PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بيمه تجارت نو
بيمه تجارت نو ( بنو ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 23:59:52
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 5,770 قیمت دیروز 6,060 تعداد معاملات 1430 EPS 94
290     (%4.79) بیشترین قیمت 5,950 ارزش 74,536,545,560 P/E 61.4
قیمت آخرین معامله 5,760 کمترین قیمت 5,760 حجم 12,912,443 حداکثر قیمت مجاز 6,360
300     (%4.95) اولین قیمت 5,760 حجم مبنا 2,400,000 حداقل قیمت مجاز 5,760
تاریخ آخرین معامله 1401/3/3 - 13:37:12   ارزش بازار (م ر) 34,620,000 تعداد سهام 6,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 5,760 125,184 11
0 0 0 5,790 41,812 2
0 0 0 5,800 31,797 6


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1401/3/3 5,770 5,760 5,950 1,430
12.912M
74.537B
1401/3/2 6,060 5,960 6,380 762
5.800M
35.145B
1401/3/1 6,270 6,170 6,490 1,445
9.669M
60.664B
1401/2/31 6,490 6,350 6,740 867
5.268M
34.171B
1401/2/28 6,680 6,610 6,940 1,110
9.435M
63.018B
1401/2/27 6,950 6,790 7,060 1,328
10.509M
72.994B
1401/2/26 6,790 6,670 6,990 1,428
8.381M
56.886B
1401/2/25 6,880 6,720 7,180 1,128
7.584M
52.173B
1401/2/24 6,900 6,710 7,190 1,610
11.785M
81.305B
1401/2/21 6,960 6,760 7,060 1,011
6.711M
46.740B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بيمه رازي (ورازي) 2,068 (1.82%) 1955
59.869M
119.921B
بيمه تجارت نو (بنو) 5,760 (4.95%) 1430
12.912M
74.537B
بيمه البرز (البرز) 2,474 (3.82%) 1141
55.818M
137.579B
بيمه ميهن (ميهن) 3,670 (3.64%) 967
18.400M
67.101B
بيمه ملت (ملت) 1,246 (2.12%) 904
28.569M
35.694B
بيمه اتكايي امين (اتكام) 4,449 (4.98%) 804
11.248M
49.945B
بيمه زندگي خاورميانه (بخاور) 2,584 (2.42%) 671
8.244M
21.137B
بيمه پارسيان (پارسيان) 3,599 (0.56%) 562
10.233M
36.723B
بيمه زندگي باران (باران) 3,424 (2.98%) 534
14.223M
49.215B
بيمه نوين (نوين) 2,026 (2.27%) 513
8.710M
17.931B
بيمه معلم (ومعلم) 2,289 (1.64%) 438
4.600M
10.613B
بيمه پاسارگاد (بپاس) 49,750 (0.10%) 414
1.690M
84.021B
بيمه آسيا (آسيا) 1,867 (1.63%) 403
7.110M
13.162B
بيمه تعاون (وتعاون) 1,449 (4.98%) 395
7.558M
11.032B
بيمه ما (ما) 4,930 (4.27%) 388
3.629M
17.747B
بيمه آرمان (آرمان) 4,301 (2.99%) 360
7.038M
30.167B
بيمه حكمت صبا (وحكمت) 1,485 (2.94%) 355
11.399M
16.943B
بيمه كوثر (كوثر) 4,024 (2.14%) 322
3.909M
15.845B
بيمه سامان (بساما) 12,060 (1.01%) 248
2.073M
24.784B
بيمه اتكايي ايرانيان (اتكاي) 13,740 (0%) 225
2.446M
33.613B
بيمه حافظ (وحافظ) 10,650 (3.00%) 60
756,430
8.056B
بيمه كارآفرين (وآفري) 3,770 (0.11%) 25
231,502
876.371M
بيمه سرمد (وسرمد) 3,037 (2.97%) 23
1.271M
3.861B
بيمه سينا (وسين) 2,446 (2.98%) 15
235,587
576.246M
ح .بيمه سينا (وسينح) 1 (0%) 0
0
0
بيمه پرديس50% تاديه (بيمه پرديس) 500 (0%) 0
0
0
ح. بيمه سرمد (وسرمدح) 4,770 (0%) 0
0
0
ح. بيمه رازي (ورازيح) 4,281 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي سامان 50% تاديه (اتكاسا) 1,000 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي كاريزما50%تاديه (كاريز) 500 (0%) 0
0
0
بيمه دي (ودي) 6,150 (0%) 0
0
0
ح . بيمه حافظ (وحافظح) 3,286 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي باران50%تاديه-پذيره (باران-پذيره) 500 (0%) 0
0
0
بيمه هوشمند فردا 50% تاديه (وفردا) 500 (0%) 0
0
0
بيمه دانا (دانا) 974 (0%) 0
0
0
ح. بيمه كارآفرين (وآفريح) 250 (0%) 0
0
0
ح.بيمه آرمان (آرمانح) 4,680 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي سامان50%تاديه-پذير (اتكاسا) 500 (0%) 0
0
0
بيمه تعاون-پذيره (تعاون-پذيره) 1,000 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي آواي پارس70%تاديه (آواپارس) 700 (0%) 0
0
0
بيمه تجارت نو(50% پرداخت شده) (تجارت) 500 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي تهران رواك50%تاديه (اتكا تهران) 500 (0%) 0
0
0
اختيار ف.ت. بساما-19543-030201 (هبساما0302) 1 (0%) 0
0
0
بيمه سرمد (وسرمد) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيار خ.ت. بساما-19911-030201 (ظبساما0302) 1 (0%) 0
0
0


چکیده