PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
قند لرستان‌
قند لرستان‌ ( قلرست ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 15:51:55
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 31,983 قیمت دیروز 31,433 تعداد معاملات 236 EPS 629
550     (%1.75) بیشترین قیمت 33,004 ارزش 19,364,733,956 P/E 50.8
قیمت آخرین معامله 33,004 کمترین قیمت 33,004 حجم 586,739 حداکثر قیمت مجاز 33,004
1,571     (%5.00) اولین قیمت 33,004 حجم مبنا 1,563,331 حداقل قیمت مجاز 29,862
تاریخ آخرین معامله 1399/3/13 - 12:29:32   ارزش بازار (م ر) 12,793,200 تعداد سهام 400,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
133 1,099,580 33,004 33,004 160 1
1 160 33,000 33,812 500 1
1 250 32,196 35,863 10,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/3/13 31,983 33,004 33,004 236
586,739
19.365B
1399/3/12 31,433 28,811 31,811 768
2.033M
63.917B
1399/3/11 30,297 29,044 31,890 444
945,032
28.431B
1399/3/10 30,572 30,500 31,341 471
824,922
25.835B
1399/3/7 29,849 28,623 31,597 699
1.294M
38.524B
1399/3/6 30,130 29,060 31,000 419
651,455
19.187B
1399/3/3 30,589 29,512 30,990 426
610,107
18.187B
1399/2/31 31,065 29,520 31,990 840
1.400M
43.645B
1399/2/30 30,647 31,000 31,168 566
1.133M
35.306B
1399/2/29 29,684 29,870 29,901 433
1.479M
44.219B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/6 3 1396 352 254 208 350 103
1395/7/25 12 1396 235 244 350 350 284
1395/7/25 12 1395 351 284
1395/2/30 9 1395 316 343 323 284 92
1394/12/26 6 1395 271 3323 247 284 76

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
قند ثابت‌ خراسان‌ (قثابت) 95,000 (1.07%) 22669
25.856M
2,426.576B
قند شيروان قوچان و بجنورد (قشير) 42,516 (5.00%) 1602
3.488M
148.275B
قنداصفهان‌ (قصفها) 184,823 (5.00%) 1244
825,901
151.844B
قند نقش جهان (قنقش) 79,180 (1.85%) 889
669,880
52.076B
قندهكمتان‌ (قهكمت) 47,599 (5.00%) 682
982,168
46.727B
قند مرودشت‌ (قمرو) 61,151 (1.76%) 485
424,492
25.556B
شكرشاهرود (قشكر) 37,628 (5.00%) 386
688,407
25.903B
كارخانجات‌ قند قزوين‌ (قزوين) 32,666 (5.00%) 328
742,084
24.239B
فرآورده‌هاي‌غدايي‌وقندپيرانشهر (قپيرا) 89,433 (5.00%) 268
184,986
16.566B
قند لرستان‌ (قلرست) 33,004 (5.00%) 236
586,739
19.365B
قند نيشابور (قنيشا) 38,546 (5.00%) 229
761,647
29.358B
شهد (قشهد) 27,192 (5.00%) 151
398,093
10.825B
فراوردههاي غذايي وقند چهارمحال (قچار) 58,351 (5.00%) 138
197,303
11.513B
آتي ش قند و شكر-1399/03/31 (جشكر903) 178,993 (5.00%) 1
1
44.748M
ح . قند نقش جهان (قنقشح) 5,300 (0%) 0
0
0
قند شيرين خراسان (قشرين) 15,133 (1.65%) 0
0
0
فرآورده هاي غذايي قندي ياسوج (قند ياسوج) 572,724 (0%) 0
0
0
فرآوردههاي غذايي وقندتربت‌جام‌ (قجام) 13,601 (0.45%) 0
0
0
شركت قند بيستون (قيستو) 640 (0%) 0
0
0
قند اروميه (قاروم) 2,662 (0%) 0
0
0
كشت و صنعت نيشكر هفت تپه (نيشكر هفت تپه) 10,000 (0%) 0
0
0
ح.فرآورده غذايي وقندتربت‌جام (قجامح) 1,000 (0%) 0
0
0
توسعه نيشكر و صنايع جانبي (توسعه نيشكر) 10,000 (0%) 0
0
0
آتي ش قند و شكر-1399/06/15 (جشكر906) 176,252 (1.55%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شخص حقیقی 319,900,000 79.970

چکیده
فعاليت اصلي شركت توليد قند و شكر، واردات مواد و تجهيزات مورد نياز و انجام ساير امور فني، سرمايه گذاري و بازرگاني مرتبط است.

تلفن شرکت: 88656553-7
آدرس شرکت: ایران - تهران - خيابان آفريقا-نرسيده به ظفر-خ فرزان غربي- پلاك 24-طبقه 2
نمابر شرکت: 88661547
پست الکترونیک شرکت: info@golrest.com
وب سایت شرکت: http://www.golrest.com
آدرس کارخانه: لرستان -درود -شهر چالان چولان -قند لرستان
تلفن کارخانه: 4623550-0665
نمابر کارخانه: 4623550-0665
مدیر عامل: آقای جبار علی زارع ممقانی
فعاليت اصلي شركت توليد قند و شكر، واردات مواد و تجهيزات مورد نياز و انجام ساير امور فني، سرمايه گذاري و بازرگاني مرتبط است.
تلفن امور سهام: 88656557
مدیر مالی: آقای محمود الوند
مدیر سهام: خانم مشک فام