PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سوليران‌
سوليران‌ ( فسلير ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 21:32:13
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت دیروز تعداد معاملات EPS
     بیشترین قیمت ارزش P/E
کمترین قیمت حجم حداکثر قیمت مجاز 2,834
     اولین قیمت حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 2,616
تاریخ آخرین معامله 1391/11/1 -   ارزش بازار (م ر) تعداد سهام 24,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1391/11/1 2,725 2,617 2,617 1
1
2,617
1391/10/20 2,725 2,617 2,617 2
111
290,487
1390/10/20 2,726 2,618 2,618 1
222
581,196
1389/4/9 2,727 2,835 2,835 1
250
708,750
1389/4/7 2,726 2,726 2,726 1
948
2.584M
1386/10/24 2,824 2,824 2,834 2
157,190
445.476M
1386/10/10 2,824 2,823 2,824 2
11,000
31.063M
1386/10/9 2,825 2,825 2,825 1
176
497,200
1386/10/1 2,825 2,825 2,825 1
774
2.187M
1386/9/14 2,825 2,793 2,825 2
1,907
5.327M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1391/10/27 9 1391 -20 -609 -111 -887 -900
1391/7/30 6 1391 -20 0 -191 -887 -569
1391/7/5 3 1391 -20 4 -451 -887 -492
1390/12/22 12 1390 -609 -76
1390/12/20 12 1391 417 18 -887 -887 -76

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
صنعتي‌ آما (فاما) 39,600 (1.41%) 6463
21.298M
870.620B
صنايع‌ آذرآب‌ (فاذر) 37,860 (4.99%) 4540
6.819M
258.167B
ماشين‌ سازي‌ اراك‌ (فاراك) 16,550 (4.95%) 3969
18.528M
306.640B
بسته‌ بندي‌ ايران‌ (فبيرا) 6,212 (1.26%) 3671
26.845M
166.590B
توليدي چدن سازان (چدن) 35,950 (0.73%) 3219
12.613M
457.755B
گسترش صنايع انرژي آذرآب (فنرژي) 12,400 (0.78%) 647
2.148M
26.425B
لاميران‌ (فلامي) 117,160 (4.99%) 454
246,102
28.815B
جام‌دارو (فجام) 61,920 (4.98%) 209
251,853
15.595B
ح.بسته‌ بندي‌ ايران‌ (فبيراح) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.سوليران‌ (فسليرح) 50 (0%) 0
0
0
كيا الكترود شرق (كيا) 1,000 (0%) 0
0
0
صنايع ‌بسته‌بندي‌ مشهد (فبستم) 2,216 (0%) 0
0
0
ماشين سازي پارس (ماشين پارس) 1,000 (0%) 0
0
0
ماشين سازي تبريز (تبريز) 1,000 (0%) 0
0
0
جوش‌ و اكسيژن‌ ايران‌ (فجوش) 1,607 (0%) 0
0
0
سوليران‌ (فسلير) 27,150 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده
تاسیس کارخانجات صنعتی جهت تولید ساختمان های فلزی و قطعات آن ، بهره برداری از آنها و تهیه لوازم و مصالح مورد لزوم و هر گونه امور صنعتی و تولیدی دیگر

تلفن شرکت: 66282267-8
نمابر شرکت: 66282694
آدرس شرکت: ایران-تهران-کيلومتر 16 جاده قديم کرج جنب گروه بهمن خيابان سوليران شرکت سوليران
وب سایت شرکت: http://www.suliranco.com
پست الکترونیک شرکت: info@suliranco.com
مدیر عامل: آقای محمد مهدی راوند
تاسیس کارخانجات صنعتی جهت تولید ساختمان های فلزی و قطعات آن ، بهره برداری از آنها و تهیه لوازم و مصالح مورد لزوم و هر گونه امور صنعتی و تولیدی دیگر