PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
البرزدارو
البرزدارو ( دالبر ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 19:30:11
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 9,970 قیمت دیروز 10,310 تعداد معاملات 234 EPS 996
340     (%3.30) بیشترین قیمت 10,490 ارزش 12,447,722,090 P/E 10.0
قیمت آخرین معامله 9,800 کمترین قیمت 9,700 حجم 1,268,487 حداکثر قیمت مجاز 10,920
510     (%4.95) اولین قیمت 10,350 حجم مبنا 1,832,000 حداقل قیمت مجاز 9,700
تاریخ آخرین معامله 1401/3/2 - 12:26:55   ارزش بازار (م ر) 45,662,600 تعداد سهام 4,580,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 2,052 9,710 9,880 2,897 1
2 1,580 9,700 9,940 10 1
0 0 0 9,980 1,028 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1401/3/2 9,970 9,700 10,490 234
1.268M
12.448B
1401/3/1 10,310 9,990 10,510 203
1.496M
15.354B
1401/2/31 10,510 10,110 10,600 233
1.088M
11.252B
1401/2/28 10,750 10,280 10,940 205
718,957
7.529B
1401/2/27 10,930 10,550 11,060 259
586,274
6.292B
1401/2/26 11,030 10,570 11,300 278
691,566
7.586B
1401/2/25 11,070 10,680 11,510 559
2.597M
28.746B
1401/2/24 10,870 10,600 10,930 397
2.527M
27.461B
1401/2/21 10,320 9,570 10,540 330
1.841M
19.003B
1401/2/20 9,950 9,670 10,070 165
798,932
7.917B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/8/20 6 1396 1291 1607 684 1697 797
1396/4/28 3 1396 1290 1397 302 1697 355
1396/2/18 12 1396 1290 1397 1697 1697 2066
1396/2/18 12 1395 1697 2066
1395/10/20 9 1395 1607 1911 1298 2066 1458

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
داروسازي دانا (ددانا) 35,150 (5.87%) 46450
3.320M
116.702B
گروه دارويي بركت (بركت) 17,700 (4.49%) 6387
24.959M
438.190B
ايران‌دارو (ديران) 20,960 (1.21%) 2363
7.982M
169.776B
داروسازي سبحان انكولوژي (دسانكو) 11,280 (3.92%) 1950
10.002M
113.100B
دارويي ره آورد تامين (درهآور) 36,900 (5.88%) 1470
4.663M
168.307B
داروسازي توليد دارو (دتوليد) 9,350 (5.75%) 1318
8.335M
80.063B
سرمايه گذاري دارويي تامين (تيپيكو) 21,670 (5.12%) 961
10.240M
223.005B
مواد اوليه دارويي البرز بالك (دبالك) 10,310 (0.39%) 936
4.514M
47.384B
پخش هجرت (هجرت) 31,500 (3.23%) 915
3.301M
103.450B
دارويي‌ لقمان‌ (دلقما) 2,114 (2.45%) 858
22.260M
46.231B
داروسازي‌ اكسير (دلر) 45,310 (1.78%) 829
1.739M
78.783B
داروسازي‌ كوثر (دكوثر) 3,600 (4.81%) 798
12.909M
46.858B
داروسازي‌زهراوي‌ (دزهراوي) 5,120 (3.58%) 744
10.015M
50.932B
پخش البرز (پخش) 34,400 (1.99%) 717
2.082M
71.805B
سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌ (والبر) 6,990 (4.77%) 704
6.147M
43.787B
داروسازي‌ فارابي‌ (دفارا) 13,330 (4.99%) 659
3.314M
44.458B
الحاوي (دحاوي) 6,030 (0.17%) 619
3.091M
18.665B
گروه دارويي سبحان (دسبحا) 18,500 (4.00%) 595
1.980M
37.928B
توليدمواداوليه‌داروپخش‌ (دتماد) 40,910 (4.24%) 546
912,133
37.647B
داروسازي آوه سينا (داوه) 7,840 (6.00%) 535
4.948M
39.074B
توليد و صادرات ريشمك (ريشمك) 26,950 (3.58%) 496
1.482M
39.784B
توليد ژلاتين كپسول ايران (دكپسول) 38,800 (0.77%) 491
967,579
37.741B
توزيع دارو پخش (دتوزيع) 34,550 (4.95%) 461
2.865M
99.329B
داروسازي‌ روزدارو (دروز) 26,930 (4.98%) 452
938,178
25.575B
شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌ (دشيمي) 27,200 (1.23%) 436
2.295M
61.676B
سبحان دارو (دسبحان) 9,280 (4.92%) 429
4.310M
40.530B
شركت كي بي سي (كي بي سي) 12,380 (4.77%) 397
2.046M
25.634B
داروسازي شهيد قاضي (دقاضي) 31,900 (1.85%) 375
711,946
22.514B
داروسازي‌ اسوه‌ (داسوه) 47,700 (4.17%) 364
1.326M
62.079B
داروسازي‌ ابوريحان‌ (دابور) 24,010 (4.49%) 322
1.185M
28.883B
كارخانجات‌داروپخش‌ (دارو) 30,070 (3.44%) 294
457,431
13.788B
دارويي‌ رازك‌ (درازك) 16,490 (3.45%) 290
1.212M
19.836B
سرمايه گذاري شفادارو (شفا) 16,030 (4.98%) 263
1.700M
27.480B
داروپخش‌ (هلدينگ‌ (وپخش) 34,250 (0.62%) 254
765,079
26.100B
داروسازي كاسپين تامين (كاسپين) 22,700 (4.62%) 249
895,767
20.331B
شيرين دارو (دشيري) 99,500 (2.97%) 244
99,036
9.922B
البرزدارو (دالبر) 9,800 (4.95%) 234
1.268M
12.448B
فرآورده‌هاي‌ تزريقي‌ ايران‌ (دفرا) 17,400 (2.08%) 224
874,169
15.282B
لابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌ (دعبيد) 24,760 (1.81%) 203
328,842
7.881B
داروسازي‌ سينا (دسينا) 25,270 (5.00%) 158
995,574
25.559B
پارس‌ دارو (دپارس) 31,470 (0.76%) 107
355,144
11.125B
داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌ (دجابر) 12,420 (5.98%) 48
250,347
3.109B
داروسازي تهران شيمي (شتهران) 40,950 (1.99%) 6
15,709
643.284M
اختيار ف.ت.ددانا-33745-020225 (هددانا0202) 1,000 (0%) 0
0
0
صكوك منفعت سينا دارو-3ماهه 19% (صينا205) 990,000 (0%) 0
0
0
ح . شيرين دارو (دشيريح) 11,966 (0%) 0
0
0
آنتي بيوتيك سازي ايران (بيوتيك) 1,000 (0%) 0
0
0
كيميدارو (دكيمي) 20,360 (1.69%) 0
0
0
ح . داروسازي شهيد قاضي (دقاضيح) 25,200 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ تهران‌ دارو (دتهران‌) 18,983 (0%) 0
0
0
پخش رازي (درازي) 1,000 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ امين‌ (دامين) 3,565 (0.61%) 0
0
0
صكوك اجاره دعبيد-3ماهه18% (صعبيد312) 1,000,000 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه دعبيد12-3ماهه18% (صنوآور12) 1,000,000 (0%) 0
0
0
داروسازي زاگرس فارمد پارس (ددام) 13,610 (0%) 0
0
0


چکیده
تاسيس كارخانه يا موسسه براي ساخت و فروش محصولات دارويي، شيميايي، آرايشي و بهداشتي، وارد كردن ماشين آلات مربوط به توليد و اصلاح و يا تغيير صنعتي مواد. فعاليتهاي ديگر شركت عبارتند از وارد كردن مواد اوليه خام يا نيم ساخته و لوازم بسته بندي مورد استفاده در مح

نمابر شرکت: 88208123
آدرس امور سهام: تهران آرژانتین خیابان الوند کوچه آویز پلاک 5
آدرس کارخانه: قزوين - شهر صنعتي البرز - خيابان حکمت هشتم .انتهاي خيابان
وب سایت شرکت: http://www.alborzdarouco.com
پست الکترونیک شرکت: info@alboradarouco.com
مدیر عامل: آقای پویا فرهت
مدیر روابط عمومی: اقای محمد رضا صادقی
مدیر مالی: بهزاد شکوری
تلفن کارخانه: 02832221001
تلفن شرکت: 02188771708
نمابر کارخانه: 02832223700
تلفن شرکت: 021-88192773-5
نمابر شرکت: 021-88192770
تلفن امور سهام: 88799932-021 88870886 3-88201940 داخلی 3
مدیر سهام: آقای غلامرضا تاج الدینی