PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ح . فيبر ايران‌
ح . فيبر ايران‌ ( چفيبرح ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 21:33:39
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 6,408 قیمت دیروز 6,408 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 6,600 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 7,050
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 5,770
تاریخ آخرین معامله 1399/2/17 - 11:54:34   ارزش بازار (م ر) 0 تعداد سهام 0
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/2/17 6,408 6,200 7,178 254
9.612M
61.590B
1399/2/16 6,526 6,400 7,040 276
13.684M
89.300B
1399/2/15 6,400 6,200 7,356 404
13.084M
83.737B
1399/2/14 6,688 6,550 6,736 182
959,328
6.416B
1399/2/13 6,124 6,050 6,420 334
3.593M
22.001B
1399/2/10 5,837 5,800 6,570 118
704,259
4.111B
1399/2/9 5,973 5,800 6,353 133
946,355
5.652B
1399/2/8 5,776 5,700 5,940 158
1.335M
7.709B
1399/2/7 5,400 5,400 5,400 177
1.858M
10.033B
1398/12/6 3,515 3,411 3,600 847
6.044M
21.245B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
فيبر ايران‌ (چفيبر) 14,050 (4.93%) 188
1.303M
18.304B
صنايع چوب فريم (فريم) 1,000 (0%) 0
0
0
نكا چوب (نكا) 1,000 (0%) 0
0
0
نيوپان‌ 22 بهمن‌ (چنوپا) 1 (0%) 0
0
0
صنايع چوب خزر كاسپين (چوب خزر) 1,000 (0%) 0
0
0
صنايع چوب خزر كاسپين (چخزر) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده