PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ح.گروه فن آوا
ح.گروه فن آوا ( فن آواح ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 21:28:05
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 907 قیمت دیروز 907 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 907 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 925
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 889
تاریخ آخرین معامله 1396/10/16 - 9:56:29   ارزش بازار (م ر) 0 تعداد سهام 0
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1396/10/16 907 907 907 138
6.190M
5.614B
1396/10/13 825 770 880 174
8.000M
6.600B
1396/10/12 800 800 800 14
394,389
315.511M
1396/10/11 802 801 811 39
1.525M
1.223B
1396/5/21 2,021 1,900 2,188 9
30,952
62.567M
1396/5/18 2,003 2,000 2,100 33
594,703
1.191B
1396/5/17 2,025 2,025 2,100 15
294,000
595.459M
1396/5/16 2,250 2,249 2,260 3
20,484
46.089M
1396/5/15 2,145 1,800 2,158 72
458,044
982.437M
1396/5/11 1,962 1,950 2,065 18
73,424
144.031M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
رايان هم افزا (رافزا) 27,763 (5.00%) 6132
35,425
983.504M
خدمات‌انفورماتيك‌ (رانفور) 39,990 (4.99%) 3214
9.132M
368.064B
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي (مفاخر) 52,736 (5.00%) 3048
12.593M
652.494B
تجارت الكترونيك پارسيان (رتاپ) 15,630 (3.93%) 2566
7.778M
120.527B
ايران‌ارقام‌ (مرقام) 38,580 (5.00%) 2338
2.815M
109.357B
پرداخت الكترونيك سامان كيش (سپ) 32,790 (4.98%) 1983
3.264M
107.614B
آسان پرداخت پرشين (آپ) 33,550 (4.98%) 1828
5.872M
198.157B
كارت اعتباري ايران كيش (ركيش) 26,000 (2.03%) 872
6.371M
161.259B
به پرداخت ملت (پرداخت) 50,850 (0%) 787
1.451M
71.658B
همكاران سيستم (سيستم) 29,740 (3.97%) 603
1.502M
45.857B
افرانت (افرا) 83,595 (5.00%) 316
1.913M
159.939B
تجارت الكترونيك پارسيان كيش (تاپكيش) 47,200 (5.00%) 121
449,030
21.194B
گروه فن آوا (فن آوا) 15,295 (1.97%) 121
744,135
11.578B
داده‌پردازي‌ايران‌ (مداران) 42,990 (4.99%) 49
24,365
1.047B
گسترش انفورماتيك ايران (انفورماتيك) 1,000 (0%) 0
0
0
فن آوا كارت (فناوا كارت) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.گروه فن آوا (فن آواح) 907 (0%) 0
0
0
داده پردازي فن آوا (داده فن آوا) 1,000 (0%) 0
0
0
فن آوا كارت (فن آوا كارت) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده