PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ح . كنتورسازي‌ايران‌
ح . كنتورسازي‌ايران‌ ( آكنتورح ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  معاملات پیوسته  -  بازار بورس 11:46:23
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 250 قیمت دیروز 250 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 250 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 280
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 230
تاریخ آخرین معامله -   ارزش بازار (م ر) 0 تعداد سهام 0
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1385/8/29 250 250 250 79
1.952M
488.078M
1383/12/23 1,841 1,841 1,841 1
2,504
4.610M
1383/12/22 1,804 1,804 1,804 1
19,446
35.081M
1383/12/19 1,800 1,800 1,800 14
250,000
450.000M
1383/12/12 1,686 1,601 1,760 13
31,160
52.546M
1383/12/11 1,778 1,778 1,780 4
1,010
1.797M
1383/12/4 1,890 1,890 1,890 1
1,150
2.174M
1383/11/28 1,948 1,948 1,948 1
6,734
13.118M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
كنتورسازي‌ايران‌ (آكنتور) 45,893 (0%) 0
0
0
كنترل گاز اكباتان (فكباتا) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده