PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌
سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌ ( والبر ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 21:01:08
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 20,586 قیمت دیروز 19,728 تعداد معاملات 4582 EPS 945
858     (%4.35) بیشترین قیمت 20,714 ارزش 390,677,505,317 P/E 21.8
قیمت آخرین معامله 20,714 کمترین قیمت 19,840 حجم 18,977,801 حداکثر قیمت مجاز 20,714
986     (%5.00) اولین قیمت 20,220 حجم مبنا 2,428,835 حداقل قیمت مجاز 18,742
تاریخ آخرین معامله 1399/3/13 - 12:29:59   ارزش بازار (م ر) 98,814,858 تعداد سهام 4,800,100,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
35 81,969 20,714 20,714 8,094 6
1 2,776 20,713 21,577 500 1
1 259 20,710 27,400 200 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/3/13 20,586 19,840 20,714 4,582
18.978M
390.678B
1399/3/12 19,728 18,200 19,989 4,584
20.926M
412.825B
1399/3/11 19,038 18,445 20,000 4,485
18.595M
354.018B
1399/3/10 19,415 19,060 19,728 5,084
15.832M
307.375B
1399/3/7 18,789 18,386 19,990 6,447
26.992M
507.154B
1399/3/6 19,368 18,597 20,548 4,319
14.433M
279.315B
1399/3/3 19,575 19,523 20,400 9,101
49.593M
970.773B
1399/2/31 20,550 20,010 20,578 10,112
64.935M
1,334.395B
1399/2/30 19,599 19,599 19,599 957
5.369M
105.231B
1399/2/29 18,666 18,666 18,666 788
5.374M
100.307B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/30 9 1395 732 838 156 865 160
1395/10/19 6 1395 732 833 105 865 173
1395/4/30 3 1395 732 810 113 865 99
1394/12/18 12 1395 732 800 865 865 864
1394/12/18 12 1394 838 864

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
داروسازي توليد دارو (دتوليد) 46,382 (3.94%) 11306
18.960M
877.838B
داروسازي زاگرس فارمد پارس (ددام) 25,520 (1.96%) 7047
15.021M
376.334B
گروه دارويي بركت (بركت) 12,210 (0.61%) 6715
26.594M
324.028B
داروسازي آوه سينا (داوه) 34,800 (2.23%) 5313
6.504M
227.049B
داروسازي‌زهراوي‌ (دزهراوي) 23,636 (5.00%) 4717
7.801M
182.783B
سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌ (والبر) 20,714 (5.00%) 4582
18.978M
390.678B
ايران‌دارو (ديران) 21,272 (2.51%) 4363
7.856M
167.370B
توليد و صادرات ريشمك (ريشمك) 41,329 (5.00%) 3499
6.072M
246.552B
داروسازي‌ فارابي‌ (دفارا) 99,050 (1.42%) 2977
2.414M
238.585B
مواد اوليه دارويي البرز بالك (دبالك) 20,896 (2.41%) 2662
6.323M
134.141B
لابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌ (دعبيد) 61,318 (5.00%) 2653
2.138M
130.502B
داروسازي‌ امين‌ (دامين) 20,611 (5.00%) 2428
5.726M
116.250B
داروسازي‌ سينا (دسينا) 47,200 (2.91%) 2418
2.479M
117.754B
سرمايه گذاري دارويي تامين (تيپيكو) 61,898 (4.87%) 2399
6.984M
430.189B
داروسازي سبحان انكولوژي (دسانكو) 21,590 (3.66%) 2096
7.431M
161.145B
داروسازي‌ ابوريحان‌ (دابور) 41,291 (0.71%) 2054
1.511M
61.860B
داروسازي‌ كوثر (دكوثر) 27,755 (4.46%) 1933
4.480M
122.730B
البرزدارو (دالبر) 26,019 (1.80%) 1749
3.448M
89.311B
داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌ (دجابر) 38,467 (5.00%) 1734
4.317M
163.926B
سبحان دارو (دسبحان) 22,965 (1.20%) 1710
3.082M
70.695B
توليدمواداوليه‌داروپخش‌ (دتماد) 47,221 (5.00%) 1656
2.099M
97.310B
دارويي ره آورد تامين (درهآور) 45,970 (0.06%) 1606
1.201M
55.519B
پخش هجرت (هجرت) 64,500 (2.43%) 1541
1.380M
89.612B
كارخانجات‌داروپخش‌ (دارو) 63,002 (3.34%) 1378
1.161M
72.119B
توليد ژلاتين كپسول ايران (دكپسول) 46,297 (1.53%) 1275
1.737M
81.299B
كيميدارو (دكيمي) 28,562 (5.00%) 1191
2.476M
69.398B
سرمايه گذاري شفادارو (شفا) 51,065 (4.99%) 1077
2.939M
148.551B
داروسازي‌ اسوه‌ (داسوه) 27,400 (1.92%) 1072
1.336M
36.416B
داروپخش‌ (هلدينگ‌ (وپخش) 153,474 (5.00%) 1069
701,377
106.087B
توزيع دارو پخش (دتوزيع) 69,260 (5.00%) 1058
588,222
40.740B
داروسازي‌ اكسير (دلر) 128,434 (4.62%) 924
718,893
92.380B
شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌ (دشيمي) 45,239 (3.45%) 908
810,671
36.881B
گروه دارويي سبحان (دسبحا) 23,493 (5.00%) 601
2.571M
60.359B
پارس‌ دارو (دپارس) 101,200 (1.76%) 594
829,619
82.743B
الحاوي (دحاوي) 37,061 (3.00%) 392
978,532
36.216B
فرآورده‌هاي‌ تزريقي‌ ايران‌ (دفرا) 29,490 (3.41%) 377
775,026
22.738B
داروسازي‌ روزدارو (دروز) 17,769 (0.64%) 361
836,804
15.047B
پخش البرز (پخش) 62,965 (5.00%) 296
962,894
60.629B
شركت كي بي سي (كي بي سي) 37,802 (5.00%) 234
451,468
17.066B
داروسازي كاسپين تامين (كاسپين) 50,729 (5.00%) 184
377,040
19.127B
دارويي‌ لقمان‌ (دلقما) 22,416 (5.00%) 156
564,629
12.657B
شيرين دارو (دشيري) 131,000 (0.76%) 146
29,571
3.811B
صكوك منفعت سينا دارو-3ماهه 19% (صينا205) 1,040,000 (4.52%) 13
137
142.881M
ح . شيرين دارو (دشيريح) 11,966 (0%) 0
0
0
داروسازي تهران شيمي (شتهران) 8,504 (4.00%) 0
0
0
ح . داروسازي شهيد قاضي (دقاضيح) 57,000 (0.01%) 0
0
0
دارويي‌ رازك‌ (درازك) 60,750 (2.02%) 0
0
0
داروسازي‌ تهران‌ دارو (دتهران‌) 19,583 (0%) 0
0
0
داروسازي شهيد قاضي (دقاضي) 86,890 (0.21%) 0
0
0


چکیده
سرمايه گذاري در سهام ساير شركتها و عمليات بازرگاني

تلفن شرکت: 021 88201940 - 3
نمابر شرکت: 021 88870881
وب سایت شرکت: http://www.alborzinvest.net
آدرس شرکت: تهران - میدان آرژانتین - خیابان الوند - کوچه آویز - پلاک5 -ساختمان البرز
پست الکترونیک شرکت: info@alborzinvest.net
مدیر عامل: آقای محمد رضوانی فر
سرمايه گذاري در سهام ساير شركتها و عمليات بازرگاني