PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
مجتمع ترابري رهنورد
مجتمع ترابري رهنورد ( حرهور ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 21:57:02
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,000 قیمت دیروز 1,000 تعداد معاملات 0 EPS 96
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 10.4
قیمت آخرین معامله 1,000 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 1,030
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 20,000,000 حداقل قیمت مجاز 970
تاریخ آخرین معامله -   ارزش بازار (م ر) 56,000 تعداد سهام 56,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
ريل پردازسير (حريل) 7,980 (1.49%) 9691
48.202M
392.512B
حمل و نقل بين المللي خليج فارس (حفارس) 9,300 (3.63%) 9637
58.751M
543.909B
تايدواترخاورميانه (حتايد) 25,080 (4.98%) 7412
35.695M
844.494B
توکاريل (توريل) 25,500 (2.27%) 5201
17.078M
428.339B
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان (حپارسا) 54,790 (3.75%) 3656
7.681M
416.798B
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران (حكشتي) 83,470 (4.99%) 3292
6.306M
526.349B
آسيا سير ارس (حآسا) 17,469 (5.00%) 2515
5.743M
101.350B
حمل‌ونقل‌توكا (حتوكا) 22,200 (4.93%) 1785
4.200M
94.479B
توسعه خدمات دريايي وبندري سينا (حسينا) 68,200 (4.63%) 1215
1.449M
99.216B
دريايي و کشتيراني خط دريابندر (حبندر) 31,849 (3.00%) 960
1.962M
62.591B
حمل و نقل پتروشيمي( سهامي عام (حپترو) 34,650 (3.46%) 729
612,951
21.596B
رهشاد سپاهان (سهامي عام (حرهشا) 62,179 (3.00%) 3
1,112
69.143M
مجتمع ترابري رهنورد (حرهور) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.دريايي وكشتيراني خط دريابندر (حبندرح) 2,532 (2.89%) 0
0
0
ريل پرداز نوآفرين (ريل پرداز) 10,000 (0%) 0
0
0
حمل و نقل ايران و روسيه (ايرسوتر) 1,000 (0%) 0
0
0
حمل و نقل ريلي گسترش (ريل گستر) 1,000 (0%) 0
0
0
خدمات کشتيراني ستاره قشم (قشم) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي ريل سيركوثر970808 (حسيرتبعي9708) 50 (0%) 0
0
0
ريل سير كوثر (حسير) 24,915 (3.65%) 0
0
0
راه آهن حمل ونقل (حرآهن) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده