PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
فرابورس ايران
فرابورس ايران ( فرابورس ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 01:37:25
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 70,064 قیمت دیروز 71,946 تعداد معاملات 5152 EPS 1027
1,882     (%2.62) بیشترین قیمت 75,450 ارزش 273,849,236,763 P/E 68.2
قیمت آخرین معامله 68,399 کمترین قیمت 68,349 حجم 3,908,567 حداکثر قیمت مجاز 75,543
3,547     (%4.93) اولین قیمت 73,500 حجم مبنا 1,120,000 حداقل قیمت مجاز 68,349
تاریخ آخرین معامله 1399/5/22 - 12:29:57   ارزش بازار (م ر) 196,179,200 تعداد سهام 2,800,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
24 11,744 68,400 68,400 22,134 15
2 430 68,350 68,450 2,427 1
12 3,282 68,349 68,497 1 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/5/22 70,064 68,349 75,450 5,152
3.909M
273.849B
1399/5/21 71,946 71,706 74,990 2,826
2.893M
208.164B
1399/5/20 75,480 73,517 80,000 7,670
7.420M
560.077B
1399/5/19 77,386 75,600 77,507 6,275
7.011M
542.575B
1399/5/15 73,817 69,100 75,213 9,408
12.108M
893.744B
1399/5/14 71,632 69,700 73,999 8,447
7.105M
508.947B
1399/5/13 70,768 68,500 74,000 6,749
5.827M
412.335B
1399/5/12 71,840 70,437 75,550 9,860
7.944M
570.695B
1399/5/11 74,141 72,800 76,399 7,597
5.943M
440.616B
1399/5/8 72,903 71,010 75,190 8,146
5.801M
422.922B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
تامين سرمايه بانك ملت (تملت) 20,550 (3.58%) 15352
36.121M
727.255B
فرابورس ايران (فرابورس) 68,399 (4.93%) 5152
3.909M
273.849B
تامين سرمايه اميد (اميد) 27,600 (4.98%) 4871
20.424M
562.824B
بورس كالاي ايران (كالا) 67,860 (5.00%) 4346
5.461M
371.495B
تامين سرمايه نوين (تنوين) 14,210 (2.47%) 3262
20.475M
293.931B
بورس اوراق بهادار تهران (بورس) 125,890 (2.45%) 3237
2.276M
295.826B
تامين سرمايه امين (امين) 11,460 (4.95%) 3136
2.291M
26.254B
تامين سرمايه لوتوس پارسيان (لوتوس) 18,970 (4.98%) 3010
22.435M
408.056B
نهادهاي مالي بورس اوراق بهادار (نبورس) 129,050 (0%) 0
0
0
سايراشخاص بورس انرژي (انرژي3) 467,970 (0%) 0
0
0
كارگزاران بورس كالاي ايران (اكالا) 71,430 (0%) 0
0
0
تامين سرمايه دماوند-پذيره (تماوند) 1,000 (0%) 0
0
0
كارگزاران بورس اوراق بهادار (كبورس) 129,050 (0%) 0
0
0
تامين سرمايه دماوند (تماوند) 1,000 (0%) 0
0
0
فعالان بورس انرژي (انرژي2) 464,560 (0%) 0
0
0
گواهي صادراتي دلار (گواهي2) 1,000 (0%) 0
0
0
گواهي صادراتي يورو (گواهي1) 1,000 (0%) 0
0
0
نهادهاي مالي بورس كالاي ايران (نكالا) 71,430 (0%) 0
0
0
نهادهاي مالي بورس انرژي (انرژي1) 464,560 (0%) 0
0
0
سپرده گذاري مركزي و تسويه وجوه (سپرده) 2,700 (0%) 0
0
0
توليدكنندگان بورس كالاي ايران (تكالا) 71,430 (0%) 0
0
0
تامين سرمايه سپهر (تامين سپهر) 1,000 (0%) 0
0
0
سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار (سپرده گذاري) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت بورس اوراق بهادارتهران-سهامي عام- 280,000,000 20.000
شركت گروه مالي ملت-سهام عام- 73,096,876 5.220
شركت گروه.م.سرمايه گذاري اميد-س.ع- 63,001,750 4.500
شركت سرمايه گذاري صباتامين-سهامي عام- 42,000,000 3.000
شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهاداروتسويه وجوه 35,000,000 2.500
شركت مديريت فناوري بورس تهران-سهامي خاص- 35,000,000 2.500
شركت گروه مالي پارسيان-سهامي خاص- 33,704,998 2.400
شركت سرمايه گذاري پارس آريان-سهامي عام- 21,000,000 1.500
شركت توسعه صنايع بهشهر-سهامي عام- 20,999,998 1.490
شركت سرمايه گذاري گروه مالي سپهرصادرات-س.ع- 15,760,000 1.120
شركت مديريت سرمايه گذاري كوثربهمن-سهامي خاص- 15,354,537 1.090
شركت تعاوني خردمندان صابرعصر 15,306,663 1.090
كارگزاري بانك كشاورزي 15,250,000 1.080
كارگزاري بانك ملي ايران 14,099,998 1.000
شركت سرمايه گذاري سپه-سهامي عام- 14,000,000 1.000
شركت سرمايه گذاري توسعه ملي-سهامي عام- 14,000,000 1.000
شركت بانك آينده-سهامي عام- 14,000,000 1.000
شركت گروه سرمايه گذاري تدبير-سهامي خاص- 14,000,000 1.000
كارگزاري بانك سپه 14,000,000 1.000

چکیده