PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ح . ليزينگ رايان‌ سايپا
ح . ليزينگ رايان‌ سايپا ( ولساپاح ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 21:38:25
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 180 قیمت دیروز 180 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 181 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 200
1     (%0.56) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 160
تاریخ آخرین معامله 1397/5/3 - 15:04:22   ارزش بازار (م ر) 0 تعداد سهام 0
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1397/5/3 180 180 198 14,747
1.397B
251.548B
1397/5/2 180 180 209 1,856
90.000M
16.219B
1397/5/1 190 184 217 105
3.007M
571.101M
1397/4/31 198 198 198 1,319
69.399M
13.741B
1397/4/30 180 180 180 2,109
89.753M
16.156B
1397/4/27 180 180 180 80
3.146M
566.289M
1397/4/26 180 180 180 157
4.713M
848.347M
1397/4/25 180 180 198 880
40.704M
7.330B
1396/12/5 135 128 135 4,359
182.336M
24.549B
1396/12/2 123 120 129 4,508
161.708M
19.955B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
ليزينگ‌ايران‌ (وليز) 18,500 (0.27%) 10167
27.003M
492.250B
ليزينگ رايان‌ سايپا (ولساپا) 9,330 (4.95%) 8347
81.892M
759.747B
ليزينگ‌صنعت‌ومعدن‌ (ولصنم) 15,290 (3.45%) 8095
31.353M
470.651B
ليزينگ ايرانيان (وايران) 14,760 (4.98%) 7815
36.465M
514.277B
شركت بهمن ليزينگ (ولبهمن) 14,179 (3.16%) 3699
20.713M
293.150B
واسپاري ملت (ولملت) 17,760 (0.91%) 2307
8.452M
144.581B
ليزينگ‌خودروغدير (ولغدر) 14,910 (5.00%) 389
2.224M
33.155B
واسپاري صنعت نفت آيندگان (واسپاري آيندگان) 1,000 (0%) 0
0
0
ليزينگ پارسيان (ولپارس) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده