PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق ( ثشرق ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 23:14:45
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 5,480 قیمت دیروز 5,510 تعداد معاملات 1417 EPS 105
30     (%0.54) بیشترین قیمت 5,600 ارزش 71,445,436,870 P/E 52.2
قیمت آخرین معامله 5,410 کمترین قیمت 5,250 حجم 13,028,971 حداکثر قیمت مجاز 5,780
100     (%1.81) اولین قیمت 5,450 حجم مبنا 9,633,911 حداقل قیمت مجاز 5,240
تاریخ آخرین معامله 1399/9/11 - 12:29:58   ارزش بازار (م ر) 6,028,000 تعداد سهام 1,100,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
2 44,408 5,410 5,430 10,295 2
6 723,303 5,400 5,470 14 1
4 603,000 5,380 5,520 1,913 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/9/11 5,480 5,250 5,600 1,417
13.029M
71.445B
1399/9/10 5,510 5,360 5,620 1,301
16.418M
90.409B
1399/9/9 5,360 5,100 5,480 1,787
19.483M
104.439B
1399/9/8 5,220 5,000 5,380 1,384
14.166M
74.005B
1399/9/5 5,190 5,000 5,210 1,207
16.934M
87.958B
1399/9/4 4,970 4,760 5,090 1,268
13.972M
69.508B
1399/9/3 4,860 4,690 5,100 1,167
11.524M
56.046B
1399/9/2 4,930 4,890 5,100 922
8.948M
43.964B
1399/9/1 5,140 4,960 5,410 1,514
12.973M
66.695B
1399/8/28 5,220 5,090 5,390 2,306
26.453M
138.078B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/8/27 12 1397 40 169 -119 -119 165
1396/8/27 12 1396 -118 165
1396/4/31 9 1396 99 175 -75 165 44
1396/3/16 6 1396 99 336 -68 165 -71
1395/10/27 3 1396 169 336 0 165 -7

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
توسعه و عمران اميد (ثاميد) 2,320 (3.33%) 45311
266.763M
616.540B
بهساز كاشانه تهران (ثبهساز) 2,790 (4.45%) 30979
166.786M
471.072B
سرمايه‌ گذاري‌ شاهد (ثشاهد) 25,750 (4.98%) 14052
37.793M
984.970B
س. توسعه و عمران استان كرمان (كرمان) 78,800 (3.56%) 9654
16.164M
1,284.777B
شركت سرمايه گذاري مسكن شمالغرب (ثغرب) 11,091 (4.99%) 8522
39.909M
460.508B
بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان (ثاخت) 3,990 (4.55%) 6486
81.637M
331.793B
سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ايران‌ (وساخت) 71,200 (0.23%) 6235
15.367M
1,097.535B
شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزوي) 25,358 (3.00%) 5963
19.888M
498.581B
توريستي ورفاهي آبادگران ايران (ثاباد) 31,680 (4.97%) 5125
11.709M
365.685B
توسعه‌شهري‌توس‌گستر (وتوس) 27,450 (4.98%) 4926
12.448M
344.407B
س ساختماني ب نام آوران مهندسي (ثنام) 19,900 (1.14%) 4488
20.974M
424.573B
سرمايه گذاري مسكن پرديس (ثپرديس) 11,600 (1.74%) 4063
20.136M
235.883B
سرمايه‌گذاري مسكن زاينده رود (ثرود) 10,653 (4.99%) 3705
25.137M
268.786B
شهر سازي و خانه سازي باغميشه (ثباغ) 25,487 (5.00%) 3586
12.836M
324.132B
سرمايه گذاري مسكن تهران (ثتران) 5,059 (1.16%) 3463
46.782M
240.991B
سخت آژند (ثاژن) 7,950 (2.66%) 2627
25.277M
201.258B
عمران و توسعه شاهد (ثعمرا) 14,500 (3.38%) 2385
10.078M
150.597B
سرمايه گذاري كوه نور (ثنور) 7,010 (2.53%) 2248
28.378M
198.679B
سامان‌ گستراصفهان‌ (ثامان) 20,970 (4.98%) 2099
5.213M
111.242B
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌ (وآذر) 124,050 (4.99%) 2073
2.058M
256.119B
آ.س.پ (آ س پ) 11,600 (2.10%) 2011
7.784M
92.043B
سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌ (ثمسكن) 6,400 (1.39%) 1804
23.670M
151.884B
سرمايه گذاري مسكن الوند (ثالوند) 14,840 (3.71%) 1730
6.062M
88.232B
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (ثشرق) 5,410 (1.81%) 1417
13.029M
71.445B
نوسازي‌وساختمان‌تهران‌ (ثنوسا) 11,170 (4.98%) 1320
25.451M
282.434B
س. ساختماني اعتماد گستر (ثعتما) 38,978 (3.00%) 837
1.786M
69.999B
سرمايه گذاري توسعه عمران زاگرس (ثزاگرس) 36,040 (4.87%) 487
882,978
32.150B
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان (وثخوز) 41,250 (5.00%) 370
458,395
18.820B
عمران‌وتوسعه‌فارس‌ (ثفارس) 8,230 (4.97%) 338
2.824M
23.240B
شركت كيسون (كيسون) 14,544 (5.00%) 305
2.828M
41.136B
تامين مسكن جوانان (ثجوان) 7,988 (4.99%) 232
2.432M
19.372B
شركت‌ ساختمان‌ اصفهان‌ (ثاصفا) 35,141 (5.00%) 225
799,714
28.103B
س. ساختماني نظام مهندسي ايران (ثنظام) 40,746 (3.00%) 19
21,219
864.589M
س.توسعه و عمران استان اردبيل (ثتوسا) 62,003 (3.00%) 12
3,391
210.252M
ص دين مسكن جنوب-ماهانه16درصد (صمسكن912) 61,719 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران (ثعمسا) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن‌سازان منطقه شرق (عمران شرق) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.ساختماني اعتماد گستر (ثعتماح) 4,585 (0%) 0
0
0
ح . سرمايه گذاري كوه نور (ثنورح) 4,100 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري بانك كارآفرين (سكارآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان شمالغرب (مسكن شمالغرب) 1,000 (0%) 0
0
0
گسترش سازه بناآفرين ايرانيان (بناآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . شركت كيسون (كيسونح) 700 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران-يكجا (مسكن ايران) 1,000 (0%) 0
0
0
بين المللي ساختمان و صنعت ملي (ثملي) 1,000 (0%) 0
0
0
ايجاد محيط (ايجاد محيط) 1,000 (0%) 0
0
0
خدمات غير صنعتي گاز ايران (غيرصنعتي ) 100,000 (0%) 0
0
0
ساختماني واوان (واوان) 1,000 (0%) 0
0
0
مديريت پروژههاي ساختماني ايران (مپسا) 1,000 (0%) 0
0
0
ساختماني عمران تكلار (عمران تكلار) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزويح) 13,130 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت گروه سرمايه گذاري مسكن-سهامي عام- 493,789,979 54.860
شخص حقیقی 9,192,164 1.020

چکیده

آدرس شرکت: مشهد خیایان کوهسنگی -کوهسنگی 15 مجتمع تجاری کوهسنگی طبقه 2
وب سایت شرکت: http://www.smaskan.com
پست الکترونیک شرکت: info@smaskan.com
مدیر مالی: آقای سید علیرضا سیف زاده عمرانی
مدیر سهام: آقای مصطفی دانایی
مدیر عامل: آقای مهدی ذاکرالحسینی
تلفن امور سهام: 38083452-051
نمابر امور سهام: 38083408-051
تلفن امور سهام: 051-38083450-7
تلفن شرکت: 05138083430