PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
گروه فن آوا
گروه فن آوا ( فن آوا ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 21:26:34
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 15,560 قیمت دیروز 15,603 تعداد معاملات 121 EPS 260
43     (%0.28) بیشترین قیمت 15,915 ارزش 11,578,379,745 P/E 59.8
قیمت آخرین معامله 15,295 کمترین قیمت 15,291 حجم 744,135 حداکثر قیمت مجاز 15,915
308     (%1.97) اولین قیمت 15,915 حجم مبنا 640,903 حداقل قیمت مجاز 15,291
تاریخ آخرین معامله 1399/5/25 - 12:28:59   ارزش بازار (م ر) 13,692,800 تعداد سهام 880,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
5 53,950 15,296 15,296 2,602 5
1 1,000 15,295 15,588 80 1
2 31,500 15,293 15,590 2,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/5/25 15,560 15,291 15,915 121
744,135
11.578B
1399/5/19 15,603 15,400 15,603 302
3.367M
52.541B
1399/5/15 15,298 15,298 15,298 53
708,627
10.841B
1399/5/14 14,999 14,930 14,999 160
5.610M
84.140B
1399/5/12 14,705 14,500 14,788 245
781,273
11.489B
1399/5/11 14,499 14,352 14,499 185
827,010
11.991B
1399/5/8 14,215 14,075 14,635 224
599,232
8.509B
1399/5/7 14,362 14,322 14,896 189
746,196
10.717B
1399/5/6 14,614 14,552 14,847 183
526,481
7.663B
1399/5/5 14,848 14,621 15,000 76
159,897
2.338B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
رايان هم افزا (رافزا) 27,763 (5.00%) 6132
35,425
983.504M
خدمات‌انفورماتيك‌ (رانفور) 39,990 (4.99%) 3214
9.132M
368.064B
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي (مفاخر) 52,736 (5.00%) 3048
12.593M
652.494B
تجارت الكترونيك پارسيان (رتاپ) 15,630 (3.93%) 2566
7.778M
120.527B
ايران‌ارقام‌ (مرقام) 38,580 (5.00%) 2338
2.815M
109.357B
پرداخت الكترونيك سامان كيش (سپ) 32,790 (4.98%) 1983
3.264M
107.614B
آسان پرداخت پرشين (آپ) 33,550 (4.98%) 1828
5.872M
198.157B
كارت اعتباري ايران كيش (ركيش) 26,000 (2.03%) 872
6.371M
161.259B
به پرداخت ملت (پرداخت) 50,850 (0%) 787
1.451M
71.658B
همكاران سيستم (سيستم) 29,740 (3.97%) 603
1.502M
45.857B
افرانت (افرا) 83,595 (5.00%) 316
1.913M
159.939B
تجارت الكترونيك پارسيان كيش (تاپكيش) 47,200 (5.00%) 121
449,030
21.194B
گروه فن آوا (فن آوا) 15,295 (1.97%) 121
744,135
11.578B
داده‌پردازي‌ايران‌ (مداران) 42,990 (4.99%) 49
24,365
1.047B
گسترش انفورماتيك ايران (انفورماتيك) 1,000 (0%) 0
0
0
فن آوا كارت (فناوا كارت) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.گروه فن آوا (فن آواح) 907 (0%) 0
0
0
داده پردازي فن آوا (داده فن آوا) 1,000 (0%) 0
0
0
فن آوا كارت (فن آوا كارت) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس شرکت: نشانی دفتر مرکزی : تهران خیابان شهید بهشتی خیابان شهید سرافراز انتهای کوچه یازدهم پلاک ۶
تلفن امور سهام: 88174182-88775516(021)
وب سایت شرکت: http://www.fanava.com
پست الکترونیک شرکت: info@fanava.com
مدیر مالی: آقای محمود زاده
مدیر سهام: آقای زاهدی
تلفن شرکت: 88775516-021
نمابر شرکت: 88174199-021
تلفن امور سهام: 88789261
نمابر امور سهام: 88789261
پست الکترونیک امور سهام: saham@fanava.com
مدیر عامل: آقای علی اصغر طراوتی