PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سيمان‌غرب‌
سيمان‌غرب‌ ( سغرب ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 18:07:40
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 5,055 قیمت دیروز 5,097 تعداد معاملات 74 EPS 1310
42     (%0.82) بیشترین قیمت 5,099 ارزش 1,405,988,106 P/E 3.9
قیمت آخرین معامله 5,050 کمترین قیمت 5,015 حجم 278,122 حداکثر قیمت مجاز 5,300
47     (%0.92) اولین قیمت 5,052 حجم مبنا 240,000 حداقل قیمت مجاز 4,894
تاریخ آخرین معامله 1393/6/10 - 12:29:50   ارزش بازار (م ر) 1,516,500 تعداد سهام 300,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 500 5,039 5,090 770 1
1 201 5,019 5,100 500 1
1 1,000 5,017 5,239 500 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1393/6/10 5,055 5,015 5,099 74
278,122
1.406B
1393/6/9 5,097 5,021 5,090 27
50,557
255.040M
1393/6/8 5,111 5,050 5,152 48
123,318
626.448M
1393/6/5 5,144 5,160 5,212 18
47,672
246.093M
1393/6/4 5,139 5,120 5,205 49
142,616
733.268M
1393/6/3 5,135 5,100 5,140 62
181,823
929.003M
1393/6/2 5,216 5,117 5,210 49
76,442
395.237M
1393/6/1 5,237 5,200 5,261 40
176,079
917.783M
1393/5/29 5,306 5,261 5,399 29
66,976
353.274M
1393/5/28 5,318 5,207 5,450 53
171,427
904.410M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1393/5/2 12 1393 1310 529 1469 497
1392/12/19 12 1393 1378 1435
1392/12/19 12 1392 1435
1392/11/2 12 1392 1435 1199 1009 825
1392/8/20 12 1392 1421 897 1009 506

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سيمان فارس و خوزستان (سفارس) 2,700 (3.16%) 396
1.612M
4.338B
سيمان‌ شرق‌ (سشرق) 2,049 (3.80%) 341
1.424M
2.838B
سيمان‌سپاهان‌ (سپاها) 1,671 (2.39%) 159
1.317M
2.217B
سيمان‌ تهران‌ (ستران) 3,759 (1.00%) 132
1.751M
6.553B
سيمان‌غرب‌ (سغرب) 5,050 (0.92%) 74
278,122
1.406B
سيمان‌هگمتان‌ (سهگمت) 4,999 (2.65%) 67
142,601
705.711M
سيمان‌ داراب‌ (ساراب) 2,290 (0.35%) 65
134,863
302.965M
سيمان‌ كارون‌ (سكارون) 5,880 (1.08%) 57
234,365
1.399B
سيمان‌شاهرود (سرود) 4,886 (2.22%) 50
43,506
213.289M
سيمان‌ كرمان‌ (سكرما) 8,377 (1.64%) 32
24,850
211.078M
سيمان‌ قائن‌ (سقاين) 27,500 (0.43%) 18
3,982
107.307M
سيمان‌ بهبهان‌ (سبهان) 35,221 (0.14%) 16
16,194
570.211M
سيمان‌ شمال‌ (سشمال) 2,900 (0.38%) 15
38,961
111.069M
سيمان‌ خزر (سخزر) 5,121 (3.99%) 14
24,951
127.774M
مجتمع سيمان غرب آسيا (سجام) 919 (0.11%) 11
222,250
204.198M
سيمان‌ سفيدني‌ريز (سنير) 20,500 (0.43%) 8
2,150
43.753M
سيمان فارس نو (سفانو) 5,415 (3.53%) 6
4,029
21.805M
سيمان‌فارس‌ (سفار) 6,973 (4.00%) 6
140,700
981.101M
سيمان مجد خواف (سخواف) 925 (1.60%) 5
47,000
43.839M
سيمان كردستان (سكرد) 4,488 (3.98%) 3
11,225
50.378M
سيمان‌خاش‌ (سخاش) 6,750 (3.65%) 3
2,486
16.781M
سيمان‌اروميه‌ (ساروم) 5,900 (0.94%) 1
100
590,000
صنايع سيمان دشتستان (سدشت) 3,039 (3.98%) 1
1,000
3.039M
ايران ‌گچ (كايگچ) 1,000 (0%) 0
0
0
سيمان‌ دورود (سدور) 15,115 (0%) 0
0
0
سيمان‌هرمزگان‌ (سهرمز) 13,757 (0%) 0
0
0
اختيارف.سيمان فارس و خوزستان (هسفار310) 698 (0%) 0
0
0
سيمان‌مازندران‌ (سمازن) 19,445 (0%) 0
0
0
سيمان آرتا اردبيل (ساربيل) 15,904 (0%) 0
0
0
سيمان باقران (سباقر) 890 (0%) 0
0
0
سيمان خوزستان (سخوز) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. سيمان باقران (سباقرح) 1 (0%) 0
0
0
تهران بتون (تهران بتون ) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.شركت سيمان لارستان (سلارح) 1 (0%) 0
0
0
ح.مجتمع سيمان غرب آسيا (سجامح) 5 (0%) 0
0
0
سيمان‌ ايلام‌ (سيلام) 7,719 (0%) 0
0
0
سيمان لار سبزوار (سبزوا) 1,230 (0%) 0
0
0
سيمان‌ صوفيان‌ (سصوفي) 4,166 (0%) 0
0
0
سيمان‌اصفهان‌ (سصفها) 13,167 (0%) 0
0
0
ح. سيمان مجد خواف (سخوافح) 102 (0%) 0
0
0
سيمان‌ بجنورد (سبجنو) 5,187 (0%) 0
0
0
سيمان ممتازان كرمان (سمتاز) 5,000 (0%) 0
0
0
شركت سيمان لارستان (سلار) 974 (0%) 0
0
0


چکیده
ایجاد وبهره برداری از کارخانجات سیمان و هر نوع خرید وسایل و تاسیسات

تلفن شرکت: 88060249
تلفن امور سهام: 88215963
نمابر امور سهام: 88054371
وب سایت شرکت: http://www.gharbcement.com
پست الکترونیک شرکت: INFO@GHARBCEMENT.com
آدرس شرکت: تهران خیابان سید جمالالدین اسد آبادی (یوسف آباد)نبش خیابان 72 پلاک 478 واحدهای 11 و 12
آدرس کارخانه: کرمانشاه کیلو متر 15 جاده همدان شرکت صنایع سیمان غرب
تلفن کارخانه: 2333335 -0831
نمابر کارخانه: 2333400 - 0831
مدیر عامل: آقای کمال صدیقی
ایجاد وبهره برداری از کارخانجات سیمان و هر نوع خرید وسایل و تاسیسات
مدیر مالی: آقای مجید آزرده دست
مدیر سهام: خانم فرهودی
مدیر روابط عمومی: آقای بیداق بیگی