PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
پشم‌شيشه‌ايران‌
پشم‌شيشه‌ايران‌ ( كپشير ) -  وضعیت : مجاز -  مداخله ناظر  -  بازار بورس 16:18:34
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 39,055 قیمت دیروز 37,196 تعداد معاملات 305 EPS 1109
1,859     (%5.00) بیشترین قیمت 39,055 ارزش 12,865,224,715 P/E 34.0
قیمت پایانی 37,652 کمترین قیمت 39,055 حجم 329,413 حداکثر قیمت مجاز 39,055
456     (%1.23) اولین قیمت 39,055 حجم مبنا 1,344,231 حداقل قیمت مجاز 35,337
تاریخ آخرین معامله 1399/1/9 - 12:25:54   ارزش بازار (م ر) 5,647,800 تعداد سهام 150,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
188 176,939 39,055 39,432 1,780 1
1 28 39,054 40,600 55 1
1 63 39,053 41,000 10 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/1/6 37,196 35,600 38,307 1,023
724,556
27.402B
1399/1/5 36,483 35,000 37,800 764
458,082
16.400B
1398/12/28 36,829 35,678 37,000 969
656,805
23.742B
1398/12/27 37,555 36,108 38,000 504
319,106
11.552B
1398/12/26 38,008 36,812 40,386 900
620,741
23.110B
1398/12/25 38,749 36,917 36,917 154
72,966
2.694B
1398/12/24 38,860 37,319 39,319 279
276,186
10.310B
1398/12/21 39,283 38,225 40,000 881
832,434
32.352B
1398/12/20 40,236 38,539 38,539 232
195,461
7.533B
1398/12/19 40,567 38,779 39,631 295
161,400
6.286B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/9/28 6 1396 84 534 115 491 140
1396/4/26 3 1396 145 908 25 491 26
1396/2/30 12 1396 145 983 491 491 1224
1396/2/30 12 1395 457 1224
1395/11/3 9 1395 497 1014 296 1224 845

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
كارخانجات‌توليدي‌شيشه‌رازي‌ (كرازي) 16,787 (5.00%) 11615
55.726M
906.480B
فرآورده‌هاي‌ نسوز پارس‌ (كفپارس) 151,949 (5.00%) 8008
2.569M
380.926B
شيشه‌ و گاز (كگاز) 59,241 (5.00%) 7954
6.633M
391.043B
شيشه‌ قزوين‌ (كقزوي) 6,233 (2.99%) 2527
12.952M
79.305B
بازرگاني و توليدي مرجان كار (كمرجان) 34,707 (5.00%) 2166
2.255M
77.102B
صنايع‌خاك‌چيني‌ايران‌ (كخاك) 46,690 (5.00%) 1033
1.762M
81.757B
سراميك‌هاي‌صنعتي‌اردكان‌ (كسرا) 31,090 (5.00%) 621
797,889
24.806B
توليدي و خدمات صنايع نسوز توكا (كتوكا) 65,940 (5.00%) 559
523,234
34.436B
فرآورده هاي سيمان شرق (كفرآور) 11,566 (2.99%) 497
1.621M
18.749B
شيشه سازي مينا (كمينا) 24,509 (3.00%) 442
1.893M
46.390B
سايپاشيشه‌ (كساپا) 21,874 (5.00%) 431
2.094M
45.566B
شركت فارسيت اهواز (سفاسي) 5,579 (2.99%) 412
1.755M
9.791B
شيشه‌ همدان‌ (كهمدا) 22,955 (5.00%) 376
2.108M
48.398B
پشم‌شيشه‌ايران‌ (كپشير) 39,055 (5.00%) 305
329,413
12.865B
ايرانيت‌ (سايرا) 25,937 (2.00%) 283
1.330M
33.740B
فراورده‌ هاي‌ نسوزايران‌ (كفرا) 50,990 (5.00%) 200
715,226
36.469B
پارس‌ سرام‌ (كسرام) 114,247 (5.00%) 173
383,828
43.851B
فرآورده‌هاي‌نسوزآذر (كاذر) 30,204 (5.00%) 139
1.936M
58.486B
آذريت‌ (ساذري) 145,229 (2.00%) 95
27,630
4.013B
توليدي و صنعتي آبگينه‌ (كابگن) 3,312 (0.98%) 86
542,524
1.790B
پرميت‌ (سپرمي) 7,769 (0.62%) 50
84,976
650.929M
ايتالران‌ (كايتا) 93,639 (2.00%) 35
14,627
1.370B
شركت مواد ويژه ليا (شليا) 1 (0%) 0
0
0
ح.توليدي و صنعتي آبگينه‌ (كابگنح) 1,000 (0%) 0
0
0
ورزيران‌ (كورز) 36,134 (0%) 0
0
0
مقره سازي ايران (مقره سازي) 1,000 (0%) 0
0
0
كارخانه فارسيت درود (سفارود) 6,740 (0%) 0
0
0
ح. فرآورده هاي سيمان شرق (كفرآورح) 1 (0%) 0
0
0
ح.شيشه‌ قزوين‌ (كقزويح) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . شيشه سازي مينا (كميناح) 1,000 (0%) 0
0
0
سپيده جام توس (توس) 1,000 (0%) 0
0
0
سيمان آبيك (سابيك) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.ايتالران‌ (كايتاح) 1,000 (0%) 0
0
0
توليد خاك نسوزاستقلال آباده (كباده) 1,554 (0%) 0
0
0
توكا بتن (توكا بتن) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده
تولید انواع پشم شیشه ، ایزوگام و مشتقات آنها و انجام امور صنعتی وبازرگانی

تلفن شرکت: 88737936
آدرس شرکت: ایران - تهران - خيابان مطهري- روبروي خيابان جم- پلاك221 /ایران - تهران - شهرک صنعتی اشتهارد /ایران - شیراز - احمد آباد ــ بلوار امیر کبیر
وب سایت شرکت: http://www.iranglasswool.ir
پست الکترونیک شرکت: office@iranglasswool.ir
تولید انواع پشم شیشه ، ایزوگام و مشتقات آنها و انجام امور صنعتی وبازرگانی
نمابر شرکت: 021-88738906
مدیر عامل: آقای جمال شایگان