PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
اختيارخ رمپنا-35006-1399/07/13
اختيارخ رمپنا-35006-1399/07/13 ( ضپنا7043 ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار آتی 19:22:13
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت دیروز تعداد معاملات EPS
     بیشترین قیمت ارزش P/E
کمترین قیمت حجم حداکثر قیمت مجاز 100,000
     اولین قیمت حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1
تاریخ آخرین معامله 1399/6/22 - 11:32:33   ارزش بازار (م ر) تعداد سهام 1,481
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/6/22 500 500 500 1
4
2.000M
1399/5/27 12,667 12,000 13,000 2
15
190.000M
1399/5/26 20,500 20,000 21,000 2
200
4.100B
1399/5/19 14,000 14,000 14,000 1
10
140.000M
1399/4/30 15,000 15,000 15,000 1
4
60.000M
1399/4/28 13,689 12,800 14,500 18
295
4.038B
1399/4/23 13,800 13,800 13,800 1
5
69.000M
1399/4/18 8,100 8,100 8,101 3
11
89.104M
1399/4/14 8,000 8,000 8,000 2
100
800.000M
1399/4/11 5,300 5,001 5,600 2
200
1.060B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
مهندسي مرآت پولاد (تپولا) 28,274 (5.00%) 1137
4.303M
121.227B
جنرال مكانيك (رنيك) 23,203 (4.90%) 1095
5.987M
131.843B
گروه مپنا (سهامي عام) (رمپنا) 17,270 (4.95%) 522
3.588M
62.006B
خدمات فني فولاد يزد (خفولا) 27,790 (4.98%) 321
386,541
10.834B
كنترل‌خوردگي‌تكين‌كو (رتكو) 15,440 (4.98%) 38
41,550
641.532M
اختيارخ رمپنا-16106-1399/10/09 (ضپنا1021) 3,300 (40.00%) 4
100
577.738M
اختيارخ رمپنا-18806-1399/10/09 (ضپنا1022) 2,800 (14.87%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-21506-1399/10/09 (ضپنا1023) 3,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-24206-1399/10/09 (ضپنا1024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-26906-1399/10/09 (ضپنا1025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-32306-1399/10/09 (ضپنا1026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-37707-1399/10/09 (ضپنا1027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-13406-1399/10/09 (طپنا1020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-16106-1399/10/09 (طپنا1021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-18806-1399/10/09 (طپنا1022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-21506-1399/10/09 (طپنا1023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-24206-1399/10/09 (طپنا1024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-26906-1399/10/09 (طپنا1025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-32306-1399/10/09 (طپنا1026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف رمپنا-37707-1399/10/09 (طپنا1027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت مپنا-23410-99/12/11 (همپنا912) 3,242 (0%) 0
0
0
تابان نيرو سپاهان (تابا) 31,773 (3.00%) 0
0
0
بهسازان صنايع خاورميانه (بهسازان صنايع) 10,000 (0%) 0
0
0
مهندسي جوش ايران (مهندسي جوش) 1,000 (0%) 0
0
0
تجهيزات صنعتي توربين جنوب (توربين جنوب ) 1,000 (0%) 0
0
0
پيمانكاري انرژي نوين (پيمانكاري نوين) 1,000 (0%) 0
0
0
گسترش فن‌آوري‌هاي صنعت ساختمان (صنعت ساختمان) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ رمپنا-13406-1399/10/09 (ضپنا1020) 11,200 (0%) 0
0
0
ح . خدمات فني فولاد يزد (خفولاح) 18,552 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده