PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سيمان‌غرب‌
سيمان‌غرب‌ ( سغرب ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 17:31:36
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 17,830 قیمت دیروز 17,770 تعداد معاملات 92 EPS 2518
60     (%0.34) بیشترین قیمت 18,200 ارزش 3,660,684,500 P/E 7.1
قیمت آخرین معامله 18,000 کمترین قیمت 17,800 حجم 203,300 حداکثر قیمت مجاز 18,830
230     (%1.29) اولین قیمت 18,150 حجم مبنا 844,119 حداقل قیمت مجاز 16,710
تاریخ آخرین معامله 1401/5/15 - 12:29:34   ارزش بازار (م ر) 8,915,000 تعداد سهام 500,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 350 17,940 18,000 3,000 1
1 10,680 17,890 18,060 4,774 1
1 1,000 17,830 18,120 556 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1401/5/15 17,830 17,800 18,200 92
203,300
3.661B
1401/5/12 17,770 17,700 18,100 81
103,706
1.841B
1401/5/11 17,770 17,380 17,600 65
208,817
3.651B
1401/5/10 17,860 17,340 18,100 77
110,244
1.958B
1401/5/9 17,870 17,210 17,900 63
56,797
988.840M
1401/5/8 17,900 17,560 18,500 82
199,731
3.552B
1401/5/5 17,940 17,000 18,500 94
256,372
4.655B
1401/5/4 17,850 17,010 17,990 70
152,739
2.711B
1401/5/3 17,870 17,450 18,140 99
410,318
7.288B
1401/5/2 17,980 17,500 18,120 116
230,722
4.085B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/8/30 6 1396 515 189 290 337 125
1396/4/31 3 1396 644 186 119 337 14
1395/12/19 12 1396 644 228 337 337 422
1395/12/19 12 1395 327 422
1395/11/2 9 1395 327 473 293 422 428

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سيمان آبيك (سآبيك) 11,890 (3.21%) 3161
4.342M
51.536B
سيمان‌اصفهان‌ (سصفها) 50,540 (1.12%) 1266
1.560M
80.151B
سيمان لار سبزوار (سبزوا) 3,481 (6.00%) 1253
28.087M
95.880B
سرمايه گذاري سيمان تامين (سيتا) 8,660 (2.49%) 964
927,742
7.972B
شركت سيمان لارستان (سلار) 27,550 (2.99%) 951
1.716M
47.438B
سيمان‌مازندران‌ (سمازن) 12,740 (0.95%) 830
27.574M
349.690B
سيمان‌هرمزگان‌ (سهرمز) 22,810 (4.97%) 745
5.869M
133.782B
سيمان‌سپاهان‌ (سپاها) 9,600 (1.74%) 554
4.064M
39.601B
سيمان‌ سفيد ني‌ريز (سنير) 25,950 (3.47%) 412
638,062
16.416B
سيمان فارس و خوزستان (سفارس) 16,920 (5.09%) 329
1.111M
18.437B
سيمان‌ خزر (سخزر) 24,300 (0.16%) 321
6.196M
150.348B
سيمان كارون (سكارون) 57,750 (2.94%) 293
1.075M
61.908B
سيمان ساوه (ساوه) 51,550 (3.20%) 272
146,064
7.539B
سيمان‌ تهران‌ (ستران) 27,000 (1.09%) 272
437,516
11.874B
سيمان‌ شرق‌ (سشرق) 7,340 (3.09%) 251
1.970M
14.401B
سيمان‌فارس‌ (سفار) 84,000 (3.27%) 230
428,771
36.529B
سيمان‌ شمال‌ (سشمال) 8,060 (5.50%) 212
798,201
6.431B
سيمان مجد خواف (سخواف) 6,630 (2.95%) 211
1.438M
9.430B
سيمان فارس نو (سفانو) 39,100 (0.41%) 201
378,071
14.741B
سيمان‌ صوفيان‌ (سصوفي) 20,280 (0.95%) 182
283,573
5.771B
سيمان‌ بهبهان‌ (سبهان) 39,000 (4.25%) 177
176,529
6.824B
صنايع سيمان دشتستان (سدشت) 24,470 (0.70%) 161
232,350
5.711B
سيمان‌ داراب‌ (ساراب) 17,060 (0.89%) 153
726,099
12.263B
سيمان‌ كرمان‌ (سكرما) 15,160 (2.99%) 151
683,974
10.369B
سيمان‌خاش‌ (سخاش) 55,860 (1.12%) 139
83,832
4.697B
سيمان آرتا اردبيل (ساربيل) 28,850 (2.74%) 108
93,771
2.668B
سيمان‌ دورود (سدور) 6,130 (2.17%) 103
615,452
3.777B
سيمان‌ ايلام‌ (سيلام) 7,410 (0.41%) 98
983,429
7.312B
مجتمع سيمان غرب آسيا (سجام) 2,304 (2.31%) 98
1.331M
3.073B
سيمان باقران (سباقر) 11,060 (1.10%) 93
347,143
3.806B
سيمان‌غرب‌ (سغرب) 18,000 (1.29%) 92
203,300
3.661B
سيمان‌هگمتان‌ (سهگمت) 27,680 (0.47%) 88
270,777
7.527B
سيمان خوزستان (سخوز) 22,070 (2.75%) 76
366,270
8.015B
سيمان‌ بجنورد (سبجنو) 37,500 (0.46%) 73
224,285
8.417B
بين المللي ساروج بوشهر (ساروج) 18,700 (0.97%) 69
227,228
4.226B
سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان (سيدكو) 7,100 (1.43%) 66
417,671
2.942B
سيمان‌اروميه‌ (ساروم) 30,000 (0.40%) 66
98,868
2.969B
سيمان‌شاهرود (سرود) 21,400 (2.39%) 64
99,010
2.104B
سيمان‌ قائن‌ (سقاين) 40,780 (1.09%) 57
78,747
3.287B
توسعه سرمايه و صنعت غدير (سغدير) 14,550 (1.39%) 55
133,218
1.946B
سيمان ممتازان كرمان (سمتاز) 20,650 (1.98%) 46
163,489
3.360B
گواهي سيمان تيپ2فراز(ن) (سي تيپ2ن23) 7,205 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2دشتستان(ن) (سي تيپ2ن35) 6,712 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2ساوه(ن) (سي تيپ2ن14) 8,211 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2كردستان(ن) (سي تيپ2ن22) 7,025 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2شمال(ن) (سي تيپ2ن37) 7,972 (0%) 0
0
0
سيمان كردستان (سكرد) 13,930 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ 2غرب(ن) (سي تيپ2ن10) 6,569 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2فيروزكوه(ن) (سي تيپ2ن29) 7,565 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2فارس نو(ن) (سي تيپ2ن04) 9,153 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2نهاوند(ن) (سي تيپ2ن25) 6,264 (0%) 0
0
0
شركت سيمان خرم آباد (سخرم) 1,000 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2سپاهان(ن) (سي تيپ2ن28) 8,787 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ 2شاهرود(ن) (سي تيپ2ن06) 6,882 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ 2خوزستان(ن) (سي تيپ2ن09) 7,625 (0%) 0
0
0
ح.شركت سيمان لارستان (سلارح) 1 (0%) 0
0
0
ح.مجتمع سيمان غرب آسيا (سجامح) 1,065 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2زاوه تربت(ن) (سي تيپ2ن21) 5,607 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2بجنورد(ن) (سي تيپ2ن13) 6,882 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2مازندران(ن) (سي تيپ2ن38) 7,810 (0%) 0
0
0
توليدي سيمان فيروزكوه (سفيروز) 1,000 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ 2خاش(ن) (سي تيپ2ن05) 8,050 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ 2تهران(ن) (سي تيپ2ن07) 8,202 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2قاين(ن) (سي تيپ2ن15) 5,887 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2 لار سبزوار(ن) (سي تيپ2ن39) 5,000 (0%) 0
0
0
ح. سيمان مجد خواف (سخوافح) 102 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2ممتازان(ن) (سي تيپ2ن34) 8,348 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2كرمان(ن) (سي تيپ2ن30) 8,491 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2كوير كاشان(ن) (سي تيپ2ن20) 7,394 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2هرمزگان(ن) (سي تيپ2ن32) 6,838 (0%) 0
0
0
سيمان سفيد اروميه (سفاروم) 1,000 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2شرق(ن) (سي تيپ2ن16) 5,887 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ 2زنجان(ن) (سي تيپ2ن08) 6,385 (0%) 0
0
0
سيمان اردستان (اردستان) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. شركت سيمان خرم آباد (سخرمح) 1,000 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2منددشتي(ن) (سي تيپ2ن36) 7,250 (0%) 0
0
0
سيمان سفيد شرق (سفيد) 1,000 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2غرب آسيا(ن) (سي تيپ2ن19) 5,321 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ 2 فارس(ن) (سي تيپ2ن01) 9,488 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2گيلان سبز(ن) (سي تيپ2ن31) 5,887 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2ماهان كرمان(ن) (سي تيپ2ن17) 8,097 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2صوفيان(ن) (سي تيپ2ن02) 8,016 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2ساروج بوشهر(ن) (سي تيپ2ن33) 7,752 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2آبيك(ن) (سي تيپ2ن27) 8,202 (0%) 0
0
0
ح. سيمان باقران (سباقرح) 1 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2سامان غرب(ن) (سي تيپ2ن18) 7,170 (0%) 0
0
0
تهران بتون (تهران بتون ) 1,000 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2عمران انارك(ن) (سي تيپ2ن40) 7,000 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2دورود(ن) (سي تيپ2ن11) 7,519 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2خزر(ن) (سي تيپ2ن12) 6,366 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2اروميه(ن) (سي تيپ2ن03) 7,668 (0%) 0
0
0
گواهي سيمان تيپ2هگمتان(ن) (سي تيپ2ن24) 7,565 (0%) 0
0
0


چکیده
ایجاد وبهره برداری از کارخانجات سیمان و هر نوع خرید وسایل و تاسیسات

تلفن شرکت: 88060249
تلفن امور سهام: 88215963
نمابر امور سهام: 88054371
وب سایت شرکت: http://www.gharbcement.com
پست الکترونیک شرکت: INFO@GHARBCEMENT.com
آدرس شرکت: تهران خیابان سید جمالالدین اسد آبادی (یوسف آباد)نبش خیابان 72 پلاک 478 واحدهای 11 و 12
آدرس کارخانه: کرمانشاه کیلو متر 15 جاده همدان شرکت صنایع سیمان غرب
تلفن کارخانه: 2333335 -0831
نمابر کارخانه: 2333400 - 0831
مدیر عامل: آقای کمال صدیقی
ایجاد وبهره برداری از کارخانجات سیمان و هر نوع خرید وسایل و تاسیسات
مدیر مالی: آقای مجید آزرده دست
مدیر سهام: خانم فرهودی
مدیر روابط عمومی: آقای بیداق بیگی