PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
گروه فن آوا
گروه فن آوا ( فن آوا ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 17:55:07
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 5,200 قیمت دیروز 5,150 تعداد معاملات 53 EPS -41
50     (%0.97) بیشترین قیمت 5,300 ارزش 6,682,483,800 P/E -126.8
قیمت آخرین معامله 5,300 کمترین قیمت 5,300 حجم 1,260,846 حداکثر قیمت مجاز 5,300
150     (%2.91) اولین قیمت 5,300 حجم مبنا 3,991,220 حداقل قیمت مجاز 5,000
تاریخ آخرین معامله 1402/1/7 - 12:15:47   ارزش بازار (م ر) 11,440,000 تعداد سهام 2,200,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
33 1,406,543 5,300 0 0 0
1 9,461 5,290 0 0 0
1 49,336 5,200 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1402/1/7 5,200 5,300 5,300 53
1.261M
6.682B
1402/1/6 5,150 5,260 5,260 38
1.023M
5.382B
1402/1/5 5,110 5,110 5,160 129
2.666M
13.748B
1401/12/28 5,011 5,050 5,138 63
743,843
3.797B
1401/12/24 4,990 4,870 5,140 261
4.103M
20.487B
1401/12/23 5,020 4,990 5,280 343
5.696M
28.579B
1401/12/22 5,140 5,120 5,220 366
7.376M
37.928B
1401/12/21 5,270 5,180 5,220 90
1.599M
8.283B
1401/12/20 5,340 5,310 5,470 293
4.970M
26.554B
1401/12/16 5,470 5,360 5,670 319
4.975M
27.231B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سپيدار سيستم آسيا (سپيدار) 39,700 (2.32%) 2566
826,412
32.329B
تجارت الكترونيك پارسيان كيش (تاپكيش) 14,550 (6.75%) 1924
12.738M
179.094B
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي (مفاخر) 9,880 (6.93%) 1690
11.008M
108.113B
آسان پرداخت پرشين (آپ) 7,530 (1.89%) 1660
12.886M
96.141B
توسعه سامانه ي نرم افزاري نگين (توسن) 16,460 (0.37%) 1430
3.620M
59.503B
افرانت (افرا) 25,200 (2.65%) 1295
3.128M
78.625B
پيشگامان فن آوري و دانش آراميس (تپسي) 7,420 (4.65%) 1082
17.265M
125.666B
خدمات‌انفورماتيك‌ (رانفور) 5,136 (1.66%) 855
20.393M
103.996B
تجارت الكترونيك پارسيان (رتاپ) 3,215 (0.75%) 771
8.276M
26.367B
داده‌پردازي‌ايران‌ (مداران) 7,330 (0.27%) 691
3.726M
26.975B
كارت اعتباري ايران كيش (ركيش) 3,380 (3.46%) 605
7.485M
24.675B
به پرداخت ملت (پرداخت) 11,820 (0.34%) 551
1.032M
12.166B
پرداخت الكترونيك سامان كيش (سپ) 15,910 (4.95%) 348
1.189M
18.898B
همكاران سيستم (سيستم) 10,420 (2.86%) 298
5.287M
54.526B
گروه فن آوا (فن آوا) 5,300 (2.91%) 53
1.261M
6.682B
اختيارخ تپسي-4500-14020619 (ضتپسي600) 4,090 (8.62%) 1
1
4.090M
رايان هم افزا (رافزا) 68,200 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-5500-14020619 (طتپسي602) 1 (0%) 0
0
0
توسعه فن افزار توسن (فن افزار) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-4500-14021220 (ضتپسي1200) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-17000-14011117 (ضتوسن1103) 4,500 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-10600-14020716 (طتوسن702) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-4500-14021220 (طتپسي1200) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-18600-14020716 (ضتوسن706) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-8000-14021220 (ضتپسي1206) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-23800-14011117 (طتوسن1105) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-9500-14021220 (ضتپسي1208) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-6500-14021220 (ضتپسي1204) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-8750-14021220 (طتپسي1207) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-7250-14021220 (طتپسي1205) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-6000-14020619 (طتپسي603) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-11900-14011117 (ضتوسن1101) 3,990 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-8000-14020619 (ضتپسي606) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-5000-14021220 (ضتپسي1201) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-9500-14021220 (طتپسي1208) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-6600-14020716 (طتوسن700) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-7250-14020619 (طتپسي605) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-8000-14021220 (طتپسي1206) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-6000-14020619 (ضتپسي603) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-5000-14021220 (طتپسي1201) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-22600-14020716 (ضتوسن708) 490 (0%) 0
0
0
ح.گروه فن آوا (فن آواح) 3,270 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-7250-14021220 (ضتپسي1205) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-6600-14020716 (ضتوسن700) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-9500-14020619 (طتپسي608) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-24600-14020716 (ضتوسن709) 500 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-23800-14011117 (ضتوسن1105) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-20600-14020716 (ضتوسن707) 800 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-8750-14020619 (ضتپسي607) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-4500-14020619 (طتپسي600) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-8000-14020619 (طتپسي606) 1 (0%) 0
0
0
ح . ايران ارقام (مرقامح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-5500-14020619 (ضتپسي602) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-16600-14020716 (طتوسن705) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-5000-14020619 (ضتپسي601) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-20400-14011117 (طتوسن1104) 4,890 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-10200-14011117 (طتوسن1100) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-27200-14011117 (طتوسن1106) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-6500-14020619 (طتپسي604) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-8600-14020716 (طتوسن701) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-13600-14011117 (ضتوسن1102) 550 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-7250-14020619 (ضتپسي605) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-14600-14020716 (طتوسن704) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-12600-14020716 (ضتوسن703) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-6500-14020619 (ضتپسي604) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-9500-14020619 (ضتپسي608) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-11900-14011117 (طتوسن1101) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-12600-14020716 (طتوسن703) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-27200-14011117 (ضتوسن1106) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-8750-14021220 (ضتپسي1207) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-18600-14020716 (طتوسن706) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-8600-14020716 (ضتوسن701) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-17000-14011117 (طتوسن1103) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-5500-14021220 (طتپسي1202) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-6000-14021220 (طتپسي1203) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-5000-14020619 (طتپسي601) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-6000-14021220 (ضتپسي1203) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-20400-14011117 (ضتوسن1104) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-22600-14020716 (طتوسن708) 3,970 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-8750-14020619 (طتپسي607) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-14600-14020716 (ضتوسن704) 3,150 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-10600-14020716 (ضتوسن702) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تپسي-6500-14021220 (طتپسي1204) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تپسي-5500-14021220 (ضتپسي1202) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-13600-14011117 (طتوسن1102) 1 (0%) 0
0
0
ايران ارقام (مرقام) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-20600-14020716 (طتوسن707) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-10200-14011117 (ضتوسن1100) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف توسن-24600-14020716 (طتوسن709) 2,511 (0%) 0
0
0
پرداخت الكترونيك پاسارگاد (پي پاد) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ توسن-16600-14020716 (ضتوسن705) 2,500 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس شرکت: نشانی دفتر مرکزی : تهران خیابان شهید بهشتی خیابان شهید سرافراز انتهای کوچه یازدهم پلاک ۶
تلفن امور سهام: 88174182-88775516(021)
وب سایت شرکت: http://www.fanava.com
پست الکترونیک شرکت: info@fanava.com
مدیر مالی: آقای محمود زاده
مدیر سهام: آقای زاهدی
تلفن شرکت: 88775516-021
نمابر شرکت: 88174199-021
تلفن امور سهام: 88789261
نمابر امور سهام: 88789261
پست الکترونیک امور سهام: saham@fanava.com
مدیر عامل: آقای علی اصغر طراوتی