PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد ( واميد ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 22:55:19
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 22,311 قیمت دیروز 20,828 تعداد معاملات 3020 EPS 807
1,483     (%7.12) بیشترین قیمت 22,998 ارزش 1,189,693,038,316 P/E 27.6
قیمت آخرین معامله 22,900 کمترین قیمت 21,550 حجم 53,323,071 حداکثر قیمت مجاز 23,614
2,072     (%9.95) اولین قیمت 22,490 حجم مبنا 5,378,513 حداقل قیمت مجاز 21,366
تاریخ آخرین معامله 1399/3/7 - 12:30:00   ارزش بازار (م ر) 669,330,000 تعداد سهام 30,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
53 216,563 23,000 23,000 181,237 26
1 2,000 22,998 23,012 50,000 1
4 25,551 22,989 23,397 100 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/3/7 22,311 21,550 22,998 3,020
53.323M
1,189.693B
1399/2/24 21,328 21,328 21,328 227
6.489M
138.390B
1399/2/21 20,313 20,862 20,862 76
2.829M
59.029B
1399/2/20 19,869 19,931 19,931 181
5.906M
117.721B
1399/2/17 18,982 19,009 19,009 223
7.780M
147.897B
1399/2/16 18,104 18,104 18,104 267
8.179M
148.064B
1399/2/15 17,242 17,323 17,323 231
7.230M
125.243B
1399/2/14 16,499 16,504 16,504 235
7.961M
131.382B
1399/2/13 15,719 15,719 15,719 252
8.016M
126.006B
1399/2/10 14,971 14,971 14,971 261
8.833M
132.232B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/10/2 12 1397 425 365 325
1396/10/2 12 1396 350 325
1396/8/29 9 1396 350 335 213 325 171
1396/6/19 6 1396 356 335 210 325 171
1396/3/17 3 1396 378 335 3 325 10

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه گذاري تامين اجتماعي (شستا) 14,394 (5.00%) 24725
81.394M
1,171.584B
سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌ (وغدير) 8,642 (4.99%) 11915
77.313M
655.466B
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (وبانك) 15,190 (1.54%) 4115
21.647M
324.907B
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد (واميد) 22,900 (9.95%) 3020
53.323M
1,189.693B
سرمايه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگي‌ (وصندوق) 11,725 (5.00%) 2833
25.392M
292.320B
اختيارخ وغدير-6510-1399/08/26 (ضغدر8030) 4,900 (9.50%) 4
17
84.500M
اختيارخ وغدير-3910-1399/08/26 (ضغدر8023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-7010-1399/08/26 (طغدر8031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-12000-1399/02/29 (طغدر2026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-2910-1399/08/26 (ضغدر8018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-9000-1399/02/29 (ضغدر2022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-13000-1399/02/29 (ضغدر2027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-9000-1399/08/26 (ضغدر8035) 4,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-11000-1399/02/29 (ضغدر2025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-8500-1399/08/26 (ضغدر8034) 5,100 (0.39%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-3710-1399/02/29 (ضغدر2009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-8500-1399/08/26 (طغدر8034) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2910-1399/08/26 (طغدر8018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3310-1399/08/26 (طغدر8020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-6010-1399/02/29 (طغدر2016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-8010-1399/02/29 (طغدر2020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-13000-1399/08/26 (ضغدر8040) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-4510-1399/02/29 (ضغدر2013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-2310-1399/08/26 (ضغدر8015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-2510-1399/08/26 (ضغدر8016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-4110-1399/02/29 (ضغدر2011) 5,190 (18.41%) 0
0
0
اختيارف وغدير-5010-1399/08/26 (طغدر8027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-14000-1399/08/26 (طغدر8041) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-7010-1399/02/29 (طغدر2018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-3310-1399/02/29 (ضغدر2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-8500-1399/02/29 (ضغدر2021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-12000-1399/08/26 (طغدر8039) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2110-1399/08/26 (طغدر8014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2310-1399/02/29 (طغدر2002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3710-1399/08/26 (طغدر8022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-12000-1399/02/29 (ضغدر2026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-7510-1399/08/26 (طغدر8032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-4110-1399/08/26 (ضغدر8024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-6010-1399/08/26 (ضغدر8029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-9000-1399/02/29 (طغدر2022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-5010-1399/08/26 (ضغدر8027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-10000-1399/02/29 (طغدر2024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-5510-1399/08/26 (طغدر8028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-6510-1399/08/26 (طغدر8030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-1910-1399/08/26 (طغدر8013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-9500-1399/08/26 (طغدر8036) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2110-1399/02/29 (طغدر2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-10000-1399/02/29 (ضغدر2024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-4110-1399/02/29 (طغدر2011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-2310-1399/02/29 (ضغدر2002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3710-1399/02/29 (طغدر2009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-3110-1399/02/29 (ضغدر2006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2710-1399/02/29 (طغدر2004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3510-1399/08/26 (طغدر8021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-3510-1399/02/29 (ضغدر2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-5010-1399/02/29 (طغدر2014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-4310-1399/02/29 (ضغدر2012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-5510-1399/02/29 (طغدر2015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-5510-1399/02/29 (ضغدر2015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-14000-1399/08/26 (ضغدر8041) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-11000-1399/02/29 (طغدر2025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-6510-1399/02/29 (طغدر2017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2910-1399/02/29 (طغدر2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2710-1399/08/26 (طغدر8017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-7010-1399/08/26 (ضغدر8031) 7,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-1910-1399/02/29 (ضغدر2000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-4510-1399/08/26 (طغدر8026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-1910-1399/02/29 (طغدر2000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-8010-1399/08/26 (ضغدر8033) 6,400 (10.23%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3310-1399/02/29 (طغدر2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-4310-1399/08/26 (طغدر8025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-2510-1399/02/29 (ضغدر2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-10000-1399/08/26 (ضغدر8037) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-11000-1399/08/26 (ضغدر8038) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-4110-1399/08/26 (طغدر8024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-6010-1399/02/29 (ضغدر2016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-5510-1399/08/26 (ضغدر8028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-2710-1399/08/26 (ضغدر8017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-4310-1399/08/26 (ضغدر8025) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره شستا112-6ماهه18% (صشستا112) 780,001 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-6010-1399/08/26 (طغدر8029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-9000-1399/08/26 (طغدر8035) 1 (0%) 0
0
0
مالي و سرمايه گذاري سينا (سينا) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3510-1399/02/29 (طغدر2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-1910-1399/08/26 (ضغدر8013) 2,397 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-3710-1399/08/26 (ضغدر8022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-3510-1399/08/26 (ضغدر8021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-4310-1399/02/29 (طغدر2012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-7010-1399/02/29 (ضغدر2018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-7510-1399/08/26 (ضغدر8032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-8010-1399/02/29 (ضغدر2020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-6510-1399/02/29 (ضغدر2017) 2,000 (11.36%) 0
0
0
اختيارف وغدير-7510-1399/02/29 (طغدر2019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-12000-1399/08/26 (ضغدر8039) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3910-1399/08/26 (طغدر8023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-13000-1399/02/29 (طغدر2027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3910-1399/02/29 (طغدر2010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3110-1399/08/26 (طغدر8019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-4510-1399/02/29 (طغدر2013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-3110-1399/02/29 (طغدر2006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2510-1399/08/26 (طغدر8016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-9500-1399/02/29 (طغدر2023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-2110-1399/08/26 (ضغدر8014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-9500-1399/08/26 (ضغدر8036) 4,200 (7.87%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2510-1399/02/29 (طغدر2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-4510-1399/08/26 (ضغدر8026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-3910-1399/02/29 (ضغدر2010) 4,999 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-5010-1399/02/29 (ضغدر2014) 4,030 (2.57%) 0
0
0
اختيارف وغدير-8010-1399/08/26 (طغدر8033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-11000-1399/08/26 (طغدر8038) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-7510-1399/02/29 (ضغدر2019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-3310-1399/08/26 (ضغدر8020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-8500-1399/02/29 (طغدر2021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-9500-1399/02/29 (ضغدر2023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-2910-1399/02/29 (ضغدر2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-2110-1399/02/29 (ضغدر2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-3110-1399/08/26 (ضغدر8019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-2310-1399/08/26 (طغدر8015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-13000-1399/08/26 (طغدر8040) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-2710-1399/02/29 (ضغدر2004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-10000-1399/08/26 (طغدر8037) 1 (0%) 0
0
0


چکیده
بررسي، مطالعه، ايجاد، توسعه، تاسيس، تشكيل و راه اندازي انواع شركتها. خريد و فروش سهام شركتها، سرمايه گذاري در شركتها، خدمات مشاوره و مديريتي شركتها، آماده كرده شركتهاي مورد سرمايه گذاري براي ورود به بورسي اوراق بهادار

تلفن شرکت: 88663272 - 4
نمابر شرکت: 8663177
وب سایت شرکت: http://www.omidinvestment.ir
آدرس شرکت: تهران، خيابان گاندي، كوچه 23، پلاك 18
پست الکترونیک شرکت: info@omidinvestment.com
بررسي، مطالعه، ايجاد، توسعه، تاسيس، تشكيل و راه اندازي انواع شركتها. خريد و فروش سهام شركتها، سرمايه گذاري در شركتها، خدمات مشاوره و مديريتي شركتها، آماده كرده شركتهاي مورد سرمايه گذاري براي ورود به بورسي اوراق بهادار
مدیر عامل: آقای علی عسگری