PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
كارخانجات توليدي پلاستيران
كارخانجات توليدي پلاستيران ( پلاست ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 21:01:00
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 29,945 قیمت دیروز 30,269 تعداد معاملات 636 EPS -1027
324     (%1.07) بیشترین قیمت 31,159 ارزش 17,223,639,532 P/E -29.2
قیمت آخرین معامله 30,805 کمترین قیمت 29,361 حجم 575,812 حداکثر قیمت مجاز 31,177
536     (%1.77) اولین قیمت 29,361 حجم مبنا 667,892 حداقل قیمت مجاز 29,361
تاریخ آخرین معامله 1399/3/13 - 12:29:54   ارزش بازار (م ر) 1,724,832 تعداد سهام 57,600,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 500 30,700 30,700 12 1
1 330 30,551 30,801 1,430 1
2 2,138 30,458 30,805 739 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/3/13 29,945 29,361 31,159 636
575,812
17.224B
1399/3/12 30,269 29,678 30,000 273
230,960
6.859B
1399/3/11 30,595 29,966 30,800 230
212,527
6.377B
1399/3/10 30,892 30,557 32,001 577
511,800
15.735B
1399/3/7 31,502 32,000 32,000 11
10,634
340.288M
1399/2/31 31,494 30,421 32,296 611
672,989
21.195B
1399/2/30 31,356 32,022 32,022 204
187,804
6.014B
1399/2/29 31,090 31,412 31,593 225
305,269
9.638B
1399/2/28 30,673 30,011 31,289 428
1.469M
45.054B
1399/2/27 30,497 29,708 31,289 349
267,266
8.197B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1391/1/5 12 1390 -787 1251
1390/12/28 12 1391 -353 107 -1943 -1943 1251
1390/11/5 9 1390 -787 -595 1251 -647
1390/8/19 6 1390 -787 -978 -486 1251 -475
1390/5/3 3 1390 -164 -849 -117 1251 -228

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
كوير تاير (پكوير) 20,368 (5.00%) 6110
11.791M
243.481B
مجتمع صنايع لاستيك يزد (پيزد) 44,950 (5.00%) 6006
82,796
3.722B
گروه‌ صنعتي‌ بارز (پكرمان) 30,450 (4.89%) 3743
8.277M
252.922B
پلاسكوكار (پلاسك) 9,890 (1.15%) 3002
11.976M
118.783B
ايران‌ياساتايرورابر (پاسا) 23,874 (3.34%) 2353
4.814M
115.615B
مجتمع‌صنعتي‌آرتاويل‌تاير (پارتا) 40,376 (0.97%) 1645
2.737M
108.022B
صنايع‌ لاستيكي‌ سهند (پسهند) 48,072 (5.00%) 900
1.661M
79.533B
ايران‌ تاير (پتاير) 76,690 (5.00%) 887
1.792M
137.307B
كارخانجات توليدي پلاستيران (پلاست) 30,805 (1.77%) 636
575,812
17.224B
درخشان‌ تهران‌ (پدرخش) 110,897 (5.00%) 358
514,961
57.108B
گازلوله‌ (پلوله) 14,261 (1.00%) 15
16,112
229.773M
ح.كارخانجات توليدي پلاستيران (پلاستح) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.مجتمع‌صنعتي‌آرتاويل‌تاي (پارتاح) 100 (0%) 0
0
0
ح.توليدي پلاستيك‌ شاهين (پشاهنح) 1,000 (0%) 0
0
0
توليدي پلاستيك‌ شاهين (پشاهن) 7,669 (2.99%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
بنيادديني وفرهنگي صدوق بزرگ 27,877,737 48.390
شركت كارخانجات توليدي بهمن-سهامي عام- 1,482,652 2.570
شخص حقیقی 1,250,000 2.170

چکیده