PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد ( واميد ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 23:59:52
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 14,760 قیمت دیروز 14,750 تعداد معاملات 451 EPS 1367
10     (%0.07) بیشترین قیمت 14,990 ارزش 70,068,194,090 P/E 10.8
قیمت آخرین معامله 14,820 کمترین قیمت 14,170 حجم 4,743,067 حداکثر قیمت مجاز 15,630
70     (%0.47) اولین قیمت 14,170 حجم مبنا 7,599,747 حداقل قیمت مجاز 13,870
تاریخ آخرین معامله 1401/3/3 - 12:29:58   ارزش بازار (م ر) 1,431,420,991 تعداد سهام 96,979,742,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 405 14,820 14,920 100,000 1
2 111,000 14,800 14,930 65,643 1
2 130,000 14,790 14,980 20,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1401/3/3 14,760 14,170 14,990 451
4.743M
70.068B
1401/3/2 14,750 14,000 14,970 267
1.612M
23.691B
1401/2/27 15,790 15,540 16,000 924
14.833M
234.250B
1401/2/26 15,670 15,270 15,900 952
21.514M
337.076B
1401/2/25 15,440 15,000 15,680 664
13.368M
206.358B
1401/2/24 15,150 14,900 15,600 1,366
10.095M
152.894B
1401/2/21 15,040 14,670 15,300 1,161
12.410M
186.600B
1401/2/20 14,760 14,490 15,190 899
16.814M
248.253B
1401/2/19 14,630 14,390 14,910 1,110
6.640M
97.280B
1401/2/18 14,560 14,350 14,840 871
9.641M
140.404B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/10/2 12 1397 425 365 325
1396/10/2 12 1396 350 325
1396/8/29 9 1396 350 335 213 325 171
1396/6/19 6 1396 356 335 210 325 171
1396/3/17 3 1396 378 335 3 325 10

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه گذاري تامين اجتماعي (شستا) 1,021 (0.79%) 17073
861.149M
872.653B
سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌ (وغدير) 14,760 (1.10%) 1636
10.603M
155.047B
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (وبانك) 10,290 (0.49%) 965
14.028M
143.486B
سرمايه‌گذاري‌ ملي‌ايران‌ (ونيكي) 9,920 (0.20%) 646
3.177M
31.211B
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد (واميد) 14,820 (0.47%) 451
4.743M
70.068B
اختيارخ شستا-1000-1401/07/17 (ضستا7003) 170 (2.41%) 352
18,860
3.186B
سرمايه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگي‌ (وصندوق) 14,800 (1.09%) 230
2.755M
40.271B
اختيارخ شستا-800-1401/07/17 (ضستا7001) 311 (0%) 203
15,972
4.954B
اختيارخ شستا-1200-1401/07/17 (ضستا7005) 70 (1.41%) 142
8,805
616.462M
اختيارخ شستا-1100-1401/07/17 (ضستا7004) 105 (1.87%) 59
3,601
375.805M
اختيارخ شستا-900-1401/07/17 (ضستا7002) 233 (0.43%) 20
750
173.260M
اختيارخ شستا-700-1401/07/17 (ضستا7000) 400 (0.25%) 17
1,103
438.245M
اختيارخ شستا-1300-1401/07/17 (ضستا7006) 39 (2.50%) 2
191
7.549M
صكوك اجاره غدير408-بدون ضامن (صغدير408) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-10070-1401/03/25 (طغدر3011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-700-1401/07/17 (طستا7000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-1600-1401/07/17 (طستا7009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-7070-1401/03/25 (طغدر3009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-18070-1401/03/25 (طغدر3015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-22070-1401/03/25 (طغدر3016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-12070-1401/03/25 (ضغدر3012) 3,700 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-1300-1401/07/17 (طستا7006) 1 (0%) 0
0
0
مالي و سرمايه گذاري سينا (سينا) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-1100-1401/07/17 (طستا7004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-18070-1401/03/25 (ضغدر3015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-900-1401/07/17 (طستا7002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-1000-1401/07/17 (طستا7003) 1 (0%) 0
0
0
گروه سرمايه گذاري تدبير (تدبير) 1,000 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره صند412-بدون ضامن (صند412) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-14070-1401/03/25 (طغدر3013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت شستا-898-01/03/08 (هشستا103) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره ملي412-6 ماهه18% (صملي412) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-800-1401/07/17 (طستا7001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-1400-1401/07/17 (طستا7007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-7070-1401/03/25 (ضغدر3009) 8,500 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-1500-1401/07/17 (طستا7008) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره صند502-بدون ضامن (صند502) 999,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شستا-1600-1401/07/17 (ضستا7009) 40 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-10070-1401/03/25 (ضغدر3011) 4,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شستا-1500-1401/07/17 (ضستا7008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-12070-1401/03/25 (طغدر3012) 1 (0%) 0
0
0
بين المللي توسعه ص. معادن غدير (وكغدير) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-22070-1401/03/25 (ضغدر3016) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره صملي404-6ماهه18% (صملي404) 990,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-14070-1401/03/25 (ضغدر3013) 1,400 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-1200-1401/07/17 (طستا7005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شستا-1400-1401/07/17 (ضستا7007) 50 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-8070-1401/03/25 (ضغدر3010) 7,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-16070-1401/03/25 (ضغدر3014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-8070-1401/03/25 (طغدر3010) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره شستا112-6ماهه18% (صشستا112) 950,010 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره شستا311-بدون ضامن (صشستا311) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-16070-1401/03/25 (طغدر3014) 1 (0%) 0
0
0


چکیده
بررسي، مطالعه، ايجاد، توسعه، تاسيس، تشكيل و راه اندازي انواع شركتها. خريد و فروش سهام شركتها، سرمايه گذاري در شركتها، خدمات مشاوره و مديريتي شركتها، آماده كرده شركتهاي مورد سرمايه گذاري براي ورود به بورسي اوراق بهادار

تلفن شرکت: 88663272 - 4
نمابر شرکت: 8663177
وب سایت شرکت: http://www.omidinvestment.ir
آدرس شرکت: تهران، خيابان گاندي، كوچه 23، پلاك 18
پست الکترونیک شرکت: info@omidinvestment.com
بررسي، مطالعه، ايجاد، توسعه، تاسيس، تشكيل و راه اندازي انواع شركتها. خريد و فروش سهام شركتها، سرمايه گذاري در شركتها، خدمات مشاوره و مديريتي شركتها، آماده كرده شركتهاي مورد سرمايه گذاري براي ورود به بورسي اوراق بهادار
مدیر عامل: آقای علی عسگری