PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
آسان پرداخت پرشين
آسان پرداخت پرشين ( آپ ) -  وضعیت : مجاز -  پیش از گشایش  -  بازار بورس 13:15:51
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 39,440 قیمت دیروز 41,510 تعداد معاملات 4135 EPS 981
2,070     (%4.99) بیشترین قیمت 41,630 ارزش 424,339,566,220 P/E 40.7
قیمت پایانی 39,920 کمترین قیمت 39,440 حجم 10,629,531 حداکثر قیمت مجاز 43,580
1,590     (%3.83) اولین قیمت 41,600 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 39,440
تاریخ آخرین معامله 1399/4/18 - 12:29:49   ارزش بازار (م ر) 105,788,000 تعداد سهام 2,650,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
45 40,896 39,440 39,440 2,781,884 447
1 140 38,010 39,450 650 2
2 1,140 36,630 39,490 900 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/4/17 41,510 40,260 41,630 5,862
23.093M
958.520B
1399/4/16 39,650 38,150 40,260 6,143
15.953M
632.489B
1399/4/15 38,350 36,630 40,100 6,100
11.455M
439.300B
1399/4/14 38,550 38,220 41,100 5,560
9.571M
368.945B
1399/4/11 40,230 39,180 42,600 9,528
17.383M
699.260B
1399/4/10 41,240 40,000 42,030 9,627
19.483M
803.520B
1399/4/9 40,030 39,800 41,390 5,490
12.046M
482.266B
1399/4/8 41,890 39,050 42,720 11,115
35.859M
1,502.018B
1399/4/7 40,690 40,690 40,690 580
3.777M
153.683B
1399/4/4 38,760 35,990 38,880 4,302
33.259M
1,289.203B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/30 9 1395 1760 1447 1675 1044
1395/9/30 6 1395 1760 864 1675 665
1395/7/19 12 1395 1468 1675 1675 951
1395/7/19 12 1394 1675

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
تجارت الكترونيك پارسيان (رتاپ) 18,900 (0.47%) 7860
35.382M
698.505B
آسان پرداخت پرشين (آپ) 39,440 (4.99%) 4135
10.630M
424.340B
پرداخت الكترونيك سامان كيش (سپ) 52,990 (4.98%) 3958
5.160M
277.451B
كارت اعتباري ايران كيش (ركيش) 20,170 (4.99%) 3203
11.567M
241.879B
تجارت الكترونيك پارسيان كيش (تاپكيش) 42,800 (1.93%) 3009
6.732M
298.030B
خدمات‌انفورماتيك‌ (رانفور) 48,110 (5.00%) 2670
5.126M
247.220B
افرانت (افرا) 39,000 (3.01%) 1887
7.574M
306.388B
داده‌پردازي‌ايران‌ (مداران) 55,430 (4.99%) 1777
2.788M
165.390B
ايران‌ارقام‌ (مرقام) 61,070 (4.99%) 1296
1.343M
82.040B
به پرداخت ملت (پرداخت) 45,450 (5.00%) 919
1.149M
52.427B
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي (مفاخر) 39,390 (5.00%) 800
1.084M
44.123B
همكاران سيستم (سيستم) 37,250 (4.90%) 677
6.498M
242.244B
گروه فن آوا (فن آوا) 16,888 (2.00%) 94
528,106
8.919B
رايان هم افزا (رافزا) 1,000 (0%) 0
0
0
فن آوا كارت (فناوا كارت) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.گروه فن آوا (فن آواح) 907 (0%) 0
0
0
داده پردازي فن آوا (داده فن آوا) 1,000 (0%) 0
0
0
گسترش انفورماتيك ايران (انفورماتيك) 1,000 (0%) 0
0
0
فن آوا كارت (فن آوا كارت) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شخص حقیقی 670,201,045 25.290
شخص حقیقی 655,486,917 24.730
شركت گسترش فناوري هاي نوين-سهامي خاص- 478,782,167 18.060
صندوق رفاه وتامين آتيه 476,953,667 17.990
صندوق سرمايه گذاري ارزش آفرينان دي 33,000,000 1.240

چکیده