PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
به پرداخت ملت
به پرداخت ملت ( پرداخت ) -  وضعیت : مجاز -  معاملات پیوسته  -  بازار بورس 10:53:55
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 51,800 قیمت دیروز 50,500 تعداد معاملات 519 EPS 2075
1,300     (%2.57) بیشترین قیمت 52,880 ارزش 24,796,776,430 P/E 24.1
قیمت پایانی 50,110 کمترین قیمت 48,250 حجم 498,430 حداکثر قیمت مجاز 53,020
390     (%0.77) اولین قیمت 48,250 حجم مبنا 953,834 حداقل قیمت مجاز 47,980
تاریخ آخرین معامله 1399/4/15 - 10:53:47   ارزش بازار (م ر) 72,659,500 تعداد سهام 1,450,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 6,427 51,710 51,800 29,556 1
2 1,733 51,700 52,000 36,417 4
5 7,697 51,000 52,500 300 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/4/14 50,500 49,800 53,940 1,416
1.214M
61.316B
1399/4/11 52,420 48,400 52,730 1,393
2.484M
130.238B
1399/4/10 50,220 48,720 50,670 1,556
2.903M
145.789B
1399/4/9 48,260 46,500 49,190 1,252
1.256M
60.600B
1399/4/8 48,260 45,010 49,610 1,594
2.077M
100.258B
1399/4/7 47,250 45,020 48,300 1,034
1.606M
75.866B
1399/4/4 46,890 45,700 47,700 772
803,175
37.311B
1399/4/3 48,100 45,200 48,910 1,497
1.478M
71.070B
1399/4/2 46,590 44,740 46,960 738
1.142M
53.188B
1399/4/1 44,730 44,010 46,350 1,458
1.675M
74.897B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
خدمات‌انفورماتيك‌ (رانفور) 49,800 (1.54%) 4678
9.668M
470.930B
آسان پرداخت پرشين (آپ) 39,970 (3.68%) 3548
7.483M
282.592B
ايران‌ارقام‌ (مرقام) 67,270 (4.99%) 3314
7.818M
511.478B
پرداخت الكترونيك سامان كيش (سپ) 49,320 (0%) 2185
3.399M
162.415B
تجارت الكترونيك پارسيان كيش (تاپكيش) 44,071 (2.00%) 1980
2.702M
113.339B
كارت اعتباري ايران كيش (ركيش) 22,580 (4.88%) 1692
7.487M
163.344B
تجارت الكترونيك پارسيان (رتاپ) 18,500 (3.99%) 1677
5.440M
95.130B
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي (مفاخر) 43,880 (3.00%) 990
1.425M
61.443B
داده‌پردازي‌ايران‌ (مداران) 55,690 (5.00%) 911
2.783M
154.977B
به پرداخت ملت (پرداخت) 51,800 (2.57%) 519
498,430
24.797B
افرانت (افرا) 37,955 (5.00%) 102
385,273
14.623B
گسترش انفورماتيك ايران (انفورماتيك) 1,000 (0%) 0
0
0
گروه فن آوا (فن آوا) 17,063 (0.06%) 0
0
0
همكاران سيستم (سيستم) 35,130 (3.87%) 0
0
0
داده پردازي فن آوا (داده فن آوا) 1,000 (0%) 0
0
0
فن آوا كارت (فناوا كارت) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.گروه فن آوا (فن آواح) 907 (0%) 0
0
0
رايان هم افزا (رافزا) 1,000 (0%) 0
0
0
فن آوا كارت (فن آوا كارت) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده