PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
پشم‌شيشه‌ايران‌
پشم‌شيشه‌ايران‌ ( كپشير ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 21:04:03
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 55,500 قیمت دیروز 55,550 تعداد معاملات 50 EPS 1709
50     (%0.09) بیشترین قیمت 52,780 ارزش 925,866,760 P/E 32.5
قیمت آخرین معامله 52,780 کمترین قیمت 52,780 حجم 17,542 حداکثر قیمت مجاز 58,320
2,770     (%4.99) اولین قیمت 52,780 حجم مبنا 900,901 حداقل قیمت مجاز 52,780
تاریخ آخرین معامله 1399/7/2 - 12:27:30   ارزش بازار (م ر) 8,325,000 تعداد سهام 150,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 250 52,780 52,780 1,054,446 374
0 0 0 52,820 15,507 8
0 0 0 52,860 860 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/7/2 55,500 52,780 52,780 50
17,542
925.867M
1399/7/1 55,550 52,820 52,820 23
12,386
654.229M
1399/6/31 55,590 52,860 52,860 23
17,425
921.086M
1399/6/30 55,640 52,890 52,890 16
10,526
556.720M
1399/6/29 55,670 52,960 52,960 41
21,880
1.159B
1399/6/26 55,740 53,000 53,000 36
11,702
620.206M
1399/6/25 55,780 53,110 53,110 77
37,397
1.986B
1399/6/24 55,900 53,170 53,170 43
19,057
1.013B
1399/6/23 55,960 53,180 53,180 10
3,680
195.702M
1399/6/22 55,970 53,200 53,200 25
10,336
549.875M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/9/28 6 1396 84 534 115 491 140
1396/4/26 3 1396 145 908 25 491 26
1396/2/30 12 1396 145 983 491 491 1224
1396/2/30 12 1395 457 1224
1395/11/3 9 1395 497 1014 296 1224 845

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
كارخانجات‌توليدي‌شيشه‌رازي‌ (كرازي) 16,900 (0.29%) 1826
6.941M
118.612B
سراميك‌هاي‌صنعتي‌اردكان‌ (كسرا) 21,720 (4.99%) 1434
4.080M
89.453B
شيشه‌ همدان‌ (كهمدا) 26,580 (4.97%) 1216
3.345M
89.243B
فرآورده‌هاي‌نسوزآذر (كاذر) 32,410 (4.99%) 511
1.221M
39.460B
فراورده‌ هاي‌ نسوزايران‌ (كفرا) 39,930 (5.00%) 377
214,837
8.706B
بازرگاني و توليدي مرجان كار (كمرجان) 40,659 (5.00%) 338
732,490
29.759B
صنايع‌خاك‌چيني‌ايران‌ (كخاك) 58,980 (2.65%) 333
145,930
8.644B
فرآورده هاي سيمان شرق (كفرآور) 21,871 (3.00%) 88
918,771
20.094B
پشم‌شيشه‌ايران‌ (كپشير) 52,780 (4.99%) 50
17,542
925.867M
شيشه‌ و گاز (كگاز) 24,970 (4.98%) 29
155,231
3.876B
توليدي و خدمات صنايع نسوز توكا (كتوكا) 143,532 (5.00%) 26
15,255
2.190B
شيشه سازي مينا (كمينا) 32,462 (3.00%) 25
22,364
725.980M
شيشه‌ قزوين‌ (كقزوي) 10,400 (2.99%) 19
32,309
336.014M
ايرانيت‌ (سايرا) 35,135 (2.00%) 17
30,271
1.099B
سايپاشيشه‌ (كساپا) 20,010 (4.99%) 14
8,716
174.407M
كارخانه فارسيت درود (سفارود) 6,931 (1.99%) 6
25,480
176.602M
توليدي و صنعتي آبگينه‌ (كابگن) 4,465 (1.00%) 2
16,587
74.061M
پرميت‌ (سپرمي) 8,292 (2.00%) 1
700
5.804M
ح. فرآورده هاي سيمان شرق (كفرآورح) 1 (0%) 0
0
0
شركت فارسيت اهواز (سفاسي) 11,354 (0%) 0
0
0
ح.توليدي و صنعتي آبگينه‌ (كابگنح) 1,000 (0%) 0
0
0
ورزيران‌ (كورز) 36,188 (0%) 0
0
0
صنعتي و معدني ستبران (ستبرا) 1,000 (0%) 0
0
0
ايتالران‌ (كايتا) 9,627 (0%) 0
0
0
مقره سازي ايران (مقره سازي) 1,000 (0%) 0
0
0
فرآورده‌هاي‌ نسوز پارس‌ (كفپارس) 173,000 (0%) 0
0
0
پارس‌ سرام‌ (كسرام) 6,830 (0%) 0
0
0
شركت مواد ويژه ليا (شليا) 1 (0%) 0
0
0
ح.شيشه‌ قزوين‌ (كقزويح) 1,000 (0%) 0
0
0
توليد خاك نسوزاستقلال آباده (كباده) 54 (0%) 0
0
0
توكا بتن (توكا بتن) 1,000 (0%) 0
0
0
آذريت‌ (ساذري) 187,370 (0%) 0
0
0
ح.ايتالران‌ (كايتاح) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . شيشه سازي مينا (كميناح) 1,000 (0%) 0
0
0
سپيده جام توس (توس) 1,000 (0%) 0
0
0
سيمان آبيك (سابيك) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده
تولید انواع پشم شیشه ، ایزوگام و مشتقات آنها و انجام امور صنعتی وبازرگانی

تلفن شرکت: 88737936
آدرس شرکت: ایران - تهران - خيابان مطهري- روبروي خيابان جم- پلاك221 /ایران - تهران - شهرک صنعتی اشتهارد /ایران - شیراز - احمد آباد ــ بلوار امیر کبیر
وب سایت شرکت: http://www.iranglasswool.ir
پست الکترونیک شرکت: office@iranglasswool.ir
تولید انواع پشم شیشه ، ایزوگام و مشتقات آنها و انجام امور صنعتی وبازرگانی
نمابر شرکت: 021-88738906
مدیر عامل: آقای جمال شایگان