PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بورس اوراق بهادار تهران
بورس اوراق بهادار تهران ( بورس ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 18:51:25
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 7,870 قیمت دیروز 8,280 تعداد معاملات 872 EPS 449
410     (%4.95) بیشترین قیمت 7,910 ارزش 72,906,668,810 P/E 17.5
قیمت آخرین معامله 7,870 کمترین قیمت 7,870 حجم 9,259,976 حداکثر قیمت مجاز 8,690
410     (%4.95) اولین قیمت 7,880 حجم مبنا 5,600,000 حداقل قیمت مجاز 7,870
تاریخ آخرین معامله 1400/11/2 - 12:29:53   ارزش بازار (م ر) 110,180,000 تعداد سهام 14,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 7,870 3,639,974 105
0 0 0 7,880 21,000 3
0 0 0 7,890 28,000 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/11/2 7,870 7,870 7,910 872
9.260M
72.907B
1400/10/29 8,280 8,080 8,630 1,178
12.649M
104.676B
1400/10/28 8,500 8,490 8,700 1,409
18.491M
157.139B
1400/10/27 8,930 8,660 9,100 4,310
36.356M
324.836B
1400/10/26 8,670 8,650 8,990 4,161
40.197M
348.576B
1400/10/25 9,100 9,050 9,500 2,393
18.850M
171.589B
1400/10/22 9,520 9,350 9,840 3,763
21.607M
205.693B
1400/10/21 9,840 9,510 10,230 3,798
20.386M
200.682B
1400/10/20 9,900 9,280 10,150 4,028
22.193M
219.614B
1400/10/19 9,720 9,700 10,070 3,873
29.548M
287.115B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/8/24 6 1396 282 289 48 249 113
1396/5/18 3 1396 346 46 249 77
1396/3/27 12 1396 346 249 249 237
1396/3/27 12 1395 224
1395/10/28 9 1395 289 177 112

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
فرابورس ايران (فرابورس) 13,200 (4.97%) 5647
22.977M
313.641B
بورس كالاي ايران (كالا) 24,290 (0.16%) 4702
15.510M
387.400B
تامين سرمايه امين (امين) 10,460 (4.91%) 1688
2.418M
25.180B
سايراشخاص بورس انرژي (انرژي3) 63,350 (4.99%) 1602
1.513M
96.891B
بورس اوراق بهادار تهران (بورس) 7,870 (4.95%) 872
9.260M
72.907B
تامين سرمايه بانك ملت (تملت) 2,480 (0.24%) 695
7.650M
18.802B
تامين سرمايه نوين (تنوين) 5,910 (4.98%) 179
1.635M
9.783B
تامين سرمايه لوتوس پارسيان (لوتوس) 5,720 (0%) 171
9.486M
54.257B
تامين سرمايه دماوند (تماوند) 5,700 (0.35%) 72
2.483M
14.091B
اختيارخ فرابورس-19000-14001218 (ضفرابورس1200) 400 (33.33%) 4
20
6.101M
نهادهاي مالي بورس انرژي (انرژي1) 63,350 (4.99%) 1
23,691
1.501B
اختيارخ فرابورس-31000-14001218 (ضفرابورس1204) 1 (0%) 0
0
0
سپرده گذاري مركزي و تسويه وجوه (سپرده) 1 (0%) 0
0
0
تامين سرمايه تمدن (تمدن) 10 (0%) 0
0
0
اختيارخ فرابورس-15000-14001218 (ضفرابورس1209) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فرابورس-11000-14001218 (طفرابورس1207) 1 (0%) 0
0
0
توليدكنندگان بورس كالاي ايران (تكالا) 24,330 (0%) 0
0
0
اختيارخ فرابورس-28000-14001218 (ضفرابورس1203) 1 (0%) 0
0
0
تامين سرمايه سپهر (تامين سپهر) 1,000 (0%) 0
0
0
سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار (سپرده گذاري) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ فرابورس-17000-14001218 (ضفرابورس1210) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فرابورس-37000-14001218 (ضفرابورس1206) 1 (0%) 0
0
0
ح . تامين سرمايه دماوند (تماوندح) 7,084 (0%) 0
0
0
اختيارخ فرابورس-25000-14001218 (ضفرابورس1202) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فرابورس-37000-14001218 (طفرابورس1206) 1 (0%) 0
0
0
كارگزاران بورس كالاي ايران (اكالا) 24,330 (0%) 0
0
0
تامين سرمايه خليج فارس (تفارس) 1,000 (0%) 0
0
0
تامين سرمايه دماوند-پذيره (تماوند) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ فرابورس-34000-14001218 (ضفرابورس1205) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فرابورس-34000-14001218 (طفرابورس1205) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فرابورس-22000-14001218 (طفرابورس1201) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فرابورس-17000-14001218 (طفرابورس1210) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فرابورس-31000-14001218 (طفرابورس1204) 1 (0%) 0
0
0
كارگزاران بورس اوراق بهادار (كبورس) 8,280 (0%) 0
0
0
گواهي صادراتي دلار (گواهي2) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف فرابورس-28000-14001218 (طفرابورس1203) 1 (0%) 0
0
0
گواهي صادراتي يورو (گواهي1) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف فرابورس-19000-14001218 (طفرابورس1200) 1 (0%) 0
0
0
نهادهاي مالي بورس كالاي ايران (نكالا) 24,330 (0%) 0
0
0
اختيارخ فرابورس-13000-14001218 (ضفرابورس1208) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فرابورس-11000-14001218 (ضفرابورس1207) 1 (0%) 0
0
0
فعالان بورس انرژي (انرژي2) 66,680 (0%) 0
0
0
اختيارف فرابورس-25000-14001218 (طفرابورس1202) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فرابورس-22000-14001218 (ضفرابورس1201) 1 (0%) 0
0
0
تامين سرمايه اميد (اميد) 8,860 (0%) 0
0
0
اختيارف فرابورس-13000-14001218 (طفرابورس1208) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فرابورس-15000-14001218 (طفرابورس1209) 1 (0%) 0
0
0
نهادهاي مالي بورس اوراق بهادار (نبورس) 8,280 (0%) 0
0
0


چکیده