PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
آسان پرداخت پرشين
آسان پرداخت پرشين ( آپ ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 18:18:04
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 6,420 قیمت دیروز 6,620 تعداد معاملات 2021 EPS 189
200     (%3.02) بیشترین قیمت 6,940 ارزش 111,882,903,820 P/E 34.0
قیمت آخرین معامله 6,510 کمترین قیمت 6,290 حجم 17,422,936 حداکثر قیمت مجاز 6,950
110     (%1.66) اولین قیمت 6,390 حجم مبنا 2,336,449 حداقل قیمت مجاز 6,290
تاریخ آخرین معامله 1400/11/6 - 12:29:56   ارزش بازار (م ر) 35,631,000 تعداد سهام 5,550,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 7,000 6,500 6,510 10,944 1
1 100,000 6,480 6,520 19,784 2
1 100,000 6,470 6,540 1,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/11/6 6,420 6,290 6,940 2,021
17.423M
111.883B
1400/11/5 6,620 6,580 6,890 553
5.185M
34.339B
1400/11/4 6,920 6,910 7,400 454
5.479M
37.938B
1400/11/3 7,270 7,250 7,640 870
7.279M
52.894B
1400/11/2 7,630 7,400 7,940 1,395
8.334M
63.613B
1400/10/29 7,770 7,720 8,050 2,316
19.824M
153.983B
1400/10/28 8,120 8,100 8,430 907
8.753M
71.030B
1400/10/27 8,520 8,400 9,060 1,258
8.918M
75.962B
1400/10/26 8,840 8,610 9,200 1,498
7.509M
66.385B
1400/10/25 9,060 8,790 9,600 2,396
11.629M
105.361B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/8/20 6 1396 1369 1760 646 923 367
1396/6/14 3 1396 1369 610 923 396
1395/12/18 12 1396 2362 2003 923 923 1624
1395/12/18 12 1395 2003 1624
1395/11/18 12 1395 2003 1624 1624 951

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
آسان پرداخت پرشين (آپ) 6,510 (1.66%) 2021
17.423M
111.883B
سپيدار سيستم آسيا (سپيدار) 18,000 (2.68%) 1559
1.053M
18.726B
رايان هم افزا (رافزا) 45,350 (2.79%) 1492
530,811
23.971B
تجارت الكترونيك پارسيان (رتاپ) 4,600 (2.34%) 1134
6.613M
29.895B
تجارت الكترونيك پارسيان كيش (تاپكيش) 13,670 (2.86%) 863
2.858M
38.621B
خدمات‌انفورماتيك‌ (رانفور) 3,292 (0.21%) 616
26.286M
86.952B
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي (مفاخر) 29,600 (2.96%) 364
1.827M
51.786B
افرانت (افرا) 19,950 (1.24%) 294
542,322
10.596B
به پرداخت ملت (پرداخت) 15,000 (0.13%) 216
683,156
10.414B
كارت اعتباري ايران كيش (ركيش) 5,800 (2.85%) 160
1.782M
10.427B
داده‌پردازي‌ايران‌ (مداران) 13,240 (2.40%) 130
275,899
3.517B
همكاران سيستم (سيستم) 4,860 (1.19%) 105
1.835M
8.864B
گروه فن آوا (فن آوا) 10,060 (2.99%) 5
9,550
96.073M
ح.گروه فن آوا (فن آواح) 7,890 (2.95%) 3
7,000
55.230M
توسعه سامانه ي نرم افزاري نگين (توسن) 25,850 (0%) 0
0
0
پرداخت الكترونيك سامان كيش (سپ) 20,990 (3.25%) 0
0
0
فن آوا كارت (فناوا كارت) 1,000 (0%) 0
0
0
گسترش انفورماتيك ايران (انفورماتيك) 1,000 (0%) 0
0
0
فن آوا كارت (فن آوا كارت) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف.ت. توسن-9156-010623 (هتوسن0106) 1,000 (0%) 0
0
0
داده پردازي فن آوا (داده فن آوا) 1,000 (0%) 0
0
0
پيشگامان فن آوري و دانش آراميس (تپسي) 1,000 (0%) 0
0
0
ايران‌ارقام‌ (مرقام) 8,980 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شخص حقیقی 1,362,870,916 24.550
شخص حقیقی 1,332,054,533 24.000
شركت گسترش فناوري هاي نوين-سهامي خاص- 1,002,732,460 18.060
صندوق رفاه وتامين آتيه 998,902,960 17.990

چکیده