PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سرمايه گذاري وثوق امين
سرمايه گذاري وثوق امين ( وثوق ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 20:30:04
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 26,850 قیمت دیروز 27,600 تعداد معاملات 117 EPS 254
750     (%2.72) بیشترین قیمت 27,650 ارزش 17,163,371,300 P/E 105.7
قیمت آخرین معامله 26,800 کمترین قیمت 26,800 حجم 639,334 حداکثر قیمت مجاز 28,400
800     (%2.90) اولین قیمت 27,050 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 26,800
تاریخ آخرین معامله 1402/1/6 - 14:58:35   ارزش بازار (م ر) 8,592,000 تعداد سهام 320,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 26,800 811,717 33
0 0 0 27,050 2,000 1
0 0 0 27,100 14,303 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1402/1/6 26,850 26,800 27,650 117
639,334
17.163B
1402/1/5 27,600 26,800 28,100 943
3.973M
109.692B
1401/12/28 27,300 27,100 27,300 491
3.659M
99.876B
1401/12/27 26,550 26,100 26,600 326
1.906M
50.629B
1401/12/24 25,850 25,350 25,850 358
2.532M
65.446B
1401/12/23 25,100 24,650 25,100 627
2.870M
71.960B
1401/12/22 24,400 23,600 24,850 891
5.857M
143.012B
1401/12/21 24,150 24,050 25,200 342
2.532M
61.193B
1401/12/20 24,750 24,750 25,500 960
6.867M
170.030B
1401/12/16 25,500 25,000 25,650 1,220
7.929M
202.295B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه گذاري خوارزمي (وخارزم) 5,100 (4.67%) 5041
64.487M
334.348B
سرمايه‌گذاري‌ سايپا (وساپا) 5,550 (6.25%) 3635
48.983M
281.323B
سرمايه‌ گذاري‌ آتيه‌ دماوند (واتي) 14,600 (4.33%) 1101
12.639M
191.832B
گ.مديريت ارزش سرمايه ص ب كشوري (ومدير) 4,052 (3.80%) 1100
8.530M
35.219B
سرمايه گذاري صبا تامين (صبا) 3,999 (2.30%) 1099
13.896M
55.046B
سرمايه‌ گذاري‌ صنعت‌ بيمه‌ (وبيمه) 1,499 (2.66%) 1058
25.385M
38.743B
سرمايه‌گذاري‌ سپه‌ (وسپه) 5,880 (1.67%) 1016
6.826M
40.734B
سرمايه گذاري توسعه صنعت وتجارت (وصنعت) 2,060 (3.78%) 969
19.380M
40.721B
سلف تمام سكه 001 مركزي (سكه مركزي) 2,861,000 (4.00%) 842
145,700
418.656B
سرمايه گذاري مس سرچشمه (سرچشمه) 8,640 (0.12%) 835
41.260M
355.945B
تمام سكه طرح جديد0312 رفاه (سكه0312پ01) 3,077,999 (3.33%) 711
133,200
410.354B
گروه س توسعه صنعتي ايران (وتوصا) 9,470 (2.97%) 706
4.189M
40.491B
سرمايه گذاري پرديس (پرديس) 4,440 (1.03%) 678
26.137M
116.943B
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌ملي‌ (وتوسم) 4,520 (3.67%) 630
6.372M
29.320B
گروه توسعه مالي مهرآيندگان (ومهان) 6,990 (1.83%) 563
8.045M
56.571B
سرمايه‌گذاري‌بوعلي‌ (وبوعلي) 2,974 (1.72%) 562
6.618M
19.940B
سرمايه‌گذاري‌بهمن‌ (وبهمن) 3,551 (2.23%) 527
7.780M
28.099B
م .صنايع و معادن احياء سپاهان (واحيا) 18,070 (2.96%) 348
7.003M
125.860B
س.ص.بازنشستگي كاركنان بانكها (وسكاب) 3,190 (2.48%) 336
7.514M
24.501B
سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد (گوهران) 4,719 (1.20%) 335
1.157M
5.341B
سرمايه گذاري ايساتيس پويا (ويسا) 6,400 (0.16%) 308
15.611M
96.801B
سرمايه گذاري پارس آريان (آريان) 4,163 (2.99%) 306
25.184M
104.841B
سرمايه گذاري اقتصاد شهر طوبي (وطوبي) 2,218 (1.23%) 228
5.176M
11.437B
سرمايه گذاري پويا (وپويا) 3,069 (1.12%) 218
2.595M
7.884B
سرمايه گذاري مالي سپهرصادرات (وسپهر) 3,800 (1.14%) 208
1.028M
3.988B
مديريت سرمايه گذاري كوثربهمن (وكبهمن) 3,560 (0.71%) 200
1.786M
6.359B
شركت سرمايه گذاري اعتلاء البرز (اعتلا) 3,264 (1.72%) 199
2.196M
7.048B
سرمايه گذاري هامون صبا (وهامون) 2,472 (0.12%) 184
2.327M
5.699B
سرمايه گذاري اعتبار ايران (واعتبار) 2,940 (0.54%) 169
2.189M
6.437B
سرمايه گذاري آوا نوين (وآوا) 3,230 (0.46%) 137
1.250M
4.054B
سرمايه گذاري وثوق امين (وثوق) 26,800 (2.90%) 117
639,334
17.163B
س. و خدمات مديريت صند. ب كشوري (مديريت) 3,280 (1.86%) 111
725,297
2.395B
س. تدبيرگران فارس وخوزستان (سدبير) 26,000 (2.99%) 107
126,304
3.276B
سرمايه گذاري ساختماني نوين (وثنو) 2,321 (2.97%) 91
4.154M
9.633B
شركت توسعه اقتصادي آرين (وآرين) 1,425 (0.49%) 85
3.644M
5.258B
ح . سرمايه گذاري جامي (وجاميح) 1,272 (3.00%) 70
2.751M
3.499B
تمام سكه طرح جديد0211ملت (سكه0211پ02) 3,073,510 (3.60%) 69
9,700
29.942B
تكادو (وكادو) 22,750 (2.94%) 66
570,009
12.922B
تمام سكه طرح جديد 0310 صادرات (سكه0310پ04) 3,075,000 (3.50%) 58
14,500
44.717B
گروه صنايع معادن فلات ايرانيان (فلات) 32,950 (2.97%) 44
310,026
10.210B
س. فني و مهندسي مشانير (ومشان) 139,550 (2.99%) 40
157,241
21.938B
توسعه س. كشاورزي آرين توسكا (وآتوس) 198,400 (2.98%) 37
99,366
19.681B
سرمايه گذاري اقتصاد نوين (سنوين) 9,810 (2.62%) 33
531,033
5.146B
سرمايه گذاري افتخار سهام (وفتخار) 3,268 (0.31%) 31
325,199
1.081B
ح.سرمايه گذاري معيار صنعت پارس (معيارح) 12,000 (0.17%) 25
144,187
1.724B
سرمايه گذاري معيار صنعت پارس (معيار ) 14,520 (2.98%) 25
104,069
1.511B
سرمايه گذاري جامي (وجامي) 2,536 (2.96%) 25
980,783
2.487B
سرمايه گذاري دانايان (ودانا) 4,320 (2.66%) 22
609,150
2.630B
سرمايه گذاري سبحان (وسبحان) 2,445 (1.33%) 20
114,760
283.730M
سرمايه گذاري صنايع ايران (وايرا) 2,386 (2.98%) 18
640,020
1.526B
گسترش سرمايه گذاري ايرانيان (وگستر) 4,920 (0.16%) 16
208,301
1.026B
تمام سكه طرح جديد0411 آينده (سكه0411پ05) 3,061,000 (4.05%) 14
1,400
4.296B
احياء صنايع خراسان (واحصا) 50,950 (2.93%) 11
31,014
1.580B
سرمايه گذاري ارس صبا (وارس) 19,990 (0.20%) 6
38,700
773.520M
س. امين توان آفرين ساز (وامين) 11,390 (0%) 6
18,745
213.506M
سرمايه گذاري ملت (وملت) 2,944 (1.97%) 4
27,623
81.322M
سرمايه گذاري توسعه توكا (وتوسكا) 7,550 (2.96%) 4
53,630
404.907M
تمام سكه طرح جديد0412 سامان (سكه0412پ03) 3,050,000 (4.50%) 1
100
305.000M
اختيار ف.ت.صبا-2161-020914 (هصبا0209) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وسپهر-3165-14020321 (طوسپهر304) 1 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري لقمان (ولقمان) 4,607 (0%) 0
0
0
اختيارف وسپهر-3876-14020321 (طوسپهر307) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وسپهر-2454-14020321 (ضوسپهر301) 3,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ آريان-5334-14011025 (ضاريان1003) 2,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري نيروگاهي ايران (وسنا) 14,920 (0%) 0
0
0
اختيارخ آريان-5673-14011025 (ضاريان1004) 800 (0%) 0
0
0
اختيارف آريان-5673-14011025 (طاريان1004) 1 (0%) 0
0
0
ارزش آفرينان پاسارگاد (وارزش) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. شركت توسعه اقتصادي آرين (وآرينح) 2,900 (0%) 0
0
0
اختيارخ آريان-6012-14011025 (ضاريان1005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وسپهر-2217-14020321 (طوسپهر300) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ آريان-4995-14011025 (ضاريان1002) 50 (0%) 0
0
0
اختيارخ وسپهر-3165-14020621 (ضوسپهر604) 2,700 (0%) 0
0
0
شركت س استان مركزي (وسمركز) 1,330 (0%) 0
0
0
اختيارخ وسپهر-3876-14020321 (ضوسپهر307) 1,800 (0%) 0
0
0
س. مديريت سرمايه مدار (مدار) 10 (0%) 0
0
0
گروه سرمايه گذاري امير (اميران) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.سرمايه گذاري دانايان (وداناح) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت س استان همدان (وسهمدا) 512 (0%) 0
0
0
ح.سرمايه گذاري توسعه توكا (وتوسكاح) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.سرمايه گذاري ارس صبا (وارسح) 1,250 (0%) 0
0
0
شركت س استان خراسان جنوبي (وسخراج) 1,989 (0%) 0
0
0
ح . سرمايه گذاري وثوق امين (وثوقح) 835 (0%) 0
0
0
اختيارخ آريان-6351-14011025 (ضاريان1006) 1 (0%) 0
0
0
شركت س استان اردبيل (وساربيل) 1,216 (0%) 0
0
0
اختيارخ وسپهر-3402-14020621 (ضوسپهر605) 1 (0%) 0
0
0
شركت س استان گلستان (وسگلستا) 703 (0%) 0
0
0
اختيارف وسپهر-3639-14020621 (طوسپهر606) 1 (0%) 0
0
0
شركت س استان خوزستان (وسخوز) 602 (0%) 0
0
0
اختيارف.ت.وكادو-26076-021221 (هوكادو0212) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وسپهر-3402-14020321 (ضوسپهر305) 3,500 (0%) 0
0
0
س. چشم انداز توسعه شمال (وشمال) 20,150 (0%) 0
0
0
شركت س استان اصفهان (وسصفا) 693 (0%) 0
0
0
س.سهام عدالت استان مازندران (وسمازن) 922 (0%) 0
0
0
اختيارف وسپهر-2928-14020621 (طوسپهر603) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وسپهر-3165-14020321 (ضوسپهر304) 3,800 (0%) 0
0
0
اختيارف وسپهر-3165-14020621 (طوسپهر604) 1 (0%) 0
0
0
شركت س استان تهران (وستهران) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف آريان-6689-14011025 (طاريان1007) 1 (0%) 0
0
0
ح . سرمايه گذاري لقمان (ولقمانح) 2,510 (0%) 0
0
0
صنعت و تجارت آداك (وآداك) 11,388 (0%) 0
0
0
شركت س استان سيستان وبلوچستان (وسيستا) 587 (0%) 0
0
0
تمام سكه طرح جديد0111آينده (سكه0111پ05) 2,824,623 (0%) 0
0
0
شركت س.استان چهارمحال وبختياري (وسمحال) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وسپهر-3402-14020321 (طوسپهر305) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وسپهر-4349-14020621 (ضوسپهر609) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وسپهر-4349-14020321 (طوسپهر309) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وسپهر-2454-14020321 (طوسپهر301) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وسپهر-3639-14020321 (طوسپهر306) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وسپهر-4113-14020621 (طوسپهر608) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وسپهر-4113-14020621 (ضوسپهر608) 1 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري ارزش آفرينان (وآفر) 13,530 (0%) 0
0
0
شركت س استان هرمزگان (وسهرمز) 650 (0%) 0
0
0
اختيارف آريان-4317-14011025 (طاريان1000) 1 (0%) 0
0
0
گروه‌صنايع‌بهشهرايران‌ (وصنا) 1,604 (0.44%) 0
0
0
شركت س استان بوشهر (وسبوشهر) 1,240 (0%) 0
0
0
گروه مالي كيان (كيانا) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وسپهر-3876-14020621 (ضوسپهر607) 1 (0%) 0
0
0
شركت س استان كردستان (وسكرد) 434 (0%) 0
0
0
اختيارف وسپهر-2691-14020321 (طوسپهر302) 1 (0%) 0
0
0
شركت س استان زنجان (وسزنجان) 1,349 (0%) 0
0
0
س. الماس حكمت ايرانيان (والماس) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وسپهر-2691-14020321 (ضوسپهر302) 2,800 (0%) 0
0
0
اختيارخ وسپهر-2454-14020621 (ضوسپهر601) 2,500 (0%) 0
0
0
اختيارف ت واعتبار-3630-2/12/27 (هتبار212) 1 (0%) 0
0
0
شركت س استان آذربايجان غربي (وساغربي) 435 (0%) 0
0
0
ح. سرمايه گذاري نيروگاهي ايران (وسناح) 11,150 (0%) 0
0
0
اختيارف وسپهر-3876-14020621 (طوسپهر607) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وسپهر-2217-14020621 (ضوسپهر600) 5,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وسپهر-2691-14020621 (ضوسپهر602) 4,900 (0%) 0
0
0
اختيارخ وسپهر-4113-14020321 (ضوسپهر308) 2,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وسپهر-2454-14020621 (طوسپهر601) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف آريان-6012-14011025 (طاريان1005) 1 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري عدالت استان قزوين (وسقزوين) 1,000 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره خوارزم4411-6ماهه20% (صرزم4411) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ.ت.وكادو-26523-030122 (ظوكادو0301) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وسپهر-4349-14020621 (طوسپهر609) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وسپهر-3639-14020621 (ضوسپهر606) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وسپهر-2217-14020321 (ضوسپهر300) 3,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ وسپهر-4349-14020321 (ضوسپهر309) 3,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ آريان-7367-14011025 (ضاريان1008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف آريان-4995-14011025 (طاريان1002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف آريان-6351-14011025 (طاريان1006) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره خوارزم411-6ماهه20% (صرزم411) 990,000 (0%) 0
0
0
شركت س استان قم (وسقم) 1,266 (0%) 0
0
0
شركت س استان سمنان (وسمنان) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ آريان-4656-14011025 (ضاريان1001) 407 (0%) 0
0
0
شركت س استان گيلان (وسگيلا) 432 (0%) 0
0
0
اختيارف وسپهر-3402-14020621 (طوسپهر605) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وسپهر-2928-14020621 (ضوسپهر603) 4,600 (0%) 0
0
0
ح . سرمايه گذاري افتخار سهام (وفتخارح) 1,620 (0%) 0
0
0
اختيارف آريان-5334-14011025 (طاريان1003) 1 (0%) 0
0
0
تمام سكه طرح جديد0112سامان (سكه0112پ03) 3,038,000 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره خوارزم0411-6ماهه20% (صرزم0411) 990,000 (0%) 0
0
0
شركت س استان لرستان (وسلرستا) 460 (0%) 0
0
0
س.سهام عدالت استان كرمانشاه (وسكرشا) 432 (0%) 0
0
0
شركت س استان ايلام (وسيلام) 1,178 (0%) 0
0
0
اختيارخ وسپهر-2928-14020321 (ضوسپهر303) 4,200 (0%) 0
0
0
ح. تكادو (وكادوح) 6,051 (0%) 0
0
0
س. توسعه تجارت هيرمند (بهير) 8,700 (0%) 0
0
0
اختيارف وسپهر-2691-14020621 (طوسپهر602) 1 (0%) 0
0
0
س.سهام عدالت استان خراسان رضوي (وسرضوي) 689 (0%) 0
0
0
ح.سرمايه گذاري ملت (وملتح) 30 (0%) 0
0
0
ح. سرمايه گذاري ساختماني نوين (وثنوح) 500 (0%) 0
0
0
اختيارخ وسپهر-3639-14020321 (ضوسپهر306) 1,800 (0%) 0
0
0
شركت س استان خراسان شمالي (وسخراش) 1,301 (0%) 0
0
0
ح.سرمايه گذاري اقتصاد نوين (سنوينح) 2,523 (0%) 0
0
0
اختيارخ آريان-6689-14011025 (ضاريان1007) 1 (0%) 0
0
0
شركت س استان يزد (وسيزد) 1,211 (0%) 0
0
0
س.سهام عدالت استان كرمان (وسكرمان) 430 (0%) 0
0
0
ح.س. چشم انداز توسعه شمال (وشمالح) 129 (0%) 0
0
0
اختيارف آريان-4656-14011025 (طاريان1001) 1 (0%) 0
0
0
س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوي (وبرق) 45,400 (0%) 0
0
0
اختيارف وسپهر-2928-14020321 (طوسپهر303) 1 (0%) 0
0
0
ح.صنايع معادن فلات ايرانيان (فلاتح) 1,602 (0%) 0
0
0
اختيارف وسپهر-4113-14020321 (طوسپهر308) 1 (0%) 0
0
0
ح.سرمايه گذاري پارس آريان (آريانح) 5,900 (0%) 0
0
0
س.عدالت ا. كهگيلويه وبويراحمد (وسكهبو) 1,100 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت واعتبار-3699-3/01/27 (ظتبار301) 1 (0%) 0
0
0
شركت س استان آذربايجان شرقي (وساشرقي) 431 (0%) 0
0
0
اختيارخ آريان-4317-14011025 (ضاريان1000) 3,000 (0%) 0
0
0
ربع سكه 0312رفاه(ن) (سكه0312ن06) 822,002 (0%) 0
0
0
اختيارف آريان-7367-14011025 (طاريان1008) 1 (0%) 0
0
0
تمام سكه طرح جديد 0110 صادرات (سكه0110پ04) 2,060,311 (0%) 0
0
0
اختيارف وسپهر-2217-14020621 (طوسپهر600) 1 (0%) 0
0
0
شركت س استان فارس (وسفارس) 979 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شخص حقیقی 9,788,083 3.050
شخص حقیقی 7,036,226 2.190
شخص حقیقی 5,670,000 1.770
شخص حقیقی 5,113,949 1.590
شخص حقیقی 3,836,706 1.190
شخص حقیقی 3,700,793 1.150
شخص حقیقی 3,500,000 1.090
شخص حقیقی 3,351,506 1.040
شخص حقیقی 3,323,297 1.030
شخص حقیقی 3,300,000 1.030
شخص حقیقی 3,259,825 1.010
شخص حقیقی 3,241,000 1.010
شخص حقیقی 3,235,795 1.010
شخص حقیقی 3,229,621 1.000
شخص حقیقی 3,219,065 1.000
شخص حقیقی 3,200,000 1.000

چکیده

تلفن شرکت: 88677560-021
نمابر شرکت: 88775811-021