PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌
سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌ ( والبر ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 18:52:21
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 7,740 قیمت دیروز 7,585 تعداد معاملات 3919 EPS 657
155     (%2.04) بیشترین قیمت 7,888 ارزش 142,228,025,359 P/E 11.8
قیمت آخرین معامله 7,760 کمترین قیمت 7,585 حجم 18,376,802 حداکثر قیمت مجاز 7,964
175     (%2.31) اولین قیمت 7,700 حجم مبنا 1,315,097 حداقل قیمت مجاز 7,206
تاریخ آخرین معامله 1398/11/2 - 12:29:58   ارزش بازار (م ر) 37,152,774 تعداد سهام 4,800,100,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 1,487 7,760 7,760 3,000 1
1 9,344 7,752 7,770 9,000 2
2 5,183 7,750 7,777 8,184 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1398/11/2 7,740 7,585 7,888 3,919
18.377M
142.228B
1398/11/1 7,585 7,380 7,687 4,119
19.231M
145.872B
1398/10/30 7,321 7,277 7,488 4,392
16.164M
118.329B
1398/10/29 7,527 7,365 7,845 4,338
17.598M
132.462B
1398/10/28 7,750 7,520 7,960 3,708
14.184M
109.921B
1398/10/25 7,604 7,300 7,760 3,195
14.029M
106.678B
1398/10/24 7,458 7,182 7,510 3,684
22.658M
168.983B
1398/10/23 7,153 7,153 7,153 241
3.078M
22.020B
1398/10/22 6,813 6,813 6,813 228
3.906M
26.614B
1398/10/21 6,489 6,522 6,522 157
1.152M
7.512B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/30 9 1395 732 838 156 865 160
1395/10/19 6 1395 732 833 105 865 173
1395/4/30 3 1395 732 810 113 865 99
1394/12/18 12 1395 732 800 865 865 864
1394/12/18 12 1394 838 864

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
توزيع دارو پخش (دتوزيع) 35,950 (3.05%) 5212
2.807M
99.411B
داروسازي‌زهراوي‌ (دزهراوي) 11,090 (0.57%) 4650
14.066M
155.996B
سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌ (والبر) 7,760 (2.31%) 3919
18.377M
142.228B
توليد و صادرات ريشمك (ريشمك) 21,700 (0.84%) 3697
5.923M
128.206B
داروسازي آوه سينا (داوه) 27,000 (3.32%) 3553
4.561M
125.858B
گروه دارويي بركت (بركت) 6,119 (4.99%) 3492
18.943M
115.267B
دارويي ره آورد تامين (درهآور) 44,700 (2.74%) 3078
1.969M
87.248B
پخش هجرت (هجرت) 32,982 (5.00%) 2755
2.879M
93.436B
توليد ژلاتين كپسول ايران (دكپسول) 25,680 (0%) 2383
2.885M
72.756B
داروسازي زاگرس فارمد پارس (ددام) 17,190 (1.69%) 2355
4.825M
82.631B
داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌ (دجابر) 13,000 (1.83%) 2122
4.877M
62.844B
توليدمواداوليه‌داروپخش‌ (دتماد) 27,926 (5.00%) 1855
2.845M
79.064B
مواد اوليه دارويي البرز بالك (دبالك) 14,098 (5.00%) 1840
4.119M
56.959B
شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌ (دشيمي) 25,086 (5.00%) 1819
2.898M
72.331B
سبحان دارو (دسبحان) 12,984 (5.00%) 1643
4.139M
53.411B
لابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌ (دعبيد) 39,449 (1.04%) 1335
1.037M
41.063B
داروسازي‌ كوثر (دكوثر) 14,602 (5.00%) 1308
3.424M
49.567B
داروسازي‌ فارابي‌ (دفارا) 40,261 (5.00%) 1276
1.978M
78.813B
كارخانجات‌داروپخش‌ (دارو) 30,025 (5.00%) 1245
1.574M
47.043B
داروسازي توليد دارو (دتوليد) 10,699 (5.00%) 1192
4.631M
49.284B
داروسازي‌ ابوريحان‌ (دابور) 36,978 (5.00%) 1190
1.243M
45.635B
سرمايه گذاري شفادارو (شفا) 16,650 (2.06%) 1171
3.036M
50.159B
فرآورده‌هاي‌ تزريقي‌ ايران‌ (دفرا) 17,123 (5.00%) 1074
2.121M
36.142B
سرمايه گذاري دارويي تامين (تيپيكو) 27,540 (4.95%) 1044
5.766M
157.885B
شركت كي بي سي (كي بي سي) 26,900 (2.39%) 958
1.301M
34.664B
پخش البرز (پخش) 11,368 (1.45%) 940
2.224M
25.260B
دارويي‌ رازك‌ (درازك) 32,572 (5.00%) 911
1.164M
37.660B
پارس‌ دارو (دپارس) 40,000 (4.70%) 909
1.329M
52.699B
كيميدارو (دكيمي) 14,690 (3.49%) 908
1.438M
20.926B
ايران‌دارو (ديران) 10,495 (4.99%) 899
4.865M
51.020B
داروسازي سبحان انكولوژي (دسانكو) 8,848 (5.00%) 874
2.413M
21.060B
داروسازي كاسپين تامين (كاسپين) 28,196 (5.00%) 868
978,134
27.178B
داروسازي‌ اسوه‌ (داسوه) 16,706 (0.26%) 838
2.220M
37.351B
داروسازي‌ سينا (دسينا) 18,850 (0.11%) 668
901,004
17.041B
البرزدارو (دالبر) 16,293 (4.99%) 646
2.621M
42.702B
دارويي‌ لقمان‌ (دلقما) 10,594 (5.00%) 637
1.909M
20.174B
داروسازي‌ روزدارو (دروز) 10,460 (4.99%) 632
1.342M
13.782B
داروپخش‌ (هلدينگ‌ (وپخش) 53,442 (5.00%) 519
981,660
52.447B
داروسازي‌ اكسير (دلر) 50,970 (0.27%) 505
682,844
34.640B
گروه دارويي سبحان (دسبحا) 10,500 (5.00%) 347
1.688M
17.724B
داروسازي شهيد قاضي (دقاضي) 70,191 (1.82%) 204
88,360
6.204B
داروسازي‌ امين‌ (دامين) 12,260 (4.99%) 114
333,298
4.086B
شيرين دارو (دشيري) 109,106 (3.00%) 33
8,634
942.021M
الحاوي (دحاوي) 27,201 (3.00%) 25
18,077
491.712M
داروسازي تهران شيمي (شتهران) 8,161 (2.00%) 1
7,500
61.208M
ح . شيرين دارو (دشيريح) 11,966 (0%) 0
0
0
صكوك منفعت سينا دارو-3ماهه 19% (صينا205) 863,551 (0%) 0
0
0
ح . داروسازي شهيد قاضي (دقاضيح) 57,000 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ تهران‌ دارو (دتهران‌) 19,583 (0%) 0
0
0


چکیده
سرمايه گذاري در سهام ساير شركتها و عمليات بازرگاني

تلفن شرکت: 021 88201940 - 3
نمابر شرکت: 021 88870881
وب سایت شرکت: http://www.alborzinvest.net
آدرس شرکت: تهران - میدان آرژانتین - خیابان الوند - کوچه آویز - پلاک5 -ساختمان البرز
پست الکترونیک شرکت: info@alborzinvest.net
مدیر عامل: آقای محمد رضوانی فر
سرمايه گذاري در سهام ساير شركتها و عمليات بازرگاني