PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بين‌ المللي‌ محصولات‌ پارس‌
بين‌ المللي‌ محصولات‌ پارس‌ ( شپارس ) -  وضعیت : مجاز -  معاملات پیوسته  -  بازار بورس 11:01:38
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 8,261 قیمت دیروز 8,261 تعداد معاملات 0 EPS -422
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E -19.6
قیمت آخرین معامله 7,932 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 8,591
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 60,526 حداقل قیمت مجاز 7,931
تاریخ آخرین معامله 1394/1/24 -   ارزش بازار (م ر) 826,100 تعداد سهام 100,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 7,931 147,879 23
0 0 0 7,932 10,000 1
0 0 0 7,933 2,543 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1394/1/24 8,261 7,932 7,932 1
146
1.158M
1394/1/23 8,262 7,933 7,933 1
150
1.190M
1394/1/19 8,263 7,945 8,600 9
16,621
136.731M
1394/1/18 8,276 8,276 8,276 53
105,321
871.637M
1394/1/11 7,958 7,900 8,222 137
1.545M
12.299B
1394/1/10 7,906 7,906 7,906 136
2.594M
20.511B
1394/1/9 7,602 7,682 7,682 4
51,383
394.724M
1394/1/8 7,387 7,387 7,387 12
100,957
745.769M
1394/1/5 7,103 7,376 7,376 3
2,404
17.732M
1393/12/27 7,093 7,093 7,093 12
125,263
888.490M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1393/12/11 6 1394 -422 -263 -156 53
1393/7/9 6 1393 -377
1393/7/9 6 1394 -155 -377
1393/6/9 6 1393 -383 -510 1323 804
1393/2/28 6 1393 -161 -177 1323 505

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
گروه پتروشيمي س. ايرانيان (پترول) 1,790 (1.59%) 1397
17.566M
31.485B
س. نفت و گاز و پتروشيمي تأمين (تاپيكو) 2,386 (1.40%) 258
1.306M
3.145B
پتروشيمي زاگرس (زاگرس) 16,820 (1.75%) 111
119,354
2.020B
سرمايه‌گذاري صنايع پتروشيمي‌ (وپترو) 1,680 (0.36%) 89
432,513
731.172M
كربن‌ ايران‌ (شكربن) 2,580 (0.82%) 76
359,210
936.782M
گسترش نفت و گاز پارسيان (پارسان) 3,012 (1.18%) 71
188,219
575.379M
گلتاش‌ (شگل) 9,199 (1.39%) 64
233,944
2.131B
پتروشيمي پرديس (شپديس) 16,200 (0.44%) 48
156,126
2.543B
صنايع پتروشيمي كرمانشاه (كرماشا) 7,338 (1.33%) 40
141,668
1.039B
پتروشيمي جم (جم) 8,200 (0.47%) 39
123,191
1.017B
توليدمواداوليه‌والياف‌مصنوعي‌ (شمواد) 3,410 (1.02%) 21
50,611
172.502M
پتروشيمي شازند (شاراك) 5,995 (3.99%) 20
181,616
1.089B
صنايع پتروشيمي خليج فارس (فارس) 10,141 (0.82%) 19
22,445
228.774M
شركت پتروشيمي خراسان (خراسان) 7,423 (0.16%) 19
17,890
133.235M
پتروشيمي‌ خارك‌ (شخارك) 16,870 (3.63%) 19
39,008
663.431M
گروه صنعتي پاكشو (پاكشو) 10,068 (0.01%) 17
13,344
134.235M
پاكسان‌ (شپاكسا) 3,010 (0.37%) 17
56,101
169.980M
پتروشيمي‌ اصفهان‌ (شصفها) 5,500 (5.38%) 15
289,572
1.609B
پتروشيمي‌ آبادان‌ (شپترو) 3,203 (2.88%) 14
24,749
80.240M
پتروشيمي‌شيراز (شيراز) 3,441 (2.41%) 11
12,243
42.590M
تولي‌پرس‌ (شتولي) 1,200 (0.74%) 10
156,801
187.598M
صنايع‌شيميايي‌ايران‌ (شيران) 6,500 (0.06%) 9
16,386
106.895M
معدني‌ املاح‌ ايران‌ (شاملا) 11,501 (3.74%) 7
12,583
147.673M
صنايع پتروشيمي زنجان (زنجان) 1,620 (1.34%) 6
185,000
300.504M
پتروشيمي ممسني (ممسني) 900 (10.29%) 6
59,247
52.172M
هنكل‌ پاك‌ وش‌ (شوش) 7,499 (5.10%) 6
200,506
1.460B
كف (شكف) 1,560 (2.99%) 5
31,000
48.620M
نيروكلر (شكلر) 3,062 (2.30%) 5
33,903
103.786M
پتروشيمي مارون (مارون) 35,900 (0.01%) 3
300
10.710M
صنايع‌ شيميايي‌ فارس‌ (شفارس) 5,782 (3.99%) 1
500
2.891M
پتروشيمي فناوران (شفن) 22,426 (4.00%) 1
1,000
22.426M
كود شيميايي اوره لردگان (شلرد) 1,415 (8.83%) 1
1,000
1.415M
پتروشيمي اميركبير (شكبير) 8,947 (4.99%) 1
5,900
52.787M
پتروشيمي گلستان (شستان) 1,300 (0.39%) 1
3,000
3.900M
پتروشيمي‌فارابي‌ (شفارا) 8,250 (2.96%) 1
200
1.650M
توليدات پتروشيمي قائد بصير (شبصير) 1,000 (0%) 0
0
0
پتروشيمي مرواريد (پترومرواريد) 1,000 (0%) 0
0
0
آتي نفت و گاز پارسيان940630 (جپارسا06) 3,272 (0%) 0
0
0
پتروشيمي ممسني-پذيره نويسي (پتروممسني) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ص. پتروشيمي كرمانشاه (هكرما310) 192 (0%) 0
0
0
ح. كف (شكفح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيار ف تبعي پتروشيمي پرديس (هپديس310) 722 (0%) 0
0
0
ح.پتروشيمي اميركبير (شكبيرح) 1,806 (0%) 0
0
0
ح.كود شيميايي اوره لردگان (شلردح) 330 (0%) 0
0
0
توليددارو (توليددارو) 4,363 (0%) 0
0
0
آتي پتروشيمي خليج فارس930827 (جفارس08) 12,771 (0%) 0
0
0
پتروشيمي فسا (فسا) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.پتروشيمي جهرم (جهرمح) 10 (0%) 0
0
0
اختيارف تبعي پتروشيمي كرمانشاه (هكرما302) 954 (0%) 0
0
0
ح.پتروشيمي ممسني (ممسنيح) 35 (0%) 0
0
0
ح. پتروشيمي فسا (فساح) 10 (0%) 0
0
0
صنايع پتروشيمي دهدشت (دهدشت) 781 (0%) 0
0
0
پتروشيمي زنجان (زنجان) 1,000 (0%) 0
0
0
پتروشيمي كازرون (كازرو) 1,537 (0%) 0
0
0
ح. صنايع پتروشيمي تخت جمشيد (شجمح) 20 (0%) 0
0
0
پتروشيمي كاويان (پتروكاويان) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي پتروشيمي تامين (هپيكو302) 99 (0%) 0
0
0
پتروشيمي تبريز (پتروشيمي تبريز) 1,000 (0%) 0
0
0
پتروشيمي غدير (شغدير) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف.س. پتروشيمي تأمين (هپيكو310) 1 (0%) 0
0
0
تعهد پتروشيمي دهدشت (تهدشت) 1,000 (0%) 0
0
0
پتروشيمي داراب (داراب) 1,210 (0%) 0
0
0
صنايع‌شيميايي‌سينا (شسينا) 6,942 (3.72%) 0
0
0
توسعه پتروشيمي كوهدشت (پترو كوهدشت) 1,000 (0%) 0
0
0
پلي‌اكريل‌ (شپلي) 1,598 (0.88%) 0
0
0
پتروشيمي گچساران (پترو گچساران) 1,000 (0%) 0
0
0
پتروشيمي باختر (پتروباختر) 1,000 (0%) 0
0
0
پتروشيمي مرجان (پتروشيمي مرجان) 1,000 (0%) 0
0
0
پذيره-پتروشيمي بيستون (پذيره-ستون) 1,000 (0%) 0
0
0
توليد سموم‌ علف‌ كش (شسم) 2,281 (0%) 0
0
0
ح. پتروشيمي اصفهان (شصفهاح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيار ف. پتروشيمي خليج فارس (هفارس306) 1,000 (0%) 0
0
0
بين‌ المللي‌ محصولات‌ پارس‌ (شپارس) 7,932 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي پتروشيمي كرمانشاه (هكرما202) 70 (0%) 0
0
0
آتي پتروشيمي خليج فارس931029 (جفارس10) 10,639 (0%) 0
0
0
اختيار فروش تبعي پتروشيمي اراك (هاراك310) 1 (0%) 0
0
0
اختيار ف تبعي نفت وگاز پارسيان (هپسان310) 73 (0%) 0
0
0
ح. پتروشيمي كازرون (كازروح) 30 (0%) 0
0
0
ح.هنكل‌ پاك‌ وش‌ (شوشح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف تبعي گروه صنعتي پاكشو (هكشو307) 111 (0%) 0
0
0
ح.صنايع پتروشيمي دهدشت (دهدشتح) 40 (0%) 0
0
0
پتروشيمي دهدشت-پذيره (پترو دهدشت) 350 (0%) 0
0
0
پلي نار (پلينار) 1,000 (0%) 0
0
0
آتي نفت و گاز پارسيان940228 (جپارسا02) 3,050 (1.13%) 0
0
0
ح.پتروشيمي داراب (دارابح) 10 (0%) 0
0
0
صنايع پتروشيمي تخت جمشيد (شجم) 3,700 (0%) 0
0
0
پتروشيمي جهرم (جهرم) 1,200 (0%) 0
0
0
شركت مواد ويژه ليا (شليا) 1,000 (0%) 0
0
0
لعابيران‌ (شلعاب) 2,113 (4.00%) 0
0
0
شركت پتروشيمي نوري(برزويه) (نوري) 1,000 (0%) 0
0
0
شيميايي رنگين (شرنگي) 1,500 (0%) 0
0
0
دوده‌ صنعتي‌ پارس‌ (شدوص) 2,700 (0%) 0
0
0
پارس‌ پامچال‌ (شپمچا) 15,459 (3.99%) 0
0
0


چکیده
توليد و فروش اجناس صنعتي، خانگي، شخصي و محصولات پاك كننده و شستشو دهنده. شركت قادر به انجام فعاليتهاي بازرگاني و فني مرتبط است.

توليد و فروش اجناس صنعتي، خانگي، شخصي و محصولات پاك كننده و شستشو دهنده. شركت قادر به انجام فعاليتهاي بازرگاني و فني مرتبط است.
آدرس شرکت: تهران-خیابان ایرانشهر شمالی - نبش سپند- جنب بانک صادرات پلاک 1
تلفن شرکت: 83201601
نمابر شرکت: 88835825
آدرس کارخانه: کیلومتر 10 جاده مخصوص کرج روبروی علاءالدین
تلفن کارخانه: 021 - 44504803 - 5
نمابر کارخانه: 02144504938
وب سایت شرکت: http://www.parscompany.co
پست الکترونیک شرکت: info@parscompany.co
مدیر عامل: آقای نیک پوی قاسملو