PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
افرانت
افرانت ( افرا ) -  وضعیت : مجاز -  معاملات پیوسته  -  بازار فرابورس 10:21:47
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 26,350 قیمت دیروز 25,350 تعداد معاملات 2198 EPS 791
1,000     (%3.94) بیشترین قیمت 26,700 ارزش 158,308,267,700 P/E 33.2
قیمت پایانی 26,250 کمترین قیمت 24,650 حجم 6,028,308 حداکثر قیمت مجاز 27,100
900     (%3.55) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 23,600
تاریخ آخرین معامله 1402/1/9 - 10:10:10   ارزش بازار (م ر) 16,406,250 تعداد سهام 625,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
7 18,148 26,300 26,350 18,993 2
7 10,487 26,250 26,400 52,721 3
12 39,610 26,200 26,450 31,701 4


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1402/1/8 25,350 24,800 26,250 2,021
5.655M
143.266B
1402/1/7 25,150 24,550 25,600 1,295
3.128M
78.625B
1402/1/6 24,550 23,600 25,650 253
895,600
21.975B
1402/1/5 24,700 24,050 25,500 1,229
2.555M
63.073B
1401/12/28 24,650 24,000 25,400 1,362
3.468M
85.429B
1401/12/27 23,900 22,900 24,150 875
2.617M
62.563B
1401/12/24 22,600 21,900 23,550 979
2.611M
59.032B
1401/12/23 22,100 21,600 22,700 815
1.526M
33.773B
1401/12/22 22,200 21,400 23,000 907
2.744M
60.988B
1401/12/21 22,200 21,850 23,300 1,103
2.313M
51.375B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/12/25 12 1396 151 372 155 155 303
1395/12/25 12 1395 149 303
1395/9/29 8 1395 149 303
1394/12/25 12 1395 372 213 303 303 197
1394/12/25 12 1394 288 197

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
توسعه سامانه ي نرم افزاري نگين (توسن) 16,550 (0.42%) 2226
7.698M
126.924B
افرانت (افرا) 26,350 (3.94%) 2198
6.028M
158.308B
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي (مفاخر) 10,780 (3.55%) 1562
9.398M
102.898B
سپيدار سيستم آسيا (سپيدار) 41,450 (0.12%) 1207
273,422
11.286B
پيشگامان فن آوري و دانش آراميس (تپسي) 7,040 (3.96%) 1152
13.834M
97.059B
آسان پرداخت پرشين (آپ) 8,090 (2.80%) 936
6.684M
54.506B
تجارت الكترونيك پارسيان كيش (تاپكيش) 14,780 (0.87%) 918
6.853M
104.207B
خدمات‌انفورماتيك‌ (رانفور) 5,769 (6.99%) 781
16.077M
91.586B
داده‌پردازي‌ايران‌ (مداران) 7,640 (3.80%) 303
2.304M
17.409B
تجارت الكترونيك پارسيان (رتاپ) 3,578 (7.00%) 182
4.070M
14.562B
پرداخت الكترونيك سامان كيش (سپ) 16,350 (4.94%) 153
474,796
7.715B
همكاران سيستم (سيستم) 10,500 (1.25%) 106
573,321
5.943B
كارت اعتباري ايران كيش (ركيش) 3,634 (5.00%) 79
1.011M
3.674B
به پرداخت ملت (پرداخت) 12,030 (1.35%) 63
161,477
1.941B
گروه فن آوا (فن آوا) 5,400 (2.86%) 19
463,809
2.505B
اختيارخ توسن-16600-14020716 (ضتوسن705) 3,250 (8.05%) 2
109
284.250M
اختيارف توسن-6600-14020716 (طتوسن700) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-7250-14020619 (طتپسي605) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-8000-14021220 (طتپسي1206) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-9500-14021220 (طتپسي1208) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-8000-14020619 (ضتپسي606) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-5000-14021220 (ضتپسي1201) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-6000-14020619 (ضتپسي603) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-5000-14021220 (طتپسي1201) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-22600-14020716 (ضتوسن708) 490 (0%) 0
0
0
ح.گروه فن آوا (فن آواح) 3,270 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-7250-14021220 (ضتپسي1205) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-6600-14020716 (ضتوسن700) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-9500-14020619 (طتپسي608) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-24600-14020716 (ضتوسن709) 500 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-8750-14021220 (طتپسي1207) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-7250-14021220 (طتپسي1205) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-6000-14020619 (طتپسي603) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-11900-14011117 (ضتوسن1101) 3,990 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-4500-14021220 (طتپسي1200) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-18600-14020716 (ضتوسن706) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-8000-14021220 (ضتپسي1206) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-23800-14011117 (طتوسن1105) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-9500-14021220 (ضتپسي1208) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-6500-14021220 (ضتپسي1204) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-4500-14020619 (ضتپسي600) 4,090 (0%) 0
0
0
رايان هم افزا (رافزا) 38,950 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-5500-14020619 (طتپسي602) 1 (0%) 0
0
0
توسعه فن افزار توسن (فن افزار) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-4500-14021220 (ضتپسي1200) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-17000-14011117 (ضتوسن1103) 4,500 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-10600-14020716 (طتوسن702) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-23800-14011117 (ضتوسن1105) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-20600-14020716 (ضتوسن707) 800 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-8750-14020619 (ضتپسي607) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-4500-14020619 (طتپسي600) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-8000-14020619 (طتپسي606) 1 (0%) 0
0
0
ح . ايران ارقام (مرقامح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-5500-14020619 (ضتپسي602) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-16600-14020716 (طتوسن705) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-5000-14020619 (ضتپسي601) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-20400-14011117 (طتوسن1104) 4,890 (2.08%) 0
0
0
اختيارف توسن-10200-14011117 (طتوسن1100) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-27200-14011117 (طتوسن1106) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-6500-14020619 (طتپسي604) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-8600-14020716 (طتوسن701) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-13600-14011117 (ضتوسن1102) 550 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-7250-14020619 (ضتپسي605) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-14600-14020716 (طتوسن704) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-12600-14020716 (ضتوسن703) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-6500-14020619 (ضتپسي604) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-9500-14020619 (ضتپسي608) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-11900-14011117 (طتوسن1101) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-12600-14020716 (طتوسن703) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-27200-14011117 (ضتوسن1106) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-8750-14021220 (ضتپسي1207) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-18600-14020716 (طتوسن706) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-8600-14020716 (ضتوسن701) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-17000-14011117 (طتوسن1103) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-5500-14021220 (طتپسي1202) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-6000-14021220 (طتپسي1203) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-5000-14020619 (طتپسي601) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-6000-14021220 (ضتپسي1203) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-20400-14011117 (ضتوسن1104) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-22600-14020716 (طتوسن708) 3,970 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-8750-14020619 (طتپسي607) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-14600-14020716 (ضتوسن704) 3,150 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-10600-14020716 (ضتوسن702) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-6500-14021220 (طتپسي1204) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-5500-14021220 (ضتپسي1202) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-13600-14011117 (طتوسن1102) 1 (0%) 0
0
0
ايران ارقام (مرقام) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-20600-14020716 (طتوسن707) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-10200-14011117 (ضتوسن1100) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-24600-14020716 (طتوسن709) 4,000 (11.11%) 0
0
0
پرداخت الكترونيك پاسارگاد (پي پاد) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس شرکت: تهران خیابان شهید بهشتی خیابان سهند پلاک12 صندوق پستی 15875-4549
تلفن شرکت: 81181
تلفن امور سهام: 81188124
نمابر شرکت: 88737133
پست الکترونیک شرکت: bourse@afranet.com
وب سایت شرکت: http://www.afranet.com
مدیر عامل: آقای فریدون قاسم زاده
مدیر مالی: آقای ثنایی