PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
به پرداخت ملت
به پرداخت ملت ( پرداخت ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 20:01:18
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 43,230 قیمت دیروز 43,680 تعداد معاملات 435 EPS 2233
450     (%1.03) بیشترین قیمت 43,800 ارزش 14,333,684,750 P/E 19.4
قیمت آخرین معامله 43,680 کمترین قیمت 41,500 حجم 339,996 حداکثر قیمت مجاز 45,860
0     (%0) اولین قیمت 42,610 حجم مبنا 1,144,689 حداقل قیمت مجاز 41,500
تاریخ آخرین معامله 1399/6/29 - 13:27:50   ارزش بازار (م ر) 62,683,500 تعداد سهام 1,450,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 54,555 43,680 43,680 12,736 7
1 16,888 41,510 43,770 100 1
4 19,134 41,500 43,780 2,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/6/29 43,230 41,500 43,800 435
339,996
14.334B
1399/6/26 43,680 43,170 44,700 429
796,152
34.795B
1399/6/25 43,620 42,460 45,000 348
305,458
13.386B
1399/6/24 43,540 41,600 45,000 397
438,507
19.286B
1399/6/23 43,270 41,900 45,500 486
847,252
36.418B
1399/6/22 44,100 43,000 46,000 402
545,136
24.183B
1399/6/19 43,860 42,310 45,990 556
1.087M
47.667B
1399/6/18 44,530 42,820 46,000 313
386,527
16.807B
1399/6/17 45,070 43,620 47,600 473
531,640
23.532B
1399/6/16 45,790 42,860 47,340 789
1.117M
51.161B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/8/17 6 1396 2689 1263 1204 1262 405
1396/6/29 3 1396 2689 503 1262 185
1396/1/14 12 1395 1263
1396/1/14 12 1396 2672 1262 1262 -57
1395/12/26 6 1395 1263 405 1364

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
رايان هم افزا (رافزا) 29,965 (5.00%) 60011
353,331
10.588B
خدمات‌انفورماتيك‌ (رانفور) 30,300 (2.38%) 2203
4.354M
135.037B
پرداخت الكترونيك سامان كيش (سپ) 22,900 (4.50%) 1539
2.699M
62.008B
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي (مفاخر) 50,292 (5.00%) 762
2.034M
105.897B
به پرداخت ملت (پرداخت) 43,680 (0%) 435
339,996
14.334B
داده‌پردازي‌ايران‌ (مداران) 30,600 (5.00%) 333
1.442M
44.123B
همكاران سيستم (سيستم) 27,900 (4.49%) 326
484,773
13.475B
ايران‌ارقام‌ (مرقام) 28,080 (4.97%) 252
358,565
10.069B
اختيارف ت رانفور32120-99/12/03 (هرانف912) 1 (0%) 45
320,000
320,000
كارت اعتباري ايران كيش (ركيش) 16,740 (4.99%) 38
80,050
1.340B
افرانت (افرا) 65,500 (5.00%) 27
27,305
1.788B
گروه فن آوا (فن آوا) 14,363 (2.00%) 5
2,036
29.243M
آسان پرداخت پرشين (آپ) 21,800 (0%) 0
0
0
گسترش انفورماتيك ايران (انفورماتيك) 1,000 (0%) 0
0
0
فن آوا كارت (فناوا كارت) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.گروه فن آوا (فن آواح) 907 (0%) 0
0
0
فن آوا كارت (فن آوا كارت) 1,000 (0%) 0
0
0
داده پردازي فن آوا (داده فن آوا) 1,000 (0%) 0
0
0
تجارت الكترونيك پارسيان كيش (تاپكيش) 31,650 (0%) 0
0
0
تجارت الكترونيك پارسيان (رتاپ) 11,760 (0%) 0
0
0


چکیده