PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد ( واميد ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 18:52:53
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 13,220 قیمت دیروز 13,230 تعداد معاملات 209 EPS 1180
10     (%0.08) بیشترین قیمت 13,370 ارزش 25,545,036,910 P/E 11.2
قیمت آخرین معامله 13,300 کمترین قیمت 12,910 حجم 1,934,838 حداکثر قیمت مجاز 13,890
70     (%0.53) اولین قیمت 13,220 حجم مبنا 9,077,156 حداقل قیمت مجاز 12,570
تاریخ آخرین معامله 1400/9/10 - 12:29:56   ارزش بازار (م ر) 1,282,072,189 تعداد سهام 96,979,742,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 31,301 13,300 13,300 40,000 1
3 158,217 13,230 13,310 5,000 1
1 27,998 13,220 13,320 1,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/9/10 13,220 12,910 13,370 209
1.935M
25.545B
1400/9/9 13,230 13,110 13,450 214
1.851M
24.583B
1400/9/8 13,220 13,100 13,440 226
2.249M
29.824B
1400/9/7 13,210 13,000 13,340 297
5.434M
71.761B
1400/9/6 13,220 12,650 13,250 171
1.468M
19.229B
1400/9/3 13,240 13,250 13,440 165
791,716
10.501B
1400/9/2 13,240 13,150 13,420 310
3.798M
50.846B
1400/9/1 13,140 13,100 13,330 351
3.811M
50.527B
1400/8/30 13,050 12,730 13,100 214
1.327M
17.303B
1400/8/29 13,050 12,660 13,110 184
1.305M
16.995B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/10/2 12 1397 425 365 325
1396/10/2 12 1396 350 325
1396/8/29 9 1396 350 335 213 325 171
1396/6/19 6 1396 356 335 210 325 171
1396/3/17 3 1396 378 335 3 325 10

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه گذاري تامين اجتماعي (شستا) 10,930 (2.32%) 10034
51.277M
559.533B
سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌ (وغدير) 14,050 (1.95%) 2164
14.703M
203.541B
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (وبانك) 8,120 (0.61%) 667
6.299M
50.792B
سرمايه‌گذاري‌ ملي‌ايران‌ (ونيكي) 9,700 (2.02%) 617
2.575M
24.563B
سرمايه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگي‌ (وصندوق) 12,890 (0.47%) 267
1.915M
24.025B
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد (واميد) 13,300 (0.53%) 209
1.935M
25.545B
اختيارخ شستا-12000-1400/10/29 (ضستا1004) 871 (13.68%) 68
500
435.605M
اختيارخ شستا-10000-1400/10/29 (ضستا1003) 1,928 (2.48%) 28
462
881.467M
اختيارخ شستا-14000-1400/10/29 (ضستا1005) 401 (16.80%) 4
26
10.349M
اختيارخ شستا-9000-1400/10/29 (ضستا1002) 2,680 (17.65%) 2
6
15.580M
اختيارخ شستا-18000-1400/10/29 (ضستا1007) 100 (37.89%) 1
2
200,000
اختيارخ شستا-20000-1400/10/29 (ضستا1008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-24000-1400/11/20 (ضغدر1136) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-16000-1400/11/20 (ضغدر1133) 2,800 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره شستا112-6ماهه18% (صشستا112) 900,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-9000-1400/10/29 (طستا1002) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره شستا311-بدون ضامن (صشستا311) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شستا-16000-1400/10/29 (ضستا1006) 199 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره غدير408-بدون ضامن (صغدير408) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مالي و سرمايه گذاري سينا (سينا) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-12000-1400/10/29 (طستا1004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-10000-1400/11/20 (ضغدر1130) 6,400 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-18000-1400/10/29 (طستا1007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-16000-1400/11/20 (طغدر1133) 1 (0%) 0
0
0
گروه سرمايه گذاري تدبير (تدبير) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-24000-1400/11/20 (طغدر1136) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت شستا-10338-01/03/08 (هشستا103) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-12000-1400/11/20 (ضغدر1131) 3,800 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-12000-1400/11/20 (طغدر1131) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-9000-1400/11/20 (ضغدر1129) 5,990 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره صملي404-6ماهه18% (صملي404) 990,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-9000-1400/11/20 (طغدر1129) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-8000-1400/10/29 (طستا1001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-7000-1400/10/29 (طستا1000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-18000-1400/11/20 (ضغدر1134) 2,300 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-20000-1400/11/20 (طغدر1135) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-10000-1400/11/20 (طغدر1130) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-20000-1400/10/29 (طستا1008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-18000-1400/11/20 (طغدر1134) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-16000-1400/10/29 (طستا1006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-14000-1400/11/20 (طغدر1132) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-14000-1400/10/29 (طستا1005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-10000-1400/10/29 (طستا1003) 1,900 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-20000-1400/11/20 (ضغدر1135) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-14000-1400/11/20 (ضغدر1132) 2,050 (0%) 0
0
0
اختيارخ شستا-8000-1400/10/29 (ضستا1001) 3,650 (0%) 0
0
0
اختيارخ شستا-7000-1400/10/29 (ضستا1000) 3,700 (0%) 0
0
0


چکیده
بررسي، مطالعه، ايجاد، توسعه، تاسيس، تشكيل و راه اندازي انواع شركتها. خريد و فروش سهام شركتها، سرمايه گذاري در شركتها، خدمات مشاوره و مديريتي شركتها، آماده كرده شركتهاي مورد سرمايه گذاري براي ورود به بورسي اوراق بهادار

تلفن شرکت: 88663272 - 4
نمابر شرکت: 8663177
وب سایت شرکت: http://www.omidinvestment.ir
آدرس شرکت: تهران، خيابان گاندي، كوچه 23، پلاك 18
پست الکترونیک شرکت: info@omidinvestment.com
بررسي، مطالعه، ايجاد، توسعه، تاسيس، تشكيل و راه اندازي انواع شركتها. خريد و فروش سهام شركتها، سرمايه گذاري در شركتها، خدمات مشاوره و مديريتي شركتها، آماده كرده شركتهاي مورد سرمايه گذاري براي ورود به بورسي اوراق بهادار
مدیر عامل: آقای علی عسگری