PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
خدمات هوايي سامان
خدمات هوايي سامان ( هوايي سامان ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 18:51:18
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 12,500 قیمت دیروز 12,500 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 12,500 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 13,120
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 11,880
تاریخ آخرین معامله -   ارزش بازار (م ر) 659,999 تعداد سهام 52,799,980
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
پايانه ها و مخازن پتروشيمي (مخازن پتروشيمي) 10 (0%) 0
0
0
خدمات هوايي سامان (هوايي سامان) 12,500 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شخص حقیقی 30,000,000 69.440
شركت آتيه كيان كيش-سهامي خاص- 13,199,980 30.550

چکیده