PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
به پرداخت ملت
به پرداخت ملت ( پرداخت ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 18:02:58
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 13,330 قیمت دیروز 13,390 تعداد معاملات 88 EPS 1632
60     (%0.45) بیشترین قیمت 13,400 ارزش 3,309,930,500 P/E 8.2
قیمت آخرین معامله 13,400 کمترین قیمت 12,770 حجم 252,260 حداکثر قیمت مجاز 14,050
10     (%0.07) اولین قیمت 12,770 حجم مبنا 1,200,000 حداقل قیمت مجاز 12,730
تاریخ آخرین معامله 1400/9/8 - 12:29:41   ارزش بازار (م ر) 39,990,000 تعداد سهام 3,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 20,000 13,380 13,480 1,000 1
1 386 13,010 13,540 1,000 1
1 100,000 13,000 13,560 10,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/9/8 13,330 12,770 13,400 88
252,260
3.310B
1400/9/7 13,390 12,790 13,610 116
284,108
3.743B
1400/9/6 13,460 13,000 13,600 114
318,345
4.245B
1400/9/3 13,510 13,210 13,780 141
207,113
2.782B
1400/9/2 13,520 13,400 13,800 153
312,619
4.231B
1400/9/1 13,520 13,260 13,820 203
539,191
7.271B
1400/8/30 13,540 13,310 13,790 168
386,759
5.202B
1400/8/29 13,580 13,310 13,980 282
682,134
9.305B
1400/8/26 13,510 13,250 13,610 129
324,587
4.350B
1400/8/25 13,550 13,200 13,630 146
386,338
5.171B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/8/17 6 1396 2689 1263 1204 1262 405
1396/6/29 3 1396 2689 503 1262 185
1396/1/14 12 1396 2672 1262 1262 -57
1396/1/14 12 1395 1263
1395/12/26 6 1395 1263 405 1364

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سپيدار سيستم آسيا (سپيدار) 17,590 (1.75%) 2692
584,753
10.472B
رايان هم افزا (رافزا) 56,002 (3.90%) 2018
377,485
21.278B
توسعه سامانه ي نرم افزاري نگين (توسن) 23,189 (5.00%) 1904
4.023M
94.144B
آسان پرداخت پرشين (آپ) 12,790 (4.98%) 1008
5.505M
71.396B
تجارت الكترونيك پارسيان كيش (تاپكيش) 16,300 (0.80%) 983
3.777M
64.351B
تجارت الكترونيك پارسيان (رتاپ) 6,640 (0.15%) 867
4.431M
29.563B
ايران‌ارقام‌ (مرقام) 10,270 (1.44%) 687
2.606M
27.208B
خدمات‌انفورماتيك‌ (رانفور) 3,801 (1.40%) 558
4.084M
15.666B
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي (مفاخر) 28,190 (2.54%) 360
364,134
10.602B
همكاران سيستم (سيستم) 4,830 (3.83%) 359
6.301M
29.304B
افرانت (افرا) 15,384 (3.41%) 222
312,479
4.927B
كارت اعتباري ايران كيش (ركيش) 5,500 (4.68%) 157
481,310
2.662B
پرداخت الكترونيك سامان كيش (سپ) 30,110 (1.44%) 114
211,493
6.375B
داده‌پردازي‌ايران‌ (مداران) 13,720 (4.26%) 105
268,531
3.709B
به پرداخت ملت (پرداخت) 13,400 (0.07%) 88
252,260
3.310B
فن آوا كارت (فناوا كارت) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.گروه فن آوا (فن آواح) 907 (0%) 0
0
0
فن آوا كارت (فن آوا كارت) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف.ت. توسن-9156-010623 (هتوسن0106) 1,000 (0%) 0
0
0
داده پردازي فن آوا (داده فن آوا) 1,000 (0%) 0
0
0
گسترش انفورماتيك ايران (انفورماتيك) 1,000 (0%) 0
0
0
گروه فن آوا (فن آوا) 24,221 (0%) 0
0
0
اختيارف ت رانفور32120-99/12/03 (هرانف912) 1 (0%) 0
0
0


چکیده