PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
فن آوا كارت
فن آوا كارت ( فناوا كارت ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پیش از گشایش  -  بازار فرابورس 13:38:16
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,000 قیمت دیروز 1,000 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 1,000 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 1,050
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 950
تاریخ آخرین معامله -   ارزش بازار (م ر) 60,000 تعداد سهام 60,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سپيدار سيستم آسيا (سپيدار) 50,001 (0.07%) 12473
452,561
22.437B
آسان پرداخت پرشين (آپ) 14,180 (4.90%) 1007
3.352M
47.769B
پرداخت الكترونيك سامان كيش (سپ) 27,330 (4.99%) 941
2.198M
58.897B
تجارت الكترونيك پارسيان (رتاپ) 5,240 (4.90%) 749
3.424M
18.053B
همكاران سيستم (سيستم) 26,920 (3.02%) 637
1.942M
52.181B
خدمات‌انفورماتيك‌ (رانفور) 5,480 (0.18%) 623
3.760M
20.697B
داده‌پردازي‌ايران‌ (مداران) 17,930 (4.79%) 467
1.271M
22.393B
به پرداخت ملت (پرداخت) 23,110 (0.99%) 375
717,860
17.069B
كارت اعتباري ايران كيش (ركيش) 18,950 (0.05%) 230
1.041M
19.771B
تجارت الكترونيك پارسيان كيش (تاپكيش) 12,015 (5.00%) 48
118,742
1.427B
ايران‌ارقام‌ (مرقام) 15,810 (4.99%) 8
3,800
60.078M
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي (مفاخر) 42,560 (5.00%) 5
4,164
177.220M
افرانت (افرا) 27,552 (5.00%) 3
1,653
45.543M
گسترش انفورماتيك ايران (انفورماتيك) 1,000 (0%) 0
0
0
گروه فن آوا (فن آوا) 17,337 (0%) 0
0
0
فن آوا كارت (فناوا كارت) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.گروه فن آوا (فن آواح) 907 (0%) 0
0
0
اختيارف ت رانفور32120-99/12/03 (هرانف912) 1 (0%) 0
0
0
فن آوا كارت (فن آوا كارت) 1,000 (0%) 0
0
0
داده پردازي فن آوا (داده فن آوا) 1,000 (0%) 0
0
0
توسعه سامانه ي نرم افزاري نگين (توسن) 1,000 (0%) 0
0
0
رايان هم افزا (رافزا) 94,374 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده