PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
كشاورزي‌ ودامپروي‌ مگسال‌
كشاورزي‌ ودامپروي‌ مگسال‌ ( زمگسا ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 22:19:02
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 60,780 قیمت دیروز 63,510 تعداد معاملات 874 EPS 648
2,730     (%4.30) بیشترین قیمت 63,510 ارزش 88,933,068,640 P/E 93.8
قیمت آخرین معامله 60,340 کمترین قیمت 60,340 حجم 1,463,168 حداکثر قیمت مجاز 66,680
3,170     (%4.99) اولین قیمت 63,000 حجم مبنا 787,278 حداقل قیمت مجاز 60,340
تاریخ آخرین معامله 1399/4/14 - 12:29:52   ارزش بازار (م ر) 18,234,000 تعداد سهام 300,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
10 17,392 60,340 60,340 750,781 131
0 0 0 60,350 6,823 3
0 0 0 60,500 510 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/4/14 60,780 60,340 63,510 874
1.463M
88.933B
1399/4/11 63,510 62,000 66,500 1,566
2.058M
130.693B
1399/4/10 64,720 63,110 65,940 1,116
1.954M
126.431B
1399/4/8 58,720 57,010 61,450 1,484
2.723M
159.909B
1399/4/7 60,010 59,660 64,500 1,760
3.851M
231.106B
1399/4/4 62,800 62,320 65,450 952
1.295M
81.331B
1399/4/3 65,600 63,330 68,950 1,882
3.095M
203.009B
1399/4/2 66,660 63,300 66,920 920
3.004M
200.210B
1399/4/1 63,740 63,150 65,350 2,593
3.538M
225.538B
1399/3/31 66,470 62,780 69,380 3,626
6.287M
417.911B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/29 9 1395 763 2961 670 2406
1395/9/3 6 1395 881 3566 485 1884
1395/5/6 3 1395 1047 3899 467 407
1394/11/29 9 1394 2961 4255 2406 3335
1394/9/9 6 1394 3566 4098 1884 2144

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر (زكوثر) 40,200 (4.99%) 8123
8.477M
344.113B
سيمرغ (سيمرغ) 34,930 (4.98%) 5252
10.113M
357.572B
كشاورزي و دامپروري بينالود (زبينا) 70,298 (1.84%) 4158
6.206M
444.293B
كشت و دامداري فكا (زفكا) 65,504 (5.00%) 3447
2.578M
169.750B
دامداري تليسه نمونه (تليسه) 116,867 (5.00%) 3270
2.586M
303.458B
كشت وصنعت شريف آباد (زشريف) 41,351 (5.00%) 3162
4.241M
176.214B
كشت و صنعت دشت خرم دره (زدشت) 51,467 (5.00%) 2534
2.877M
149.093B
كشاورزي مكانيزه اصفهان كشت (زكشت) 45,803 (5.00%) 2074
4.045M
184.278B
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت) 53,609 (5.00%) 1882
1.493M
80.828B
شير و گوشت زاگرس شهركرد (زشگزا) 137,829 (5.00%) 1810
706,496
97.844B
مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان (زماهان) 39,105 (1.71%) 1731
2.343M
90.344B
ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس (زپارس) 106,800 (2.10%) 1329
1.274M
135.268B
كشاورزي‌ ودامپروي‌ مگسال‌ (زمگسا) 60,340 (4.99%) 874
1.463M
88.933B
كشت و دام قيام اصفهان (زقيام) 49,666 (5.00%) 822
1.185M
58.846B
خدمات حمايتي كشاورزي (خدمات كشاورزي) 1,000 (0%) 0
0
0
پرورش كرم ابريشم ايران (ابريشم) 1,000,000 (0%) 0
0
0
نماد تستي (تست) 1 (99.90%) 0
0
0
كشاورزي و دامپروري ملارد شير (ملارد شير) 1,000 (0%) 0
0
0
كشت و صنعت آبشيرين (آبين) 8,132 (1.41%) 0
0
0
سرمايه گذاري كشاورزي ايران (كورزي) 1,000 (0%) 0
0
0
بازرگاني آينده سازان بهشت پارس (آينده) 23,207 (0%) 0
0
0
كشت و صنعت جوين (جوين) 1 (98.51%) 0
0
0
شركت كشت و صنعت شهيد بهشتي (بهشتي) 1,000 (0%) 0
0
0
پذيره- آينده سازان بهشت پارس (پذيره-بهشت) 1,400 (0%) 0
0
0
اوراق سلف مرغ منجمد بهپرور (عمرغ2) 2,481,096 (0%) 0
0
0
هواپيمايي خدمات ويژه (خدمات هوايي) 10,000 (0%) 0
0
0


چکیده
فعاليت اصلي شركت عبارت است از انجام كليه امور كشاورزي، زراعت، دامداري، باغذاري، پرورش طيور، زنبورعسل، ماهي و هرگونه حيوان ديگر به منظور استفاده از پشم، كرك، گوشت، پوست، شير و ساير فرآورده هاي پروتئيني. شركت قادر به تامين مواد و تجهيزات و انجام ساير امور ف

تلفن شرکت: 2555575-0281-داخلی سهام 118
نمابر شرکت: 0281-2552055
آدرس شرکت: ایران - قزوين، كيلومتر 15 جاده قزوين تهران ، كيلومتر 6 جاده خاكعلي
پست الکترونیک شرکت: magsal@parslivestock.cm
مدیر عامل: آقای سید محمد رضا حسینی
فعاليت اصلي شركت عبارت است از انجام كليه امور كشاورزي، زراعت، دامداري، باغذاري، پرورش طيور، زنبورعسل، ماهي و هرگونه حيوان ديگر به منظور استفاده از پشم، كرك، گوشت، پوست، شير و ساير فرآورده هاي پروتئيني. شركت قادر به تامين مواد و تجهيزات و انجام ساير امور ف
مدیر مالی: آقای مرتضی نادری
مدیر سهام: آقای مرتضی نادری
مدیر روابط عمومی: خانم برزگر