PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
دليجان طلايي شكوه پارس
دليجان طلايي شكوه پارس ( حشكوه ) -  وضعیت : مجاز -  معاملات پیوسته  -  بازار پایه فرابورس 10:08:41
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 3,162 قیمت دیروز 3,162 تعداد معاملات 0 EPS 73
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 43.3
قیمت آخرین معامله 3,098 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 3,256
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 3,095,976 حداقل قیمت مجاز 3,068
تاریخ آخرین معامله 1400/11/3 - 12:19:54   ارزش بازار (م ر) 5,459,635 تعداد سهام 1,726,640,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 3,068 4,069,077 31
0 0 0 3,254 15,146 2
0 0 0 3,255 102,000 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/11/3 3,162 3,098 3,134 18
1.005M
3.115B
1400/11/2 3,193 3,134 3,263 148
1.251M
3.925B
1400/10/29 3,230 3,138 3,220 21
161,727
507.667M
1400/10/28 3,235 3,171 3,173 21
1.048M
3.324B
1400/10/27 3,269 3,211 3,379 165
10.927M
35.717B
1400/10/26 3,310 3,253 3,359 119
1.772M
5.810B
1400/10/25 3,353 3,250 3,419 70
1.588M
5.368B
1400/10/22 3,322 3,250 3,383 279
1.771M
5.912B
1400/10/21 3,301 3,200 3,350 199
3.165M
10.448B
1400/10/20 3,259 3,160 3,299 302
2.943M
9.595B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
حمل و نقل بين المللي خليج فارس (حفارس) 5,760 (0.17%) 862
10.523M
60.437B
ريل پرداز نو آفرين (حآفرين) 3,396 (4.98%) 703
17.317M
58.457B
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران (حكشتي) 11,520 (2.46%) 573
1.620M
18.464B
ريل سير كوثر (حسير) 14,640 (5.00%) 200
532,916
7.827B
دريايي و کشتيراني خط دريابندر (حبندر) 16,480 (3.00%) 198
949,141
15.552B
توكاريل (توريل) 6,750 (0.60%) 195
1.028M
6.648B
آسيا سير ارس (حآسا) 10,400 (2.99%) 170
828,067
8.454B
ريل پردازسير (حريل) 1,930 (3.55%) 150
2.324M
4.515B
رهشاد سپاهان (سهامي عام (حرهشا) 79,250 (3.66%) 147
148,293
11.023B
ح.دريايي وكشتيراني خط دريابندر (حبندرح) 10,620 (2.93%) 67
202,622
2.152B
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان (حپارسا) 29,100 (0.51%) 46
55,871
1.579B
توسعه خدمات دريايي وبندري سينا (حسينا) 40,900 (2.50%) 42
125,872
5.058B
حمل و نقل پتروشيمي( سهامي عام (حپترو) 16,460 (4.97%) 24
52,709
867.618M
حمل‌ونقل‌توكا (حتوكا) 10,950 (4.95%) 24
212,672
2.329B
ريل گردش ايرانيان (حگردش) 3,675 (2.98%) 2
17,898
65.775M
حمل و نقل ايران و روسيه (ايرسوتر) 1,000 (0%) 0
0
0
مجتمع ترابري رهنورد (حرهور) 1,000 (0%) 0
0
0
مشاركت ش مشهد312-3ماهه18% (مشهد312) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مشاركت ش اسلامشهر312-3ماهه18% (مشهر312) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مشاركت ش مشهد0312-3ماهه18% (مشهد0312) 1,000,000 (0%) 0
0
0
ريل پرداز نوآفرين (ريل پرداز) 10,000 (0%) 0
0
0
حمل و نقل گهرترابر سيرجان (حگهر) 1,000 (0%) 0
0
0
مشاركت ش شيراز304-3ماهه18% (مشير304) 1,000,000 (0%) 0
0
0
دليجان طلايي شكوه پارس (حشكوه) 3,098 (0%) 0
0
0
راه آهن حمل ونقل (حرآهن) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف.ت. حآفرين-3996-010621 (هحافرين0106) 1,000 (0%) 0
0
0
مشاركت ش شهركرد406-3ماهه18% (مشهر406) 1,000,000 (0%) 0
0
0
ريل گردش ايرانيان-پذيره (حگردش-پذيره) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي ريل سيركوثر970808 (حسيرتبعي9708) 50 (0%) 0
0
0
تايدواترخاورميانه (حتايد) 4,680 (0%) 0
0
0
خدمات کشتيراني ستاره قشم (قشم) 1 (0%) 0
0
0
حمل و نقل ريلي گسترش (ريل گستر) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده