PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ح.گروه فن آوا
ح.گروه فن آوا ( فن آواح ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پیش از گشایش  -  بازار پایه فرابورس 13:45:49
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 907 قیمت دیروز 907 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 907 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 934
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 880
تاریخ آخرین معامله 1396/10/16 - 9:56:29   ارزش بازار (م ر) 0 تعداد سهام 0
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1396/10/16 907 907 907 138
6.190M
5.614B
1396/10/13 825 770 880 174
8.000M
6.600B
1396/10/12 800 800 800 14
394,389
315.511M
1396/10/11 802 801 811 39
1.525M
1.223B
1396/5/21 2,021 1,900 2,188 9
30,952
62.567M
1396/5/18 2,003 2,000 2,100 33
594,703
1.191B
1396/5/17 2,025 2,025 2,100 15
294,000
595.459M
1396/5/16 2,250 2,249 2,260 3
20,484
46.089M
1396/5/15 2,145 1,800 2,158 72
458,044
982.437M
1396/5/11 1,962 1,950 2,065 18
73,424
144.031M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سپيدار سيستم آسيا (سپيدار) 50,001 (0.07%) 12473
452,561
22.437B
آسان پرداخت پرشين (آپ) 14,180 (4.90%) 1007
3.352M
47.769B
پرداخت الكترونيك سامان كيش (سپ) 27,330 (4.99%) 941
2.198M
58.897B
تجارت الكترونيك پارسيان (رتاپ) 5,240 (4.90%) 749
3.424M
18.053B
همكاران سيستم (سيستم) 26,920 (3.02%) 637
1.942M
52.181B
خدمات‌انفورماتيك‌ (رانفور) 5,480 (0.18%) 623
3.760M
20.697B
داده‌پردازي‌ايران‌ (مداران) 17,930 (4.79%) 467
1.271M
22.393B
به پرداخت ملت (پرداخت) 23,110 (0.99%) 375
717,860
17.069B
كارت اعتباري ايران كيش (ركيش) 18,950 (0.05%) 230
1.041M
19.771B
تجارت الكترونيك پارسيان كيش (تاپكيش) 12,015 (5.00%) 48
118,742
1.427B
ايران‌ارقام‌ (مرقام) 15,810 (4.99%) 8
3,800
60.078M
توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي (مفاخر) 42,560 (5.00%) 5
4,164
177.220M
افرانت (افرا) 27,552 (5.00%) 3
1,653
45.543M
گسترش انفورماتيك ايران (انفورماتيك) 1,000 (0%) 0
0
0
گروه فن آوا (فن آوا) 17,337 (0%) 0
0
0
فن آوا كارت (فناوا كارت) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.گروه فن آوا (فن آواح) 907 (0%) 0
0
0
اختيارف ت رانفور32120-99/12/03 (هرانف912) 1 (0%) 0
0
0
فن آوا كارت (فن آوا كارت) 1,000 (0%) 0
0
0
داده پردازي فن آوا (داده فن آوا) 1,000 (0%) 0
0
0
توسعه سامانه ي نرم افزاري نگين (توسن) 1,000 (0%) 0
0
0
رايان هم افزا (رافزا) 94,374 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده