PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد ( واميد ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 18:09:04
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 39,610 قیمت دیروز 39,880 تعداد معاملات 116 EPS 1541
270     (%0.68) بیشترین قیمت 37,890 ارزش 15,308,128,350 P/E 25.7
قیمت آخرین معامله 37,890 کمترین قیمت 37,890 حجم 404,015 حداکثر قیمت مجاز 41,870
1,990     (%4.99) اولین قیمت 37,890 حجم مبنا 2,966,625 حداقل قیمت مجاز 37,890
تاریخ آخرین معامله 1399/10/29 - 11:57:46   ارزش بازار (م ر) 1,188,300,000 تعداد سهام 30,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 37,890 2,033,974 116
0 0 0 38,890 500 1
0 0 0 38,900 254 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/10/29 39,610 37,890 37,890 116
404,015
15.308B
1399/10/27 39,880 38,430 41,900 499
4.628M
184.594B
1399/10/24 40,450 38,700 41,310 827
7.426M
300.399B
1399/10/23 40,590 39,890 40,900 708
5.381M
218.398B
1399/10/22 40,610 39,330 41,200 582
3.608M
146.517B
1399/10/21 40,550 39,070 42,000 812
3.266M
132.437B
1399/10/20 40,160 38,520 40,790 683
3.233M
129.850B
1399/10/17 40,060 38,620 41,090 781
4.024M
161.221B
1399/10/16 40,360 39,700 40,990 817
3.757M
151.627B
1399/10/15 40,030 39,900 40,970 629
2.747M
110.227B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/10/2 12 1397 425 365 325
1396/10/2 12 1396 350 325
1396/8/29 9 1396 350 335 213 325 171
1396/6/19 6 1396 356 335 210 325 171
1396/3/17 3 1396 378 335 3 325 10

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه گذاري تامين اجتماعي (شستا) 18,850 (4.99%) 13284
72.432M
1,368.848B
سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌ (وغدير) 9,370 (4.97%) 7465
86.877M
815.155B
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (وبانك) 7,240 (4.99%) 1816
17.416M
126.316B
سرمايه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگي‌ (وصندوق) 11,800 (4.99%) 917
22.140M
261.318B
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد (واميد) 37,890 (4.99%) 116
404,015
15.308B
اختيارخ وغدير-10000-1399/11/26 (ضغدر1119) 450 (38.61%) 17
150
83.995M
اختيارخ وغدير-12000-1399/11/26 (ضغدر1120) 82 (64.19%) 4
120
11.110M
اختيارخ وغدير-14000-1399/11/26 (ضغدر1121) 114 (72.40%) 1
2
228,000
اختيارخ وغدير-9000-1399/11/26 (ضغدر1118) 1,500 (0%) 1
10
15.000M
اختيارف وغدير-8000-1399/11/26 (طغدر1128) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-8000-1399/11/26 (ضغدر1128) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-24000-1399/11/26 (ضغدر1125) 1,600 (0%) 0
0
0
مالي و سرمايه گذاري سينا (سينا) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-20000-1399/11/26 (طغدر1124) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-9000-1399/11/26 (طغدر1118) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-12000-1399/11/26 (طغدر1120) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-7000-1399/11/26 (طغدر1127) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-16000-1399/11/26 (طغدر1122) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-6000-1399/11/26 (ضغدر1126) 6,400 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-20000-1399/11/26 (ضغدر1124) 1,700 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره شستا112-6ماهه18% (صشستا112) 859,951 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-24000-1399/11/26 (طغدر1125) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-18000-1399/11/26 (ضغدر1123) 100 (0%) 0
0
0
اختيارف ت صندوق-19926-99/11/29 (هصند911) 4,841 (0%) 0
0
0
اختيارف ت غدير-17380-99/12/16 (هغدير912) 4,248 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-10000-1399/11/26 (طغدر1119) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-16000-1399/11/26 (ضغدر1122) 850 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-6000-1399/11/26 (طغدر1126) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-18000-1399/11/26 (طغدر1123) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-14000-1399/11/26 (طغدر1121) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-7000-1399/11/26 (ضغدر1127) 1 (0%) 0
0
0


چکیده
بررسي، مطالعه، ايجاد، توسعه، تاسيس، تشكيل و راه اندازي انواع شركتها. خريد و فروش سهام شركتها، سرمايه گذاري در شركتها، خدمات مشاوره و مديريتي شركتها، آماده كرده شركتهاي مورد سرمايه گذاري براي ورود به بورسي اوراق بهادار

تلفن شرکت: 88663272 - 4
نمابر شرکت: 8663177
وب سایت شرکت: http://www.omidinvestment.ir
آدرس شرکت: تهران، خيابان گاندي، كوچه 23، پلاك 18
پست الکترونیک شرکت: info@omidinvestment.com
بررسي، مطالعه، ايجاد، توسعه، تاسيس، تشكيل و راه اندازي انواع شركتها. خريد و فروش سهام شركتها، سرمايه گذاري در شركتها، خدمات مشاوره و مديريتي شركتها، آماده كرده شركتهاي مورد سرمايه گذاري براي ورود به بورسي اوراق بهادار
مدیر عامل: آقای علی عسگری