PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بيمه آسيا
بيمه آسيا ( آسيا ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 19:58:25
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 2,920 قیمت دیروز 2,970 تعداد معاملات 383 EPS 262
50     (%1.68) بیشترین قیمت 2,830 ارزش 14,813,697,260 P/E 11.1
قیمت آخرین معامله 2,830 کمترین قیمت 2,830 حجم 5,234,522 حداکثر قیمت مجاز 3,110
140     (%4.71) اولین قیمت 2,830 حجم مبنا 14,245,014 حداقل قیمت مجاز 2,830
تاریخ آخرین معامله 1399/11/7 - 12:28:19   ارزش بازار (م ر) 70,464,867 تعداد سهام 24,131,803,999
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 2,830 104,601,600 1585
0 0 0 2,840 265,278 8
0 0 0 2,850 20,956 5


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/11/7 2,920 2,830 2,830 383
5.235M
14.814B
1399/11/6 2,970 2,970 2,970 1,067
36.756M
109.166B
1399/11/5 3,120 3,040 3,320 7,325
126.378M
394.886B
1399/11/4 3,200 3,000 3,300 14,606
329.841M
1,056.152B
1399/9/22 36,870 36,250 37,500 15,773
27.768M
1,023.830B
1399/9/19 36,040 34,500 36,210 7,116
20.386M
734.793B
1399/9/18 34,490 34,000 35,700 8,188
21.975M
757.857B
1399/9/17 35,780 35,720 37,000 4,131
10.242M
366.434B
1399/9/16 37,590 35,600 38,920 15,520
36.476M
1,370.994B
1399/9/15 37,070 37,070 37,070 413
1.431M
53.049B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/8/22 6 1396 188 155 106 155 88
1396/4/31 3 1396 186 151 48 155 39
1395/12/18 12 1396 186 152 155 155 155
1395/12/18 12 1395 155 155
1395/10/30 9 1395 155 122 124 155 96

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بيمه رازي (ورازي) 8,574 (5.00%) 2338
28.105M
239.050B
بيمه ملت (ملت) 14,250 (5.00%) 2262
13.408M
196.656B
بيمه دي (ودي) 22,806 (5.00%) 2096
13.380M
306.642B
بيمه سينا (وسين) 17,787 (1.74%) 1821
14.890M
271.257B
بيمه نوين (نوين) 6,890 (4.99%) 1703
22.767M
157.156B
بيمه دانا (دانا) 7,470 (4.96%) 1681
19.146M
143.600B
بيمه پاسارگاد (بپاس) 99,900 (0.01%) 1491
1.414M
141.310B
بيمه البرز (البرز) 4,270 (4.90%) 1284
29.924M
128.125B
بيمه آرمان (آرمان) 9,658 (3.00%) 1194
13.216M
127.371B
بيمه ما (ما) 7,840 (3.80%) 1038
7.724M
62.724B
بيمه پارسيان (پارسيان) 11,590 (0.26%) 934
4.580M
54.341B
بيمه كوثر (كوثر) 17,537 (4.99%) 856
5.150M
90.683B
بيمه معلم (ومعلم) 5,319 (4.98%) 787
5.345M
28.727B
بيمه سامان (بساما) 21,860 (4.98%) 739
3.180M
69.643B
بيمه كارآفرين (وآفري) 19,140 (2.00%) 704
11.000M
208.712B
شركت بيمه اتكايي امين (اتكام) 5,526 (4.99%) 592
6.385M
35.396B
بيمه زندگي خاورميانه (بخاور) 6,799 (4.99%) 541
4.875M
33.362B
ح.بيمه آرمان (آرمانح) 8,000 (1.91%) 412
5.634M
44.662B
بيمه حكمت صبا (وحكمت) 4,807 (2.99%) 411
4.285M
20.622B
بيمه آسيا (آسيا) 2,830 (4.71%) 383
5.235M
14.814B
بيمه اتكايي ايرانيان (اتكاي) 15,314 (4.99%) 248
1.034M
15.968B
بيمه تعاون (وتعاون) 6,964 (2.99%) 125
853,550
5.944B
بيمه ميهن (ميهن) 5,035 (4.98%) 96
637,466
3.210B
بيمه سرمد (وسرمد) 7,097 (2.99%) 46
2.069M
14.683B
ح . بيمه حافظ (وحافظح) 155 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي باران50%تاديه-پذيره (باران) 500 (0%) 0
0
0
ح. بيمه كارآفرين (وآفريح) 250 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي سامان50% تاديه (اتكاسا) 500 (0%) 0
0
0
بيمه تجارت نو (بنو) 26,997 (0%) 0
0
0
بيمه تعاون (تعاون) 1,000 (0%) 0
0
0
ح .بيمه سينا (وسينح) 1 (0%) 0
0
0
ح. بيمه سرمد (وسرمدح) 4,770 (0%) 0
0
0
ح. بيمه رازي (ورازيح) 4,281 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي باران50%تاديه (باران) 500 (0%) 0
0
0
بيمه سرمد (وسرمد) 1,000 (0%) 0
0
0
بيمه حافظ (وحافظ) 73,048 (0%) 0
0
0
ح . بيمه تعاون (وتعاونح) 642 (0%) 0
0
0
بيمه تجارت نو(50% پرداخت شده) (تجارت) 500 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس شرکت: تهران- خیابان طالقانی بین استاد نجات الهی و سپهبد قرنی - ساختمان مرکزی بیمه آسیا پلاک 310 - طبقه دوم -مدیریت امور سرمایه گذاری وسهام
تلفن شرکت: 88900072-3
نمابر شرکت: 88900168
پست الکترونیک شرکت: info@bimehasia.ir
وب سایت شرکت: http://www. bimehasia.ir
مدیر عامل: آقای ابراهیم کاردگر
مدیر روابط عمومی: آقای محمود افشاری
مدیر مالی: آقای حسین حسینی