PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان
اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان ( گنگين ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 15:51:49
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت دیروز تعداد معاملات EPS 758
     بیشترین قیمت ارزش P/E
کمترین قیمت حجم حداکثر قیمت مجاز 1,030
     اولین قیمت حجم مبنا 20,000,000 حداقل قیمت مجاز 970
تاریخ آخرین معامله -   ارزش بازار (م ر) تعداد سهام 3,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
توسعه بين المللي پديده شانديز (گشان) 153,955 (2.00%) 1642
583,790
89.877B
امور رفاهي كارگزاران پارس (گپارس) 43,455 (5.00%) 278
176,687
7.687B
هتل پارسيان كوثر اصفهان (گكوثر) 130,152 (5.00%) 175
1.102M
143.391B
توريستي ورفاهي آبادگران كيش (گكيش) 52,844 (3.00%) 18
62,118
3.283B
گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي (سمگا) 17,710 (0.10%) 0
0
0
توسعه گردشگري ايران (توسعه گردشگري ) 1,622 (32,340.00%) 0
0
0
ساختمان و خدمات نوساز (خدمات نوساز) 50,000 (0%) 0
0
0
ح.توريستي ورفاهي آبادگران كيش (گكيشح) 2,701 (0.90%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت بانك گردشگري-سهامي عام- 2,377,500,000 79.250
شركت سرمايه گذاري ميراث فرهنگي وگردشگري ايران- 600,000,000 20.000

چکیده