PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
كشاورزي و دامپروري بينالود
كشاورزي و دامپروري بينالود ( زبينا ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 22:11:08
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 71,594 قیمت دیروز 69,030 تعداد معاملات 4158 EPS 805
2,564     (%3.71) بیشترین قیمت 72,481 ارزش 444,292,810,166 P/E 88.9
قیمت آخرین معامله 70,298 کمترین قیمت 67,100 حجم 6,205,685 حداکثر قیمت مجاز 72,481
1,268     (%1.84) اولین قیمت 72,481 حجم مبنا 724,323 حداقل قیمت مجاز 65,579
تاریخ آخرین معامله 1399/4/14 - 12:29:55   ارزش بازار (م ر) 28,637,600 تعداد سهام 400,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
12 6,128 70,298 70,298 914 4
2 2,110 70,010 70,299 100 1
1 5,100 70,000 70,300 10,251 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/4/14 71,594 67,100 72,481 4,158
6.206M
444.293B
1399/4/11 69,030 65,853 72,200 4,148
5.359M
369.943B
1399/4/10 69,157 68,000 69,165 1,592
2.958M
204.577B
1399/4/9 65,872 63,110 66,265 1,751
4.020M
264.774B
1399/4/8 63,456 63,347 65,208 3,487
7.169M
454.925B
1399/4/7 66,681 65,819 69,000 3,161
4.446M
296.492B
1399/4/4 69,283 69,178 70,980 1,942
2.859M
198.091B
1399/4/3 72,818 70,535 77,000 5,990
5.530M
402.657B
1399/4/2 74,247 70,000 75,086 4,867
6.707M
497.982B
1399/4/1 71,511 67,000 72,700 4,010
6.487M
463.880B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه گذاري كشاورزي كوثر (زكوثر) 40,200 (4.99%) 8123
8.477M
344.113B
سيمرغ (سيمرغ) 34,930 (4.98%) 5252
10.113M
357.572B
كشاورزي و دامپروري بينالود (زبينا) 70,298 (1.84%) 4158
6.206M
444.293B
كشت و دامداري فكا (زفكا) 65,504 (5.00%) 3447
2.578M
169.750B
دامداري تليسه نمونه (تليسه) 116,867 (5.00%) 3270
2.586M
303.458B
كشت وصنعت شريف آباد (زشريف) 41,351 (5.00%) 3162
4.241M
176.214B
كشت و صنعت دشت خرم دره (زدشت) 51,467 (5.00%) 2534
2.877M
149.093B
كشاورزي مكانيزه اصفهان كشت (زكشت) 45,803 (5.00%) 2074
4.045M
184.278B
كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت) 53,609 (5.00%) 1882
1.493M
80.828B
شير و گوشت زاگرس شهركرد (زشگزا) 137,829 (5.00%) 1810
706,496
97.844B
مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان (زماهان) 39,105 (1.71%) 1731
2.343M
90.344B
ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس (زپارس) 106,800 (2.10%) 1329
1.274M
135.268B
كشاورزي‌ ودامپروي‌ مگسال‌ (زمگسا) 60,340 (4.99%) 874
1.463M
88.933B
كشت و دام قيام اصفهان (زقيام) 49,666 (5.00%) 822
1.185M
58.846B
خدمات حمايتي كشاورزي (خدمات كشاورزي) 1,000 (0%) 0
0
0
پرورش كرم ابريشم ايران (ابريشم) 1,000,000 (0%) 0
0
0
نماد تستي (تست) 1 (0%) 0
0
0
كشاورزي و دامپروري ملارد شير (ملارد شير) 1,000 (0%) 0
0
0
كشت و صنعت آبشيرين (آبين) 8,132 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري كشاورزي ايران (كورزي) 1,000 (0%) 0
0
0
بازرگاني آينده سازان بهشت پارس (آينده) 23,207 (0%) 0
0
0
كشت و صنعت جوين (جوين) 1 (0%) 0
0
0
شركت كشت و صنعت شهيد بهشتي (بهشتي) 1,000 (0%) 0
0
0
پذيره- آينده سازان بهشت پارس (پذيره-بهشت) 1,400 (0%) 0
0
0
اوراق سلف مرغ منجمد بهپرور (عمرغ2) 2,481,096 (0%) 0
0
0
هواپيمايي خدمات ويژه (خدمات هوايي) 10,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت گسترش كشاورزي ودامپروري فردوس پارس-س.خ- 178,500,000 44.620
بنيادمستضعفان انقلاب اسلامي 122,547,000 30.630
شخص حقیقی 4,250,720 1.060

چکیده