PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بيمه حافظ
بيمه حافظ ( وحافظ ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 22:33:07
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 38,249 قیمت دیروز 38,915 تعداد معاملات 1373 EPS -669
666     (%1.71) بیشترین قیمت 39,800 ارزش 53,678,431,831 P/E -57.2
قیمت آخرین معامله 38,250 کمترین قیمت 37,748 حجم 1,403,404 حداکثر قیمت مجاز 40,082
665     (%1.71) اولین قیمت 39,800 حجم مبنا 513,941 حداقل قیمت مجاز 37,748
تاریخ آخرین معامله 1399/3/17 - 12:29:58   ارزش بازار (م ر) 4,666,378 تعداد سهام 122,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
3 1,348 38,399 38,399 3,647 7
1 500 38,390 38,400 1,018 1
1 5,747 38,151 38,415 377 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/3/17 38,249 37,748 39,800 1,373
1.403M
53.678B
1399/3/13 38,915 38,516 40,799 1,775
1.745M
67.915B
1399/3/12 39,707 38,000 39,951 1,341
1.855M
73.639B
1399/3/11 38,788 37,721 38,991 1,482
1.899M
73.660B
1399/3/10 37,856 37,501 37,892 426
547,738
20.735B
1399/3/7 36,789 36,706 37,499 1,284
1.480M
54.446B
1399/3/6 37,841 36,888 39,168 1,299
1.589M
60.126B
1399/3/3 38,028 36,100 38,324 990
1.902M
72.312B
1399/2/31 37,208 37,107 38,888 1,033
1.147M
42.668B
1399/2/30 38,254 37,510 38,328 1,322
1.613M
61.710B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بيمه ملت (ملت) 20,134 (3.37%) 4624
21.966M
440.955B
بيمه نوين (نوين) 9,100 (5.00%) 2804
17.164M
153.451B
بيمه حكمت صبا (وحكمت) 4,835 (2.98%) 2180
21.662M
104.691B
بيمه زندگي خاورميانه (بخاور) 5,991 (2.94%) 2062
13.439M
79.503B
بيمه كوثر (كوثر) 27,482 (5.00%) 1698
4.144M
112.933B
بيمه ميهن (ميهن) 6,820 (4.99%) 1572
51.399M
350.534B
بيمه حافظ (وحافظ) 38,250 (1.71%) 1373
1.403M
53.678B
شركت بيمه اتكايي امين (اتكام) 7,027 (4.99%) 1245
14.697M
103.199B
بيمه اتكايي ايرانيان (اتكاي) 9,695 (4.77%) 1185
6.615M
63.302B
بيمه دي (ودي) 15,470 (5.00%) 1104
11.548M
178.641B
بيمه ما (ما) 12,760 (8.96%) 1067
5.149M
66.356B
بيمه البرز (البرز) 12,742 (4.99%) 824
4.540M
57.855B
بيمه پارسيان (پارسيان) 14,727 (5.00%) 746
3.880M
57.087B
بيمه پاسارگاد (بپاس) 29,070 (4.87%) 616
1.977M
56.779B
بيمه دانا (دانا) 8,847 (5.00%) 591
2.953M
26.122B
بيمه سرمد (وسرمد) 7,603 (2.99%) 398
2.709M
20.599B
بيمه معلم (ومعلم) 12,712 (5.00%) 256
2.506M
31.851B
بيمه آسيا (آسيا) 23,639 (5.00%) 227
2.115M
49.992B
بيمه سينا (وسين) 8,585 (3.00%) 159
2.366M
20.316B
بيمه تجارت نو (بنو) 8,134 (5.00%) 71
1.140M
9.270B
بيمه سامان (بساما) 11,163 (4.99%) 54
423,162
4.724B
بيمه رازي (ورازي) 4,647 (3.98%) 42
2.238M
10.400B
بيمه كارآفرين (وآفري) 6,962 (2.99%) 22
277,518
1.932B
بيمه آرمان (آرمان) 3,622 (2.00%) 10
105,782
383.142M
بيمه تعاون (وتعاون) 6,913 (2.93%) 0
0
0
ح.بيمه آرمان (آرمانح) 1 (0%) 0
0
0
ح . بيمه تعاون (وتعاونح) 642 (0%) 0
0
0
بيمه تجارت نو(50% پرداخت شده) (تجارت) 500 (0%) 0
0
0
بيمه سرمد (وسرمد) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بيمه سرمد (وسرمدح) 4,770 (0%) 0
0
0
ح. بيمه رازي (ورازيح) 4,281 (0%) 0
0
0
ح . بيمه تجارت نو (بنوح) 1,237 (0%) 0
0
0
ح .بيمه سينا (وسينح) 1 (0%) 0
0
0
ح . بيمه حافظ (وحافظح) 155 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي باران50%تاديه (باران) 500 (0%) 0
0
0
ح. بيمه كارآفرين (وآفريح) 250 (0%) 0
0
0
بيمه تعاون (تعاون) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده

تلفن شرکت: 22925481-90
نمابر شرکت: 22925481-90
پست الکترونیک شرکت: info@hafezinsurance.net
وب سایت شرکت: www.hafezinsurance.ir
مدیر عامل: جناب آقای مهندس مسعود محمودزاده
تلفن امور سهام: 22925481-90 داخلی 308
مدیر مالی: جناب آقای محمدعلی صدری
انجام معاملات بیمه ای در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی