PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بيمه نوين
بيمه نوين ( نوين ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 22:33:28
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 8,940 قیمت دیروز 8,667 تعداد معاملات 2804 EPS 285
273     (%3.15) بیشترین قیمت 9,100 ارزش 153,450,572,862 P/E 31.4
قیمت آخرین معامله 9,100 کمترین قیمت 8,592 حجم 17,163,682 حداکثر قیمت مجاز 9,100
433     (%5.00) اولین قیمت 9,000 حجم مبنا 5,769,009 حداقل قیمت مجاز 8,234
تاریخ آخرین معامله 1399/3/17 - 12:29:00   ارزش بازار (م ر) 13,410,000 تعداد سهام 1,500,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
77 499,326 9,100 9,100 108,253 3
2 5,058 9,097 0 0 0
1 5,000 9,096 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/3/17 8,940 8,592 9,100 2,804
17.164M
153.451B
1399/3/13 8,667 8,400 8,840 2,418
11.428M
99.042B
1399/3/12 8,426 8,050 8,560 1,589
8.728M
73.545B
1399/3/11 8,266 8,166 8,850 2,078
12.815M
105.925B
1399/3/10 8,595 8,455 8,617 1,802
15.242M
131.002B
1399/3/7 8,207 7,650 8,264 2,054
12.928M
106.092B
1399/3/6 7,871 7,647 8,440 2,034
13.500M
106.255B
1399/3/3 8,049 7,851 8,489 2,273
13.755M
110.721B
1399/2/31 8,263 8,140 8,860 2,474
14.691M
121.393B
1399/2/30 8,568 8,328 8,578 3,024
24.598M
210.763B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بيمه ملت (ملت) 20,134 (3.37%) 4624
21.966M
440.955B
بيمه نوين (نوين) 9,100 (5.00%) 2804
17.164M
153.451B
بيمه حكمت صبا (وحكمت) 4,835 (2.98%) 2180
21.662M
104.691B
بيمه زندگي خاورميانه (بخاور) 5,991 (2.94%) 2062
13.439M
79.503B
بيمه كوثر (كوثر) 27,482 (5.00%) 1698
4.144M
112.933B
بيمه ميهن (ميهن) 6,820 (4.99%) 1572
51.399M
350.534B
بيمه حافظ (وحافظ) 38,250 (1.71%) 1373
1.403M
53.678B
شركت بيمه اتكايي امين (اتكام) 7,027 (4.99%) 1245
14.697M
103.199B
بيمه اتكايي ايرانيان (اتكاي) 9,695 (4.77%) 1185
6.615M
63.302B
بيمه دي (ودي) 15,470 (5.00%) 1104
11.548M
178.641B
بيمه ما (ما) 12,760 (8.96%) 1067
5.149M
66.356B
بيمه البرز (البرز) 12,742 (4.99%) 824
4.540M
57.855B
بيمه پارسيان (پارسيان) 14,727 (5.00%) 746
3.880M
57.087B
بيمه پاسارگاد (بپاس) 29,070 (4.87%) 616
1.977M
56.779B
بيمه دانا (دانا) 8,847 (5.00%) 591
2.953M
26.122B
بيمه سرمد (وسرمد) 7,603 (2.99%) 398
2.709M
20.599B
بيمه معلم (ومعلم) 12,712 (5.00%) 256
2.506M
31.851B
بيمه آسيا (آسيا) 23,639 (5.00%) 227
2.115M
49.992B
بيمه سينا (وسين) 8,585 (3.00%) 159
2.366M
20.316B
بيمه تجارت نو (بنو) 8,134 (5.00%) 71
1.140M
9.270B
بيمه سامان (بساما) 11,163 (4.99%) 54
423,162
4.724B
بيمه رازي (ورازي) 4,647 (3.98%) 42
2.238M
10.400B
بيمه كارآفرين (وآفري) 6,962 (2.99%) 22
277,518
1.932B
بيمه آرمان (آرمان) 3,622 (2.00%) 10
105,782
383.142M
بيمه تعاون (وتعاون) 6,913 (2.93%) 0
0
0
ح.بيمه آرمان (آرمانح) 1 (0%) 0
0
0
ح . بيمه تعاون (وتعاونح) 642 (0%) 0
0
0
بيمه تجارت نو(50% پرداخت شده) (تجارت) 500 (0%) 0
0
0
بيمه سرمد (وسرمد) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بيمه سرمد (وسرمدح) 4,770 (0%) 0
0
0
ح. بيمه رازي (ورازيح) 4,281 (0%) 0
0
0
ح . بيمه تجارت نو (بنوح) 1,237 (0%) 0
0
0
ح .بيمه سينا (وسينح) 1 (0%) 0
0
0
ح . بيمه حافظ (وحافظح) 155 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي باران50%تاديه (باران) 500 (0%) 0
0
0
ح. بيمه كارآفرين (وآفريح) 250 (0%) 0
0
0
بيمه تعاون (تعاون) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت بانك اقتصادنوين-سهامي عام- 298,499,995 19.890
شركت تامين سرمايه نوين-سهامي عام- 155,761,042 10.380
IFMصندوق سرمايه گذاري بازارگرداني نوين پيشرو 73,821,817 4.920
شركت تامين آتيه درخشان نوين-سهامي خاص- 70,097,442 4.670
شركت توسعه صنايع بهشهر-سهامي عام- 59,843,750 3.980
شركت سهامي بيمه ايران-سهامي خاص- 59,078,643 3.930
شركت گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند-سهامي عام- 53,331,222 3.550
شركت سرمايه گذاري.س.گروه صنايع بهشهرتهران-س خ 29,850,844 1.990
شركت به پخش-سهامي عام- 24,000,000 1.600
BFMصندوق سرمايه گذاري.ا.بازارگرداني صبانيك 21,814,667 1.450
شركت سرمايه گذاري بوعلي-سهامي عام- 21,000,000 1.400
صندوق سرمايه گذاري مشترك نقش جهان 19,621,106 1.300
صندوق سرمايه گذاري ارزش كاوان آينده 19,050,000 1.270
شركت سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهرايران-سهامي 16,514,057 1.100
شركت صنعتي بهپاك-سهامي عام- 16,000,000 1.060
صندوق سرمايه گذاري پاداش سرمايه بهگزين 15,855,314 1.050
شركت سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي-سهامي عام- 15,571,428 1.030

چکیده