام: 028-32982402 داخلي 3
تلفن کارخانه: 028-32983102
تلفن شرکت: 028-32982402 / 028-32983102 / 02832983106 / 02832983105
مدیر سهام: خانم بختياري