PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سيمان‌غرب‌
سيمان‌غرب‌ ( سغرب ) -  وضعیت : مجاز -  پیش از گشایش  -  بازار بورس 13:09:18
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 5,468 قیمت دیروز 5,258 تعداد معاملات 108 EPS 1310
210     (%3.99) بیشترین قیمت 5,468 ارزش 6,682,470,776 P/E 4.2
قیمت پایانی 5,456 کمترین قیمت 5,110 حجم 1,224,739 حداکثر قیمت مجاز 5,468
198     (%3.77) اولین قیمت 5,460 حجم مبنا 240,000 حداقل قیمت مجاز 5,048
تاریخ آخرین معامله 1393/7/28 - 12:29:24   ارزش بازار (م ر) 1,636,800 تعداد سهام 300,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
19 421,823 5,468 5,599 1,000 1
1 3,000 5,280 5,990 1,204 1
1 3,500 5,260 5,995 3,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1393/7/27 5,258 5,226 5,295 37
261,020
1.372B
1393/7/26 5,092 5,110 5,195 26
47,721
246.685M
1393/7/23 5,073 5,019 5,200 89
374,201
1.898B
1393/7/22 5,182 5,063 5,181 32
60,279
311.178M
1393/7/20 5,189 5,051 5,151 26
73,567
376.186M
1393/7/19 5,223 5,150 5,230 33
98,935
512.702M
1393/7/16 5,252 5,221 5,299 42
107,814
567.054M
1393/7/15 5,246 5,210 5,300 33
164,488
864.224M
1393/7/14 5,228 5,210 5,286 14
30,473
159.376M
1393/7/12 5,228 5,152 5,288 32
136,097
711.713M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1393/5/2 12 1393 1310 529 1469 497
1392/12/19 12 1393 1378 1435
1392/12/19 12 1392 1435
1392/11/2 12 1392 1435 1199 1009 825
1392/8/20 12 1392 1421 897 1009 506

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سيمان‌ شرق‌ (سشرق) 2,189 (3.99%) 838
10.494M
22.966B
سيمان‌سپاهان‌ (سپاها) 1,750 (0.17%) 715
4.066M
7.284B
سيمان فارس و خوزستان (سفارس) 2,620 (2.54%) 381
4.487M
11.885B
سيمان‌ كارون‌ (سكارون) 6,850 (0.65%) 277
1.989M
13.787B
سيمان‌ تهران‌ (ستران) 4,127 (2.41%) 249
2.551M
10.658B
سيمان‌ داراب‌ (ساراب) 2,427 (3.98%) 239
2.423M
5.879B
سيمان‌اصفهان‌ (سصفها) 11,981 (4.00%) 180
258,974
3.116B
سيمان‌ كرمان‌ (سكرما) 9,391 (4.00%) 122
722,462
6.762B
سيمان‌غرب‌ (سغرب) 5,468 (3.99%) 108
1.225M
6.682B
سيمان‌هگمتان‌ (سهگمت) 5,062 (1.21%) 107
382,596
1.999B
سيمان كردستان (سكرد) 4,056 (0.65%) 98
207,221
859.016M
سيمان‌ خزر (سخزر) 5,519 (3.96%) 86
981,209
5.409B
سيمان‌شاهرود (سرود) 5,129 (3.99%) 67
610,922
3.132B
سيمان‌ شمال‌ (سشمال) 3,075 (0.92%) 65
229,865
717.875M
سيمان‌ دورود (سدور) 14,650 (2.73%) 51
159,119
2.338B
سيمان‌هرمزگان‌ (سهرمز) 13,805 (1.17%) 46
110,432
1.553B
سيمان‌ قائن‌ (سقاين) 32,600 (3.54%) 44
34,939
1.135B
سيمان‌ ايلام‌ (سيلام) 7,566 (4.00%) 41
29,460
224.173M
سيمان‌ صوفيان‌ (سصوفي) 4,440 (3.98%) 39
550,000
2.442B
سيمان فارس نو (سفانو) 6,152 (3.99%) 34
138,404
851.392M
سيمان‌ بهبهان‌ (سبهان) 36,190 (1.27%) 34
26,078
917.380M
صنايع سيمان دشتستان (سدشت) 2,938 (3.45%) 21
53,480
157.252M
سيمان مجد خواف (سخواف) 1,000 (1.63%) 21
297,940
309.109M
سيمان‌اروميه‌ (ساروم) 6,489 (3.99%) 20
250,782
1.627B
سيمان‌ بجنورد (سبجنو) 5,300 (0.84%) 17
50,739
269.061M
سيمان‌ سفيدني‌ريز (سنير) 19,104 (4.00%) 12
4,774
91.262M
مجتمع سيمان غرب آسيا (سجام) 920 (0.43%) 11
123,929
115.542M
سيمان‌مازندران‌ (سمازن) 19,189 (4.00%) 7
1,960
37.610M
سيمان باقران (سباقر) 900 (1.35%) 5
198,509
178.119M
سيمان‌خاش‌ (سخاش) 7,321 (3.99%) 2
5,836
42.725M
ايران ‌گچ (كايگچ) 21,000 (5.00%) 1
780
16.380M
سيمان آرتا اردبيل (ساربيل) 15,888 (0%) 0
0
0
اختيارف.سيمان فارس و خوزستان (هسفار310) 698 (0%) 0
0
0
سيمان‌فارس‌ (سفار) 7,616 (0%) 0
0
0
سيمان خوزستان (سخوز) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. سيمان باقران (سباقرح) 1 (0%) 0
0
0
تهران بتون (تهران بتون ) 1,000 (0%) 0
0
0
سيمان لار سبزوار (سبزوا) 1,230 (0%) 0
0
0
ح. سيمان مجد خواف (سخوافح) 102 (0%) 0
0
0
ح.شركت سيمان لارستان (سلارح) 1 (0%) 0
0
0
ح.مجتمع سيمان غرب آسيا (سجامح) 5 (0%) 0
0
0
سيمان ممتازان كرمان (سمتاز) 5,000 (0%) 0
0
0
شركت سيمان لارستان (سلار) 974 (0%) 0
0
0


چکیده
ایجاد وبهره برداری از کارخانجات سیمان و هر نوع خرید وسایل و تاسیسات

تلفن شرکت: 88060249
تلفن امور سهام: 88215963
نمابر امور سهام: 88054371
وب سایت شرکت: http://www.gharbcement.com
پست الکترونیک شرکت: INFO@GHARBCEMENT.com
آدرس شرکت: تهران خیابان سید جمالالدین اسد آبادی (یوسف آباد)نبش خیابان 72 پلاک 478 واحدهای 11 و 12
آدرس کارخانه: کرمانشاه کیلو متر 15 جاده همدان شرکت صنایع سیمان غرب
تلفن کارخانه: 2333335 -0831
نمابر کارخانه: 2333400 - 0831
مدیر عامل: آقای کمال صدیقی
ایجاد وبهره برداری از کارخانجات سیمان و هر نوع خرید وسایل و تاسیسات
مدیر مالی: آقای مجید آزرده دست
مدیر سهام: خانم فرهودی
مدیر روابط عمومی: آقای بیداق بیگی