PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
توسعه‌معادن‌وفلزات‌
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ ( ومعادن ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 17:32:51
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 5,100 قیمت دیروز 5,007 تعداد معاملات 976 EPS 718
93     (%1.86) بیشترین قیمت 5,280 ارزش 68,187,865,530 P/E 7.1
قیمت آخرین معامله 5,110 کمترین قیمت 5,070 حجم 13,195,281 حداکثر قیمت مجاز 5,300
103     (%2.06) اولین قیمت 5,090 حجم مبنا 23,966,447 حداقل قیمت مجاز 4,710
تاریخ آخرین معامله 1401/5/15 - 12:29:51   ارزش بازار (م ر) 981,382,800 تعداد سهام 192,428,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 13,951 5,110 5,120 61,454 3
3 65,535 5,100 5,130 128,778 5
5 253,579 5,090 5,140 250,296 3


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1401/5/15 5,100 5,070 5,280 976
13.195M
68.188B
1401/5/12 5,007 4,970 5,200 797
10.275M
52.045B
1401/5/11 4,966 4,820 5,100 1,301
20.123M
100.523B
1401/5/10 4,840 4,790 4,960 792
10.196M
49.740B
1401/5/9 4,813 4,700 4,910 776
11.363M
54.414B
1401/5/8 4,834 4,740 5,000 1,007
8.733M
42.453B
1401/5/5 4,820 4,720 4,900 1,234
14.407M
69.319B
1401/5/4 4,850 4,810 4,940 1,053
13.260M
64.358B
1401/5/3 4,850 4,780 4,990 1,705
20.497M
99.143B
1401/5/2 5,080 5,010 5,290 2,376
37.546M
190.825B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/8/24 6 1396 188 131 41 143 20
1396/4/31 3 1396 178 105 7 143 1
1396/1/14 12 1396 141 88 143 143 163
1396/1/14 12 1395 150 163
1395/10/30 9 1395 148 100 23 163 3

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
پويا زركان آق دره (فزر) 23,100 (5.96%) 1903
18.777M
433.756B
باما (كاما) 4,799 (3.12%) 1740
15.227M
73.282B
معدني‌ دماوند (كدما) 56,700 (2.75%) 1721
1.415M
80.129B
تجلي توسعه معادن و فلزات (تجلي) 1,301 (0.69%) 1514
46.014M
60.112B
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ (ومعادن) 5,110 (2.06%) 976
13.195M
68.188B
سرمايه گذاري صدرتامين (تاصيكو) 10,540 (4.15%) 953
28.642M
293.970B
معدني و صنعتي گل گهر (كگل) 11,430 (2.06%) 779
2.805M
32.149B
توسعه معدني و صنعتي صبانور (كنور) 16,810 (0.18%) 726
6.679M
112.296B
معدني‌وصنعتي‌چادرملو (كچاد) 13,600 (0.95%) 618
1.283M
17.455B
توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌ (كروي) 22,180 (5.92%) 525
1.022M
22.302B
فرآوري معدني اپال كاني پارس (اپال) 18,920 (1.56%) 433
323,398
6.139B
معادن‌منگنزايران‌ (كمنگنز) 16,320 (1.98%) 358
1.423M
23.126B
معادن‌ بافق‌ (كبافق) 25,820 (3.57%) 347
444,688
11.485B
مجتمع معادن مس تكنار (تكنار) 51,500 (1.28%) 99
80,259
4.168B
سنگ آهن گهرزمين (كگهر) 43,900 (0.11%) 69
129,107
5.666B
صكوك اجاره گل گهر039-3ماهه20% (صگل039) 1,022,000 (0.78%) 1
10
10.220M
اختيارف فزر-24000-14010922 (طفزر901) 1 (0%) 0
0
0
اختيار ف. ت.فزر-18900-011119 (هفزر0111) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيار خ.ت. كگهر-55817-020331 (كگهرت.خ0203) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ اپال-14320-1401/07/17 (ضپال7001) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره معادن412-6ماهه21% (صمعاد412) 999,500 (0%) 0
0
0
گواهي سنگ آهن معادن سرمك(ن) (سنگ0204ن01) 3,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ اپال-24320-1401/07/17 (ضپال7006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اپال-20320-1401/07/17 (ضپال7004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فزر-22000-14010922 (ضفزر900) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اپال-24320-1401/07/17 (طپال7006) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره معادن212-6ماهه21% (صمعاد212) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ اپال-28320-1401/07/17 (ضپال7008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اپال-20320-1401/07/17 (طپال7004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اپال-14320-1401/07/17 (طپال7001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اپال-13320-1401/07/17 (طپال7000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اپال-18320-1401/07/17 (طپال7003) 1 (0%) 0
0
0
گروه صنعتي و معدني امير (وامير) 296,050 (0%) 0
0
0
اختيارف فزر-30000-14010922 (طفزر904) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره گل گهر309-3ماهه20% (صگل309) 1,035,000 (0%) 0
0
0
اختيارف اپال-28320-1401/07/17 (طپال7008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اپال-26320-1401/07/17 (طپال7007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فزر-26000-14010922 (طفزر902) 1 (0%) 0
0
0
ح. مجتمع معادن مس تكنار (تكنارح) 5,170 (0%) 0
0
0
سنگ آهن مرکزي (سنگ آهن) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف فزر-34000-14010922 (طفزر906) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت تاصيكو11690-01/08/16 (هصيكو108) 2,229 (0%) 0
0
0
اختيارخ اپال-32320-1401/07/17 (ضپال7009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فزر-24000-14010922 (ضفزر901) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اپال-16320-1401/07/17 (ضپال7002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف.ت. كگهر-55363-020317 (كگهرت.ف0203) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فزر-28000-14010922 (طفزر903) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت تاصيكو11780-01/08/28 (ظصيكو108) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف فزر-32000-14010922 (طفزر905) 1 (0%) 0
0
0
سنگ آهن شرق ايران (سنگ آهن شرق) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ اپال-26320-1401/07/17 (ضپال7007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اپال-18320-1401/07/17 (ضپال7003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فزر-32000-14010922 (ضفزر905) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اپال-16320-1401/07/17 (طپال7002) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي كلوخه سنگ آهن سيرجان (عسيرجان) 1,295,560 (0%) 0
0
0
اختيارف فزر-22000-14010922 (طفزر900) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اپال-22320-1401/07/17 (طپال7005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اپال-13320-1401/07/17 (ضپال7000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فزر-26000-14010922 (ضفزر902) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اپال-22320-1401/07/17 (ضپال7005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فزر-30000-14010922 (ضفزر904) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فزر-34000-14010922 (ضفزر906) 900 (0%) 0
0
0
اختيارخ فزر-28000-14010922 (ضفزر903) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اپال-32320-1401/07/17 (طپال7009) 1 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس شرکت: تهران خيابان آفريقا، بلوار اسفنديار، شماره 3، صندوق پستي 467-19615
تلفن شرکت: 22043353-22045658
نمابر شرکت: 22046166
وب سایت شرکت: http://www.mmdic.com
پست الکترونیک شرکت: info@mmdic.com
پست الکترونیک امور سهام: saham@mmdic.com
مدیر عامل: آقای سیدعبدالحمیدثمره هاشمی شجره
وب سایت امور سهام: http://mmdicsaham.ir/user
نمابر شرکت: 22654051
تلفن شرکت: 22050875