PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
البرزدارو
البرزدارو ( دالبر ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 22:53:15
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 26,701 قیمت دیروز 26,701 تعداد معاملات 0 EPS 1133
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 23.6
قیمت آخرین معامله 26,701 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 28,036
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1,872,589 حداقل قیمت مجاز 25,366
تاریخ آخرین معامله 1399/3/6 - 12:29:47   ارزش بازار (م ر) 58,742,200 تعداد سهام 2,200,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 270 23,600 26,701 3,684 3
1 347 6,664 26,702 1,800 1
0 0 0 28,800 660 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/3/6 26,701 26,701 27,278 628
2.539M
67.793B
1399/3/3 28,106 27,278 28,880 789
1.243M
34.626B
1399/2/31 28,713 27,961 28,753 2,391
5.305M
152.328B
1399/2/30 27,384 27,764 27,764 625
1.334M
37.039B
1399/2/29 26,442 26,927 26,927 483
1.165M
31.369B
1399/2/28 25,645 24,160 26,702 2,563
6.516M
167.093B
1399/2/27 25,431 25,359 26,693 1,951
4.254M
108.175B
1399/2/24 26,693 26,563 27,592 2,370
4.705M
125.601B
1399/2/23 27,961 27,592 27,592 654
1.339M
36.957B
1399/2/22 29,044 28,835 30,500 2,021
3.909M
113.529B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/20 9 1395 1607 1911 1298 2066 1458
1395/8/20 6 1395 1607 1696 1204 2066 856
1395/4/10 3 1395 1397 1696 537 2066 611
1395/3/5 12 1395 1397 2544 2066 2066 2185
1395/3/5 12 1394 1911 2185

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
داروسازي توليد دارو (دتوليد) 41,300 (3.11%) 8458
27.117M
1,103.994B
سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌ (والبر) 18,977 (1.94%) 6447
26.992M
507.154B
داروسازي‌زهراوي‌ (دزهراوي) 23,180 (4.66%) 6272
11.219M
261.036B
داروسازي آوه سينا (داوه) 33,721 (3.64%) 3719
4.003M
134.965B
ايران‌دارو (ديران) 19,600 (4.11%) 3294
6.146M
121.040B
مواد اوليه دارويي البرز بالك (دبالك) 20,559 (5.00%) 2845
6.626M
136.618B
لابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌ (دعبيد) 54,500 (4.68%) 2592
2.902M
158.334B
توزيع دارو پخش (دتوزيع) 60,875 (5.00%) 2384
1.157M
68.120B
داروسازي‌ فارابي‌ (دفارا) 92,460 (0.59%) 2211
1.977M
178.640B
دارويي‌ رازك‌ (درازك) 63,000 (0.86%) 2041
1.741M
107.611B
داروسازي‌ كوثر (دكوثر) 25,300 (1.06%) 1899
5.188M
130.421B
دارويي ره آورد تامين (درهآور) 45,666 (5.00%) 1749
853,813
39.417B
كارخانجات‌داروپخش‌ (دارو) 62,439 (0.02%) 1715
1.545M
92.826B
توليدمواداوليه‌داروپخش‌ (دتماد) 42,550 (3.02%) 1672
1.644M
69.538B
داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌ (دجابر) 35,700 (4.55%) 1636
4.770M
169.978B
سرمايه گذاري دارويي تامين (تيپيكو) 57,707 (1.84%) 1602
2.119M
120.318B
گروه دارويي بركت (بركت) 11,982 (5.00%) 1570
5.133M
61.498B
داروسازي‌ ابوريحان‌ (دابور) 42,929 (5.00%) 1490
1.214M
52.553B
داروسازي‌ سينا (دسينا) 46,067 (5.00%) 1412
1.790M
81.004B
داروسازي كاسپين تامين (كاسپين) 49,189 (3.82%) 1383
1.832M
89.891B
پخش هجرت (هجرت) 63,469 (5.00%) 1377
731,939
46.727B
داروسازي‌ امين‌ (دامين) 20,158 (5.00%) 1309
4.169M
84.117B
سرمايه گذاري شفادارو (شفا) 50,200 (2.23%) 1242
2.294M
111.711B
توليد ژلاتين كپسول ايران (دكپسول) 46,700 (0.82%) 1188
1.443M
66.916B
داروسازي سبحان انكولوژي (دسانكو) 18,934 (5.00%) 1175
3.657M
68.140B
كيميدارو (دكيمي) 26,520 (4.99%) 1104
1.254M
33.391B
شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌ (دشيمي) 46,000 (4.79%) 963
794,543
36.493B
داروسازي‌ اسوه‌ (داسوه) 28,398 (0.51%) 825
1.103M
30.270B
داروسازي‌ اكسير (دلر) 108,806 (0.41%) 786
815,295
88.445B
شركت كي بي سي (كي بي سي) 36,204 (5.00%) 779
685,650
24.922B
گروه دارويي سبحان (دسبحا) 21,619 (1.29%) 773
2.054M
43.724B
پخش البرز (پخش) 52,470 (5.00%) 717
1.217M
63.563B
پارس‌ دارو (دپارس) 98,000 (0.17%) 623
789,267
75.585B
فرآورده‌هاي‌ تزريقي‌ ايران‌ (دفرا) 29,350 (4.58%) 456
857,944
25.088B
توليد و صادرات ريشمك (ريشمك) 40,615 (5.00%) 453
1.148M
46.632B
دارويي‌ لقمان‌ (دلقما) 20,517 (5.00%) 441
2.413M
49.506B
داروسازي‌ روزدارو (دروز) 17,880 (3.52%) 385
700,241
12.382B
داروپخش‌ (هلدينگ‌ (وپخش) 134,230 (5.00%) 380
293,543
39.402B
الحاوي (دحاوي) 37,931 (3.00%) 243
360,660
13.680B
داروسازي زاگرس فارمد پارس (ددام) 26,134 (5.00%) 216
255,201
6.669B
داروسازي شهيد قاضي (دقاضي) 84,100 (2.53%) 161
52,146
4.386B
شيرين دارو (دشيري) 137,896 (3.00%) 138
28,829
3.784B
صكوك منفعت سينا دارو-3ماهه 19% (صينا205) 995,000 (0.45%) 2
10
9.950M
ح . داروسازي شهيد قاضي (دقاضيح) 57,000 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ تهران‌ دارو (دتهران‌) 19,583 (0%) 0
0
0
سبحان دارو (دسبحان) 23,405 (0%) 0
0
0
داروسازي تهران شيمي (شتهران) 8,502 (0%) 0
0
0
ح . شيرين دارو (دشيريح) 11,966 (0%) 0
0
0
البرزدارو (دالبر) 26,701 (0%) 0
0
0


چکیده
تاسيس كارخانه يا موسسه براي ساخت و فروش محصولات دارويي، شيميايي، آرايشي و بهداشتي، وارد كردن ماشين آلات مربوط به توليد و اصلاح و يا تغيير صنعتي مواد. فعاليتهاي ديگر شركت عبارتند از وارد كردن مواد اوليه خام يا نيم ساخته و لوازم بسته بندي مورد استفاده در مح

تلفن شرکت: 88208122
نمابر شرکت: 88208123
تلفن امور سهام: 88201940-88201943
آدرس امور سهام: تهران آرژانتین خیابان الوند کوچه آویز پلاک 5
آدرس کارخانه: قزوين - شهر صنعتي البرز - خيابان حکمت هشتم .انتهاي خيابان
تلفن کارخانه: ۲۲۲۱۰۰۱-۰۲۸۲
نمابر کارخانه: ۲۲۲۳۷۰۰-۰۲۸۲
وب سایت شرکت: http://www.alborzdarouco.com
پست الکترونیک شرکت: info@alboradarouco.com
مدیر عامل: آقای پویا فرهت
مدیر مالی: آقای الیاس کهزادی
مدیر سهام: آقای سوری
مدیر روابط عمومی: اقای محمد رضا صادقی