PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
البرزدارو
البرزدارو ( دالبر ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 06:41:52
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 12,080 قیمت دیروز 12,080 تعداد معاملات 0 EPS 1126
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 10.7
قیمت آخرین معامله 12,100 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 12,680
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1,232,000 حداقل قیمت مجاز 11,480
تاریخ آخرین معامله 1400/9/8 - 12:29:09   ارزش بازار (م ر) 37,206,400 تعداد سهام 3,080,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 460 11,650 12,430 1,000 1
1 8,606 11,620 12,500 450 1
1 500 11,600 12,550 500 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/9/8 12,080 11,600 12,380 155
473,255
5.772B
1400/9/7 12,000 11,440 12,230 152
511,591
6.130B
1400/9/6 12,020 11,810 12,130 200
989,423
11.793B
1400/9/3 12,430 12,000 12,580 154
413,330
5.059B
1400/9/2 12,530 12,420 12,730 172
633,685
7.962B
1400/9/1 12,500 12,400 12,800 209
553,827
6.979B
1400/8/30 12,410 11,900 12,500 96
395,235
4.833B
1400/8/29 12,500 12,140 13,020 289
816,799
10.100B
1400/8/26 12,770 12,300 12,850 170
458,888
5.833B
1400/8/25 12,800 12,460 13,300 264
697,801
8.763B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/8/20 6 1396 1291 1607 684 1697 797
1396/4/28 3 1396 1290 1397 302 1697 355
1396/2/18 12 1396 1290 1397 1697 1697 2066
1396/2/18 12 1395 1697 2066
1395/10/20 9 1395 1607 1911 1298 2066 1458

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
داروسازي‌ اكسير (دلر) 42,550 (0%) 0
0
0
داروسازي آوه سينا (داوه) 10,070 (0%) 0
0
0
پخش هجرت (هجرت) 27,909 (0%) 0
0
0
سبحان دارو (دسبحان) 14,910 (0%) 0
0
0
توليد و صادرات ريشمك (ريشمك) 29,996 (0%) 0
0
0
داروپخش‌ (هلدينگ‌ (وپخش) 34,500 (0%) 0
0
0
داروسازي‌زهراوي‌ (دزهراوي) 4,740 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ سينا (دسينا) 20,220 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ اسوه‌ (داسوه) 23,790 (0%) 0
0
0
پخش البرز (پخش) 25,200 (0%) 0
0
0
دارويي ره آورد تامين (درهآور) 24,022 (0%) 0
0
0
اختيارف ت بركت-22100-99/12/17 (هبركت912) 117 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ تهران‌ دارو (دتهران‌) 18,983 (0%) 0
0
0
پخش رازي (درازي) 1,000 (0%) 0
0
0
داروسازي توليد دارو (دتوليد) 9,100 (0%) 0
0
0
فرآورده‌هاي‌ تزريقي‌ ايران‌ (دفرا) 27,530 (0%) 0
0
0
كيميدارو (دكيمي) 19,090 (0%) 0
0
0
ح . داروسازي شهيد قاضي (دقاضيح) 25,200 (0%) 0
0
0
دارويي‌ رازك‌ (درازك) 35,910 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ كوثر (دكوثر) 3,030 (0%) 0
0
0
صكوك منفعت سينا دارو-3ماهه 19% (صينا205) 1,000,000 (0%) 0
0
0
داروسازي كاسپين تامين (كاسپين) 23,330 (0%) 0
0
0
دارويي‌ لقمان‌ (دلقما) 23,250 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري دارويي تامين (تيپيكو) 21,650 (0%) 0
0
0
داروسازي تهران شيمي (شتهران) 7,480 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌ (دجابر) 13,240 (0%) 0
0
0
شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌ (دشيمي) 23,720 (0%) 0
0
0
ح . شيرين دارو (دشيريح) 11,966 (0%) 0
0
0
گروه دارويي بركت (بركت) 21,980 (0%) 0
0
0
توليدمواداوليه‌داروپخش‌ (دتماد) 42,450 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري شفادارو (شفا) 15,790 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ روزدارو (دروز) 24,690 (0%) 0
0
0
الحاوي (دحاوي) 4,577 (0%) 0
0
0
گروه دارويي سبحان (دسبحا) 17,950 (0%) 0
0
0
داروسازي سبحان انكولوژي (دسانكو) 14,649 (0%) 0
0
0
آنتي بيوتيك سازي ايران (بيوتيك) 1,000 (0%) 0
0
0
لابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌ (دعبيد) 19,000 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ امين‌ (دامين) 2,662 (0%) 0
0
0
توليد ژلاتين كپسول ايران (دكپسول) 29,441 (0%) 0
0
0
اختيارف ت دلر-105800-99/12/05 (هلر912) 1 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ فارابي‌ (دفارا) 13,540 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره دعبيد-3ماهه18% (صعبيد312) 1,000,000 (0%) 0
0
0
سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌ (والبر) 8,260 (0%) 0
0
0
البرزدارو (دالبر) 12,100 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ ابوريحان‌ (دابور) 23,670 (0%) 0
0
0
شركت كي بي سي (كي بي سي) 17,300 (0%) 0
0
0
شيرين دارو (دشيري) 123,149 (0%) 0
0
0
داروسازي شهيد قاضي (دقاضي) 28,724 (0%) 0
0
0
داروسازي زاگرس فارمد پارس (ددام) 9,680 (0%) 0
0
0
توزيع دارو پخش (دتوزيع) 28,510 (0%) 0
0
0
كارخانجات‌داروپخش‌ (دارو) 29,280 (0%) 0
0
0
ايران‌دارو (ديران) 19,290 (0%) 0
0
0
داروسازي دانا (ددانا) 1,000 (0%) 0
0
0
پارس‌ دارو (دپارس) 31,740 (0%) 0
0
0
مواد اوليه دارويي البرز بالك (دبالك) 7,863 (0%) 0
0
0


چکیده
تاسيس كارخانه يا موسسه براي ساخت و فروش محصولات دارويي، شيميايي، آرايشي و بهداشتي، وارد كردن ماشين آلات مربوط به توليد و اصلاح و يا تغيير صنعتي مواد. فعاليتهاي ديگر شركت عبارتند از وارد كردن مواد اوليه خام يا نيم ساخته و لوازم بسته بندي مورد استفاده در مح

نمابر شرکت: 88208123
آدرس امور سهام: تهران آرژانتین خیابان الوند کوچه آویز پلاک 5
آدرس کارخانه: قزوين - شهر صنعتي البرز - خيابان حکمت هشتم .انتهاي خيابان
وب سایت شرکت: http://www.alborzdarouco.com
پست الکترونیک شرکت: info@alboradarouco.com
مدیر عامل: آقای پویا فرهت
مدیر روابط عمومی: اقای محمد رضا صادقی
مدیر مالی: بهزاد شکوری
تلفن کارخانه: 02832221001
تلفن شرکت: 02188771708
نمابر کارخانه: 02832223700
تلفن شرکت: 021-88192773-5
نمابر شرکت: 021-88192770
تلفن امور سهام: 88799932-021 88870886 3-88201940 داخلی 3
مدیر سهام: آقای غلامرضا تاج الدینی