PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
كارخانجات توليدي پلاستيران
كارخانجات توليدي پلاستيران ( پلاست ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 18:18:04
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 6,280 قیمت دیروز 6,310 تعداد معاملات 65 EPS 736
30     (%0.48) بیشترین قیمت 6,260 ارزش 1,846,919,500 P/E 8.5
قیمت آخرین معامله 6,130 کمترین قیمت 6,130 حجم 300,982 حداکثر قیمت مجاز 6,490
180     (%2.85) اولین قیمت 6,200 حجم مبنا 1,592,357 حداقل قیمت مجاز 6,130
تاریخ آخرین معامله 1400/11/6 - 12:29:52   ارزش بازار (م ر) 3,140,000 تعداد سهام 500,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 6,130 53,023 8
0 0 0 6,270 5,940 3
0 0 0 6,310 12,000 3


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/11/6 6,280 6,130 6,260 65
300,982
1.847B
1400/11/5 6,310 6,180 6,340 85
534,213
3.312B
1400/11/4 6,370 6,210 6,500 138
668,782
4.238B
1400/11/3 6,390 6,240 6,390 59
358,322
2.240B
1400/11/2 6,430 6,270 6,450 59
231,889
1.455B
1400/10/29 6,460 6,290 6,450 81
166,280
1.051B
1400/10/28 6,480 6,370 6,550 154
665,052
4.246B
1400/10/27 6,560 6,470 6,780 114
871,720
5.654B
1400/10/26 6,670 6,490 6,780 162
678,360
4.503B
1400/10/25 6,690 6,520 6,590 80
234,944
1.532B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1391/1/5 12 1390 -787 1251
1390/12/28 12 1391 -353 107 -1943 -1943 1251
1390/11/5 9 1390 -787 -595 1251 -647
1390/8/19 6 1390 -787 -978 -486 1251 -475
1390/5/3 3 1390 -164 -849 -117 1251 -228

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
مجتمع صنايع لاستيك يزد (پيزد) 39,000 (1.52%) 1048
659,236
25.885B
ايران‌ تاير (پتاير) 1,428 (2.29%) 616
13.919M
19.553B
ايران‌ياساتايرورابر (پاسا) 10,700 (2.90%) 474
3.072M
32.351B
گروه‌ صنعتي‌ بارز (پكرمان) 15,600 (2.99%) 355
1.019M
15.825B
كوير تاير (پكوير) 4,608 (0.11%) 327
2.164M
9.992B
پلاسكوكار (پلاسك) 3,590 (4.55%) 292
5.574M
19.967B
درخشان‌ تهران‌ (پدرخش) 6,660 (4.99%) 273
1.687M
11.266B
مجتمع‌صنعتي‌آرتاويل‌تاير (پارتا) 18,010 (2.74%) 241
1.261M
21.640B
صنايع‌ لاستيكي‌ سهند (پسهند) 24,810 (0.85%) 109
221,108
5.529B
ح.كارخانجات توليدي پلاستيران (پلاستح) 3,270 (0.99%) 90
1.196M
3.877B
كارخانجات توليدي پلاستيران (پلاست) 6,130 (2.85%) 65
300,982
1.847B
گازلوله‌ (پلوله) 19,400 (2.76%) 18
46,686
905.708M
توليدي پلاستيك‌ شاهين (پشاهن) 6,900 (2.99%) 1
10
69,000
ح.مجتمع‌صنعتي‌آرتاويل‌تاي (پارتاح) 100 (0%) 0
0
0
ح.توليدي پلاستيك‌ شاهين (پشاهنح) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده