PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ريل گردش ايرانيان
ريل گردش ايرانيان ( حگردش ) -  وضعیت : مجاز -  معاملات پیوسته  -  بازار پایه فرابورس 09:29:47
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 3,675 قیمت دیروز 3,788 تعداد معاملات 1 EPS 23
113     (%2.98) بیشترین قیمت 3,675 ارزش 60,630,150 P/E 159.8
قیمت پایانی 3,675 کمترین قیمت 3,675 حجم 16,498 حداکثر قیمت مجاز 3,901
113     (%2.98) اولین قیمت 3,675 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 3,675
تاریخ آخرین معامله 1400/11/4 - 9:11:38   ارزش بازار (م ر) 5,880,000 تعداد سهام 1,600,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 5,000 2,844 3,675 27,979,144 364
0 0 0 3,676 1,700 1
0 0 0 3,680 130,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/11/3 3,788 3,788 3,788 3
26,151
99.060M
1400/11/2 3,905 3,711 3,711 2
6,700
24.864M
1400/10/29 3,906 3,789 3,789 2
6,400
24.250M
1400/10/26 3,906 3,715 3,715 10
52,295
194.276M
1400/10/25 3,910 3,794 3,794 5
27,839
105.621M
1400/10/22 3,911 3,797 3,797 6
66,342
251.901M
1400/10/21 3,914 3,797 3,797 5
8,465
32.142M
1400/10/20 3,914 3,721 3,721 9
24,166
89.922M
1400/10/19 3,916 3,799 3,799 2
5,000
18.995M
1400/10/18 3,916 3,799 3,799 3
4,233
16.081M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
ريل پرداز نو آفرين (حآفرين) 3,396 (4.98%) 673
16.811M
56.742B
حمل و نقل بين المللي خليج فارس (حفارس) 5,670 (1.39%) 499
7.070M
40.759B
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران (حكشتي) 11,580 (1.95%) 337
907,636
10.333B
ريل سير كوثر (حسير) 14,640 (5.00%) 187
500,240
7.348B
آسيا سير ارس (حآسا) 10,190 (4.94%) 116
703,229
7.175B
توكاريل (توريل) 6,380 (4.92%) 103
701,779
4.495B
ريل پردازسير (حريل) 1,930 (3.55%) 69
739,231
1.438B
دريايي و کشتيراني خط دريابندر (حبندر) 16,480 (3.00%) 50
269,694
4.438B
ح.دريايي وكشتيراني خط دريابندر (حبندرح) 10,620 (2.93%) 34
118,312
1.257B
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان (حپارسا) 28,200 (3.59%) 22
26,638
749.829M
توسعه خدمات دريايي وبندري سينا (حسينا) 40,150 (4.29%) 19
34,090
1.369B
حمل‌ونقل‌توكا (حتوكا) 10,950 (4.95%) 16
47,302
517.957M
حمل و نقل پتروشيمي( سهامي عام (حپترو) 16,460 (4.97%) 11
38,891
640.174M
رهشاد سپاهان (سهامي عام (حرهشا) 72,650 (4.97%) 5
458
33.274M
ريل گردش ايرانيان (حگردش) 3,675 (2.98%) 1
16,498
60.630M
حمل و نقل ايران و روسيه (ايرسوتر) 1,000 (0%) 0
0
0
مجتمع ترابري رهنورد (حرهور) 1,000 (0%) 0
0
0
مشاركت ش مشهد312-3ماهه18% (مشهد312) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مشاركت ش اسلامشهر312-3ماهه18% (مشهر312) 1,000,000 (0%) 0
0
0
ريل پرداز نوآفرين (ريل پرداز) 10,000 (0%) 0
0
0
مشاركت ش مشهد0312-3ماهه18% (مشهد0312) 1,000,000 (0%) 0
0
0
حمل و نقل گهرترابر سيرجان (حگهر) 1,000 (0%) 0
0
0
مشاركت ش شيراز304-3ماهه18% (مشير304) 1,000,000 (0%) 0
0
0
دليجان طلايي شكوه پارس (حشكوه) 3,098 (0%) 0
0
0
راه آهن حمل ونقل (حرآهن) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف.ت. حآفرين-3996-010621 (هحافرين0106) 1,000 (0%) 0
0
0
مشاركت ش شهركرد406-3ماهه18% (مشهر406) 1,000,000 (0%) 0
0
0
ريل گردش ايرانيان-پذيره (حگردش-پذيره) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي ريل سيركوثر970808 (حسيرتبعي9708) 50 (0%) 0
0
0
تايدواترخاورميانه (حتايد) 4,680 (0%) 0
0
0
خدمات کشتيراني ستاره قشم (قشم) 1 (0%) 0
0
0
حمل و نقل ريلي گسترش (ريل گستر) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده