PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بيمه تعاون
بيمه تعاون ( وتعاون ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 18:10:59
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,576 قیمت دیروز 1,578 تعداد معاملات 189 EPS 92
2     (%0.13) بیشترین قیمت 1,619 ارزش 6,742,795,966 P/E 17.1
قیمت آخرین معامله 1,579 کمترین قیمت 1,538 حجم 4,286,492 حداکثر قیمت مجاز 1,656
1     (%0.06) اولین قیمت 1,590 حجم مبنا 9,380,864 حداقل قیمت مجاز 1,500
تاریخ آخرین معامله 1401/3/1 - 12:28:52   ارزش بازار (م ر) 7,880,000 تعداد سهام 5,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 27,750 1,562 1,590 37,534 2
1 20,000 1,552 1,592 27,750 1
1 30,000 1,551 1,599 4,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1401/3/1 1,576 1,538 1,619 189
4.286M
6.743B
1401/2/31 1,578 1,543 1,610 314
6.925M
10.881B
1401/2/28 1,599 1,564 1,648 301
4.783M
7.722B
1401/2/27 1,583 1,570 1,631 230
3.941M
6.271B
1401/2/26 1,577 1,550 1,619 368
6.131M
9.654B
1401/2/25 1,581 1,560 1,620 485
11.277M
17.830B
1401/2/24 1,640 1,600 1,682 474
8.697M
14.266B
1401/2/21 1,632 1,590 1,697 641
10.847M
17.705B
1401/2/20 1,672 1,620 1,720 277
4.381M
7.337B
1401/2/19 1,669 1,621 1,703 491
9.790M
16.338B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بيمه ميهن (ميهن) 3,679 (4.99%) 1593
36.092M
132.229B
بيمه البرز (البرز) 2,423 (2.49%) 1546
96.287M
235.694B
بيمه تجارت نو (بنو) 6,280 (3.24%) 1445
9.669M
60.664B
بيمه زندگي خاورميانه (بخاور) 2,614 (1.48%) 1289
27.729M
72.046B
بيمه پارسيان (پارسيان) 3,752 (1.81%) 1241
16.913M
64.115B
بيمه دي (ودي) 6,150 (1.49%) 1174
15.723M
96.899B
بيمه ملت (ملت) 1,330 (2.21%) 1150
37.755M
50.577B
بيمه رازي (ورازي) 2,024 (1.46%) 1085
52.878M
110.398B
بيمه نوين (نوين) 2,189 (0.27%) 631
8.974M
19.631B
بيمه پاسارگاد (بپاس) 49,700 (0%) 539
4.154M
206.458B
بيمه آسيا (آسيا) 1,830 (0.05%) 505
18.699M
34.222B
بيمه كوثر (كوثر) 4,110 (1.13%) 412
5.530M
22.708B
بيمه حكمت صبا (وحكمت) 1,555 (1.27%) 396
8.024M
12.644B
بيمه اتكايي ايرانيان (اتكاي) 13,750 (0.07%) 355
6.701M
92.201B
بيمه اتكايي امين (اتكام) 4,312 (0.74%) 271
1.825M
7.893B
بيمه معلم (ومعلم) 2,162 (1.46%) 253
3.315M
7.207B
بيمه سينا (وسين) 2,588 (1.41%) 223
4.247M
10.834B
بيمه تعاون (وتعاون) 1,579 (0.06%) 189
4.286M
6.743B
بيمه سامان (بساما) 12,090 (0.25%) 133
1.076M
12.978B
بيمه حافظ (وحافظ) 10,040 (2.97%) 116
2.159M
21.672B
بيمه آرمان (آرمان) 4,204 (1.82%) 97
598,623
2.526B
بيمه سرمد (وسرمد) 3,144 (2.99%) 73
2.535M
7.969B
بيمه كارآفرين (وآفري) 3,819 (1.57%) 46
303,022
1.161B
بيمه اتكايي آواي پارس70%تاديه (آواپارس) 700 (0%) 0
0
0
بيمه تجارت نو(50% پرداخت شده) (تجارت) 500 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي تهران رواك50%تاديه (اتكا تهران) 500 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي باران (باران) 2,701 (0%) 0
0
0
اختيار ف.ت. بساما-19543-030201 (هبساما0302) 1 (0%) 0
0
0
بيمه سرمد (وسرمد) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيار خ.ت. بساما-19911-030201 (ظبساما0302) 1 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي سامان50%تاديه-پذير (اتكاسا) 500 (0%) 0
0
0
بيمه تعاون-پذيره (تعاون-پذيره) 1,000 (0%) 0
0
0
بيمه ما (ما) 5,080 (2.50%) 0
0
0
ح.بيمه آرمان (آرمانح) 4,680 (0%) 0
0
0
ح . بيمه حافظ (وحافظح) 3,286 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي باران50%تاديه-پذيره (باران-پذيره) 500 (0%) 0
0
0
بيمه هوشمند فردا 50% تاديه (وفردا) 500 (0%) 0
0
0
بيمه دانا (دانا) 974 (0%) 0
0
0
ح. بيمه كارآفرين (وآفريح) 250 (0%) 0
0
0
ح .بيمه سينا (وسينح) 1 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي كاريزما50%تاديه (كاريز) 500 (0%) 0
0
0
بيمه پرديس50% تاديه (بيمه پرديس) 500 (0%) 0
0
0
ح. بيمه سرمد (وسرمدح) 4,770 (0%) 0
0
0
ح. بيمه رازي (ورازيح) 4,281 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي سامان 50% تاديه (اتكاسا) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده