PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
داروسازي‌ ابوريحان‌
داروسازي‌ ابوريحان‌ ( دابور ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 18:18:04
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 22,210 قیمت دیروز 22,040 تعداد معاملات 109 EPS 3303
170     (%0.77) بیشترین قیمت 23,090 ارزش 3,697,961,820 P/E 6.7
قیمت آخرین معامله 22,920 کمترین قیمت 21,700 حجم 162,558 حداکثر قیمت مجاز 23,140
880     (%3.99) اولین قیمت 22,040 حجم مبنا 675,371 حداقل قیمت مجاز 20,940
تاریخ آخرین معامله 1400/11/6 - 12:29:55   ارزش بازار (م ر) 19,989,000 تعداد سهام 900,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 861 22,920 22,930 952 2
1 2,000 22,600 22,960 519 1
1 5,000 22,560 22,970 9 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/11/6 22,210 21,700 23,090 109
162,558
3.698B
1400/11/5 22,040 22,030 22,590 255
1.015M
22.365B
1400/11/4 23,180 22,590 24,790 222
420,328
9.583B
1400/11/3 23,770 23,000 23,970 745
1.810M
43.015B
1400/11/2 22,830 22,100 22,840 213
1.384M
31.606B
1400/10/29 21,760 20,420 22,350 185
475,347
10.439B
1400/10/28 21,290 20,580 21,340 130
249,534
5.150B
1400/10/27 21,660 20,780 22,020 133
195,599
4.137B
1400/10/26 21,860 20,830 21,900 95
72,028
1.535B
1400/10/25 21,920 21,210 22,090 97
102,957
2.221B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/8/24 6 1396 1400 2232 707 2652 908
1396/5/8 3 1396 1250 2231 273 2652 420
1395/12/18 12 1396 1250 2232 2652 2652 1837
1395/12/18 12 1395 2236 1837
1395/11/2 9 1395 2236 2141 1741 1837 1330

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
گروه دارويي بركت (بركت) 14,790 (4.75%) 3420
10.872M
157.176B
ايران‌دارو (ديران) 12,300 (4.95%) 1208
4.738M
59.049B
داروسازي توليد دارو (دتوليد) 5,750 (1.59%) 808
6.074M
34.374B
داروسازي سبحان انكولوژي (دسانكو) 12,400 (0.73%) 648
2.214M
27.150B
دارويي‌ لقمان‌ (دلقما) 1,544 (3.38%) 599
11.645M
17.782B
توزيع دارو پخش (دتوزيع) 25,650 (4.91%) 443
772,599
19.602B
دارويي‌ رازك‌ (درازك) 15,240 (1.23%) 417
4.093M
60.036B
توليد و صادرات ريشمك (ريشمك) 23,100 (4.94%) 384
1.118M
25.851B
سرمايه گذاري دارويي تامين (تيپيكو) 18,000 (0.84%) 357
1.766M
31.192B
داروسازي‌ كوثر (دكوثر) 2,219 (4.97%) 314
7.818M
17.376B
توليدمواداوليه‌داروپخش‌ (دتماد) 34,500 (4.45%) 303
537,510
18.280B
داروسازي‌ امين‌ (دامين) 1,954 (3.17%) 292
4.739M
9.315B
توليد ژلاتين كپسول ايران (دكپسول) 29,150 (4.86%) 279
1.077M
31.369B
داروسازي‌زهراوي‌ (دزهراوي) 3,782 (0.58%) 268
2.307M
8.576B
سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌ (والبر) 6,620 (1.49%) 256
1.354M
9.012B
داروسازي‌ اكسير (دلر) 39,670 (4.97%) 254
313,788
12.362B
داروسازي آوه سينا (داوه) 7,900 (4.93%) 236
639,201
5.081B
پخش هجرت (هجرت) 26,200 (2.75%) 212
498,051
12.995B
داروسازي زاگرس فارمد پارس (ددام) 8,780 (4.90%) 197
1.156M
10.134B
مواد اوليه دارويي البرز بالك (دبالك) 6,740 (0.30%) 188
723,950
4.845B
سرمايه گذاري شفادارو (شفا) 9,600 (2.83%) 187
669,760
6.374B
پخش البرز (پخش) 23,950 (4.36%) 183
447,333
10.692B
شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌ (دشيمي) 19,110 (1.11%) 181
750,048
14.527B
داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌ (دجابر) 8,670 (4.93%) 178
1.032M
8.995B
سبحان دارو (دسبحان) 7,660 (2.27%) 171
693,457
5.144B
شركت كي بي سي (كي بي سي) 10,800 (1.91%) 151
554,390
5.898B
پارس‌ دارو (دپارس) 25,300 (1.33%) 146
272,879
6.743B
دارويي ره آورد تامين (درهآور) 19,310 (0.31%) 143
233,134
4.560B
داروسازي‌ فارابي‌ (دفارا) 11,260 (0%) 140
226,519
2.516B
الحاوي (دحاوي) 3,904 (1.53%) 137
1.153M
4.426B
لابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌ (دعبيد) 17,000 (2.80%) 113
152,746
2.596B
داروسازي‌ ابوريحان‌ (دابور) 22,920 (3.99%) 109
162,558
3.698B
داروسازي‌ روزدارو (دروز) 28,640 (0.28%) 104
92,043
2.590B
داروسازي‌ اسوه‌ (داسوه) 23,610 (1.62%) 99
104,973
2.481B
داروسازي كاسپين تامين (كاسپين) 20,000 (3.36%) 91
249,730
5.010B
گروه دارويي سبحان (دسبحا) 16,200 (2.76%) 90
269,619
4.519B
داروپخش‌ (هلدينگ‌ (وپخش) 31,850 (0.03%) 87
187,902
5.806B
كارخانجات‌داروپخش‌ (دارو) 28,240 (3.90%) 84
199,843
5.527B
كيميدارو (دكيمي) 14,410 (0.14%) 62
134,053
1.909B
فرآورده‌هاي‌ تزريقي‌ ايران‌ (دفرا) 13,340 (0.98%) 58
136,341
1.790B
داروسازي‌ سينا (دسينا) 19,340 (2.71%) 38
183,382
3.488B
داروسازي شهيد قاضي (دقاضي) 23,750 (5.00%) 30
38,137
905.754M
شيرين دارو (دشيري) 101,150 (2.97%) 6
350
35.403M
صكوك اجاره دعبيد-3ماهه18% (صعبيد312) 1,000,000 (0%) 5
50,000
50.000B
داروسازي تهران شيمي (شتهران) 8,750 (3.92%) 1
7
61,250
ح . شيرين دارو (دشيريح) 11,966 (0%) 0
0
0
صكوك منفعت سينا دارو-3ماهه 19% (صينا205) 1,000,000 (0%) 0
0
0
آنتي بيوتيك سازي ايران (بيوتيك) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . داروسازي شهيد قاضي (دقاضيح) 25,200 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ تهران‌ دارو (دتهران‌) 18,983 (0%) 0
0
0
پخش رازي (درازي) 1,000 (0%) 0
0
0
البرزدارو (دالبر) 11,450 (0%) 0
0
0
داروسازي دانا (ددانا) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت داروپخش-سهامي عام- 502,112,940 83.680

چکیده
فعاليت هاي شركت در زمينه امور سرمايه گذاري، مشاركت در پروژ ه ها، امور اقتصادي، خريد و فروش سهام شركتهاي ديگر، استفاده از تسهيلات مالي و بانكي، فعاليت هاي طرح و توسعه و انجام ساير امور بازرگاني مرتبط است.

آدرس امور سهام: تهران -سه راه تهرانپارس- چهارراه تیر انداز -کوچه 138 شرقی پ13
تلفن امور سهام: 77701948-77704230
نمابر شرکت: 77702066
آدرس کارخانه: تهران- سه راه تهرانپارس مقابل هتل شهر پلاک 1 کدپستی 7654613111
تلفن کارخانه: 77707173
وب سایت شرکت: http://www.aburaihan.com
پست الکترونیک شرکت: info@aburaihan.com
فعاليت هاي شركت در زمينه امور سرمايه گذاري، مشاركت در پروژ ه ها، امور اقتصادي، خريد و فروش سهام شركتهاي ديگر، استفاده از تسهيلات مالي و بانكي، فعاليت هاي طرح و توسعه و انجام ساير امور بازرگاني مرتبط است.
مدیر مالی: آقای عباسی
مدیر روابط عمومی: آقای امینی
مدیر سهام: خانم خدری
مدیر عامل: آقای دکتر شهروز صارمی
تلفن امور سهام: 77878481