PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ريل پردازسير
ريل پردازسير ( حريل ) -  وضعیت : مجاز -  مداخله ناظر  -  بازار فرابورس 16:45:03
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 3,780 قیمت دیروز 3,600 تعداد معاملات 1478 EPS 114
180     (%5.00) بیشترین قیمت 3,780 ارزش 73,472,601,228 P/E 32.9
قیمت پایانی 3,752 کمترین قیمت 3,601 حجم 19,583,974 حداکثر قیمت مجاز 3,780
152     (%4.22) اولین قیمت 3,650 حجم مبنا 4,166,667 حداقل قیمت مجاز 3,420
تاریخ آخرین معامله 1400/5/9 - 12:29:58   ارزش بازار (م ر) 14,003,026 تعداد سهام 3,732,150,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
55 1,439,745 3,780 3,828 13,500 1
1 4,163 3,760 3,900 12,977 1
1 10,000 3,757 3,930 5,276 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/5/6 3,600 3,567 3,730 2,194
24.484M
88.152B
1400/5/5 3,754 3,693 3,910 1,305
12.855M
48.256B
1400/5/4 3,887 3,817 3,990 2,039
18.787M
73.027B
1400/4/28 3,926 3,851 4,000 1,036
13.651M
53.601B
1400/4/27 3,835 3,791 4,005 2,137
43.584M
167.135B
1400/4/26 3,979 3,882 4,168 2,047
17.664M
70.289B
1400/4/23 4,030 3,990 4,120 2,092
24.491M
98.708B
1400/4/22 4,073 3,930 4,159 2,094
18.422M
75.035B
1400/4/21 4,038 3,930 4,170 2,458
28.798M
116.282B
1400/4/20 4,093 3,960 4,230 3,429
37.164M
152.118B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/10/6 6 1396 76 40 55 24
1395/12/28 12 1395 48 19
1395/12/28 12 1396 101 38 55 55 19
1395/11/18 9 1395 48 45 19 5
1394/12/20 12 1394 21

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران (حكشتي) 16,880 (0%) 4007
15.897M
270.581B
حمل و نقل بين المللي خليج فارس (حفارس) 3,574 (4.99%) 2440
30.429M
107.415B
حمل‌ونقل‌توكا (حتوكا) 19,590 (4.04%) 1924
6.151M
120.941B
ريل پردازسير (حريل) 3,780 (5.00%) 1478
19.584M
73.473B
ريل سير كوثر (حسير) 23,418 (5.00%) 1348
5.212M
119.938B
تايدواترخاورميانه (حتايد) 26,480 (4.87%) 1171
5.210M
136.298B
توکاريل (توريل) 14,000 (2.29%) 785
2.960M
40.779B
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان (حپارسا) 33,160 (1.02%) 630
1.503M
50.322B
توسعه خدمات دريايي وبندري سينا (حسينا) 57,989 (2.22%) 326
497,162
28.215B
آسيا سير ارس (حآسا) 24,433 (5.00%) 310
2.012M
49.166B
دريايي و کشتيراني خط دريابندر (حبندر) 32,435 (3.00%) 193
983,609
31.903B
رهشاد سپاهان (سهامي عام (حرهشا) 64,088 (3.00%) 1
120
7.691M
حمل و نقل پتروشيمي( سهامي عام (حپترو) 50,500 (4.99%) 1
200
10.100M
ريل پرداز نو آفرين (حآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
ريل گردش ايرانيان (حگردش) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي ريل سيركوثر970808 (حسيرتبعي9708) 50 (0%) 0
0
0
خدمات کشتيراني ستاره قشم (قشم) 1 (0%) 0
0
0
حمل و نقل ريلي گسترش (ريل گستر) 1,000 (0%) 0
0
0
ريل پرداز نوآفرين (ريل پرداز) 10,000 (0%) 0
0
0
حمل و نقل ايران و روسيه (ايرسوتر) 1,000 (0%) 0
0
0
حمل و نقل گهرترابر سيرجان (حگهر) 1,000 (0%) 0
0
0
راه آهن حمل ونقل (حرآهن) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.دريايي وكشتيراني خط دريابندر (حبندرح) 2,532 (0%) 0
0
0
مجتمع ترابري رهنورد (حرهور) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده