PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بيمه رازي
بيمه رازي ( ورازي ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 20:01:17
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 8,838 قیمت دیروز 8,725 تعداد معاملات 1192 EPS 15
113     (%1.30) بیشترین قیمت 9,150 ارزش 95,597,492,997 P/E 589.2
قیمت آخرین معامله 8,900 کمترین قیمت 8,450 حجم 10,817,126 حداکثر قیمت مجاز 9,161
175     (%2.01) اولین قیمت 8,725 حجم مبنا 2,262,956 حداقل قیمت مجاز 8,289
تاریخ آخرین معامله 1399/12/6 - 12:29:59   ارزش بازار (م ر) 26,514,000 تعداد سهام 3,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 2,128 8,890 8,900 35,523 3
1 4,000 8,760 8,930 15,244 4
1 40,205 8,750 8,940 1,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/12/6 8,838 8,450 9,150 1,192
10.817M
95.597B
1399/12/5 8,725 8,018 8,860 969
20.347M
177.530B
1399/12/4 8,439 8,320 8,320 58
1.560M
12.983B
1399/12/3 8,757 8,484 8,484 54
829,994
7.042B
1399/12/2 8,930 8,862 9,100 194
2.144M
19.143B
1399/11/29 9,328 8,800 9,668 2,207
28.245M
263.471B
1399/11/28 9,208 9,208 9,208 100
2.496M
22.979B
1399/11/27 8,770 8,869 8,869 93
1.789M
15.869B
1399/11/26 8,447 8,663 8,663 92
1.114M
9.655B
1399/11/25 8,251 8,551 8,551 35
613,202
5.243B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بيمه ميهن (ميهن) 4,951 (2.00%) 3129
25.303M
127.099B
بيمه رازي (ورازي) 8,900 (2.01%) 1192
10.817M
95.597B
بيمه حكمت صبا (وحكمت) 4,218 (2.98%) 1129
8.870M
37.233B
بيمه سينا (وسين) 18,276 (5.00%) 823
5.813M
107.084B
بيمه اتكايي ايرانيان (اتكاي) 13,398 (0.89%) 624
3.885M
51.902B
بيمه البرز (البرز) 3,620 (1.90%) 568
5.575M
20.231B
بيمه كارآفرين (وآفري) 18,127 (2.00%) 308
955,232
17.451B
بيمه دي (ودي) 23,405 (2.00%) 235
852,838
19.961B
شركت بيمه اتكايي امين (اتكام) 5,029 (1.99%) 192
2.044M
10.294B
بيمه سامان (بساما) 20,685 (2.00%) 163
668,975
13.855B
بيمه آسيا (آسيا) 2,360 (1.67%) 156
1.978M
4.667B
بيمه ما (ما) 8,240 (1.90%) 140
1.565M
12.898B
بيمه زندگي خاورميانه (بخاور) 7,089 (1.99%) 134
826,268
5.858B
بيمه پاسارگاد (بپاس) 78,882 (2.00%) 133
1.451M
114.427B
بيمه پارسيان (پارسيان) 12,520 (1.96%) 99
1.821M
22.796B
بيمه سرمد (وسرمد) 6,909 (2.00%) 98
1.504M
10.389B
بيمه دانا (دانا) 6,820 (1.87%) 87
957,831
6.532B
بيمه نوين (نوين) 6,340 (1.99%) 82
2.604M
16.508B
بيمه ملت (ملت) 16,720 (1.99%) 81
340,456
5.692B
بيمه كوثر (كوثر) 14,664 (2.00%) 73
331,434
4.860B
بيمه تجارت نو (بنو) 35,358 (2.00%) 56
177,366
6.271B
بيمه تعاون (وتعاون) 6,149 (1.99%) 43
116,362
715.510M
بيمه معلم (ومعلم) 4,715 (2.00%) 40
167,149
788.108M
بيمه آرمان (آرمان) 8,544 (2.00%) 35
135,986
1.162B
ح.بيمه آرمان (آرمانح) 7,369 (1.99%) 1
700
5.158M
ح . بيمه حافظ (وحافظح) 155 (0%) 0
0
0
ح. بيمه كارآفرين (وآفريح) 250 (0%) 0
0
0
ح. بيمه رازي (ورازيح) 4,281 (0%) 0
0
0
ح. بيمه سرمد (وسرمدح) 4,770 (0%) 0
0
0
ح . بيمه تعاون (وتعاونح) 642 (0%) 0
0
0
ح .بيمه سينا (وسينح) 1 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي باران50%تاديه (باران) 500 (0%) 0
0
0
بيمه حافظ (وحافظ) 67,711 (0%) 0
0
0
بيمه تجارت نو(50% پرداخت شده) (تجارت) 500 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي باران50%تاديه-پذيره (باران) 500 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي سامان50% تاديه (اتكاسا) 500 (0%) 0
0
0
بيمه تعاون (تعاون) 1,000 (0%) 0
0
0
بيمه سرمد (وسرمد) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده