PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
گروه توسعه مالي مهر آيندگان
گروه توسعه مالي مهر آيندگان ( ومهان ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 15:48:26
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 15,181 قیمت دیروز 15,941 تعداد معاملات 814 EPS 1947
760     (%4.77) بیشترین قیمت 15,920 ارزش 111,488,634,510 P/E 7.8
قیمت آخرین معامله 15,144 کمترین قیمت 15,144 حجم 7,344,163 حداکثر قیمت مجاز 16,738
797     (%5.00) اولین قیمت 15,500 حجم مبنا 4,000,000 حداقل قیمت مجاز 15,144
تاریخ آخرین معامله 1399/8/3 - 12:25:17   ارزش بازار (م ر) 151,810,000 تعداد سهام 10,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
3 1,308 15,144 15,144 11,914,592 575
0 0 0 15,145 5,151 5
0 0 0 15,146 362 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/8/3 15,181 15,144 15,920 814
7.344M
111.489B
1399/7/30 15,941 15,550 16,519 2,706
8.874M
141.471B
1399/7/29 15,878 15,839 16,289 4,316
29.430M
467.306B
1399/7/28 16,672 16,633 17,000 914
5.221M
87.048B
1399/7/27 17,508 17,332 18,400 1,934
8.776M
153.644B
1399/7/23 18,244 18,030 18,680 2,236
6.131M
111.852B
1399/7/22 18,689 18,050 19,000 3,473
14.721M
275.124B
1399/7/21 18,330 18,104 19,040 2,964
16.007M
293.403B
1399/7/20 19,056 18,251 19,430 4,505
21.489M
409.500B
1399/7/19 18,535 18,060 18,950 3,573
9.231M
171.098B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه گذاري مالي سپهرصادرات (وسپهر) 12,553 (5.00%) 26980
73.431M
929.453B
سرمايه گذاري توسعه صنعت وتجارت (وصنعت) 7,780 (4.19%) 3041
21.785M
174.260B
س.ص.بازنشستگي كاركنان بانكها (وسكاب) 6,440 (1.10%) 2270
28.604M
186.569B
سرمايه گذاري صبا تامين (صبا) 8,989 (5.00%) 1941
6.827M
61.582B
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌ملي‌ (وتوسم) 11,150 (4.70%) 1183
8.466M
94.812B
سرمايه‌ گذاري‌ صنعت‌ بيمه‌ (وبيمه) 2,680 (3.94%) 965
8.212M
21.972B
سرمايه گذاري آوا نوين (وآوا) 11,929 (4.99%) 959
2.967M
36.033B
گروه توسعه مالي مهر آيندگان (ومهان) 15,144 (5.00%) 814
7.344M
111.489B
سرمايه گذاري پرديس (پرديس) 7,030 (4.87%) 793
4.869M
34.594B
گروه س توسعه صنعتي ايران (وتوصا) 9,670 (4.92%) 746
8.533M
82.535B
سرمايه‌گذاري‌بوعلي‌ (وبوعلي) 8,300 (4.93%) 729
3.733M
31.262B
سرمايه‌گذاري‌ ملي‌ايران‌ (ونيكي) 29,320 (4.99%) 700
1.144M
33.626B
سرمايه گذاري پارس آريان (آريان) 13,892 (3.00%) 670
26.065M
370.153B
سكه تمام بهارتحويلي 1روزه رفاه (سكه0012پ01) 1,407,900 (1.12%) 639
234,800
330.042B
گروه صنايع معادن فلات ايرانيان (فلات) 13,357 (3.00%) 530
2.923M
40.075B
سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد (گوهران) 8,379 (4.99%) 415
3.522M
29.583B
س. تدبيرگران فارس وخوزستان (سدبير) 29,569 (5.00%) 401
1.630M
49.050B
سرمايه گذاري مس سرچشمه (سرچشمه) 7,906 (5.00%) 319
1.399M
11.127B
سرمايه‌گذاري‌ سپه‌ (وسپه) 12,410 (4.98%) 305
2.146M
26.707B
سكه تمام بهارتحويل1روزه صادرات (سكه9912پ04) 1,411,800 (2.34%) 282
80,900
113.601B
سرمايه گذاري اعتبار ايران (واعتبار) 5,220 (4.92%) 279
9.042M
47.199B
شركت توسعه اقتصادي آرين (وآرين) 5,551 (2.99%) 256
3.029M
16.813B
سكه تمام بهارتحويلي 1روزه ملت (سكه0011پ02) 1,400,000 (1.98%) 165
46,000
64.457B
سكه تمام بهارتحويلي1روزه سامان (سكه0112پ03) 1,411,000 (1.31%) 123
26,000
36.595B
گروه‌صنايع‌بهشهرايران‌ (وصنا) 11,280 (4.97%) 116
553,480
6.243B
سرمايه‌گذاري‌ سايپا (وساپا) 9,240 (4.94%) 93
258,734
2.391B
سرمايه گذاري پويا (وپويا) 11,078 (5.00%) 90
91,873
1.018B
سرمايه‌گذاري‌بهمن‌ (وبهمن) 13,070 (4.95%) 87
408,498
5.339B
سرمايه گذاري اقتصاد نوين (سنوين) 10,285 (1.03%) 75
492,919
5.021B
شركت س استان اردبيل (وساربيل) 1,230 (4.65%) 71
817,748
1.014B
تكادو (وكادو) 16,853 (5.00%) 71
311,012
5.241B
شركت س استان زنجان (وسزنجان) 1,360 (4.90%) 61
463,559
635.710M
شركت سرمايه گذاري اعتلاء البرز (اعتلا) 9,711 (5.00%) 55
417,185
4.051B
شركت س استان بوشهر (وسبوشهر) 1,320 (4.76%) 55
1.093M
1.443B
سرمايه گذاري ملت (وملت) 5,143 (3.99%) 41
150,397
773.492M
گسترش سرمايه گذاري ايرانيان (وگستر) 20,948 (5.00%) 32
144,658
3.030B
شركت س استان ايلام (وسيلام) 1,180 (4.84%) 24
159,027
187.652M
شركت س استان يزد (وسيزد) 1,330 (4.72%) 17
165,553
220.185M
شركت س استان گلستان (وسگلستا) 1,180 (4.84%) 17
133,232
157.214M
شركت س استان مركزي (وسمركز) 1,330 (5.00%) 17
79,522
105.764M
شركت س استان خراسان شمالي (وسخراش) 1,330 (4.32%) 12
89,848
119.498M
سرمايه‌ گذاري‌ آتيه‌ دماوند (واتي) 13,610 (4.96%) 9
12,618
171.731M
س. چشم انداز توسعه شمال (وشمال) 109,078 (3.00%) 9
885
96.534M
شركت س استان خراسان جنوبي (وسخراج) 2,140 (4.89%) 7
69,876
149.535M
شركت س استان كرمانشاه (وسكرشا) 1,240 (4.62%) 7
47,295
58.646M
شركت س ا. كهگيلويه وبويراحمد (وسكهبو) 1,180 (4.42%) 2
99,962
117.955M
سرمايه گذاري صنايع ايران (وايرا) 8,871 (3.00%) 2
2,300
20.403M
سرمايه گذاري معيار صنعت پارس (معيار ) 29,196 (2.00%) 2
11,857
346.177M
شركت س استان خراسان رضوي (وسرضوي) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.سرمايه گذاري ملت (وملتح) 30 (0%) 0
0
0
شركت س استان قم (وسقم) 1,340 (0%) 0
0
0
شركت س استان سمنان (وسمنان) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت س استان گيلان (وسگيلا) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري اعتصام (اعتصام) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت س استان هرمزگان (وسهرمز) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت س استان قزوين (وسقزوين) 1,000 (0%) 0
0
0
س. امين توان آفرين ساز (وامين) 1,000 (0%) 0
0
0
گسترش صنعت علوم زيستي (ليدكو) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري سليم (سليم) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري سبحان (وسبحان) 9,800 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري اعتضاد غدير ( اعتضاد غدير) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت س استان آذربايجان غربي (وساغربي) 1,000 (0%) 0
0
0
نوآوران مديريت سبا (مديريت سبا) 1,000 (0%) 0
0
0
ارزش آفرينان پاسارگاد (وارزش) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. شركت توسعه اقتصادي آرين (وآرينح) 3,622 (0%) 0
0
0
ح.سرمايه گذاري معيار صنعت پارس (معيارح) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت س استان كردستان (وسكرد) 1,000 (0%) 0
0
0
سكه تمام بهارتحويل1روزه سامان (سكه9812-03) 6,300,600 (0%) 0
0
0
شركت س استان مازندران (وسمازن) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت س استان خوزستان (وسخوز) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري خوارزمي (وخارزم) 11,250 (0%) 0
0
0
توسعه صنايع معدني اميد (صنايع اميد) 1,000 (0%) 0
0
0
س. مديريت سرمايه مدار (مدار) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.سرمايه گذاري دانايان پارس (وداناح) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت س استان همدان (وسهمدا) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري افتخار سهام (وفتخار) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري مفتاح (مفتاح) 1,000 (0%) 0
0
0
توسعه و سرمايه گذاري مجاب (توسعه مجاب) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت س استان سيستان وبلوچستان (وسيستا) 1,000 (0%) 0
0
0
سكه تمام بهارتحويل1روزه آينده (سكه0111پ05) 1,000,000 (0%) 0
0
0
شركت س.استان چهارمحال وبختياري (وسمحال) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري ارشك (ارشك) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت س استان اصفهان (وسصفا) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري حافظ اعتماد (حافظ اعتماد) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت س استان تهران (وستهران) 1,000 (0%) 0
0
0
صنعت و تجارت آداك (وآداك) 11,388 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري زعيم (زعيم) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري لقمان (ولقمان) 1,000 (0%) 0
0
0
پردازش اطلاعات ايرانيان (پردازش اطلاعات) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت س استان فارس (وسفارس) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت س استان آذربايجان شرقي (وساشرقي) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري سيراف (سيراف) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري دانايان پارس (ودانا) 1 (0%) 0
0
0
ح.صنايع معادن فلات ايرانيان (فلاتح) 1,602 (0%) 0
0
0
ح.سرمايه گذاري پارس آريان (آريانح) 1 (0%) 0
0
0
مديريت سرمايه گذاري كوثربهمن (وكبهمن) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري آذر (سآذر) 1,000 (0%) 0
0
0
خدمات مديريت صندوق بازنشستگي (خدمات بازنشستگي) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت س استان لرستان (وسلرستا) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري جامي (وجامي) 13,621 (0%) 0
0
0
شركت س استان كرمان (وسكرمان) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. تكادو (وكادوح) 6,051 (0%) 0
0
0
ح.س. چشم انداز توسعه شمال (وشمالح) 129 (0%) 0
0
0
س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوي (وبرق) 222,485 (0%) 0
0
0
ح.سرمايه گذاري اقتصاد نوين (سنوينح) 2,523 (0%) 0
0
0
گروه صنعتي ايرانيان (گروه ايرانيان) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده