PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
مجتمع ترابري رهنورد
مجتمع ترابري رهنورد ( حرهور ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  معاملات پیوسته  -  بازار پایه فرابورس 09:09:42
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,000 قیمت دیروز 1,000 تعداد معاملات 0 EPS 76
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 13.2
قیمت آخرین معامله 1,000 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 1,030
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 970
تاریخ آخرین معامله -   ارزش بازار (م ر) 56,000 تعداد سهام 56,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران (حكشتي) 16,050 (3.98%) 787
5.585M
88.467B
حمل و نقل بين المللي خليج فارس (حفارس) 4,940 (3.17%) 398
3.719M
18.435B
دريايي و کشتيراني خط دريابندر (حبندر) 20,700 (2.95%) 341
927,487
19.205B
ريل سير كوثر (حسير) 9,900 (2.53%) 188
875,700
8.635B
آسيا سير ارس (حآسا) 16,835 (5.00%) 158
1.547M
26.044B
حمل‌ونقل‌توكا (حتوكا) 18,875 (5.00%) 143
256,188
4.836B
توسعه خدمات دريايي وبندري سينا (حسينا) 30,810 (0.01%) 131
92,279
2.848B
تايدواترخاورميانه (حتايد) 11,460 (1.44%) 125
369,822
4.290B
توکاريل (توريل) 12,408 (1.03%) 104
200,985
2.485B
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان (حپارسا) 21,900 (4.18%) 94
297,118
6.536B
حمل و نقل پتروشيمي( سهامي عام (حپترو) 35,936 (5.00%) 60
123,766
4.448B
اختيارف.تبعي ريل سيركوثر970808 (حسيرتبعي9708) 50 (0%) 0
0
0
ريل پردازسير (حريل) 5,033 (0%) 0
0
0
خدمات کشتيراني ستاره قشم (قشم) 1 (0%) 0
0
0
حمل و نقل ريلي گسترش (ريل گستر) 1,000 (0%) 0
0
0
حمل و نقل ايران و روسيه (ايرسوتر) 1,000 (0%) 0
0
0
رهشاد سپاهان (سهامي عام (حرهشا) 26,137 (0%) 0
0
0
ريل پرداز نوآفرين (ريل پرداز) 10,000 (0%) 0
0
0
راه آهن حمل ونقل (حرآهن) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.دريايي وكشتيراني خط دريابندر (حبندرح) 2,532 (0%) 0
0
0
مجتمع ترابري رهنورد (حرهور) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده