PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
شركت سيمان لارستان
شركت سيمان لارستان ( سلار ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 22:54:04
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 24,263 قیمت دیروز 24,263 تعداد معاملات 0 EPS 15
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 1617.5
قیمت آخرین معامله 24,437 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 24,990
174     (%0.72) اولین قیمت 0 حجم مبنا 824,301 حداقل قیمت مجاز 23,536
تاریخ آخرین معامله 1399/4/18 - 12:29:36   ارزش بازار (م ر) 5,696,964 تعداد سهام 234,800,504
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 331 22,690 0 0 0
1 935 22,616 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/4/18 24,263 23,015 24,437 843
3.046M
73.916B
1399/4/17 23,726 24,092 24,092 206
415,905
10.020B
1399/4/16 23,391 22,616 24,014 1,310
2.213M
51.773B
1399/4/15 23,315 23,686 23,686 120
401,967
9.521B
1399/4/10 22,997 23,568 23,568 143
158,057
3.725B
1399/4/9 22,882 23,239 23,239 203
445,388
10.350B
1399/4/8 22,563 21,621 22,682 340
1.045M
23.577B
1399/4/7 21,602 21,806 21,806 168
640,938
13.976B
1399/4/4 21,171 21,050 21,364 229
715,791
15.289B
1399/4/3 20,742 21,040 21,040 146
528,334
11.116B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سيمان‌سپاهان‌ (سپاها) 17,320 (4.97%) 10519
51.702M
869.423B
سيمان‌مازندران‌ (سمازن) 18,000 (4.96%) 10031
36.405M
638.154B
سيمان‌ تهران‌ (ستران) 62,240 (4.99%) 9038
11.434M
680.806B
سيمان‌ شرق‌ (سشرق) 13,790 (4.95%) 7061
32.413M
434.131B
سيمان‌ صوفيان‌ (سصوفي) 33,190 (5.00%) 6709
15.547M
512.114B
سيمان فارس و خوزستان (سفارس) 27,110 (5.00%) 6424
22.362M
591.133B
سيمان لار سبزوار (سبزوا) 47,300 (5.00%) 6112
5.792M
271.244B
سرمايه گذاري سيمان تامين (سيتا) 19,060 (4.96%) 5818
4.406M
83.979B
سيمان باقران (سباقر) 18,297 (3.00%) 5087
17.792M
329.959B
سيمان كردستان (سكرد) 16,150 (4.94%) 4410
19.654M
306.165B
سيمان‌ دورود (سدور) 13,330 (4.96%) 4209
22.766M
291.977B
سيمان‌غرب‌ (سغرب) 29,340 (4.97%) 3933
8.191M
229.893B
سيمان‌اصفهان‌ (سصفها) 132,040 (4.37%) 3545
2.726M
373.861B
سيمان‌هرمزگان‌ (سهرمز) 24,890 (4.98%) 3357
11.813M
284.010B
سيمان‌هگمتان‌ (سهگمت) 40,550 (5.00%) 3085
5.238M
211.301B
سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان (سيدكو) 11,670 (4.95%) 3014
16.448M
189.530B
سيمان‌اروميه‌ (ساروم) 35,750 (4.99%) 2648
4.974M
174.996B
سيمان‌شاهرود (سرود) 22,820 (4.97%) 2302
8.352M
181.483B
سيمان‌ كرمان‌ (سكرما) 23,490 (4.96%) 2217
5.465M
123.913B
سيمان‌ شمال‌ (سشمال) 17,360 (4.96%) 2091
6.004M
102.105B
سيمان‌ ايلام‌ (سيلام) 15,580 (4.99%) 1428
4.388M
66.660B
سيمان ساوه (ساوه) 118,076 (5.00%) 1376
614,736
72.586B
سيمان فارس نو (سفانو) 38,700 (4.99%) 1362
3.220M
124.000B
سيمان‌خاش‌ (سخاش) 90,660 (4.99%) 1320
581,805
52.132B
سيمان‌ قائن‌ (سقاين) 57,380 (5.00%) 1261
1.347M
75.587B
سيمان‌ بهبهان‌ (سبهان) 66,290 (4.99%) 1193
818,896
52.742B
سيمان‌ سفيد ني‌ريز (سنير) 68,500 (3.44%) 1176
579,890
38.778B
سيمان‌ داراب‌ (ساراب) 23,950 (5.00%) 1169
1.872M
44.171B
سيمان‌ بجنورد (سبجنو) 43,540 (4.99%) 1058
1.538M
66.044B
صنايع سيمان دشتستان (سدشت) 39,070 (5.00%) 806
852,077
32.224B
سيمان خوزستان (سخوز) 25,340 (4.97%) 687
2.110M
53.458B
سيمان ممتازان كرمان (سمتاز) 30,087 (3.00%) 601
954,391
28.902B
بين المللي ساروج بوشهر (ساروج) 23,600 (2.74%) 504
1.450M
32.917B
سيمان مجد خواف (سخواف) 11,663 (2.99%) 225
1.187M
13.849B
سيمان كارون (سكارون) 78,409 (3.00%) 221
296,493
23.248B
سيمان‌ خزر (سخزر) 59,310 (4.99%) 204
1.009M
59.852B
سيمان‌فارس‌ (سفار) 154,460 (4.99%) 156
76,285
11.783B
ح . بين المللي ساروج بوشهر (ساروجح) 20,000 (1.14%) 69
319,116
6.294B
توليدي سيمان فيروزكوه (سفيروز) 1,000 (0%) 0
0
0
سيمان آرتا اردبيل (ساربيل) 93,010 (0.14%) 0
0
0
ح. شركت سيمان خرم آباد (سخرمح) 1,000 (0%) 0
0
0
آتي ش سيمان-1399/06/29 (جسيما906) 12,941 (2.62%) 0
0
0
سيمان سفيد اروميه (سفاروم) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. سيمان مجد خواف (سخوافح) 102 (2.86%) 0
0
0
ح.شركت سيمان لارستان (سلارح) 1 (75.00%) 0
0
0
ح.مجتمع سيمان غرب آسيا (سجامح) 400 (0%) 0
0
0
مجتمع سيمان غرب آسيا (سجام) 13,440 (4.55%) 0
0
0
شركت سيمان خرم آباد (سخرم) 1,000 (0%) 0
0
0
توسعه سرمايه و صنعت غدير (سغدير) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت سيمان لارستان (سلار) 24,437 (0.72%) 0
0
0
تهران بتون (تهران بتون ) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. سيمان باقران (سباقرح) 1 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت سيمان كارون-سهامي عام- 129,593,566 55.190
شخص حقیقی 5,951,633 2.530
شخص حقیقی 3,792,457 1.610
شخص حقیقی 2,589,037 1.100
شخص حقیقی 2,584,137 1.100
شخص حقیقی 2,511,738 1.060

چکیده

تلفن شرکت: تهران- بلوار میرداماد- خیابان شمس تبریزی شمالی - کوچه نیکنام - پلاک 8 -طبقه سوم
تلفن شرکت: 22274938-22274939
نمابر شرکت: 22274940
آدرس امور سهام: فارس، لارستان، شهر جديد، سي متري هلال احمر، بعد از ميدان قبله
تلفن امور سهام: 2250122-3(0781)
وب سایت شرکت: http://www.larestancement.com
مدیر عامل: آقای علیرضا میرسپاسی
مدیر مالی: آقای کاظم خسرو جردی