PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
تابان نيرو سپاهان
تابان نيرو سپاهان ( تابا ) -  وضعیت : مجاز -  مداخله ناظر  -  بازار پایه فرابورس 14:56:45
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 31,775 قیمت دیروز 32,757 تعداد معاملات 2 EPS 115
982     (%3.00) بیشترین قیمت 31,775 ارزش 36,223,500 P/E 284.8
قیمت پایانی 32,755 کمترین قیمت 31,775 حجم 1,140 حداکثر قیمت مجاز 33,739
2     (%0.01) اولین قیمت 31,775 حجم مبنا 610,371 حداقل قیمت مجاز 31,775
تاریخ آخرین معامله 1399/7/29 - 11:54:33   ارزش بازار (م ر) 2,030,810 تعداد سهام 62,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 31,775 816,087 209
0 0 0 31,779 14,200 4
0 0 0 31,780 159 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/7/27 32,757 31,129 31,129 6
3,662
113.994M
1399/7/23 32,767 31,788 31,788 2
2,300
73.112M
1399/7/21 32,771 31,788 31,788 1
170
5.404M
1399/7/20 32,771 31,153 31,153 14
7,698
239.816M
1399/7/19 32,792 31,810 31,810 5
896
28.502M
1399/7/13 32,793 31,156 31,156 3
761
23.710M
1399/7/12 32,795 31,815 31,815 2
1,629
51.827M
1399/7/9 32,798 31,815 31,815 1
1
31,815
1399/7/8 32,798 31,819 31,819 5
3,171
100.898M
1399/7/1 32,803 31,171 31,171 5
2,851
88.869M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
مهندسي مرآت پولاد (تپولا) 26,388 (3.00%) 1722
10.667M
279.130B
گروه مپنا (سهامي عام) (رمپنا) 18,420 (4.95%) 399
4.520M
83.268B
جنرال مكانيك (رنيك) 21,879 (3.10%) 384
2.463M
52.841B
كنترل‌خوردگي‌تكين‌كو (رتكو) 15,730 (4.90%) 149
385,743
6.065B
خدمات فني فولاد يزد (خفولا) 29,230 (3.00%) 34
46,793
1.368B
اختيارف ت مپنا-23410-99/12/11 (همپنا912) 2,451 (72.61%) 28
100,000
245.100M
اختيارخ رمپنا-18806-1399/10/09 (ضپنا1022) 2,800 (6.76%) 8
115
476.882M
تابان نيرو سپاهان (تابا) 31,775 (3.00%) 2
1,140
36.224M
اختيارخ رمپنا-13406-1399/10/09 (ضپنا1020) 11,200 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-26906-1399/10/09 (ضپنا1025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-16106-1399/10/09 (ضپنا1021) 5,555 (0%) 0
0
0
ح . خدمات فني فولاد يزد (خفولاح) 18,552 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-21506-1399/10/09 (ضپنا1023) 3,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-37707-1399/10/09 (ضپنا1027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-37707-1399/10/09 (طپنا1027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-13406-1399/10/09 (طپنا1020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-21506-1399/10/09 (طپنا1023) 1 (0%) 0
0
0
تجهيزات صنعتي توربين جنوب (توربين جنوب ) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-16106-1399/10/09 (طپنا1021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-18806-1399/10/09 (طپنا1022) 1 (0%) 0
0
0
گسترش فن‌آوري‌هاي صنعت ساختمان (صنعت ساختمان) 1,000 (0%) 0
0
0
پيمانكاري انرژي نوين (پيمانكاري نوين) 1,000 (0%) 0
0
0
بهسازان صنايع خاورميانه (بهسازان صنايع) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-24206-1399/10/09 (ضپنا1024) 1 (0%) 0
0
0
مهندسي جوش ايران (مهندسي جوش) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-32306-1399/10/09 (طپنا1026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-26906-1399/10/09 (طپنا1025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-24206-1399/10/09 (طپنا1024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-32306-1399/10/09 (ضپنا1026) 1 (0%) 0
0
0


چکیده