PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
قند لرستان‌
قند لرستان‌ ( قلرست ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 01:37:25
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 34,590 قیمت دیروز 34,210 تعداد معاملات 685 EPS 629
380     (%1.11) بیشترین قیمت 35,900 ارزش 46,608,443,890 P/E 55.0
قیمت آخرین معامله 33,770 کمترین قیمت 33,000 حجم 1,347,005 حداکثر قیمت مجاز 35,920
440     (%1.29) اولین قیمت 35,900 حجم مبنا 1,445,504 حداقل قیمت مجاز 32,500
تاریخ آخرین معامله 1399/5/22 - 12:29:19   ارزش بازار (م ر) 13,836,000 تعداد سهام 400,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
2 448 33,100 33,100 300 1
2 12,647 33,020 33,120 1,895 3
1 200 33,010 33,780 1,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/5/22 34,590 33,000 35,900 685
1.347M
46.608B
1399/5/21 34,210 33,030 36,490 1,191
3.433M
117.437B
1399/5/20 34,760 33,800 34,500 247
637,015
21.533B
1399/5/19 35,570 34,290 37,890 1,432
2.671M
95.005B
1399/5/15 36,090 33,010 36,450 554
1.529M
55.188B
1399/5/5 34,720 33,300 34,200 35
67,265
2.293B
1399/5/4 34,750 33,420 36,000 1,158
1.907M
66.290B
1399/5/1 35,170 33,500 36,630 1,207
1.449M
50.996B
1399/4/31 34,920 33,720 35,290 1,301
2.729M
95.303B
1399/4/30 33,610 33,160 33,610 625
2.095M
70.410B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/8/24 3 1397 387 352 24 532 207
1396/4/28 12 1397 375 235 532 532 350
1396/4/28 12 1396 524 350
1396/2/17 9 1396 509 316 575 350 323
1395/12/17 6 1396 447 271 527 350 247

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
قند ثابت‌ خراسان‌ (قثابت) 130,000 (4.02%) 4690
3.470M
469.914B
فرآوردههاي غذايي وقندتربت‌جام‌ (قجام) 25,460 (0.73%) 1934
7.756M
199.714B
قند شيروان قوچان و بجنورد (قشير) 32,250 (2.41%) 1680
2.436M
79.742B
قنداصفهان‌ (قصفها) 262,100 (5.00%) 1377
378,009
102.964B
قند شيرين خراسان (قشرين) 22,558 (3.00%) 1251
5.821M
131.612B
قند لرستان‌ (قلرست) 33,770 (1.29%) 685
1.347M
46.608B
قند نقش جهان (قنقش) 95,747 (2.00%) 368
653,304
63.294B
قند مرودشت‌ (قمرو) 37,300 (4.99%) 305
229,154
8.620B
كارخانجات‌ قند قزوين‌ (قزوين) 58,520 (4.98%) 300
603,008
36.294B
قند نيشابور (قنيشا) 89,160 (4.99%) 289
587,645
52.394B
قندهكمتان‌ (قهكمت) 70,690 (4.99%) 172
303,262
21.438B
فرآورده‌هاي‌غدايي‌وقندپيرانشهر (قپيرا) 86,100 (3.62%) 101
44,617
3.872B
شهد (قشهد) 35,650 (4.98%) 92
462,247
16.479B
شكرشاهرود (قشكر) 79,620 (5.00%) 61
502,367
39.998B
ح . قند نقش جهان (قنقشح) 5,300 (0%) 0
0
0
فرآورده هاي غذايي قندي ياسوج (قند ياسوج) 572,724 (0%) 0
0
0
آتي ش قند و شكر-1399/12/09 (جشكر912) 272,789 (0%) 0
0
0
شركت قند بيستون (قيستو) 640 (0%) 0
0
0
قند اروميه (قاروم) 2,741 (0%) 0
0
0
كشت و صنعت نيشكر هفت تپه (نيشكر هفت تپه) 10,000 (0%) 0
0
0
ح.فرآورده غذايي وقندتربت‌جام (قجامح) 1,000 (0%) 0
0
0
فراوردههاي غذايي وقند چهارمحال (قچار) 172,924 (0%) 0
0
0
قند تربت حيدريه (قتربت) 1,000 (0%) 0
0
0
توسعه نيشكر و صنايع جانبي (توسعه نيشكر) 10,000 (0%) 0
0
0
آتي ش قند و شكر-1399/06/15 (جشكر906) 247,846 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شخص حقیقی 319,850,000 79.960

چکیده
فعاليت اصلي شركت توليد قند و شكر، واردات مواد و تجهيزات مورد نياز و انجام ساير امور فني، سرمايه گذاري و بازرگاني مرتبط است.

تلفن شرکت: 88656553-7
آدرس شرکت: ایران - تهران - خيابان آفريقا-نرسيده به ظفر-خ فرزان غربي- پلاك 24-طبقه 2
نمابر شرکت: 88661547
پست الکترونیک شرکت: info@golrest.com
وب سایت شرکت: http://www.golrest.com
آدرس کارخانه: لرستان -درود -شهر چالان چولان -قند لرستان
تلفن کارخانه: 4623550-0665
نمابر کارخانه: 4623550-0665
مدیر عامل: آقای جبار علی زارع ممقانی
فعاليت اصلي شركت توليد قند و شكر، واردات مواد و تجهيزات مورد نياز و انجام ساير امور فني، سرمايه گذاري و بازرگاني مرتبط است.
تلفن امور سهام: 88656557
مدیر مالی: آقای محمود الوند
مدیر سهام: خانم مشک فام