PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بيمه پاسارگاد
بيمه پاسارگاد ( بپاس ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 22:33:07
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 28,687 قیمت دیروز 27,720 تعداد معاملات 616 EPS 1163
967     (%3.49) بیشترین قیمت 29,106 ارزش 56,778,536,804 P/E 24.7
قیمت آخرین معامله 29,070 کمترین قیمت 27,720 حجم 1,977,081 حداکثر قیمت مجاز 29,106
1,350     (%4.87) اولین قیمت 28,000 حجم مبنا 2,041,200 حداقل قیمت مجاز 26,334
تاریخ آخرین معامله 1399/3/17 - 12:29:35   ارزش بازار (م ر) 146,389,761 تعداد سهام 5,103,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
5 2,194 29,070 29,070 24,678 3
1 1,202 29,002 29,098 9,300 1
2 2,350 29,000 29,099 11,950 3


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/3/17 28,687 27,720 29,106 616
1.977M
56.779B
1399/3/13 27,720 27,021 28,552 475
1.045M
29.324B
1399/3/12 27,365 26,000 28,000 519
1.694M
46.446B
1399/3/11 27,092 26,850 28,000 306
1.259M
34.337B
1399/3/10 26,784 26,610 27,845 487
1.020M
27.576B
1399/3/7 26,536 25,415 27,500 555
7.543M
200.163B
1399/3/6 26,752 26,735 26,997 537
3.152M
84.315B
1399/3/3 28,142 27,300 28,764 624
1.810M
50.879B
1399/2/31 28,416 27,500 29,798 855
2.520M
71.609B
1399/2/30 28,753 27,930 29,584 655
4.356M
125.250B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/11/27 12 1396 327 343 279 279 241
1395/11/27 12 1395 275 241
1395/9/24 6 1395 275 113 241 144
1394/12/17 12 1395 343 241 241 529
1394/12/17 12 1394 337

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بيمه ملت (ملت) 20,134 (3.37%) 4624
21.966M
440.955B
بيمه نوين (نوين) 9,100 (5.00%) 2804
17.164M
153.451B
بيمه حكمت صبا (وحكمت) 4,835 (2.98%) 2180
21.662M
104.691B
بيمه زندگي خاورميانه (بخاور) 5,991 (2.94%) 2062
13.439M
79.503B
بيمه كوثر (كوثر) 27,482 (5.00%) 1698
4.144M
112.933B
بيمه ميهن (ميهن) 6,820 (4.99%) 1572
51.399M
350.534B
بيمه حافظ (وحافظ) 38,250 (1.71%) 1373
1.403M
53.678B
شركت بيمه اتكايي امين (اتكام) 7,027 (4.99%) 1245
14.697M
103.199B
بيمه اتكايي ايرانيان (اتكاي) 9,695 (4.77%) 1185
6.615M
63.302B
بيمه دي (ودي) 15,470 (5.00%) 1104
11.548M
178.641B
بيمه ما (ما) 12,760 (8.96%) 1067
5.149M
66.356B
بيمه البرز (البرز) 12,742 (4.99%) 824
4.540M
57.855B
بيمه پارسيان (پارسيان) 14,727 (5.00%) 746
3.880M
57.087B
بيمه پاسارگاد (بپاس) 29,070 (4.87%) 616
1.977M
56.779B
بيمه دانا (دانا) 8,847 (5.00%) 591
2.953M
26.122B
بيمه سرمد (وسرمد) 7,603 (2.99%) 398
2.709M
20.599B
بيمه معلم (ومعلم) 12,712 (5.00%) 256
2.506M
31.851B
بيمه آسيا (آسيا) 23,639 (5.00%) 227
2.115M
49.992B
بيمه سينا (وسين) 8,585 (3.00%) 159
2.366M
20.316B
بيمه تجارت نو (بنو) 8,134 (5.00%) 71
1.140M
9.270B
بيمه سامان (بساما) 11,163 (4.99%) 54
423,162
4.724B
بيمه رازي (ورازي) 4,647 (3.98%) 42
2.238M
10.400B
بيمه كارآفرين (وآفري) 6,962 (2.99%) 22
277,518
1.932B
بيمه آرمان (آرمان) 3,622 (2.00%) 10
105,782
383.142M
بيمه تعاون (وتعاون) 6,913 (2.93%) 0
0
0
ح.بيمه آرمان (آرمانح) 1 (0%) 0
0
0
ح . بيمه تعاون (وتعاونح) 642 (0%) 0
0
0
بيمه تجارت نو(50% پرداخت شده) (تجارت) 500 (0%) 0
0
0
بيمه سرمد (وسرمد) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بيمه سرمد (وسرمدح) 4,770 (0%) 0
0
0
ح. بيمه رازي (ورازيح) 4,281 (0%) 0
0
0
ح . بيمه تجارت نو (بنوح) 1,237 (0%) 0
0
0
ح .بيمه سينا (وسينح) 1 (0%) 0
0
0
ح . بيمه حافظ (وحافظح) 155 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي باران50%تاديه (باران) 500 (0%) 0
0
0
ح. بيمه كارآفرين (وآفريح) 250 (0%) 0
0
0
بيمه تعاون (تعاون) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس شرکت: تهران، خيابان دكتر فاطمي، نبش خيابان هشت بهشت، شماره ۲، ساختمان بيمه پاسارگاد
تلفن شرکت: 82489
تلفن امور سهام: 82489150
نمابر شرکت: 88981151
پست الکترونیک شرکت: info@pasargodinsurance.ir
وب سایت شرکت: http://www.pasargadinsurance.ir
مدیر عامل: آقای معصوم ضمیری