PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
شركت سيمان لارستان
شركت سيمان لارستان ( سلار ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 22:00:15
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 920 قیمت دیروز 920 تعداد معاملات 0 EPS 18
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 51.1
قیمت آخرین معامله 920 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 999,999
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1
تاریخ آخرین معامله 1396/10/25 - 10:12:00   ارزش بازار (م ر) 216,016 تعداد سهام 234,800,504
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 2,580 920 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1396/10/25 920 920 920 11
130,428
119.994M
1396/10/23 920 920 920 10
127,428
117.234M
1396/2/25 920 920 920 1
34,000
31.280M
1396/1/23 999 999 999 1
90
89,910
1395/8/11 999 999 1,000 5
7,538
7.533M
1395/6/16 900 900 900 3
336,376
302.738M
1395/4/22 1,200 1,200 1,200 2
20
24,000
1395/4/9 1,200 1,200 1,200 3
3,600
4.320M
1395/3/16 1,220 1,220 1,220 1
18,588
22.677M
1395/2/19 1,200 1,200 1,200 1
3,300
3.960M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سيمان‌ شرق‌ (سشرق) 755 (1.69%) 257
3.182M
2.412B
سيمان فارس و خوزستان (سفارس) 1,125 (2.34%) 227
2.484M
2.791B
سيمان‌ تهران‌ (ستران) 1,457 (2.93%) 177
1.306M
1.890B
سيمان‌ دورود (سدور) 740 (1.60%) 175
1.299M
963.671M
سيمان‌سپاهان‌ (سپاها) 849 (0.12%) 114
857,743
720.569M
سيمان‌ داراب‌ (ساراب) 969 (0.51%) 73
809,709
785.003M
سيمان مجد خواف (سخواف) 640 (0%) 59
362,536
228.270M
سيمان‌هگمتان‌ (سهگمت) 1,877 (4.04%) 57
354,667
687.625M
سيمان‌ شمال‌ (سشمال) 1,119 (2.70%) 51
175,036
196.295M
سيمان‌غرب‌ (سغرب) 2,660 (1.44%) 49
173,845
465.598M
سيمان‌اصفهان‌ (سصفها) 9,675 (5.00%) 43
180,773
1.749B
سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان (سيدكو) 1,010 (2.32%) 43
407,400
411.283M
بين المللي ساروج بوشهر (ساروج) 1,542 (7.23%) 40
137,022
207.472M
سيمان كردستان (سكرد) 809 (0.25%) 25
281,264
223.769M
سيمان‌شاهرود (سرود) 1,268 (1.78%) 25
71,073
89.478M
سيمان‌ ايلام‌ (سيلام) 2,579 (1.02%) 20
26,826
65.159M
مجتمع سيمان غرب آسيا (سجام) 821 (1.79%) 13
132,881
109.941M
سيمان باقران (سباقر) 890 (4.40%) 9
59,518
53.236M
سيمان‌ كرمان‌ (سكرما) 1,997 (4.94%) 7
50,510
100.829M
سيمان‌ صوفيان‌ (سصوفي) 2,027 (1.22%) 6
25,499
51.755M
سيمان فارس نو (سفانو) 3,190 (0.37%) 5
18,754
59.999M
سيمان‌ بهبهان‌ (سبهان) 13,500 (2.34%) 5
1,081
14.550M
سيمان خوزستان (سخوز) 2,550 (0.79%) 4
13,778
35.005M
سيمان‌خاش‌ (سخاش) 8,839 (2.33%) 3
12,267
108.428M
سيمان‌مازندران‌ (سمازن) 3,682 (4.98%) 2
800
2.946M
سيمان آرتا اردبيل (ساربيل) 6,389 (5.00%) 2
1,160
7.411M
سيمان‌ قائن‌ (سقاين) 20,892 (3.46%) 1
15,455
322.886M
شركت سيمان لارستان (سلار) 920 (0%) 0
0
0
سيمان ممتازان كرمان (سمتاز) 4,113 (0%) 0
0
0
ح. سيمان باقران (سباقرح) 1 (0%) 0
0
0
تهران بتون (تهران بتون ) 1,000 (0%) 0
0
0
سيمان‌ بجنورد (سبجنو) 4,671 (0%) 0
0
0
سيمان‌ خزر (سخزر) 4,266 (0%) 0
0
0
شركت سيمان خرم آباد (سخرم) 1,000 (0%) 0
0
0
توسعه سرمايه و صنعت غدير (سغدير) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. شركت سيمان خرم آباد (سخرمح) 1,000 (0%) 0
0
0
سيمان‌فارس‌ (سفار) 6,246 (0%) 0
0
0
صنايع سيمان دشتستان (سدشت) 1,688 (0%) 0
0
0
ايران ‌گچ (كايگچ) 18,500 (0%) 0
0
0
توليدي سيمان فيروزكوه (سفيروز) 1,000 (0%) 0
0
0
سيمان‌هرمزگان‌ (سهرمز) 4,750 (0%) 0
0
0
اوراق سلف موازي استانداردسيمان (عصفها) 1,350,153 (0%) 0
0
0
سيمان لار سبزوار (سبزوا) 1,295 (0%) 0
0
0
سيمان سفيد اروميه (سفاروم) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. سيمان مجد خواف (سخوافح) 102 (0%) 0
0
0
سيمان‌ سفيد ني‌ريز (سنير) 13,623 (0%) 0
0
0
سيمان كارون (سكارون) 3,531 (0%) 0
0
0
سيمان‌اروميه‌ (ساروم) 2,560 (0%) 0
0
0
ح.شركت سيمان لارستان (سلارح) 1 (0%) 0
0
0
ح.مجتمع سيمان غرب آسيا (سجامح) 1 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت سيمان كارون-سهامي عام- 129,593,566 55.190
شخص حقیقی 5,951,633 2.530
شخص حقیقی 3,792,457 1.610
شخص حقیقی 2,717,406 1.150
شخص حقیقی 2,589,037 1.100
شخص حقیقی 2,584,137 1.100
شخص حقیقی 2,511,738 1.060

چکیده

تلفن شرکت: تهران- بلوار میرداماد- خیابان شمس تبریزی شمالی - کوچه نیکنام - پلاک 8 -طبقه سوم
تلفن شرکت: 22274938-22274939
نمابر شرکت: 22274940
آدرس امور سهام: فارس، لارستان، شهر جديد، سي متري هلال احمر، بعد از ميدان قبله
تلفن امور سهام: 2250122-3(0781)
وب سایت شرکت: http://www.larestancement.com
مدیر عامل: آقای علیرضا میرسپاسی
مدیر مالی: آقای کاظم خسرو جردی