PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
گروه توسعه هنر ايران
گروه توسعه هنر ايران ( وهنر ) -  وضعیت : مجاز -  مداخله ناظر  -  بازار پایه فرابورس 16:42:28
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 5,827 قیمت دیروز 5,550 تعداد معاملات 551 EPS 361
277     (%4.99) بیشترین قیمت 5,827 ارزش 13,379,995,613 P/E 15.9
قیمت پایانی 5,724 کمترین قیمت 5,700 حجم 2,297,622 حداکثر قیمت مجاز 5,827
174     (%3.14) اولین قیمت 5,827 حجم مبنا 3,603,604 حداقل قیمت مجاز 5,273
تاریخ آخرین معامله 1399/1/9 - 12:28:54   ارزش بازار (م ر) 5,688,213 تعداد سهام 993,748,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
171 4,655,657 5,827 5,839 2,000 1
1 1,709 5,826 5,887 6,000 1
2 849 5,824 5,989 10,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/1/6 5,550 5,440 5,555 1,122
5.081M
28.198B
1399/1/5 5,394 5,331 5,395 1,318
7.262M
39.174B
1398/12/28 5,238 5,060 5,326 1,133
4.980M
26.087B
1398/12/27 5,171 5,072 5,350 908
3.308M
17.086B
1398/12/26 5,228 5,098 5,315 1,212
4.568M
23.880B
1398/12/25 5,161 5,092 5,165 416
2.069M
10.537B
1398/12/24 5,249 5,165 5,300 698
2.847M
14.786B
1398/12/21 5,436 5,382 5,681 1,713
5.937M
32.272B
1398/12/20 5,548 5,546 5,600 922
3.899M
21.628B
1398/12/19 5,717 5,645 5,661 540
1.964M
11.087B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
گروه توسعه هنر ايران (وهنر) 5,827 (4.99%) 551
2.298M
13.380B
گروه توسعه هنر ايران-پذيره (وهنر-پذيره) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده