PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌
سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌ ( والبر ) -  وضعیت : مجاز -  پیش از گشایش  -  بازار بورس 14:24:59
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 31,880 قیمت دیروز 32,340 تعداد معاملات 5639 EPS 1349
460     (%1.42) بیشترین قیمت 33,840 ارزش 327,972,436,260 P/E 24.5
قیمت پایانی 33,010 کمترین قیمت 31,300 حجم 9,936,637 حداکثر قیمت مجاز 33,950
670     (%2.07) اولین قیمت 33,840 حجم مبنا 1,920,040 حداقل قیمت مجاز 30,730
تاریخ آخرین معامله 1399/5/13 - 12:30:02   ارزش بازار (م ر) 158,451,301 تعداد سهام 4,800,100,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
97 163,975 31,890 31,890 210,978 83
10 33,035 31,880 31,900 25,473 13
2 1,200 31,870 31,950 2,068 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/5/12 32,340 31,100 32,430 5,149
14.611M
472.475B
1399/5/11 30,890 30,890 30,890 908
2.489M
76.895B
1399/5/6 27,360 26,880 27,970 5,664
12.438M
340.350B
1399/5/5 28,280 27,560 29,380 4,582
10.278M
290.614B
1399/5/4 29,010 28,110 29,120 6,249
17.304M
502.066B
1399/4/31 29,120 29,080 29,900 5,479
20.273M
590.300B
1399/4/30 30,610 29,000 31,690 8,735
17.985M
550.567B
1399/4/24 28,700 28,640 29,900 5,460
19.132M
549.115B
1399/4/23 30,140 30,110 30,800 4,680
16.012M
482.585B
1399/4/22 31,690 30,870 33,700 15,455
42.042M
1,332.173B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/30 9 1395 732 838 156 865 160
1395/10/19 6 1395 732 833 105 865 173
1395/4/30 3 1395 732 810 113 865 99
1394/12/18 12 1395 732 800 865 865 864
1394/12/18 12 1394 838 864

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
داروسازي‌زهراوي‌ (دزهراوي) 24,340 (4.74%) 6312
10.424M
258.609B
سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌ (والبر) 31,880 (1.42%) 5639
9.937M
327.972B
گروه دارويي بركت (بركت) 42,920 (4.99%) 5510
26.916M
1,155.231B
داروسازي توليد دارو (دتوليد) 65,998 (5.00%) 3708
3.564M
236.075B
لابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌ (دعبيد) 48,000 (2.15%) 3256
3.443M
163.380B
سرمايه گذاري دارويي تامين (تيپيكو) 67,900 (2.03%) 3134
4.152M
278.831B
داروسازي سبحان انكولوژي (دسانكو) 31,530 (5.00%) 2678
5.463M
167.184B
توليد و صادرات ريشمك (ريشمك) 51,801 (2.12%) 2467
2.705M
138.881B
ايران‌دارو (ديران) 36,920 (4.99%) 2413
3.580M
135.446B
دارويي ره آورد تامين (درهآور) 52,050 (0.62%) 2100
2.515M
126.721B
داروسازي‌ امين‌ (دامين) 22,200 (2.37%) 1969
3.806M
85.434B
داروسازي كاسپين تامين (كاسپين) 56,510 (2.41%) 1969
3.906M
213.358B
البرزدارو (دالبر) 30,400 (4.67%) 1804
2.165M
66.685B
توزيع دارو پخش (دتوزيع) 91,731 (5.00%) 1795
1.040M
96.736B
داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌ (دجابر) 67,380 (4.99%) 1767
6.567M
442.497B
شركت كي بي سي (كي بي سي) 52,384 (5.00%) 1749
3.984M
203.235B
سبحان دارو (دسبحان) 31,290 (5.00%) 1677
1.834M
57.201B
مواد اوليه دارويي البرز بالك (دبالك) 31,500 (1.96%) 1643
3.104M
98.000B
داروسازي زاگرس فارمد پارس (ددام) 20,940 (4.99%) 1613
2.502M
53.649B
داروسازي‌ كوثر (دكوثر) 33,380 (4.95%) 1577
1.980M
68.039B
پخش البرز (پخش) 52,360 (3.38%) 1536
2.224M
113.794B
داروسازي‌ فارابي‌ (دفارا) 90,200 (1.19%) 1189
517,686
47.695B
داروسازي‌ ابوريحان‌ (دابور) 48,050 (3.12%) 1101
1.232M
59.565B
داروسازي‌ سينا (دسينا) 43,000 (1.71%) 967
744,817
32.637B
دارويي‌ رازك‌ (درازك) 58,700 (3.50%) 791
832,548
48.741B
توليد ژلاتين كپسول ايران (دكپسول) 47,998 (1.97%) 739
1.155M
55.220B
گروه دارويي سبحان (دسبحا) 29,970 (4.03%) 719
921,848
28.293B
پخش هجرت (هجرت) 90,000 (3.46%) 679
316,763
28.540B
داروسازي‌ اسوه‌ (داسوه) 55,240 (5.00%) 656
926,771
51.195B
دارويي‌ لقمان‌ (دلقما) 36,200 (4.99%) 626
1.331M
48.181B
كيميدارو (دكيمي) 35,460 (4.97%) 531
1.053M
37.348B
پارس‌ دارو (دپارس) 116,750 (4.72%) 494
283,488
33.188B
كارخانجات‌داروپخش‌ (دارو) 66,600 (3.77%) 493
268,221
18.062B
داروپخش‌ (هلدينگ‌ (وپخش) 148,020 (1.83%) 451
172,393
25.530B
فرآورده‌هاي‌ تزريقي‌ ايران‌ (دفرا) 32,000 (1.63%) 442
521,880
16.986B
داروسازي‌ اكسير (دلر) 114,210 (4.49%) 434
320,534
37.344B
توليدمواداوليه‌داروپخش‌ (دتماد) 77,910 (5.00%) 415
576,891
44.946B
داروسازي‌ روزدارو (دروز) 21,500 (4.06%) 325
428,938
9.244B
سرمايه گذاري شفادارو (شفا) 85,780 (4.99%) 285
745,397
63.940B
الحاوي (دحاوي) 34,650 (3.00%) 90
107,644
3.730B
شيرين دارو (دشيري) 187,415 (5.00%) 57
50,634
9.490B
داروسازي شهيد قاضي (دقاضي) 108,037 (3.00%) 13
1,786
192.954M
صكوك منفعت سينا دارو-3ماهه 19% (صينا205) 1,020,000 (0.41%) 7
119
119.820M
شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌ (دشيمي) 73,980 (1.05%) 0
0
0
ح . شيرين دارو (دشيريح) 11,966 (0%) 0
0
0
داروسازي تهران شيمي (شتهران) 8,514 (3.97%) 0
0
0
داروسازي آوه سينا (داوه) 30,921 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ تهران‌ دارو (دتهران‌) 19,383 (0%) 0
0
0
ح . داروسازي شهيد قاضي (دقاضيح) 57,000 (0.01%) 0
0
0


چکیده
سرمايه گذاري در سهام ساير شركتها و عمليات بازرگاني

تلفن شرکت: 021 88201940 - 3
نمابر شرکت: 021 88870881
وب سایت شرکت: http://www.alborzinvest.net
آدرس شرکت: تهران - میدان آرژانتین - خیابان الوند - کوچه آویز - پلاک5 -ساختمان البرز
پست الکترونیک شرکت: info@alborzinvest.net
مدیر عامل: آقای محمد رضوانی فر
سرمايه گذاري در سهام ساير شركتها و عمليات بازرگاني