PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان
اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان ( گنگين ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 18:51:18
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 32,200 قیمت دیروز 31,650 تعداد معاملات 158 EPS 1144
550     (%1.74) بیشترین قیمت 32,500 ارزش 40,688,966,200 P/E 28.1
قیمت آخرین معامله 32,400 کمترین قیمت 31,650 حجم 1,264,479 حداکثر قیمت مجاز 32,550
750     (%2.37) اولین قیمت 31,950 حجم مبنا 1,200,000 حداقل قیمت مجاز 30,750
تاریخ آخرین معامله 1400/11/2 - 12:29:59   ارزش بازار (م ر) 96,600,000 تعداد سهام 3,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
5 115,027 31,650 32,450 15,000 2
1 50,000 31,500 32,500 84,900 7
1 50,000 31,250 32,550 71,272 9


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/11/2 32,200 31,650 32,500 158
1.264M
40.689B
1400/10/29 31,650 31,300 31,950 262
1.127M
35.685B
1400/10/28 31,050 30,300 31,100 263
1.159M
35.993B
1400/10/27 30,200 29,350 30,750 305
3.247M
98.076B
1400/10/26 29,900 29,500 30,100 81
1.888M
56.490B
1400/10/22 29,650 28,650 29,900 126
1.304M
38.652B
1400/10/21 29,500 28,850 29,750 84
456,908
13.423B
1400/10/20 29,550 29,400 29,900 49
215,792
6.399B
1400/10/19 29,550 28,800 30,000 180
1.399M
41.385B
1400/10/18 29,650 29,150 30,200 175
2.124M
63.024B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل


سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت بانك گردشگري-سهامي عام- 2,304,513,641 76.810
شركت سرمايه گذاري ميراث فرهنگي وگردشگري ايران- 527,772,980 17.590

چکیده