PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق ( ثشرق ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 20:01:16
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 7,650 قیمت دیروز 7,660 تعداد معاملات 16 EPS -9
10     (%0.13) بیشترین قیمت 7,280 ارزش 667,168,320 P/E -850.0
قیمت آخرین معامله 7,280 کمترین قیمت 7,280 حجم 91,644 حداکثر قیمت مجاز 8,040
380     (%4.96) اولین قیمت 7,280 حجم مبنا 6,527,415 حداقل قیمت مجاز 7,280
تاریخ آخرین معامله 1399/6/29 - 12:29:14   ارزش بازار (م ر) 8,415,000 تعداد سهام 1,100,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 7,280 13,922,316 623
0 0 0 7,290 31,283 18
0 0 0 7,300 10,230 5


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/6/29 7,650 7,280 7,280 16
91,644
667.168M
1399/6/26 7,660 7,290 7,290 57
174,985
1.276B
1399/6/25 7,670 7,320 7,320 122
531,022
3.887B
1399/6/24 7,700 7,330 7,330 38
103,106
755.767M
1399/6/23 7,710 7,340 7,340 31
120,428
883.942M
1399/6/22 7,720 7,340 7,340 44
81,457
597.894M
1399/6/19 7,720 7,350 7,350 36
112,160
824.376M
1399/6/18 7,730 7,350 7,350 16
24,855
182.684M
1399/6/17 7,730 7,360 7,360 18
208,780
1.537B
1399/6/16 7,740 7,370 7,370 32
104,472
769.959M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/27 3 1396 169 336 0 165 -7
1395/8/29 12 1396 169 336 165 165 314
1395/8/29 12 1395 167 314
1395/5/12 9 1395 175 310 44 314 274
1395/3/29 6 1395 336 310 -71 314 274

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بهساز كاشانه تهران (ثبهساز) 4,700 (0.64%) 276164
622.821M
2,916.860B
توسعه و عمران اميد (ثاميد) 2,320 (4.98%) 30540
23.360M
54.195B
توسعه‌شهري‌توس‌گستر (وتوس) 28,240 (4.98%) 4923
19.936M
565.005B
بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان (ثاخت) 5,030 (4.91%) 3478
23.993M
121.399B
سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ايران‌ (وساخت) 45,160 (4.99%) 1944
4.644M
209.928B
شركت‌ ساختمان‌ اصفهان‌ (ثاصفا) 26,633 (3.00%) 1484
3.404M
89.882B
آ.س.پ (آ س پ) 15,352 (4.99%) 1435
4.432M
70.937B
سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌ (ثمسكن) 7,600 (4.88%) 1234
10.394M
79.001B
سرمايه گذاري كوه نور (ثنور) 8,216 (3.00%) 942
5.175M
42.536B
شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزوي) 20,803 (3.00%) 894
7.665M
158.974B
س. توسعه و عمران استان كرمان (كرمان) 83,416 (5.00%) 518
487,056
40.628B
سرمايه‌ گذاري‌ شاهد (ثشاهد) 47,660 (4.98%) 322
235,315
11.215B
عمران‌وتوسعه‌فارس‌ (ثفارس) 10,450 (4.91%) 294
853,895
8.923B
شهر سازي و خانه سازي باغميشه (ثباغ) 15,627 (5.00%) 283
3.855M
60.237B
تامين مسكن جوانان (ثجوان) 8,676 (4.99%) 225
1.147M
9.963B
شركت كيسون (كيسون) 22,270 (3.00%) 132
1.016M
22.622B
س. ساختماني اعتماد گستر (ثعتما) 31,805 (3.00%) 118
273,342
8.694B
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌ (وآذر) 119,500 (4.99%) 99
32,237
3.852B
نوسازي‌وساختمان‌تهران‌ (ثنوسا) 12,140 (4.93%) 51
325,069
3.946B
عمران و توسعه شاهد (ثعمرا) 26,878 (5.00%) 26
34,210
919.496M
سرمايه گذاري مسكن الوند (ثالوند) 13,735 (4.99%) 25
20,618
283.188M
شركت سرمايه گذاري مسكن شمالغرب (ثغرب) 13,706 (5.00%) 22
25,419
348.393M
س. ساختماني نظام مهندسي ايران (ثنظام) 48,512 (3.00%) 18
43,732
2.122B
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (ثشرق) 7,280 (4.96%) 16
91,644
667.168M
سرمايه گذاري مسكن پرديس (ثپرديس) 13,826 (5.00%) 16
36,893
510.083M
سرمايه گذاري توسعه عمران زاگرس (ثزاگرس) 23,693 (3.00%) 15
24,729
585.904M
توريستي ورفاهي آبادگران ايران (ثاباد) 32,150 (4.99%) 12
83,214
2.675B
ص دين مسكن جنوب-ماهانه16درصد (صمسكن912) 187,625 (5.00%) 8
624
117.078M
سرمايه‌گذاري مسكن زاينده رود (ثرود) 12,397 (5.00%) 6
6,843
84.833M
سامان‌ گستراصفهان‌ (ثامان) 22,120 (4.98%) 5
1,621
35.857M
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان (وثخوز) 36,891 (3.00%) 4
2,278
84.038M
س.توسعه و عمران استان اردبيل (ثتوسا) 73,998 (3.00%) 4
363
26.861M
سخت آژند (ثاژن) 10,382 (1.99%) 4
20,095
208.626M
ح.ساختماني اعتماد گستر (ثعتماح) 4,585 (0%) 0
0
0
ح . شركت كيسون (كيسونح) 700 (0%) 0
0
0
ح . سرمايه گذاري كوه نور (ثنورح) 4,153 (0%) 0
0
0
ح.شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزويح) 13,130 (0%) 0
0
0
س ساختماني ب نام آوران مهندسي (ثنام) 21,284 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري مسكن تهران (ثتران) 9,648 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران-يكجا (مسكن ايران) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان شمالغرب (مسكن شمالغرب) 1,000 (0%) 0
0
0
ايجاد محيط (ايجاد محيط) 1,000 (0%) 0
0
0
ساختماني واوان (واوان) 1,000 (0%) 0
0
0
خدمات غير صنعتي گاز ايران (غيرصنعتي ) 100,000 (0%) 0
0
0
گسترش سازه بناآفرين ايرانيان (بناآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
مديريت پروژههاي ساختماني ايران (مپسا) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن‌سازان منطقه شرق (عمران شرق) 1,000 (0%) 0
0
0
ساختماني عمران تكلار (عمران تكلار) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري بانك كارآفرين (سكارآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران (ثعمسا) 1,000 (0%) 0
0
0
بين المللي ساختمان و صنعت ملي (ثملي) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت گروه سرمايه گذاري مسكن-سهامي عام- 488,789,979 54.300
شخص حقیقی 14,423,751 1.600

چکیده