PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ح . صنايع‌كاغذسازي‌كاوه‌
ح . صنايع‌كاغذسازي‌كاوه‌ ( چكاوهح ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 21:32:13
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,703 قیمت دیروز 1,703 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 1,700 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 1,870
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1,530
تاریخ آخرین معامله 1396/6/19 - 11:43:37   ارزش بازار (م ر) 0 تعداد سهام 0
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1396/6/19 1,703 1,700 1,750 370
7.935M
13.509B
1396/6/15 1,709 1,700 1,750 399
9.182M
15.693B
1396/6/14 1,727 1,700 1,853 77
914,497
1.580B
1396/6/13 1,853 1,750 1,871 8
137,500
254.843M
1396/6/12 1,701 1,700 1,800 234
5.355M
9.108B
1396/6/11 1,883 1,800 2,000 15
239,575
451.064M
1395/12/28 734 660 743 436
5.199M
3.814B
1395/12/25 676 620 730 431
4.350M
2.939B
1395/12/24 674 650 711 232
1.636M
1.103B
1395/12/23 709 665 744 281
1.520M
1.078B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
كارتن‌ ايران‌ (چكارن) 11,410 (1.30%) 21924
97.830M
1,137.662B
گروه صنايع كاغذ پارس (چكاپا) 13,512 (5.00%) 3347
19.354M
261.505B
ح.بسته‌ بندي‌ پارس (چبسپاح) 1,000 (0%) 0
0
0
صنايع كاغذ مراغه ( كاغذ مراغه) 5,000 (0%) 0
0
0
صنايع‌كاغذسازي‌كاوه‌ (چكاوه) 64,420 (0%) 0
0
0
كارتن‌ مشهد (چكارم) 2,399 (0%) 0
0
0
بسته‌ بندي‌ پارس (چبسپا) 500 (0%) 0
0
0
ح.كارتن‌ مشهد (چكارمح) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده