PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بيمه رازي
بيمه رازي ( ورازي ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 22:33:05
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 4,647 قیمت دیروز 4,469 تعداد معاملات 42 EPS 180
178     (%3.98) بیشترین قیمت 4,647 ارزش 10,399,837,296 P/E 25.8
قیمت آخرین معامله 4,647 کمترین قیمت 4,647 حجم 2,237,968 حداکثر قیمت مجاز 4,647
178     (%3.98) اولین قیمت 4,647 حجم مبنا 2,237,638 حداقل قیمت مجاز 4,291
تاریخ آخرین معامله 1399/3/17 - 12:25:59   ارزش بازار (م ر) 13,941,000 تعداد سهام 3,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
345 31,974,789 4,647 0 0 0
28 5,216,500 4,558 0 0 0
4 6,154 4,469 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/3/17 4,647 4,647 4,647 42
2.238M
10.400B
1399/3/13 4,469 4,469 4,469 44
2.468M
11.029B
1399/3/12 4,382 4,382 4,382 50
2.467M
10.810B
1399/3/11 4,297 4,297 4,297 47
2.467M
10.602B
1399/3/10 4,213 4,215 4,215 42
2.438M
10.277B
1399/3/7 4,053 4,053 4,053 48
2.617M
10.607B
1399/3/6 3,974 3,974 3,974 67
2.618M
10.403B
1399/3/3 3,897 3,897 3,897 51
2.626M
10.235B
1399/2/31 3,821 3,841 3,841 61
2.416M
9.281B
1399/2/30 3,694 3,694 3,694 64
2.882M
10.645B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بيمه ملت (ملت) 20,134 (3.37%) 4624
21.966M
440.955B
بيمه نوين (نوين) 9,100 (5.00%) 2804
17.164M
153.451B
بيمه حكمت صبا (وحكمت) 4,835 (2.98%) 2180
21.662M
104.691B
بيمه زندگي خاورميانه (بخاور) 5,991 (2.94%) 2062
13.439M
79.503B
بيمه كوثر (كوثر) 27,482 (5.00%) 1698
4.144M
112.933B
بيمه ميهن (ميهن) 6,820 (4.99%) 1572
51.399M
350.534B
بيمه حافظ (وحافظ) 38,250 (1.71%) 1373
1.403M
53.678B
شركت بيمه اتكايي امين (اتكام) 7,027 (4.99%) 1245
14.697M
103.199B
بيمه اتكايي ايرانيان (اتكاي) 9,695 (4.77%) 1185
6.615M
63.302B
بيمه دي (ودي) 15,470 (5.00%) 1104
11.548M
178.641B
بيمه ما (ما) 12,760 (8.96%) 1067
5.149M
66.356B
بيمه البرز (البرز) 12,742 (4.99%) 824
4.540M
57.855B
بيمه پارسيان (پارسيان) 14,727 (5.00%) 746
3.880M
57.087B
بيمه پاسارگاد (بپاس) 29,070 (4.87%) 616
1.977M
56.779B
بيمه دانا (دانا) 8,847 (5.00%) 591
2.953M
26.122B
بيمه سرمد (وسرمد) 7,603 (2.99%) 398
2.709M
20.599B
بيمه معلم (ومعلم) 12,712 (5.00%) 256
2.506M
31.851B
بيمه آسيا (آسيا) 23,639 (5.00%) 227
2.115M
49.992B
بيمه سينا (وسين) 8,585 (3.00%) 159
2.366M
20.316B
بيمه تجارت نو (بنو) 8,134 (5.00%) 71
1.140M
9.270B
بيمه سامان (بساما) 11,163 (4.99%) 54
423,162
4.724B
بيمه رازي (ورازي) 4,647 (3.98%) 42
2.238M
10.400B
بيمه كارآفرين (وآفري) 6,962 (2.99%) 22
277,518
1.932B
بيمه آرمان (آرمان) 3,622 (2.00%) 10
105,782
383.142M
ح.بيمه آرمان (آرمانح) 1 (0%) 0
0
0
ح . بيمه حافظ (وحافظح) 155 (0%) 0
0
0
ح. بيمه كارآفرين (وآفريح) 250 (0%) 0
0
0
ح. بيمه رازي (ورازيح) 4,281 (0%) 0
0
0
ح. بيمه سرمد (وسرمدح) 4,770 (0%) 0
0
0
ح . بيمه تجارت نو (بنوح) 1,237 (0%) 0
0
0
ح . بيمه تعاون (وتعاونح) 642 (10.69%) 0
0
0
ح .بيمه سينا (وسينح) 1 (0%) 0
0
0
بيمه تجارت نو(50% پرداخت شده) (تجارت) 500 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي باران50%تاديه (باران) 500 (0%) 0
0
0
بيمه تعاون (تعاون) 1,000 (0%) 0
0
0
بيمه سرمد (وسرمد) 1,000 (0%) 0
0
0
بيمه تعاون (وتعاون) 6,913 (2.93%) 0
0
0


چکیده